Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tor Albert Thommesen

Rapportdato: 2020-06-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 777 532 og med ett samlet driftsresultat på 137 251. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 14 av virksomhetene driftsunderskudd, og 34 av virksomhetene driftsoverskudd. 23 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 46 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 39.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Haakon Vii gt AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Haug Kai 24 AS Styrets leder 2019 - Aktiv 3 361 2 419
Leangenveien 5 AS Styrets leder 2019 - Aktiv 549 294
- Kontakt­person 2019 - Aktiv 549 294
Nordmaskin Eiendom AS Styrets leder 2019 - Aktiv 880 204
- Kontakt­person 2019 - Aktiv 880 204
Jonsvannsveien 135 AS Styrets leder 2018 - Aktiv 816 286

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Pharma Holdings AS Styre­medlem 2019 - 2020
3 T Steinkjer AS Styrets leder 2000** - 2017
3t Helse AS Styrets leder 2015 - 2017
3 T Leangen AS Styrets leder 2000** - 2017
3t Sluppen AS Styrets leder 2000** - 2017

Haakon Vii gt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Haakon Vii gt AS - 924329440
Uoppgitt
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år

Haug Kai 24 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Haug Kai 24 AS - 912453707
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kai 24, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 361 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 694 000
Egenkapital
3 985 000
Gjeld
11 030 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 13 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 68 71 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 361 4 177 4 063
Driftsresultat 2 419 3 334 3 101
Resultat før skatt 1 759 2 470 2 256
Ordinært resultat 1 759 2 470 2 256
Årsresultat 1 759 2 470 2 256
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 694 13 847 14 112
Sum omløpsmidler 1 321 1 971 1 255
Sum eiendeler 15 015 15 818 15 368
Sum egenkapital 3 985 3 967 3 784
Sum langsiktig gjeld 6 623 7 610 8 584
Sum kortsiktig gjeld 4 407 4 241 3 000

Leangenveien 5 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Leangenveien 5 AS - 884159202
Oppføring av bygninger
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,4 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
549 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 975 000
Egenkapital
565 000
Gjeld
2 069 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 63 68 42
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 549 521 381
Driftsresultat 294 229 56
Resultat før skatt 234 192 -22
Ordinært resultat 234 192 -22
Årsresultat 234 192 -22
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 975 2 034 2 094
Sum omløpsmidler 659 272 25
Sum eiendeler 2 634 2 306 2 119
Sum egenkapital 565 331 139
Sum langsiktig gjeld 64 39 0
Sum kortsiktig gjeld 2 005 1 936 1 979

Nordmaskin Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordmaskin Eiendom AS - 919432489
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vestre Kanalkai 23, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,4 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
880 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 256 000
Egenkapital
991 000
Gjeld
1 763 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 15 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 68 84 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 880 1 157 1 251
Driftsresultat 204 695 712
Resultat før skatt 119 482 467
Ordinært resultat 119 482 467
Årsresultat 119 482 467
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 256 2 326 2 356
Sum omløpsmidler 498 357 561
Sum eiendeler 2 754 2 683 2 917
Sum egenkapital 991 872 590
Sum langsiktig gjeld 1 583 1 552 2 000
Sum kortsiktig gjeld 180 258 326

Jonsvannsveien 135 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jonsvannsveien 135 AS - 999599680
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
816 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 256 000
Egenkapital
10 154 000
Gjeld
524 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 64 61 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 816 930 1 021
Driftsresultat 286 433 611
Resultat før skatt 165 270 402
Ordinært resultat 165 270 402
Årsresultat 165 270 402
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 256 10 600 10 582
Sum omløpsmidler 422 404 351
Sum eiendeler 10 678 11 005 10 934
Sum egenkapital 10 154 361 376
Sum langsiktig gjeld 0 9 847 9 887
Sum kortsiktig gjeld 524 796 670

