Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Dag F Jebsen Arnesen

Rapportdato: 2020-01-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 619 544 og med ett samlet driftsresultat på 35 034. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 10 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 11 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 86.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Dovrekvartalet Næring AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Rem Aquarius AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 7 760 1 455
Lier Frukt og Grønt AS Styrets leder 2018 - Aktiv 9 793 638
Frukt-import AS Styrets leder 2018 - Aktiv 3 286 235
Bernh Botolfsen Import AS Styrets leder 2018 - Aktiv 172 787 4 051

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Dovrekvartalet D5 AS Styre­medlem 2019 - 2020
Dovrekvartalet D1 og D2 AS Styre­medlem 2019 - 2020
Bernh Botolfsen Import AS Styre­medlem 2004 - 2018
Kontorfellesskapet Skøyen AS Vara­medlem 2016 - 2018
Godt Innafor AS Styre­medlem 2017 - 2018

Dovrekvartalet D5 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dovrekvartalet D5 AS - 923247017
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Fearnley Business Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år

Dovrekvartalet D1 og D2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dovrekvartalet D1 og D2 AS - 923246991
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Fearnley Business Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år

Godt Innafor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Godt Innafor AS - 974531283
Drift av restauranter og kafeer
Skovveien 1, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 663 000
Personalkostnader
3 004 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 212 000
Egenkapital
-600 000
Gjeld
3 598 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 8 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 9 15 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 663 6 855 7 424
Driftsresultat -2 993 -640 -1 212
Resultat før skatt -2 754 -694 -921
Ordinært resultat -2 754 -694 -921
Årsresultat -2 754 -694 -921
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 212 1 410 1 879
Sum omløpsmidler 1 786 969 2 182
Sum eiendeler 2 998 2 379 4 061
Sum egenkapital -600 1 316 2 010
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 598 1 063 2 052

Colibri Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Colibri Eiendom AS - 913129415
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Forneburingen 49, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 590 000
Personalkostnader
71 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
795 000
Gjeld
2 561 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 14 16
Kontantstrøm fra drift 0 7 10
Rentedekningsgrad 0 8 10
Likviditetsgrad II 6 8 10
Totalt 16 77 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 590 22 248 27 060
Driftsresultat -884 1 951 2 712
Resultat før skatt -709 1 040 1 958
Ordinært resultat -709 1 040 1 958
Årsresultat -709 1 040 1 958
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 356 3 498 10 086
Sum eiendeler 3 356 3 498 10 086
Sum egenkapital 795 1 505 465
Sum langsiktig gjeld 218 883 8 431
Sum kortsiktig gjeld 2 343 1 111 1 191

Cedar Car Carrier 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cedar Car Carrier 2 AS - 915450164
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
C/o Fearnley Business Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 000
Egenkapital
7 000
Gjeld
764 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 4 0
Likviditetsgrad II 4 4 10
Totalt 9 52 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 1 0
Driftsresultat -16 1 -31
Resultat før skatt -16 4 -6
Ordinært resultat -16 4 -6
Årsresultat -16 4 -6
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 5 0
Sum omløpsmidler 766 1 010 28
Sum eiendeler 771 1 015 28
Sum egenkapital 7 22 18
Sum langsiktig gjeld 0 -15 5
Sum kortsiktig gjeld 764 1 008 5

Sam Purpose AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sam Purpose AS - 915186416
Utenriks sjøfart med gods
C/o Fearnley Business Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 2 år

Electrica AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Electrica AS - 916306075
Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr
Inngang F 3 Sandakerveien 24d, 0473 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2016 < 1 år

Atlantic Panamax 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Atlantic Panamax 1 AS - 914588294
Utenriks sjøfart med gods
C/o Fearnley Business Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2015 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-907 000
Gjeld
1 724 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 17 0 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 130 2 744
Driftsresultat -9 149 -1 602 -24 788
Resultat før skatt -296 -2 111 -213
Ordinært resultat -296 -2 111 -213
Årsresultat -296 -361 -213
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 818 9 604 13 607
Sum eiendeler 818 9 604 13 607
Sum egenkapital -907 -610 -249
Sum langsiktig gjeld -40 653 -28 284 -26 513
Sum kortsiktig gjeld 42 377 38 498 40 369

