Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tor Albert Thommesen

Rapportdato: 2021-06-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 945 171 og med ett samlet driftsresultat på 172 112. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 12 av virksomhetene driftsunderskudd, og 35 av virksomhetene driftsoverskudd. 23 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 45 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 40.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Haakon Vii gt AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Haug Kai 24 AS Styrets leder 2019 - Aktiv 3 485 2 247
Leangenveien 5 AS Styrets leder 2019 - Aktiv 572 265
- Kontakt­person 2019 - Aktiv 572 265
Nordmaskin Eiendom AS Styrets leder 2019 - Aktiv 928 430
- Kontakt­person 2019 - Aktiv 928 430
Jonsvannsveien 135 AS Styrets leder 2018 - Aktiv 1 136 269

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Pharma Holdings AS Styre­medlem 2019 - 2020
3 T Rosten AS Styrets leder 2000** - 2017
3 T Midtbyn AS Styrets leder 2000** - 2017
3t Solsiden AS Styrets leder 2009 - 2017
3 T Leangen AS Styrets leder 2000** - 2017

Haakon Vii gt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Haakon Vii gt AS - 924329440
Uoppgitt
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,4 år

Haug Kai 24 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Haug Kai 24 AS - 912453707
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kai 24, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 485 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 018 000
Egenkapital
3 844 000
Gjeld
10 238 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 72 68 71
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 485 3 361 4 177
Driftsresultat 2 247 2 419 3 334
Resultat før skatt 1 663 1 759 2 470
Ordinært resultat 1 663 1 759 2 470
Årsresultat 1 663 1 759 2 470
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 13 018 13 694 13 847
Sum omløpsmidler 1 064 1 321 1 971
Sum eiendeler 14 082 15 015 15 818
Sum egenkapital 3 844 3 985 3 967
Sum langsiktig gjeld 1 357 6 623 7 610
Sum kortsiktig gjeld 8 881 4 407 4 241

Leangenveien 5 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Leangenveien 5 AS - 884159202
Oppføring av bygninger
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2,4 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
572 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 915 000
Egenkapital
565 000
Gjeld
2 193 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 63 63 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 572 549 521
Driftsresultat 265 294 229
Resultat før skatt 212 234 192
Ordinært resultat 212 234 192
Årsresultat 212 234 192
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 915 1 975 2 034
Sum omløpsmidler 843 659 272
Sum eiendeler 2 758 2 634 2 306
Sum egenkapital 565 565 331
Sum langsiktig gjeld 64 64 39
Sum kortsiktig gjeld 2 129 2 005 1 936

Nordmaskin Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordmaskin Eiendom AS - 919432489
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vestre Kanalkai 23, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2,4 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
928 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 187 000
Egenkapital
1 301 000
Gjeld
1 791 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 6 15
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 2 8 6
Totalt 72 68 84
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 928 880 1 157
Driftsresultat 430 204 695
Resultat før skatt 310 119 482
Ordinært resultat 310 119 482
Årsresultat 310 119 482
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 187 2 256 2 326
Sum omløpsmidler 906 498 357
Sum eiendeler 3 093 2 754 2 683
Sum egenkapital 1 301 991 872
Sum langsiktig gjeld 170 1 583 1 552
Sum kortsiktig gjeld 1 621 180 258

Jonsvannsveien 135 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jonsvannsveien 135 AS - 999599680
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 136 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 063 000
Egenkapital
9 971 000
Gjeld
591 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 69 64 61
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 136 816 930
Driftsresultat 269 286 433
Resultat før skatt 212 165 270
Ordinært resultat 212 165 270
Årsresultat 212 165 270
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 10 063 10 256 10 600
Sum omløpsmidler 499 422 404
Sum eiendeler 10 562 10 678 11 005
Sum egenkapital 9 971 10 154 361
Sum langsiktig gjeld 0 0 9 847
Sum kortsiktig gjeld 591 524 796

