Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Øivind Hoem

Rapportdato: 2019-12-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 206 003 og med ett samlet driftsresultat på 15 249. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 12 av virksomhetene driftsunderskudd, og 13 av virksomhetene driftsoverskudd. 31 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 14.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Rørleggerservice Kristiansund AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -97
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 -97
Kristiansund Invest AS Kontakt­person 2017 - Aktiv 2 038 1 995
- Styrets leder 2017 - Aktiv 2 038 1 995
Fosna Holding AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -12
Fosna Hotell AS Styrets leder 2017 - Aktiv 5 898 -1 306
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 5 898 -1 306
Vågeveien 6 AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 1 098 189
- Adm. direktør 2007 - Aktiv 1 098 189

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fosna Holding AS Adm. direktør 2017 - 2018
Sentrum Kr. Holding AS Adm. direktør 2012 - 2018
Hotell Holding AS Adm. direktør 2012 - 2018
Hotell Bar AS Adm. direktør 2012 - 2013
Pubdrift Oslo AS Styrets leder 2005 - 2006

Rørleggerservice Kristiansund AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rørleggerservice Kristiansund AS - 912272141
Rørleggerarbeid
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
90 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
-37 000
Egenkapital
110 000
Gjeld
13 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 6
Totalt 10 10 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 11 593
Driftsresultat -97 -163 -147
Resultat før skatt -75 -124 -111
Ordinært resultat -75 -124 -111
Årsresultat -75 -124 -111
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler -37 0 0
Sum omløpsmidler 160 266 599
Sum eiendeler 123 266 599
Sum egenkapital 110 110 110
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 156 489

Kristiansund Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kristiansund Invest AS - 962089178
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2017 Aktiv 2,5 år
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 038 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 608 000
Egenkapital
4 433 000
Gjeld
14 681 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 65 79 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 038 1 899 1 379
Driftsresultat 1 995 1 076 977
Resultat før skatt 1 552 839 751
Ordinært resultat 1 552 839 751
Årsresultat 1 552 839 751
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 18 608 4 819 4 622
Sum omløpsmidler 506 740 726
Sum eiendeler 19 114 5 560 5 348
Sum egenkapital 4 433 4 085 3 589
Sum langsiktig gjeld 12 929 350 514
Sum kortsiktig gjeld 1 752 1 125 1 245

Fosna Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fosna Holding AS - 918407812
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,9 år
Adm. direktør 2017 2018 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 698 000
Egenkapital
1 000 000
Gjeld
15 928 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 4
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 14 16
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -12 -13
Resultat før skatt -232 7
Ordinært resultat -232 7
Årsresultat -232 7
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 14 698 14 698
Sum omløpsmidler 2 230 770
Sum eiendeler 16 928 15 468
Sum egenkapital 1 000 1 000
Sum langsiktig gjeld 15 602 14 255
Sum kortsiktig gjeld 326 213

Fosna Hotell AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fosna Hotell AS - 918365184
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,9 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 898 000
Personalkostnader
2 791 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
287 000
Egenkapital
252 000
Gjeld
2 649 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 6
Totalt 21 19
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 5 898 5 319
Driftsresultat -1 306 -953
Resultat før skatt -1 008 -726
Ordinært resultat -1 008 -726
Årsresultat -1 008 -726
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 287 274
Sum omløpsmidler 2 615 1 817
Sum eiendeler 2 902 2 092
Sum egenkapital 252 251
Sum langsiktig gjeld 1 130 400
Sum kortsiktig gjeld 1 519 1 440

