Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Oddbjørn Tveiten

Rapportdato: 2021-08-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 7 348 og med ett samlet driftsresultat på 2 800. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 9 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 42.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Maximar Utvikling AS Adm. direktør 2016 - Aktiv 3 476 953
- Styrets leder 2000** - Aktiv 3 476 953
Approve.no AS Styrets leder 2014 - Aktiv 2 205 595
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 2 205 595
Chiron Media AS Vara­medlem 2009 - Aktiv 1 667 868
Akiro AS Styrets leder 2007 - Aktiv 0 -13
- Adm. direktør 2007 - Aktiv 0 -13
Hylkjekollen Bolig AS Styre­medlem 2006 - Aktiv 0 -30
Energyweb AS Adm. direktør 2004 - Aktiv 0 427
- Styrets leder 2002 - Aktiv 0 427

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Maximar Utvikling AS Styre­medlem 2003 - 2004
Maximar Utvikling AS Vara­medlem 2003 - 2003
Approve.no AS Styre­medlem 2010 - 2014
Chiron Media AS Styrets leder 2012 - 2020
Chiron Media AS Adm. direktør 2009 - 2020
Chiron Media AS Styre­medlem 2009 - 2009
Fonnes Bolig AS Styrets leder 2011 - 2011
Fonnes Bolig AS Adm. direktør 2011 - 2011
Stord Industribygg Holding AS Adm. direktør 2010 - 2019

Maximar Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maximar Utvikling AS - 976583906
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Hannesvegen 2, 5936 Manger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 5,2 år
Styre­medlem 2003 2004 < 1 år
Vara­medlem 2003 2003 < 1 år
Styrets leder 2000 Aktiv 20,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 476 000
Personalkostnader
1 658 000
Lederlønn
356 000
Anleggsmidler
156 000
Egenkapital
-999 000
Gjeld
1 865 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 48 11 6
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 476 850 1 202
Driftsresultat 953 -475 -1 142
Resultat før skatt -1 602 -261 -879
Ordinært resultat -1 602 -261 -879
Årsresultat -1 602 -261 -879
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 156 0 114
Sum omløpsmidler 710 2 301 1 245
Sum eiendeler 865 2 301 1 359
Sum egenkapital -999 171 -331
Sum langsiktig gjeld 1 214 0 107
Sum kortsiktig gjeld 651 2 130 1 584

Approve.no AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Approve.no AS - 993351598
Programmeringstjenester
Hannesvegen 2, 5936 Manger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 7,1 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 7,1 år
Styre­medlem 2010 2014 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 205 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-3 420 000
Gjeld
3 927 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 86 78 81
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 205 1 510 1 254
Driftsresultat 595 295 274
Resultat før skatt 595 285 237
Ordinært resultat 595 285 237
Årsresultat 595 285 237
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 507 559 366
Sum eiendeler 507 559 366
Sum egenkapital -3 420 -4 015 -4 300
Sum langsiktig gjeld 3 295 3 295 3 325
Sum kortsiktig gjeld 632 1 279 1 341

Chiron Media AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Chiron Media AS - 990738211
Utgivelse av annen programvare
Prestmarkvegen 14, 5936 Manger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2020 8,6 år
Vara­medlem 2009 Aktiv 11,8 år
Adm. direktør 2009 2020 11,6 år
Styre­medlem 2009 2009 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 667 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 084 000
Egenkapital
-2 241 000
Gjeld
5 221 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 13 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 84 81 71
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 667 1 326 1 081
Driftsresultat 868 750 337
Resultat før skatt 867 749 332
Ordinært resultat 867 749 332
Årsresultat 867 749 332
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 084 1 084 1 231
Sum omløpsmidler 1 897 2 514 2 115
Sum eiendeler 2 980 3 598 3 345
Sum egenkapital -2 241 -3 109 -3 857
Sum langsiktig gjeld 5 127 6 653 7 077
Sum kortsiktig gjeld 94 53 125

