Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anne Berit Endresen

Rapportdato: 2021-02-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -20. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 11.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Akstie AS Styrets leder 2009 - Aktiv 0 -20
- Adm. direktør 2009 - Aktiv 0 -20

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Abelon Management Styre­medlem 2010 - 2012
Abelon Management Vara­medlem 2003 - 2010
Brøvig AS Styre­medlem 2010 - 2014
Brøvig AS Styrets leder 2007 - 2010
Brøvig Utleie AS Styre­medlem 2010 - 2014
Brøvig Utleie AS Styrets leder 2008 - 2010
E. Pahf Holding AS Adm. direktør 2007 - 2010
E. Pahf Holding AS Styrets leder 2006 - 2010
Løfte & Transport Teknikk L-t-t AS Vara­medlem 2006 - 2010
Løfte & Transport Teknikk L-t-t AS Vara­medlem 2006 - 2010
Frøysland Holding AS Vara­medlem 2000** - 2009

Abelon Management

Foretaksinfo
(Aktiv) Abelon Management - 985984476
Utleie av arbeidskraft
Grenseveien 21, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 2,4 år
Vara­medlem 2003 2010 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
84
Styremedlemmer
0
Omsetning
149 413 000
Personalkostnader
121 902 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
515 000
Egenkapital
7 616 000
Gjeld
33 765 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 3 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 8 14 18
Kontantstrøm fra drift 5 10 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 6
Totalt 60 67 88
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 149 413 53 874 17 537
Driftsresultat 6 680 4 457 2 772
Resultat før skatt 4 934 3 389 2 089
Ordinært resultat 4 934 3 389 2 089
Årsresultat 4 934 3 389 2 089
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 515 24 47
Sum omløpsmidler 40 866 24 328 9 195
Sum eiendeler 41 380 24 353 9 242
Sum egenkapital 7 616 3 056 3 075
Sum langsiktig gjeld 411 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33 354 21 297 6 167

Brøvig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brøvig AS - 950581883
Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted
Legdene 1, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2014 4,3 år
Styrets leder 2007 2010 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 161 000
Personalkostnader
6 348 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
610 000
Egenkapital
5 291 000
Gjeld
5 192 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 10
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 8 8 12
Kontantstrøm fra drift 7 5 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 51 52 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 19 161 20 639 20 174
Driftsresultat 759 710 1 197
Resultat før skatt 578 540 881
Ordinært resultat 578 540 881
Årsresultat 578 540 881
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 610 760 969
Sum omløpsmidler 9 873 8 091 8 279
Sum eiendeler 10 483 8 851 9 248
Sum egenkapital 5 291 4 714 4 574
Sum langsiktig gjeld 16 35 55
Sum kortsiktig gjeld 5 176 4 103 4 619

Brøvig Utleie AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Brøvig Utleie AS - 992696044
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Rigedalen 51, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2014 4,7 år
Styrets leder 2008 2010 1,7 år

E. Pahf Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) E. Pahf Holding AS - 990210489
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rigedalen 51, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 2010 2,5 år
Styrets leder 2006 2010 3,9 år

Løfte & Transport Teknikk L-t-t AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Løfte & Transport Teknikk L-t-t AS - 986331255
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Rigedalen 51, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2010 4,1 år

Frøysland Industriservice 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Frøysland Industriservice 2 AS - 985984433
Ikke tilgjengelig
Frøyslandsveien 215, 4640 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2003 < 1 år

Frøysland Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Frøysland Holding AS - 980417034
Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted
Frøyslandsveien 220, 4641 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2009 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
939 000
Egenkapital
1 496 000
Gjeld
997 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 30 28 6
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -8 -10
Resultat før skatt 156 135 -4
Ordinært resultat 156 135 -4
Årsresultat 156 135 -4
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 939 939 939
Sum omløpsmidler 1 554 1 392 1 216
Sum eiendeler 2 493 2 331 2 155
Sum egenkapital 1 496 1 340 1 206
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 997 991 950

Akstie AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akstie AS - 993458260
Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted
Aksteveien 12, 4640 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 12,2 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 12,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 813 000
Egenkapital
3 035 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 16 36 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -20 -33 -27
Resultat før skatt 219 182 14
Ordinært resultat 219 182 14
Årsresultat 219 182 14
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 813 2 824 2 874
Sum omløpsmidler 222 245 185
Sum eiendeler 3 035 3 070 3 058
Sum egenkapital 3 035 3 066 3 058
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 4 0