Vågeveien 6 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vågeveien 6 AS - 991465898
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,3 år
Adm. direktør 2007 Aktiv 12,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 098 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 243 000
Egenkapital
567 000
Gjeld
16 773 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 18 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 29 7 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 098 1 220 1 747
Driftsresultat 189 -66 413
Resultat før skatt -428 -648 -303
Ordinært resultat -428 -648 -303
Årsresultat -428 -648 -303
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 17 243 17 573 17 820
Sum omløpsmidler 98 528 437
Sum eiendeler 17 341 18 100 18 257
Sum egenkapital 567 995 -62
Sum langsiktig gjeld 13 592 13 592 13 592
Sum kortsiktig gjeld 3 181 3 513 4 727

Hoem Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hoem Eiendom AS - 893187812
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2014 Aktiv 5,2 år
Styrets leder 2008 Aktiv 11,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
762 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 110 000
Egenkapital
2 132 000
Gjeld
3 400 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 78 78 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 762 735 710
Driftsresultat 645 577 554
Resultat før skatt 427 346 301
Ordinært resultat 427 346 301
Årsresultat 427 346 301
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 110 4 112 4 117
Sum omløpsmidler 1 422 1 557 1 435
Sum eiendeler 5 532 5 669 5 553
Sum egenkapital 2 132 1 904 192
Sum langsiktig gjeld 3 000 3 250 5 196
Sum kortsiktig gjeld 400 515 164

Sentrum Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sentrum Eiendom AS - 963240465
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
911 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 034 000
Egenkapital
6 686 000
Gjeld
14 671 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 10
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 63 38 46
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 911 474 892
Driftsresultat 278 -151 -20
Resultat før skatt 213 -94 -5
Ordinært resultat 213 -94 -5
Årsresultat 213 -94 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 21 034 6 830 6 782
Sum omløpsmidler 323 237 300
Sum eiendeler 21 357 7 067 7 082
Sum egenkapital 6 686 6 757 6 762
Sum langsiktig gjeld 14 212 245 261
Sum kortsiktig gjeld 459 65 60

Storgata 17 Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storgata 17 Eiendom AS - 990678529
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7 år
Kontakt­person 2012 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 088 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 504 000
Egenkapital
8 557 000
Gjeld
13 882 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 70 76 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 088 2 199 3 790
Driftsresultat 2 526 1 127 1 279
Resultat før skatt 1 989 909 1 013
Ordinært resultat 1 989 909 1 013
Årsresultat 1 989 909 1 013
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 21 504 9 801 11 782
Sum omløpsmidler 934 1 112 391
Sum eiendeler 22 439 10 913 12 173
Sum egenkapital 8 557 8 307 8 311
Sum langsiktig gjeld 11 371 1 216 1 287
Sum kortsiktig gjeld 2 511 1 389 2 575

Sentrum Kr. Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sentrum Kr. Holding AS - 998374774
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,6 år
Adm. direktør 2012 2018 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 576 000
Egenkapital
100 000
Gjeld
16 050 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 14 8 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 -13 -13
Resultat før skatt -157 -462 -467
Ordinært resultat -157 -462 -467
Årsresultat -157 -462 -467
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 15 576 15 157 14 385
Sum omløpsmidler 574 618 626
Sum eiendeler 16 150 15 776 15 011
Sum egenkapital 100 100 100
Sum langsiktig gjeld 16 020 15 354 14 879
Sum kortsiktig gjeld 30 321 32

Hotell Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hotell Holding AS - 898369552
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,6 år
Adm. direktør 2012 2018 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 796 000
Egenkapital
2 347 000
Gjeld
20 198 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 14 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 -13 -13
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 14 796 14 796 14 796
Sum omløpsmidler 7 749 7 114 8 804
Sum eiendeler 22 546 21 911 23 601
Sum egenkapital 2 347 2 347 2 347
Sum langsiktig gjeld 20 124 19 331 21 192
Sum kortsiktig gjeld 74 233 62