Kai 19 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kai 19 AS - 987620684
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o 3t Produkter AS Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,8 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 620 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 921 000
Egenkapital
110 000
Gjeld
9 499 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 8
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 14 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 8
Totalt 26 75 78
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 620 2 297 2 345
Driftsresultat -440 1 087 1 060
Resultat før skatt -484 715 1 008
Ordinært resultat -484 715 1 008
Årsresultat -484 715 1 008
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 921 4 784 5 442
Sum omløpsmidler 3 688 4 758 3 404
Sum eiendeler 9 609 9 542 8 846
Sum egenkapital 110 63 223
Sum langsiktig gjeld 6 290 6 586 6 882
Sum kortsiktig gjeld 3 209 2 893 1 741

3 T Rosten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Rosten AS - 979193734
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
127
Styremedlemmer
0
Omsetning
58 636 000
Personalkostnader
13 904 000
Lederlønn
788 000
Anleggsmidler
1 538 000
Egenkapital
5 952 000
Gjeld
22 699 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 87 85 83
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 58 636 55 722 52 266
Driftsresultat 13 326 10 381 9 050
Resultat før skatt 10 726 8 599 7 147
Ordinært resultat 10 726 8 599 7 147
Årsresultat 10 726 8 599 7 147
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 538 2 034 2 343
Sum omløpsmidler 27 113 24 305 21 947
Sum eiendeler 28 651 26 339 24 290
Sum egenkapital 5 952 6 190 6 120
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22 699 20 149 18 170

3 T Midtbyn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Midtbyn AS - 979193807
Treningssentre
Kjøpmannsgata 32, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
101
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 565 000
Personalkostnader
5 846 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 887 000
Egenkapital
5 012 000
Gjeld
13 667 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 85 83 78
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 25 565 25 482 24 396
Driftsresultat 8 880 8 880 5 779
Resultat før skatt 7 342 7 092 4 507
Ordinært resultat 7 342 7 092 4 507
Årsresultat 7 342 7 092 4 507
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 887 4 119 5 057
Sum omløpsmidler 14 792 9 785 25 789
Sum eiendeler 18 680 13 903 30 847
Sum egenkapital 5 012 5 298 5 634
Sum langsiktig gjeld 185 266 382
Sum kortsiktig gjeld 13 482 8 340 24 831

3t Solsiden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Solsiden AS - 994203002
Treningssentre
Portalen, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2009 2017 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
87
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 204 000
Personalkostnader
6 412 000
Lederlønn
656 000
Anleggsmidler
679 000
Egenkapital
411 000
Gjeld
6 299 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 18 16 14
Kontantstrøm fra drift 18 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 83 81 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 20 204 18 723 16 808
Driftsresultat 3 090 2 359 1 581
Resultat før skatt 2 529 1 930 1 270
Ordinært resultat 2 529 1 930 1 270
Årsresultat 2 529 1 930 1 270
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 679 165 224
Sum omløpsmidler 6 031 5 983 5 553
Sum eiendeler 6 710 6 148 5 777
Sum egenkapital 411 400 378
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 299 5 748 5 399

3 T Leangen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Leangen AS - 881115492
Treningssentre
Leangenvegen 10, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
80
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 464 000
Personalkostnader
10 757 000
Lederlønn
774 000
Anleggsmidler
1 958 000
Egenkapital
4 961 000
Gjeld
15 768 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 85 85 90
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 34 464 32 724 28 677
Driftsresultat 9 273 8 512 4 925
Resultat før skatt 7 625 6 859 3 914
Ordinært resultat 7 625 6 859 3 914
Årsresultat 7 625 6 859 3 914
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 958 2 664 1 552
Sum omløpsmidler 18 771 18 643 13 715
Sum eiendeler 20 729 21 307 15 267
Sum egenkapital 4 961 5 086 5 077
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 768 16 221 10 190

