Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Erik Oskar Bakke

Rapportdato: 2023-02-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 9 014 og med ett samlet driftsresultat på 1 691. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Eo Bakke Innehaver 2021 - Aktiv 0 0
3sixty Vara­medlem 2008 - Aktiv 9 014 1 691

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Eo Bakke

Foretaksinfo
(Aktiv) Eo Bakke - 926334697
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Anthon Walles vei 5, 1365 Blommenholm
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2021 Aktiv 2,1 år

3sixty

Foretaksinfo
(Aktiv) 3sixty - 992245417
Programmeringstjenester
C/o Startuplab Forskningsparken Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 Aktiv 15 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 014 000
Personalkostnader
833 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
372 000
Egenkapital
2 902 000
Gjeld
610 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 10 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 18 12 14
Kontantstrøm fra drift 20 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 96 71 82
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 9 014 7 888 6 313
Driftsresultat 1 691 506 622
Resultat før skatt 1 402 539 586
Ordinært resultat 1 402 539 586
Årsresultat 1 402 539 586
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 372 312 144
Sum omløpsmidler 3 139 3 443 2 677
Sum eiendeler 3 511 3 754 2 820
Sum egenkapital 2 902 2 300 1 761
Sum langsiktig gjeld 6 0 0
Sum kortsiktig gjeld 604 1 454 1 060