Hotell Bar AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hotell Bar AS - 998234344
Drift av restauranter og kafeer
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,7 år
Adm. direktør 2012 2013 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 606 000
Personalkostnader
2 198 000
Lederlønn
458 000
Anleggsmidler
147 000
Egenkapital
3 020 000
Gjeld
1 346 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 16 14 16
Kontantstrøm fra drift 7 18 14
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 73 90 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 606 8 696 7 946
Driftsresultat 862 800 1 016
Resultat før skatt 402 1 020 738
Ordinært resultat 402 1 020 738
Årsresultat 402 1 020 738
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 147 210 278
Sum omløpsmidler 4 219 4 238 3 558
Sum eiendeler 4 366 4 448 3 836
Sum egenkapital 3 020 3 119 2 499
Sum langsiktig gjeld 0 1 4
Sum kortsiktig gjeld 1 346 1 328 1 334

Kristiansund Hotell AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kristiansund Hotell AS - 998234441
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,7 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 644 000
Personalkostnader
3 020 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
347 000
Egenkapital
82 000
Gjeld
2 150 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 4 6
Totalt 21 15 21
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 644 3 620 11 758
Driftsresultat -1 382 -1 848 -928
Resultat før skatt -1 066 -1 410 -710
Ordinært resultat -1 066 -1 410 -710
Årsresultat -1 066 -1 410 -710
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 347 464 381
Sum omløpsmidler 1 884 2 054 1 097
Sum eiendeler 2 232 2 519 1 478
Sum egenkapital 82 88 112
Sum langsiktig gjeld 1 045 626 606
Sum kortsiktig gjeld 1 105 1 805 761

Norsaga AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsaga AS - 958361017
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,8 år
Styrets leder 2000 Aktiv 19 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
93 238 000
Personalkostnader
17 361 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
128 094 000
Egenkapital
41 950 000
Gjeld
123 747 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 12 8 12
Kontantstrøm fra drift 10 10 10
Rentedekningsgrad 6 4 8
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 53 42 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 93 238 81 273 93 889
Driftsresultat 6 855 3 217 5 690
Resultat før skatt 4 170 1 820 4 271
Ordinært resultat 4 170 1 820 4 271
Årsresultat 4 080 1 800 4 271
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 128 094 125 988 110 513
Sum omløpsmidler 37 603 22 938 27 672
Sum eiendeler 165 697 148 926 138 186
Sum egenkapital 41 950 37 301 35 356
Sum langsiktig gjeld 102 924 102 911 93 475
Sum kortsiktig gjeld 20 823 8 713 9 354

Hotelldrift Møre AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hotelldrift Møre AS - 993319317
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 11,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 174 000
Personalkostnader
3 009 000
Lederlønn
404 000
Anleggsmidler
164 000
Egenkapital
1 438 000
Gjeld
1 401 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 10
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 21 23 80
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 174 7 419 9 902
Driftsresultat -654 -447 773
Resultat før skatt -494 -339 565
Ordinært resultat -494 -339 565
Årsresultat -494 -339 565
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 164 317 180
Sum omløpsmidler 2 675 1 625 2 638
Sum eiendeler 2 839 1 942 2 818
Sum egenkapital 1 438 1 068 1 807
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 401 874 1 011

Fosna Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fosna Eiendom AS - 960634675
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 Aktiv 12 år
Styrets leder 2000 Aktiv 19 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 276 000
Personalkostnader
23 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 520 000
Egenkapital
7 836 000
Gjeld
17 200 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 4
Totalt 68 65 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 276 2 905 6 197
Driftsresultat 2 417 2 238 2 771
Resultat før skatt 1 545 1 344 1 795
Ordinært resultat 1 545 1 344 1 795
Årsresultat 1 545 1 344 1 795
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 25 520 19 509 19 645
Sum omløpsmidler -485 1 474 2 056
Sum eiendeler 25 035 20 982 21 701
Sum egenkapital 7 836 6 291 6 049
Sum langsiktig gjeld 14 552 12 978 13 671
Sum kortsiktig gjeld 2 648 1 713 1 981