Kai 19 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kai 19 AS - 987620684
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o 3t Produkter AS Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,7 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 297 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 784 000
Egenkapital
63 000
Gjeld
9 479 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 75 78 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 297 2 345 2 222
Driftsresultat 1 087 1 060 1 033
Resultat før skatt 715 1 008 570
Ordinært resultat 715 1 008 570
Årsresultat 715 1 008 570
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 784 5 442 5 734
Sum omløpsmidler 4 758 3 404 2 661
Sum eiendeler 9 542 8 846 8 395
Sum egenkapital 63 223 205
Sum langsiktig gjeld 6 586 6 882 7 104
Sum kortsiktig gjeld 2 893 1 741 1 086

3 T Steinkjer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Steinkjer AS - 978658814
Treningssentre
Kongensg 43, 7713 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Styrets leder 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 813 000
Personalkostnader
2 539 000
Lederlønn
491 000
Anleggsmidler
849 000
Egenkapital
1 437 000
Gjeld
1 803 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 13 3
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 12 16 2
Kontantstrøm fra drift 14 18 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 8
Totalt 66 79 51
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 813 7 059 7 181
Driftsresultat 419 826 67
Resultat før skatt 366 660 72
Ordinært resultat 366 660 72
Årsresultat 366 660 72
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 849 1 076 389
Sum omløpsmidler 2 391 2 486 2 546
Sum eiendeler 3 240 3 561 2 935
Sum egenkapital 1 437 1 442 1 415
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 803 2 120 1 520

3t Helse AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Helse AS - 914781566
Fysioterapitjeneste
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Styrets leder 2015 2017 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 766 000
Gjeld
214 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 6 8
Totalt 42 20 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 2 862
Driftsresultat 10 -53 -1 203
Resultat før skatt 293 77 -875
Ordinært resultat 293 77 -875
Årsresultat 293 77 -875
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 979 8 938 573
Sum eiendeler 1 979 8 938 573
Sum egenkapital 1 766 1 766 265
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 214 7 173 308

3 T Leangen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Leangen AS - 881115492
Treningssentre
Leangenvegen 10, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Styrets leder 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
116
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 724 000
Personalkostnader
9 586 000
Lederlønn
744 000
Anleggsmidler
2 664 000
Egenkapital
5 086 000
Gjeld
16 221 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 85 90 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 32 724 28 677 27 902
Driftsresultat 8 512 4 925 4 906
Resultat før skatt 6 859 3 914 3 895
Ordinært resultat 6 859 3 914 3 895
Årsresultat 6 859 3 914 3 895
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 664 1 552 2 040
Sum omløpsmidler 18 643 13 715 12 423
Sum eiendeler 21 307 15 267 14 462
Sum egenkapital 5 086 5 077 5 115
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16 221 10 190 9 347

3t Sluppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Sluppen AS - 938472912
Treningssentre
Sluppenvegen 12h, 7037 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Styrets leder 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 147 000
Personalkostnader
2 204 000
Lederlønn
575 000
Anleggsmidler
58 000
Egenkapital
1 155 000
Gjeld
6 256 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 85 83 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 147 12 476 12 166
Driftsresultat 3 213 2 948 1 754
Resultat før skatt 2 614 2 300 1 379
Ordinært resultat 2 614 2 300 1 379
Årsresultat 2 614 2 300 1 379
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 58 92 105
Sum omløpsmidler 7 353 7 493 6 546
Sum eiendeler 7 411 7 585 6 651
Sum egenkapital 1 155 1 150 1 164
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 256 6 435 5 487

3t Melhus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Melhus AS - 915503667
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Styrets leder 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
27
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 755 000
Personalkostnader
2 279 000
Lederlønn
487 000
Anleggsmidler
1 105 000
Egenkapital
11 875 000
Gjeld
1 256 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 12 45 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 755 5 491 731
Driftsresultat -355 -1 652 -10 616
Resultat før skatt -249 1 253 -10 732
Ordinært resultat -249 1 253 -10 732
Årsresultat -249 1 253 -10 732
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 105 1 502 0
Sum omløpsmidler 12 027 14 150 779
Sum eiendeler 13 131 15 652 779
Sum egenkapital 11 875 11 046 -10 887
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 256 4 606 11 666