Administrasjonsbygg Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Administrasjonsbygg Holding AS - 913143310
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Solheimsgaten 15, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2014 < 1 år

Solheimsviken Næringspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solheimsviken Næringspark AS - 959967369
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Solheimsgaten 15, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2012 2016 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
102 081 000
Personalkostnader
289 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
687 748 000
Egenkapital
220 047 000
Gjeld
508 922 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 69 69 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 102 081 100 766 92 598
Driftsresultat 58 265 55 850 49 452
Resultat før skatt 34 541 30 828 27 781
Ordinært resultat 34 541 30 828 27 781
Årsresultat 34 541 30 828 27 781
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 687 748 711 022 731 168
Sum omløpsmidler 41 221 41 259 49 421
Sum eiendeler 728 969 752 281 780 589
Sum egenkapital 220 047 221 616 226 899
Sum langsiktig gjeld 454 122 476 860 494 244
Sum kortsiktig gjeld 54 800 53 805 59 446

Boligsameiet Olabakken 2-8

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligsameiet Olabakken 2-8 - 989136666
Ikke tilgjengelig
C/o Sebra Forvaltning AS Gladengveien 1, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
647 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
246 000
Gjeld
170 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 3 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 10
Resultatgrad 0 8 18
Kontantstrøm fra drift 0 7 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 8 46 80
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 647 646 644
Driftsresultat -462 28 128
Resultat før skatt -449 31 130
Ordinært resultat -449 31 130
Årsresultat -449 31 130
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 416 834 807
Sum eiendeler 416 834 807
Sum egenkapital 246 695 665
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 170 139 142

Bekkestua Rotary Klubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Bekkestua Rotary Klubb - 983895778
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Ringstabekkveien 105, 1356 Bekkestua
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2018 9 år
Adm. direktør 2009 2018 9 år

Norwegian Car Carrier KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norwegian Car Carrier KS - 980019713
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Viis gate 1, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2008 < 1 år
Styre­medlem 2004 2009 5,1 år

Norwegian Car Carriers AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norwegian Car Carriers AS - 991907432
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 1,7 år

Norwegian Car Carrier AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norwegian Car Carrier AS - 990854122
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 2,3 år

Østersjø-fergen ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Østersjø-fergen ANS - 990523908
Utenriks sjøfart med gods
Drammensveien 167, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 2,6 år
Adm. direktør 2006 2009 2,6 år

Anleggsgrus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Anleggsgrus AS - 945240237
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Kvammen, 7224 Melhus
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 374 000
Personalkostnader
411 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
100 000
Gjeld
1 160 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 8 6
Fordringsomsetningshastighet 2 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 8
Resultatgrad 14 16 20
Kontantstrøm fra drift 10 14 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 55 78 89
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 374 3 918 2 667
Driftsresultat 124 416 627
Resultat før skatt 98 320 475
Ordinært resultat 98 320 475
Årsresultat 98 320 475
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 260 1 828 1 450
Sum eiendeler 1 260 1 828 1 450
Sum egenkapital 100 100 100
Sum langsiktig gjeld 140 280 420
Sum kortsiktig gjeld 1 020 1 448 930

Ro-ro Helena KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ro-ro Helena KS - 989902849
Utenriks sjøfart med gods
C/o Norwegian Car Carriers ASA Drammensveien 167, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 3,2 år

Ro-ro Helena AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ro-ro Helena AS - 889902892
Utenriks sjøfart med gods
C/o Norwegian Car Carriers AS Drammensveien 167, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 3,2 år

Eidsiva Roro KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsiva Roro KS - 986088903
Utenriks sjøfart med gods
Grev Wedels Plass 9 Co Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 3,2 år

Multiwave Geophysical Company ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Multiwave Geophysical Company ASA - 980012204
Ikke tilgjengelig
Damsgårdsveien 125, 5162 Laksevåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2006 1,1 år

Seabed Geosolutions R&d AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Seabed Geosolutions R&d AS - 987264020
Geologiske undersøkelser
Carl Konows gate 34, 5162 Laksevåg
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2005 2005 < 1 år
Styre­medlem 2004 2005 < 1 år

Bergshav Car Carrier KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bergshav Car Carrier KS - 980006751
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Hasseldalen, 4878 Grimstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2009 4,3 år