3 T Pirbadet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Pirbadet AS - 981580435
Treningssentre
Havnegata 12, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
63
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 017 000
Personalkostnader
1 966 000
Lederlønn
118 000
Anleggsmidler
25 000
Egenkapital
870 000
Gjeld
1 552 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 18 18 16
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 9 017 9 248 8 866
Driftsresultat -177 -777 -761
Resultat før skatt -120 -721 -686
Ordinært resultat -120 -721 -686
Årsresultat -120 -721 -686
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 25 55 94
Sum omløpsmidler 2 396 2 266 2 801
Sum eiendeler 2 421 2 320 2 896
Sum egenkapital 870 989 1 711
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 552 1 331 1 185

3t Ilsvika AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Ilsvika AS - 999203345
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2012 2017 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
60
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 261 000
Personalkostnader
4 398 000
Lederlønn
555 000
Anleggsmidler
105 000
Egenkapital
3 088 000
Gjeld
2 022 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 16 14 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 11 261 9 940 7 999
Driftsresultat -1 539 -2 345 -3 803
Resultat før skatt -1 178 -1 839 -2 952
Ordinært resultat -1 178 -1 839 -2 952
Årsresultat -1 178 -1 839 -2 952
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 105 151 198
Sum omløpsmidler 5 005 5 526 4 946
Sum eiendeler 5 110 5 676 5 144
Sum egenkapital 3 088 3 102 3 110
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 022 2 574 2 034

3t Byåsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Byåsen AS - 986897399
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2004 2017 13 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
55
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 058 000
Personalkostnader
5 233 000
Lederlønn
601 000
Anleggsmidler
871 000
Egenkapital
1 386 000
Gjeld
11 625 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 85 85 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 21 058 20 100 18 381
Driftsresultat 8 115 7 273 5 787
Resultat før skatt 6 603 5 825 4 503
Ordinært resultat 6 603 5 825 4 503
Årsresultat 6 603 5 825 4 503
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 871 1 187 563
Sum omløpsmidler 12 141 10 931 9 721
Sum eiendeler 13 011 12 118 10 284
Sum egenkapital 1 386 1 438 1 401
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 625 10 680 8 882

3t Saupstad AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Saupstad AS - 982284651
Treningssentre
Saupstadsenteret, 7078 Saupstad
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
52
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 075 000
Personalkostnader
2 907 000
Lederlønn
634 000
Anleggsmidler
667 000
Egenkapital
1 647 000
Gjeld
3 912 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 85 85 87
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 075 7 989 7 501
Driftsresultat 1 975 2 554 1 799
Resultat før skatt 1 653 2 047 1 403
Ordinært resultat 1 653 2 047 1 403
Årsresultat 1 653 2 047 1 403
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 667 618 383
Sum omløpsmidler 4 893 5 431 4 450
Sum eiendeler 5 560 6 050 4 833
Sum egenkapital 1 647 1 668 1 619
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 912 4 382 3 213

3 T Levanger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Levanger AS - 980888657
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
39
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 365 000
Personalkostnader
3 097 000
Lederlønn
707 000
Anleggsmidler
567 000
Egenkapital
1 285 000
Gjeld
3 623 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 13 10
Kapitalomsetningshastighet 6 4 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 18 18 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 83 77 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 9 365 9 016 8 317
Driftsresultat 1 365 1 256 663
Resultat før skatt 1 164 1 045 553
Ordinært resultat 1 164 1 045 553
Årsresultat 1 164 1 045 553
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 567 865 1 181
Sum omløpsmidler 4 341 5 647 4 623
Sum eiendeler 4 908 6 513 5 804
Sum egenkapital 1 285 1 346 1 390
Sum langsiktig gjeld 0 0 13
Sum kortsiktig gjeld 3 623 5 166 4 402

3 T Steinkjer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Steinkjer AS - 978658814
Treningssentre
Kongensg 43, 7713 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 930 000
Personalkostnader
2 771 000
Lederlønn
565 000
Anleggsmidler
950 000
Egenkapital
1 431 000
Gjeld
1 752 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 10 13
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 8 12 16
Kontantstrøm fra drift 14 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 61 66 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 930 6 813 7 059
Driftsresultat 325 419 826
Resultat før skatt 295 366 660
Ordinært resultat 295 366 660
Årsresultat 295 366 660
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 950 849 1 076
Sum omløpsmidler 2 233 2 391 2 486
Sum eiendeler 3 183 3 240 3 561
Sum egenkapital 1 431 1 437 1 442
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 752 1 803 2 120