3 T Rosten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Rosten AS - 979193734
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Styrets leder 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
134
Styremedlemmer
0
Omsetning
55 722 000
Personalkostnader
13 052 000
Lederlønn
728 000
Anleggsmidler
2 034 000
Egenkapital
6 190 000
Gjeld
20 149 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 85 83 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 55 722 52 266 47 367
Driftsresultat 10 381 9 050 6 913
Resultat før skatt 8 599 7 147 5 374
Ordinært resultat 8 599 7 147 5 374
Årsresultat 8 599 7 147 5 374
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 034 2 343 2 044
Sum omløpsmidler 24 305 21 947 18 616
Sum eiendeler 26 339 24 290 20 660
Sum egenkapital 6 190 6 120 6 096
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20 149 18 170 14 564

3t Orkdal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Orkdal AS - 982585325
Treningssentre
Grønørveien 20, 7300 Orkanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Styrets leder 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
31
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 649 000
Personalkostnader
1 949 000
Lederlønn
514 000
Anleggsmidler
167 000
Egenkapital
976 000
Gjeld
2 550 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 18 18 14
Kontantstrøm fra drift 20 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 85 90 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 649 6 083 5 862
Driftsresultat 1 313 961 546
Resultat før skatt 1 069 764 433
Ordinært resultat 1 069 764 433
Årsresultat 1 069 764 433
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 167 264 369
Sum omløpsmidler 3 359 2 839 2 539
Sum eiendeler 3 526 3 102 2 908
Sum egenkapital 976 1 018 1 049
Sum langsiktig gjeld 0 0 7
Sum kortsiktig gjeld 2 550 2 084 1 852

3 T Levanger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Levanger AS - 980888657
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Styrets leder 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 016 000
Personalkostnader
2 934 000
Lederlønn
673 000
Anleggsmidler
865 000
Egenkapital
1 346 000
Gjeld
5 166 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 10 7
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 18 12 12
Kontantstrøm fra drift 20 18 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 77 66 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 016 8 317 8 448
Driftsresultat 1 256 663 479
Resultat før skatt 1 045 553 400
Ordinært resultat 1 045 553 400
Årsresultat 1 045 553 400
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 865 1 181 1 423
Sum omløpsmidler 5 647 4 623 3 775
Sum eiendeler 6 513 5 804 5 198
Sum egenkapital 1 346 1 390 1 412
Sum langsiktig gjeld 0 13 20
Sum kortsiktig gjeld 5 166 4 402 3 765

3t Ranheim AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Ranheim AS - 915503705
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Styrets leder 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
32
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 045 000
Personalkostnader
2 295 000
Lederlønn
402 000
Anleggsmidler
1 078 000
Egenkapital
15 521 000
Gjeld
1 393 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 17 17 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 045 3 783 407
Driftsresultat -1 628 -3 746 -11 680
Resultat før skatt -1 226 -100 -11 762
Ordinært resultat -1 226 -100 -11 762
Årsresultat -1 226 -100 -11 762
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 078 1 458 0
Sum omløpsmidler 15 836 19 019 400
Sum eiendeler 16 914 20 477 400
Sum egenkapital 15 521 14 728 -11 770
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 393 5 748 12 170

3t Ilsvika AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Ilsvika AS - 999203345
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Styrets leder 2012 2017 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
68
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 940 000
Personalkostnader
4 346 000
Lederlønn
583 000
Anleggsmidler
151 000
Egenkapital
3 102 000
Gjeld
2 574 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 14 17 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 940 7 999 5 624
Driftsresultat -2 345 -3 803 -4 687
Resultat før skatt -1 839 -2 952 -3 587
Ordinært resultat -1 839 -2 952 -3 587
Årsresultat -1 839 -2 952 -3 587
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 151 198 0
Sum omløpsmidler 5 526 4 946 6 239
Sum eiendeler 5 676 5 144 6 239
Sum egenkapital 3 102 3 110 110
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 574 2 034 6 129

3 T Pirbadet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Pirbadet AS - 981580435
Treningssentre
Havnegata 12, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Styrets leder 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
66
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 248 000
Personalkostnader
1 798 000
Lederlønn
151 000
Anleggsmidler
55 000
Egenkapital
989 000
Gjeld
1 331 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 8 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 18 16 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 248 8 866 9 706
Driftsresultat -777 -761 -1 468
Resultat før skatt -721 -686 -1 392
Ordinært resultat -721 -686 -1 392
Årsresultat -721 -686 -1 392
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 55 94 146
Sum omløpsmidler 2 266 2 801 4 243
Sum eiendeler 2 320 2 896 4 389
Sum egenkapital 989 1 711 2 397
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 331 1 185 1 993