Gc Rieber Shipping ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Gc Rieber Shipping ASA - 987974532
Utenriks sjøfart med gods
Solheimsgaten 15, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2005 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
231 910 000
Personalkostnader
74 290 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 714 530 000
Egenkapital
1 711 077 000
Gjeld
1 266 209 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 8 0 0
Likviditetsgrad II 10 2 6
Totalt 57 6 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 231 910 264 066 205 504
Driftsresultat -16 845 -80 116 -330 690
Resultat før skatt 148 139 -130 069 -360 609
Ordinært resultat 148 139 -130 069 -360 609
Årsresultat 148 139 -260 137 -1 485 885
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 714 530 2 260 887 2 478 996
Sum omløpsmidler 262 756 185 692 283 180
Sum eiendeler 2 977 286 2 446 579 2 762 176
Sum egenkapital 1 711 077 1 139 636 1 326 649
Sum langsiktig gjeld 1 203 050 1 068 060 1 237 783
Sum kortsiktig gjeld 63 159 238 883 197 743

Forest II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forest II AS - 987827815
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Vii`s gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2009 4,6 år

Tor Belgia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tor Belgia AS - 951896829
Spedisjon
Haakon Viis g 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2009 4,9 år
Styre­medlem 2000 2009 8,7 år

Astreagården ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astreagården ANS - 952430831
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Christensen Eiendom AS Torgeir Vraas Plass 6, 3044 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2006 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 770 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 299 000
Egenkapital
19 991 000
Gjeld
338 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 56 84 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 770 2 906 2 737
Driftsresultat -109 1 815 1 859
Resultat før skatt 199 2 102 2 060
Ordinært resultat 199 2 102 2 060
Årsresultat 199 2 102 2 060
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 299 7 827 7 992
Sum omløpsmidler 11 029 12 182 9 862
Sum eiendeler 20 328 20 008 17 853
Sum egenkapital 19 991 19 792 17 690
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 338 216 163

Eastern Car Carrier II KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eastern Car Carrier II KS - 979631898
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2009 4,9 år

Eidsiva 2 Roro AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsiva 2 Roro AS - 952067036
Utenriks sjøfart med gods
C/o Norwegian Car Carriers ASA Drammensveien 167, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2009 5 år
Styre­medlem 2000 2009 8,7 år

Eidsiva 2 Roro KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsiva 2 Roro KS - 987092726
Utenriks sjøfart med gods
Drammensveien 167, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2009 5 år

Stavanger Car Carrier KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stavanger Car Carrier KS - 980227138
Ikke tilgjengelig
Haakon Vii`s gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2008 4,4 år

Forest II KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forest II KS - 986836578
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Vii`s gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2010 5,6 år
Styrets leder 2004 2004 < 1 år

Dacapo Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dacapo Holding AS - 964833826
Engroshandel med klær
Lilleakerveien 4, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
355 223 000
Egenkapital
320 129 000
Gjeld
38 358 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 26 66 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 738 0
Driftsresultat -149 442 -409
Resultat før skatt 26 663 23 207 21 776
Ordinært resultat 26 663 23 207 21 776
Årsresultat 26 663 23 207 21 776
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 355 223 355 223 361 199
Sum omløpsmidler 3 263 3 373 3 400
Sum eiendeler 358 487 358 597 364 598
Sum egenkapital 320 129 320 466 330 859
Sum langsiktig gjeld 11 240 11 020 11 739
Sum kortsiktig gjeld 27 118 27 110 22 000

Petrobulk Carriers AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Petrobulk Carriers AS - 934135482
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis g 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2008 4,9 år

Ullernchausseen 52 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ullernchausseen 52 AS - 886304242
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Oslo Finans AS Fridtjof Nansens Plass 3, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2008 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 927 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
61 384 000
Egenkapital
18 105 000
Gjeld
43 327 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 63 67 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 927 7 841 7 561
Driftsresultat 6 832 6 839 6 567
Resultat før skatt 5 154 4 837 3 349
Ordinært resultat 5 154 4 837 3 349
Årsresultat 5 154 4 837 3 349
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 61 384 62 300 63 200
Sum omløpsmidler 48 5 139 4 907
Sum eiendeler 61 432 67 439 68 107
Sum egenkapital 18 105 17 199 16 209
Sum langsiktig gjeld 37 765 40 031 46 754
Sum kortsiktig gjeld 5 562 10 210 5 144