3t Ranheim AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Ranheim AS - 915503705
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
32
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 981 000
Personalkostnader
2 900 000
Lederlønn
465 000
Anleggsmidler
777 000
Egenkapital
745 000
Gjeld
17 310 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 26 17 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 981 6 045 3 783
Driftsresultat -506 -1 628 -3 746
Resultat før skatt 91 -1 226 -100
Ordinært resultat 91 -1 226 -100
Årsresultat 91 -1 226 -100
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 777 1 078 1 458
Sum omløpsmidler 17 278 15 836 19 019
Sum eiendeler 18 055 16 914 20 477
Sum egenkapital 745 15 521 14 728
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17 310 1 393 5 748

3t Moholt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Moholt AS - 913900847
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2014 2017 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 819 000
Personalkostnader
768 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
524 000
Egenkapital
1 066 000
Gjeld
653 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 12 15 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 819 2 583 2 679
Driftsresultat -470 -718 -1 766
Resultat før skatt -368 -537 -1 353
Ordinært resultat -368 -537 -1 353
Årsresultat -368 -537 -1 353
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 524 655 791
Sum omløpsmidler 1 196 1 593 1 833
Sum eiendeler 1 720 2 248 2 624
Sum egenkapital 1 066 1 095 1 114
Sum langsiktig gjeld 0 0 3
Sum kortsiktig gjeld 653 1 152 1 507

3t Orkdal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Orkdal AS - 982585325
Treningssentre
Grønørveien 20, 7300 Orkanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 901 000
Personalkostnader
1 975 000
Lederlønn
556 000
Anleggsmidler
73 000
Egenkapital
926 000
Gjeld
2 934 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 92 85 90
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 901 6 649 6 083
Driftsresultat 1 581 1 313 961
Resultat før skatt 1 312 1 069 764
Ordinært resultat 1 312 1 069 764
Årsresultat 1 312 1 069 764
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 73 167 264
Sum omløpsmidler 3 788 3 359 2 839
Sum eiendeler 3 861 3 526 3 102
Sum egenkapital 926 976 1 018
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 934 2 550 2 084

3t Melhus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Melhus AS - 915503667
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 017 000
Personalkostnader
2 402 000
Lederlønn
517 000
Anleggsmidler
839 000
Egenkapital
269 000
Gjeld
13 651 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 8
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 42 12 45
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 017 6 755 5 491
Driftsresultat 237 -355 -1 652
Resultat før skatt 388 -249 1 253
Ordinært resultat 388 -249 1 253
Årsresultat 388 -249 1 253
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 839 1 105 1 502
Sum omløpsmidler 13 081 12 027 14 150
Sum eiendeler 13 920 13 131 15 652
Sum egenkapital 269 11 875 11 046
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 651 1 256 4 606

3t Sluppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Sluppen AS - 938472912
Treningssentre
Sluppenvegen 12h, 7037 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 804 000
Personalkostnader
2 260 000
Lederlønn
592 000
Anleggsmidler
323 000
Egenkapital
1 172 000
Gjeld
6 114 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 85 85 83
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 13 804 13 147 12 476
Driftsresultat 3 714 3 213 2 948
Resultat før skatt 3 058 2 614 2 300
Ordinært resultat 3 058 2 614 2 300
Årsresultat 3 058 2 614 2 300
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 323 58 92
Sum omløpsmidler 6 962 7 353 7 493
Sum eiendeler 7 285 7 411 7 585
Sum egenkapital 1 172 1 155 1 150
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 114 6 256 6 435