3t Byåsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Byåsen AS - 986897399
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Styrets leder 2004 2017 13 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
62
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 100 000
Personalkostnader
5 096 000
Lederlønn
575 000
Anleggsmidler
1 187 000
Egenkapital
1 438 000
Gjeld
10 680 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 85 85 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 20 100 18 381 17 567
Driftsresultat 7 273 5 787 5 201
Resultat før skatt 5 825 4 503 3 981
Ordinært resultat 5 825 4 503 3 981
Årsresultat 5 825 4 503 3 981
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 187 563 696
Sum omløpsmidler 10 931 9 721 8 712
Sum eiendeler 12 118 10 284 9 409
Sum egenkapital 1 438 1 401 1 468
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 680 8 882 7 940

3t Moholt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Moholt AS - 913900847
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Styrets leder 2014 2017 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
48
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 583 000
Personalkostnader
708 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
655 000
Egenkapital
1 095 000
Gjeld
1 152 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 15 15 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 583 2 679 2 738
Driftsresultat -718 -1 766 -1 252
Resultat før skatt -537 -1 353 -955
Ordinært resultat -537 -1 353 -955
Årsresultat -537 -1 353 -955
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 655 791 71
Sum omløpsmidler 1 593 1 833 2 358
Sum eiendeler 2 248 2 624 2 429
Sum egenkapital 1 095 1 114 119
Sum langsiktig gjeld 0 3 5
Sum kortsiktig gjeld 1 152 1 507 2 305

3 T Midtbyn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Midtbyn AS - 979193807
Treningssentre
Kjøpmannsgata 32, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Styrets leder 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
111
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 482 000
Personalkostnader
5 901 000
Lederlønn
565 000
Anleggsmidler
4 119 000
Egenkapital
5 298 000
Gjeld
8 606 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 12 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 83 78 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 25 482 24 396 23 896
Driftsresultat 8 880 5 779 5 404
Resultat før skatt 7 092 4 507 4 268
Ordinært resultat 7 092 4 507 4 268
Årsresultat 7 092 4 507 4 268
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 119 5 057 6 054
Sum omløpsmidler 9 785 25 789 10 332
Sum eiendeler 13 903 30 847 16 386
Sum egenkapital 5 298 5 634 5 952
Sum langsiktig gjeld 266 382 504
Sum kortsiktig gjeld 8 340 24 831 9 930

3t Solsiden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Solsiden AS - 994203002
Treningssentre
Portalen, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Styrets leder 2009 2017 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
100
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 723 000
Personalkostnader
6 052 000
Lederlønn
651 000
Anleggsmidler
165 000
Egenkapital
400 000
Gjeld
5 748 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 16 14 8
Kontantstrøm fra drift 18 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 81 75 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 723 16 808 15 896
Driftsresultat 2 359 1 581 715
Resultat før skatt 1 930 1 270 572
Ordinært resultat 1 930 1 270 572
Årsresultat 1 930 1 270 572
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 165 224 151
Sum omløpsmidler 5 983 5 553 5 057
Sum eiendeler 6 148 5 777 5 209
Sum egenkapital 400 378 361
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 748 5 399 4 848

3t Saupstad AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Saupstad AS - 982284651
Treningssentre
Saupstadsenteret, 7078 Saupstad
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Styrets leder 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
51
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 989 000
Personalkostnader
2 523 000
Lederlønn
573 000
Anleggsmidler
618 000
Egenkapital
1 668 000
Gjeld
4 382 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 85 87 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 989 7 501 7 374
Driftsresultat 2 554 1 799 1 498
Resultat før skatt 2 047 1 403 1 165
Ordinært resultat 2 047 1 403 1 165
Årsresultat 2 047 1 403 1 165
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 618 383 518
Sum omløpsmidler 5 431 4 450 4 137
Sum eiendeler 6 050 4 833 4 655
Sum egenkapital 1 668 1 619 1 595
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 382 3 213 3 060