Eastern Car Carrier KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eastern Car Carrier KS - 979615647
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
C/o Fearnley Finans Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2009 5,6 år

Eidsiva Car Carrier KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsiva Car Carrier KS - 985424993
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2008 5,7 år

Eidsiva Car Carrier AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsiva Car Carrier AS - 985425000
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Vii`s gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2009 6,5 år
Adm. direktør 2003 2009 6,5 år

Vanessa AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vanessa AS - 950588152
Ikke tilgjengelig
Haakon Viisg 1, 0118 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

AS Thunder Loki

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Thunder Loki - 960677897
Ikke tilgjengelig
Haakons Vii's gt 1, 0118 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Eskimo Reefer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eskimo Reefer AS - 968286692
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,6 år

Vibeke AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vibeke AS - 838062822
Ikke tilgjengelig
Haakon Viisg 1, 0118 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Norse Petroleum AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norse Petroleum AS - 923266534
Ikke tilgjengelig
Strandv 50, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,1 år

Gressøen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gressøen AS - 977106664
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Engebrets vei 5, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2007 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 072 000
Egenkapital
3 716 000
Gjeld
378 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 18 18 20
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -11 -11
Resultat før skatt 51 50 49
Ordinært resultat 51 50 49
Årsresultat 51 50 49
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 072 3 991 3 913
Sum omløpsmidler 23 7 7
Sum eiendeler 4 094 3 998 3 920
Sum egenkapital 3 716 3 716 3 716
Sum langsiktig gjeld 304 207 180
Sum kortsiktig gjeld 74 75 25

KS Thunder Loki

Foretaksinfo
(Inaktiv) KS Thunder Loki - 960677609
Ikke tilgjengelig
Haakon Vii g 1, 0118 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Øresund KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Øresund KS - 976513622
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis g 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,4 år

Norwegian Aggregates AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norwegian Aggregates AS - 977483336
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2011 10,3 år

Trinity Bulk Carriers AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Trinity Bulk Carriers AS - 959033838
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2007 6,1 år
Adm. direktør 2000 2006 5,7 år

Voll Studentby ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Voll Studentby ANS - 981399307
Ikke tilgjengelig
Vegamot 1, 7048 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2007 6 år

Naturgass Usa AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Naturgass Usa AS - 974534541
Ikke tilgjengelig
Strandveien 50 C/o Camillo Eitzen & Co ASA, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,5 år

Ferskmatkompaniet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ferskmatkompaniet AS - 962961487
Ikke tilgjengelig
Økernveien 150, 0580 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,1 år

Ditlev Cruises AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ditlev Cruises AS - 932553090
Ikke tilgjengelig
Haakon Viisg 1, 0118 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Stokmoveien 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stokmoveien 1 AS - 976325230
Ikke tilgjengelig
Munkegata 64, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,4 år

Voll Studentby AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Voll Studentby AS - 976591844
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vegamot 1, 7048 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2007 6,2 år

Forest KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forest KS - 975936732
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,7 år

Voll II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Voll II AS - 977106575
Ikke tilgjengelig
Vegamot 1, 7409 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,1 år

Rieber Shipping ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rieber Shipping ASA - 975342115
Ikke tilgjengelig
Solheimsgaten 9 A, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,5 år

AS Østersjø-fergen

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Østersjø-fergen - 979739044
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Haakon Viisg 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2009 8,7 år

Verran Betong AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Verran Betong AS - 962042791
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fines, 7797 Verrabotn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2011 10,3 år

Pride AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pride AS - 867161392
Ikke tilgjengelig
Haakon Viisg 1, 0118 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Sognsveien 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sognsveien 2 AS - 931186477
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Engebrets vei 5, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2011 10,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 409 000
Egenkapital
1 013 000
Gjeld
4 444 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 2 2 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 8 10
Driftsresultat -183 -160 -149
Resultat før skatt -127 -97 -85
Ordinært resultat -127 -97 -85
Årsresultat -127 -97 -85
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 409 5 594 5 738
Sum omløpsmidler 47 69 24
Sum eiendeler 5 456 5 663 5 763
Sum egenkapital 1 013 1 158 1 338
Sum langsiktig gjeld 4 366 4 427 4 322
Sum kortsiktig gjeld 78 78 103