3t Helse AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Helse AS - 914781566
Fysioterapitjeneste
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2015 2017 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 766 000
Gjeld
589 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 12 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 2
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 65 42 20
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 0 0
Driftsresultat 1 10 -53
Resultat før skatt 34 293 77
Ordinært resultat 34 293 77
Årsresultat 34 293 77
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 356 1 979 8 938
Sum eiendeler 2 356 1 979 8 938
Sum egenkapital 1 766 1 766 1 766
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 589 214 7 173

Vestre Rosten 86 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestre Rosten 86 AS - 918774734
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Vestre Rosten 86, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 502 000
Egenkapital
6 611 000
Gjeld
909 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -12 -31
Resultat før skatt -10 -16 -31
Ordinært resultat -10 -16 -31
Årsresultat -10 -16 -31
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 502 6 842 6 739
Sum omløpsmidler 18 10 50
Sum eiendeler 7 520 6 853 6 788
Sum egenkapital 6 611 6 589 6 598
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 909 263 191

Jonsvannsveien 137 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jonsvannsveien 137 AS - 899600002
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,5 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 235 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 611 000
Egenkapital
549 000
Gjeld
8 604 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 60 58 56
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 235 1 201 1 039
Driftsresultat 666 358 216
Resultat før skatt 453 300 138
Ordinært resultat 453 300 138
Årsresultat 453 300 138
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 611 8 977 9 202
Sum omløpsmidler 542 687 207
Sum eiendeler 9 153 9 663 9 409
Sum egenkapital 549 561 540
Sum langsiktig gjeld 129 4 232 4 234
Sum kortsiktig gjeld 8 475 4 870 4 636

Tipi Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tipi Holding AS - 918126619
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,5 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 265 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 832 000
Egenkapital
9 206 000
Gjeld
26 103 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 2
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 61 0 22
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 265 798 507
Driftsresultat 410 -428 -185
Resultat før skatt 1 083 -723 -135
Ordinært resultat 1 083 -723 -135
Årsresultat 1 083 -723 -135
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 22 832 23 448 33 867
Sum omløpsmidler 12 477 13 281 1 601
Sum eiendeler 35 309 36 729 35 468
Sum egenkapital 9 206 8 915 8 403
Sum langsiktig gjeld 333 251 113
Sum kortsiktig gjeld 25 770 27 563 26 952

Leangenv 10 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Leangenv 10 AS - 917858357
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,7 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 900 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 159 000
Egenkapital
10 050 000
Gjeld
2 837 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 13 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 79 79 77
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 900 3 900 4 872
Driftsresultat 2 982 2 751 4 035
Resultat før skatt 2 365 2 133 2 964
Ordinært resultat 2 365 2 133 2 964
Årsresultat 2 365 2 133 2 964
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 159 9 704 10 267
Sum omløpsmidler 3 727 2 867 8 253
Sum eiendeler 12 886 12 571 18 520
Sum egenkapital 10 050 10 230 10 401
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 837 2 342 8 119

Kjøpmannsgt 32 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kjøpmannsgt 32 AS - 917849978
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,7 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 465 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 129 000
Egenkapital
9 622 000
Gjeld
3 266 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 12 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 79 78 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 465 4 414 6 464
Driftsresultat 2 663 2 120 5 052
Resultat før skatt 2 126 1 669 4 052
Ordinært resultat 2 126 1 669 4 052
Årsresultat 2 126 1 669 4 052
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 129 8 609 9 095
Sum omløpsmidler 4 759 4 248 9 720
Sum eiendeler 12 888 12 857 18 815
Sum egenkapital 9 622 9 832 10 029
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 266 3 024 8 786

Bomøbler Eiendom Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bomøbler Eiendom Holding AS - 917849846
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,7 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
79 035 000
Egenkapital
22 695 000
Gjeld
59 163 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -21 -19 -43
Resultat før skatt -1 116 -1 112 -34
Ordinært resultat -1 116 -1 112 -34
Årsresultat -1 116 -1 112 -34
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 79 035 79 035 79 035
Sum omløpsmidler 2 823 1 441 8
Sum eiendeler 81 858 80 476 79 043
Sum egenkapital 22 695 22 695 22 695
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59 163 57 781 56 348