Trio Landia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trio Landia AS - 891482132
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Huldrestien 36, 6511 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 12,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 000
Egenkapital
301 000
Gjeld
2 378 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 13 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 24 8 12
Driftsresultat -1 -16 -11
Resultat før skatt 0 -12 -7
Ordinært resultat 0 -12 -7
Årsresultat 0 -12 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 18 20 17
Sum omløpsmidler 2 660 2 659 2 671
Sum eiendeler 2 679 2 678 2 688
Sum egenkapital 301 301 313
Sum langsiktig gjeld 2 370 2 370 2 370
Sum kortsiktig gjeld 8 8 5

Atlanten Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Atlanten Eiendom AS - 989717928
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
97 000
Egenkapital
660 000
Gjeld
1 787 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -94 -148 -38
Resultat før skatt -76 -116 -31
Ordinært resultat -76 -116 -31
Årsresultat -76 -116 -31
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 97 80 48
Sum omløpsmidler 2 350 2 350 2 353
Sum eiendeler 2 447 2 430 2 401
Sum egenkapital 660 736 853
Sum langsiktig gjeld 1 769 1 662 1 506
Sum kortsiktig gjeld 18 32 42

Atlanterhavshotellet Kristiansund AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Atlanterhavshotellet Kristiansund AS - 989717901
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
60 000
Egenkapital
8 000
Gjeld
61 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 10 10 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -11 -11
Resultat før skatt -10 -9 -10
Ordinært resultat -10 -9 -10
Årsresultat -10 -9 -10
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 60 59 57
Sum omløpsmidler 8 8 9
Sum eiendeler 68 67 66
Sum egenkapital 8 18 27
Sum langsiktig gjeld 60 49 36
Sum kortsiktig gjeld 1 1 3

Kvernberget Vekst AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvernberget Vekst AS - 986653465
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Kongens Plass 1, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 Aktiv 15,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
450 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
200 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
982 000
Gjeld
471 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 4 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 10 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 450 450 500
Driftsresultat -31 -113 -130
Resultat før skatt -23 -105 -120
Ordinært resultat -23 -105 -120
Årsresultat -23 -105 -120
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 453 1 312 1 316
Sum eiendeler 1 453 1 312 1 316
Sum egenkapital 982 1 004 1 109
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 471 308 207

Hauan Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hauan Eiendom AS - 982170494
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
227 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 380 000
Egenkapital
939 000
Gjeld
2 822 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 10 20 20
Rentedekningsgrad 4 8 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 41 60 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 227 419 634
Driftsresultat 71 235 328
Resultat før skatt 15 131 189
Ordinært resultat 15 131 189
Årsresultat 15 131 189
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 380 1 262 1 093
Sum omløpsmidler 2 381 2 378 2 491
Sum eiendeler 3 762 3 640 3 584
Sum egenkapital 939 924 794
Sum langsiktig gjeld 2 321 2 166 2 187
Sum kortsiktig gjeld 501 549 603

Astoria Hotell Kristiansund AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astoria Hotell Kristiansund AS - 965449604
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 255 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 777 000
Egenkapital
9 692 000
Gjeld
16 613 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 4
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 62 65 61
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 255 2 182 3 303
Driftsresultat 680 577 571
Resultat før skatt 307 151 134
Ordinært resultat 307 151 134
Årsresultat 307 151 134
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 25 777 26 235 26 708
Sum omløpsmidler 527 690 711
Sum eiendeler 26 304 26 925 27 419
Sum egenkapital 9 692 9 198 8 671
Sum langsiktig gjeld 16 524 17 556 18 282
Sum kortsiktig gjeld 89 171 466