Voll Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Voll Invest AS - 981399218
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Engebrets vei 5, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2007 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 909 000
Egenkapital
582 000
Gjeld
9 338 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 4 4
Likviditetsgrad II 8 0 10
Totalt 12 8 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -15 -14
Resultat før skatt -1 40 64
Ordinært resultat -1 40 64
Årsresultat -1 40 64
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 909 9 761 9 596
Sum omløpsmidler 12 1 639
Sum eiendeler 9 921 9 762 10 235
Sum egenkapital 582 583 563
Sum langsiktig gjeld 9 334 9 148 9 657
Sum kortsiktig gjeld 4 30 15

Voll Eiendom KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Voll Eiendom KS - 981399595
Ikke tilgjengelig
Vegamot 1, 7048 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,9 år

Bekkestua Venture AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bekkestua Venture AS - 983521207
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Kruses gate 11, 0263 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2014 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
632 000
Egenkapital
68 000
Gjeld
571 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -25 -17 -18
Resultat før skatt -11 -11 -18
Ordinært resultat -11 -11 -18
Årsresultat -11 -11 -18
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 632 595 443
Sum omløpsmidler 6 39 7
Sum eiendeler 638 634 450
Sum egenkapital 68 78 89
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 571 556 361

KS Østersjø-fergen

Foretaksinfo
(Inaktiv) KS Østersjø-fergen - 979739079
Ikke tilgjengelig
Haakon Viisg 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2007 6,1 år

Marsteinen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marsteinen AS - 967378143
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Engebrets vei 5, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2011 10,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 707 000
Egenkapital
552 000
Gjeld
4 155 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -11 -10
Resultat før skatt -77 -94 0
Ordinært resultat -77 -94 0
Årsresultat -77 -94 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 707 4 707 4 707
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 4 707 4 707 4 707
Sum egenkapital 552 552 552
Sum langsiktig gjeld 4 155 4 155 4 155
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Eidsiva Roro AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsiva Roro AS - 976513738
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Viis g 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2009 8,6 år
Adm. direktør 2000 2011 10,3 år

Delta AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Delta AS - 929757904
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Sætervegen 13, 5236 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2010 9,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 247 000
Egenkapital
28 631 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 15
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 8 15 27
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -40 -30 -26
Resultat før skatt -1 163 1 514 14 860
Ordinært resultat -1 163 1 514 14 860
Årsresultat -1 163 1 514 14 860
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 247 1 331 1 050
Sum omløpsmidler 27 384 28 462 27 229
Sum eiendeler 28 631 29 793 28 279
Sum egenkapital 28 631 29 793 28 279
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Brødrene Dæhli AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Brødrene Dæhli AS - 845425442
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Holbergs gate 1, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2018 17,3 år

Andabre AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Andabre AS - 980015645
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Gladvollveien 11 B, 1168 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2016 15,8 år

AS Drammensveien 64

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Drammensveien 64 - 934538714
Ikke tilgjengelig
Kr Augustsg 12, 0164 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,1 år

Glacier Reefer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Glacier Reefer AS - 936654169
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Vii`s gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,3 år

Norse AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norse AS - 974698293
Ikke tilgjengelig
Strandv 50, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,1 år

Fløtemarken AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fløtemarken AS - 970968830
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Engebrets vei 5, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2011 10,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 074 000
Egenkapital
37 933 000
Gjeld
17 696 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 10 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 14 36 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 -16 -16
Resultat før skatt -3 678 8 297 -3 885
Ordinært resultat -3 678 8 297 -3 885
Årsresultat -3 678 8 297 -3 885
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 074 29 573 27 001
Sum omløpsmidler 50 555 42 926 35 560
Sum eiendeler 55 629 72 500 62 561
Sum egenkapital 37 933 41 420 48 067
Sum langsiktig gjeld 11 761 7 499 7 354
Sum kortsiktig gjeld 5 935 23 580 7 140