Vestre Rosten 86 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestre Rosten 86 AS - 918774734
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Vestre Rosten 86, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 842 000
Egenkapital
6 589 000
Gjeld
263 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -12 -31
Resultat før skatt -16 -31
Ordinært resultat -16 -31
Årsresultat -16 -31
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 6 842 6 739
Sum omløpsmidler 10 50
Sum eiendeler 6 853 6 788
Sum egenkapital 6 589 6 598
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 263 191

Jonsvannsveien 137 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jonsvannsveien 137 AS - 899600002
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,5 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 201 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 977 000
Egenkapital
561 000
Gjeld
9 102 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 6 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 58 56 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 201 1 039 1 706
Driftsresultat 358 216 1 125
Resultat før skatt 300 138 807
Ordinært resultat 300 138 807
Årsresultat 300 138 807
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 977 9 202 5 488
Sum omløpsmidler 687 207 831
Sum eiendeler 9 663 9 409 6 319
Sum egenkapital 561 540 411
Sum langsiktig gjeld 4 232 4 234 4 200
Sum kortsiktig gjeld 4 870 4 636 1 707

Tipi Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tipi Holding AS - 918126619
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,5 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
798 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 448 000
Egenkapital
8 915 000
Gjeld
27 814 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 22 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 798 507 0
Driftsresultat -428 -185 0
Resultat før skatt -723 -135 0
Ordinært resultat -723 -135 0
Årsresultat -723 -135 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 23 448 33 867 0
Sum omløpsmidler 13 281 1 601 30
Sum eiendeler 36 729 35 468 30
Sum egenkapital 8 915 8 403 30
Sum langsiktig gjeld 251 113 0
Sum kortsiktig gjeld 27 563 26 952 0

Leangenv 10 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Leangenv 10 AS - 917858357
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,6 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 900 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 704 000
Egenkapital
10 230 000
Gjeld
2 342 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 13 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 0
Totalt 79 77 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 900 4 872 4 888
Driftsresultat 2 751 4 035 4 005
Resultat før skatt 2 133 2 964 2 994
Ordinært resultat 2 133 2 964 2 994
Årsresultat 2 133 2 964 2 994
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 704 10 267 10 833
Sum omløpsmidler 2 867 8 253 5 131
Sum eiendeler 12 571 18 520 15 964
Sum egenkapital 10 230 10 401 378
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 342 8 119 15 586

Bomøbler Eiendom Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bomøbler Eiendom Holding AS - 917849846
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,6 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
79 035 000
Egenkapital
22 695 000
Gjeld
57 781 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -19 -43 -84
Resultat før skatt -1 112 -34 -64
Ordinært resultat -1 112 -34 -64
Årsresultat -1 112 -34 -64
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 79 035 79 035 79 035
Sum omløpsmidler 1 441 8 109
Sum eiendeler 80 476 79 043 79 143
Sum egenkapital 22 695 22 695 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 57 781 56 348 79 113

Kjøpmannsgt 32 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kjøpmannsgt 32 AS - 917849978
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,6 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 414 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 609 000
Egenkapital
9 832 000
Gjeld
3 024 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 0
Totalt 78 79 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 414 6 464 6 342
Driftsresultat 2 120 5 052 5 539
Resultat før skatt 1 669 4 052 4 155
Ordinært resultat 1 669 4 052 4 155
Årsresultat 1 669 4 052 4 155
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 609 9 095 9 594
Sum omløpsmidler 4 248 9 720 6 108
Sum eiendeler 12 857 18 815 15 702
Sum egenkapital 9 832 10 029 481
Sum langsiktig gjeld 0 0 13
Sum kortsiktig gjeld 3 024 8 786 15 208

3t Produkter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Produkter AS - 917867119
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
92
Styremedlemmer
0
Omsetning
47 257 000
Personalkostnader
17 271 000
Lederlønn
1 147 000
Anleggsmidler
45 572 000
Egenkapital
963 000
Gjeld
200 109 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 10
Resultatgrad 18 12 18
Kontantstrøm fra drift 14 1 20
Rentedekningsgrad 6 4 10
Likviditetsgrad II 2