Heinsa Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Heinsa Eiendom AS - 970991484
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
89 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 323 000
Egenkapital
1 789 000
Gjeld
2 801 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 17 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 89 14 263
Driftsresultat -121 -273 -569
Resultat før skatt -147 -274 -507
Ordinært resultat -147 -274 -507
Årsresultat -147 -274 -507
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 323 4 435 4 398
Sum omløpsmidler 266 459 789
Sum eiendeler 4 589 4 894 5 187
Sum egenkapital 1 789 1 736 1 670
Sum langsiktig gjeld 2 780 3 136 3 487
Sum kortsiktig gjeld 21 22 30

Allanengen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Allanengen Eiendom AS - 976803000
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 418 000
Personalkostnader
2 719 000
Lederlønn
264 000
Anleggsmidler
16 838 000
Egenkapital
8 680 000
Gjeld
17 240 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 12 2 4
Kontantstrøm fra drift 18 0 14
Rentedekningsgrad 6 2 6
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 56 24 46
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 418 5 224 9 042
Driftsresultat 352 29 165
Resultat før skatt 536 -639 574
Ordinært resultat 536 -639 574
Årsresultat 536 -639 574
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 16 838 16 994 16 985
Sum omløpsmidler 9 081 8 497 10 588
Sum eiendeler 25 919 25 492 27 573
Sum egenkapital 8 680 8 914 8 981
Sum langsiktig gjeld 13 923 14 216 15 256
Sum kortsiktig gjeld 3 317 2 361 3 336

Zinatra AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Zinatra AS - 964493170
Drift av puber
Skolegata 6, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 829 000
Personalkostnader
766 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 173 000
Egenkapital
3 859 000
Gjeld
3 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 7 0
Rentedekningsgrad 10 8 0
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 72 31 17
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 829 2 554 2 405
Driftsresultat 586 -29 -179
Resultat før skatt 406 98 -157
Ordinært resultat 406 98 -157
Årsresultat 406 98 -157
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 173 3 190 3 149
Sum omløpsmidler 3 686 3 413 3 742
Sum eiendeler 6 860 6 603 6 891
Sum egenkapital 3 859 3 967 4 199
Sum langsiktig gjeld 1 113 1 332 1 580
Sum kortsiktig gjeld 1 887 1 303 1 112

Sagamat AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sagamat AS - 924888709
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
President Christies gate 19, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
60 978 000
Personalkostnader
5 678 000
Lederlønn
591 000
Anleggsmidler
6 300 000
Egenkapital
8 924 000
Gjeld
6 598 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 4 4 8
Kontantstrøm fra drift 5 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 53 60 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 60 978 62 053 66 278
Driftsresultat 1 530 1 692 2 741
Resultat før skatt 1 074 1 532 2 081
Ordinært resultat 1 074 1 532 2 081
Årsresultat 984 1 512 2 081
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 300 4 328 4 743
Sum omløpsmidler 9 222 9 148 10 305
Sum eiendeler 15 522 13 476 15 047
Sum egenkapital 8 924 7 940 8 010
Sum langsiktig gjeld 0 0 91
Sum kortsiktig gjeld 6 598 5 536 6 947

Pubdrift Oslo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pubdrift Oslo AS - 977489407
Ikke tilgjengelig
Drammensveien 20, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2006 1 år

AS Vertshuset

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Vertshuset - 923296131
Ikke tilgjengelig
Hauggate 9, 6501 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Fembo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fembo AS - 960828216
Ikke tilgjengelig
Stranden 83, 0115 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Jupiter Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jupiter Invest AS - 981392159
Ikke tilgjengelig
Knut Siemsgate 3, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,3 år
Adm. direktør 2000 2003 2,3 år

Astoria Hotell Kristiansund AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Astoria Hotell Kristiansund AS - 960638395
Ikke tilgjengelig
Hauggata 9, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Kristiansund Havrafting AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kristiansund Havrafting AS - 983214762
Ikke tilgjengelig
Trappegaten 2 Co Ole Tønder, 6510 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,7 år

Kristiansund Sightseeing AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kristiansund Sightseeing AS - 967060569
Ikke tilgjengelig
Hauggata 9, 6501 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år