Dovrekvartalet Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dovrekvartalet Næring AS - 923247092
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Fearnley Business Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Rem Aquarius AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rem Aquarius AS - 918285199
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Holmefjordvegen 8, 6090 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 760 000
Personalkostnader
2 969 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
133 171 000
Egenkapital
77 034 000
Gjeld
79 142 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 10
Totalt 33 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 760 0 0
Driftsresultat 1 455 -3 -7
Resultat før skatt -1 542 -3 -7
Ordinært resultat -1 542 -3 -7
Årsresultat -1 542 -3 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 133 171 0 0
Sum omløpsmidler 23 005 20 29
Sum eiendeler 156 176 20 29
Sum egenkapital 77 034 20 23
Sum langsiktig gjeld 68 672 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 470 0 6

Lier Frukt og Grønt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lier Frukt og Grønt AS - 984573367
Engroshandel med frukt og grønnsaker
Nøsteveien 130, 3402 Lier
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 793 000
Personalkostnader
3 559 000
Lederlønn
746 000
Anleggsmidler
204 000
Egenkapital
3 018 000
Gjeld
3 276 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 2
Resultatgrad 12 8 0
Kontantstrøm fra drift 10 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 61 50 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 793 8 375 8 978
Driftsresultat 638 336 -50
Resultat før skatt 570 353 127
Ordinært resultat 570 353 127
Årsresultat 570 353 127
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 204 292 152
Sum omløpsmidler 6 091 6 097 9 556
Sum eiendeler 6 294 6 388 9 708
Sum egenkapital 3 018 3 552 3 746
Sum langsiktig gjeld 540 732 835
Sum kortsiktig gjeld 2 736 2 105 5 127

Frukt-import AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Frukt-import AS - 930712035
Engroshandel med frukt og grønnsaker
Breivollveien 25f, 0668 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 286 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 293 000
Gjeld
1 249 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 8
Fordringsomsetningshastighet 2 1 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 8
Resultatgrad 12 8 12
Kontantstrøm fra drift 7 5 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 56 46 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 286 3 304 5 621
Driftsresultat 235 125 438
Resultat før skatt 181 95 329
Ordinært resultat 181 95 329
Årsresultat 181 95 329
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 542 2 370 2 332
Sum eiendeler 2 542 2 370 2 332
Sum egenkapital 1 293 1 112 1 112
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 249 1 258 1 219

Bernh Botolfsen Import AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bernh Botolfsen Import AS - 922063613
Engroshandel med frukt og grønnsaker
Breivollveien 25f, 0668 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,5 år
Styre­medlem 2004 2018 14,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
172 787 000
Personalkostnader
20 166 000
Lederlønn
1 337 000
Anleggsmidler
5 675 000
Egenkapital
13 660 000
Gjeld
26 136 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 8
Resultatgrad 4 0 12
Kontantstrøm fra drift 5 0 7
Rentedekningsgrad 8 0 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 59 21 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 172 787 146 255 173 149
Driftsresultat 4 051 -2 623 10 576
Resultat før skatt 4 702 -1 908 8 588
Ordinært resultat 4 702 -1 908 8 588
Årsresultat 4 702 -1 908 8 588
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 675 6 005 3 049
Sum omløpsmidler 34 121 28 341 37 748
Sum eiendeler 39 796 34 346 40 797
Sum egenkapital 13 660 11 958 16 366
Sum langsiktig gjeld 1 195 968 556
Sum kortsiktig gjeld 24 941 21 420 23 875

Kontorfellesskapet Skøyen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kontorfellesskapet Skøyen AS - 812971832
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Engebrets vei 5, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,7 år
Vara­medlem 2016 2018 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
721 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
132 000
Gjeld
119 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 5 3 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 55 50 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 721 656 631
Driftsresultat 29 21 23
Resultat før skatt 22 15 17
Ordinært resultat 22 15 17
Årsresultat 22 15 17
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 252 286 294
Sum eiendeler 252 286 294
Sum egenkapital 132 110 95
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 119 176 200

Ran Barge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ran Barge AS - 919007311
Utenriks sjøfart med gods
C/o Fearnley Business Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 821 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 322 000
Egenkapital
-49 000
Gjeld
27 539 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0
Rentedekningsgrad 0 2
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 19 14
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 11 821 0
Driftsresultat -4 547 -1 764
Resultat før skatt -53 -25
Ordinært resultat -53 -25
Årsresultat -53 -25
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 25 322 25 050
Sum omløpsmidler 2 169 8 658
Sum eiendeler 27 490 33 708
Sum egenkapital -49 5
Sum langsiktig gjeld 26 952 31 359
Sum kortsiktig gjeld 587 2 345

E & g Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) E & g Bygg AS - 915826903
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Fearnley Business Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
214 215 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
17 879 000
Gjeld
189 306 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 16 0 4
Kontantstrøm fra drift 14 0 0
Rentedekningsgrad 8 0 2
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 69 8 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 214 215 0 1 236
Driftsresultat 27 437 -420 22
Resultat før skatt 19 137 -3 374 -2 504
Ordinært resultat 19 137 -3 374 -2 504
Årsresultat 19 137 -3 374 -2 504
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 100 367 84 122
Sum omløpsmidler 207 184 1 074 22 932
Sum eiendeler 207 184 101 441 107 054
Sum egenkapital 17 879 -1 258 2 116
Sum langsiktig gjeld 156 766 102 000 102 000
Sum kortsiktig gjeld 32 540 699 2 938

Lillestrøm Sentrumsbolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lillestrøm Sentrumsbolig AS - 814562832
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 891 000
Egenkapital
37 261 000
Gjeld
697 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 10
Totalt 0 2 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -531 -1 814 -607
Resultat før skatt -533 -1 813 -1 589
Ordinært resultat -533 -1 813 -1 589
Årsresultat -533 -1 813 -1 589
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 37 891 37 891 37 891
Sum omløpsmidler 67 1 231 1 764
Sum eiendeler 37 958 39 122 39 655
Sum egenkapital 37 261 37 794 39 607
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 697 1 328 48

Sameiet Sjusjøen Panorama 2.1 - 2.2 - 2.3

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Sjusjøen Panorama 2.1 - 2.2 - 2.3 - 818280092
Ikke tilgjengelig
Eiendomsnøkkelen Forvaltning AS Akersgata 73b, 0180 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,1 år

Cedar Car Carrier AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cedar Car Carrier AS - 913770188
Innenriks sjøfart med gods
C/o Fearnley Finans Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 000
Egenkapital
-349 000
Gjeld
4 906 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 27 28 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 5 853 0
Driftsresultat -544 -5 059 -20 302
Resultat før skatt -29 -50 -216
Ordinært resultat -29 -50 -216
Årsresultat -29 -50 -216
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 30 15 24 853
Sum omløpsmidler 4 526 4 588 10 979
Sum eiendeler 4 556 4 602 35 832
Sum egenkapital -349 -321 -270
Sum langsiktig gjeld 3 923 4 248 26 984
Sum kortsiktig gjeld 983 675 9 118

Greenbarge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Greenbarge AS - 997706536
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Fearnley Finans Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 485 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
604 000
Anleggsmidler
47 450 000
Egenkapital
-602 000
Gjeld
51 114 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 4 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 67 67 39
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 485 10 027 5 698
Driftsresultat 1 736 4 629 -169
Resultat før skatt -97 69 -87
Ordinært resultat -97 69 -87
Årsresultat -97 69 -87
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 47 450 48 842 50 246
Sum omløpsmidler 3 062 5 521 3 978
Sum eiendeler 50 512 54 362 54 224
Sum egenkapital -602 -504 -573
Sum langsiktig gjeld 50 398 53 235 53 584
Sum kortsiktig gjeld 716 1 631 1 214

Byala AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byala AS - 991309292
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Morten Werrings Rederi AS Strandveien 50 D, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
148 000
Egenkapital
9 434 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 12 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 -12 -27
Resultat før skatt -7 36 -2 762
Ordinært resultat -7 36 -2 762
Årsresultat -7 36 -2 762
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 148 153 172
Sum omløpsmidler 9 287 9 288 9 235
Sum eiendeler 9 434 9 441 9 408
Sum egenkapital 9 434 9 441 9 405
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 3

Trinity Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trinity Group AS - 996756351
Kjøp og salg av egen fast eiendom
St. Halvards vei 6a, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 Aktiv 8,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 419 000
Gjeld
3 026 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 28 31 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -15 -22
Resultat før skatt 262 583 346
Ordinært resultat 262 583 346
Årsresultat 262 583 346
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 446 5 157 3 574
Sum eiendeler 5 446 5 157 3 574
Sum egenkapital 2 419 2 157 1 574
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 026 3 000 2 000

Odd Berg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Odd Berg AS - 939186328
Regnskap og bokføring
Østråt Håkon Den Gamles gate 12, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 10,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
117 855 000
Personalkostnader
27 811 000
Lederlønn
2 546 000
Anleggsmidler
255 039 000
Egenkapital
480 878 000
Gjeld
131 362 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 10
Resultatgrad 8 4 12
Kontantstrøm fra drift 14 20 20
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 47 65 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 117 855 114 117 108 595
Driftsresultat 4 991 1 849 6 642
Resultat før skatt -1 446 42 152 58 878
Ordinært resultat -1 446 42 152 58 878
Årsresultat -5 350 40 273 56 988
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 255 039 254 870 244 554
Sum omløpsmidler 357 201 375 291 356 766
Sum eiendeler 612 240 630 161 601 320
Sum egenkapital 480 878 492 589 458 680
Sum langsiktig gjeld 106 682 113 296 119 762
Sum kortsiktig gjeld 24 680 24 277 22 879

A La Carte Produkter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A La Carte Produkter AS - 980026035
Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler
Grorudveien 55, 0976 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 10,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
72 821 000
Personalkostnader
8 142 000
Lederlønn
1 040 000
Anleggsmidler
21 746 000
Egenkapital
27 366 000
Gjeld
17 074 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 10
Resultatgrad 2 4 12
Kontantstrøm fra drift 3 5 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 2
Totalt 46 47 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 72 821 65 825 67 247
Driftsresultat 518 1 746 3 476
Resultat før skatt 1 439 2 374 10 600
Ordinært resultat 1 439 2 374 10 600
Årsresultat 1 439 2 374 10 600
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 21 746 14 409 12 057
Sum omløpsmidler 22 693 20 027 21 985
Sum eiendeler 44 440 34 436 34 042
Sum egenkapital 27 366 19 607 13 179
Sum langsiktig gjeld 9 095 5 550 0
Sum kortsiktig gjeld 7 979 9 279 20 863

Storkleiven AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storkleiven AS - 959310548
Uoppgitt
Olabakken 4, 1397 Nesøya
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,9 år
Styrets leder 2000 Aktiv 19,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
31 672 000
Egenkapital
42 359 000
Gjeld
9 070 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 8 33 42
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -327 -355 -299
Resultat før skatt -8 378 2 163 8 094
Ordinært resultat -8 378 2 163 8 094
Årsresultat -8 378 2 163 8 094
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 31 672 31 571 25 702
Sum omløpsmidler 19 758 23 782 29 202
Sum eiendeler 51 430 55 354 54 904
Sum egenkapital 42 359 50 737 48 575
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 070 4 616 6 330

Slåtterøy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Slåtterøy AS - 914656826
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Olabakken 4, 1397 Nesøya
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 Aktiv 13,5 år
Styrets leder 2000 Aktiv 19,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
163 000
Egenkapital
1 466 000
Gjeld
52 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 10 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -23 -24 -28
Resultat før skatt 125 -64 7
Ordinært resultat 125 -64 7
Årsresultat 125 -64 7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 163 208 259
Sum omløpsmidler 1 355 1 301 1 332
Sum eiendeler 1 518 1 509 1 591
Sum egenkapital 1 466 1 342 1 406
Sum langsiktig gjeld 43 56 73
Sum kortsiktig gjeld 9 112 113

Teldar Paper Inc AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Teldar Paper Inc AS - 988576948
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Løvenskioldsgate 8, 0263 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 Aktiv 14,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 376 000
Egenkapital
10 613 000
Gjeld
9 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 10 13 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -71 -99 -104
Resultat før skatt -19 363 402
Ordinært resultat -19 363 402
Årsresultat -19 363 402
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 376 2 455 2 433
Sum omløpsmidler 8 247 8 178 7 863
Sum eiendeler 10 623 10 632 10 296
Sum egenkapital 10 613 10 632 10 270
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 0 26