Akiro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akiro AS - 988009563
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Hannesvegen 2, 5936 Manger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 13,8 år
Adm. direktør 2007 Aktiv 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
44 000
Gjeld
59 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -10 -13
Resultat før skatt -13 -10 -13
Ordinært resultat -13 -10 -13
Årsresultat -13 -10 -13
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 103 104 114
Sum eiendeler 103 104 114
Sum egenkapital 44 56 66
Sum langsiktig gjeld 59 47 35
Sum kortsiktig gjeld 0 0 13

Hylkjekollen Bolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hylkjekollen Bolig AS - 964064407
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Travparkvegen 65, 5111 Breistein
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 15,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
68 000
Gjeld
106 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -30 -17 -13
Resultat før skatt -31 -17 -13
Ordinært resultat -31 -17 -13
Årsresultat -31 -17 -13
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 174 174 0
Sum eiendeler 174 174 0
Sum egenkapital 68 99 -58
Sum langsiktig gjeld 106 75 58
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Energyweb AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Energyweb AS - 881416662
Utgivelse av aviser
Hannesvegen 2, 5936 Manger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 Aktiv 17 år
Styrets leder 2002 Aktiv 19,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
99 000
Egenkapital
-4 908 000
Gjeld
5 235 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 23 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 427 -39 -82
Resultat før skatt 229 -211 0
Ordinært resultat 229 -211 0
Årsresultat 229 -211 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 99 297 469
Sum omløpsmidler 228 1 677 1 014
Sum eiendeler 327 1 973 1 483
Sum egenkapital -4 908 -5 137 -4 926
Sum langsiktig gjeld 2 857 3 324 3 544
Sum kortsiktig gjeld 2 378 3 786 2 865

Fonnes Bolig AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fonnes Bolig AS - 997570766
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Vågslien 14, 5113 Tertnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2011 < 1 år
Adm. direktør 2011 2011 < 1 år

Stord Industribygg Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stord Industribygg Holding AS - 995507552
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Verftsvegen 115, 5411 Stord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 2019 9,2 år

Profit Only AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Profit Only AS - 981897102
Ikke tilgjengelig
Hannesvegen 2, 5936 Manger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2010 1,7 år
Adm. direktør 2008 2010 1,7 år

Stord Industribygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stord Industribygg AS - 991300805
Eiendomsforvaltning
Verftsvegen 115, 5411 Stord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2019 11,5 år

Austmarka Øvre AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Austmarka Øvre AS - 912903176
Butikkhandel med skotøy
Hamnevegen 2, 5936 Manger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2010 3,4 år
Adm. direktør 2006 2010 3,4 år
Vara­medlem 2005 2006 1 år

Liquid Purcification Solution AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Liquid Purcification Solution AS - 981694732
Engroshandel med klær
Hamnesvegen 2, 5936 Manger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2010 5,1 år
Styrets leder 2003 2004 < 1 år

Abolig AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Abolig AS - 987185864
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hannesvegen 2, 5936 Manger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2019 15,3 år

Takof AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Takof AS - 984143869
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hannesvegen 2, 5936 Manger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2008 4,5 år
Styre­medlem 2002 2004 2 år

Haukås Senter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Haukås Senter AS - 985236771
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Snekkerplassen 30, 5106 Øvre Ervik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2007 3,9 år

Opus Bergen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Opus Bergen AS - 964453152
Plan- og reguleringsarbeid
Strandgaten 59, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2006 3,7 år

Toto 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Toto 1 AS - 940200873
Ikke tilgjengelig
Rådhusgata 23, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2003 < 1 år

Christian Kroghsgate 39-41 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Christian Kroghsgate 39-41 AS - 977029775
Ikke tilgjengelig
Rådhusgata 23, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2003 < 1 år

Regnskapskontoret Knarvik AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Regnskapskontoret Knarvik AS - 914379571
Regnskap og bokføring
Kvassnesvegen 11, 5914 Isdalstø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2002 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 032 000
Personalkostnader
3 050 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
557 000
Gjeld
766 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 12 13
Kapitalomsetningshastighet 10 8 10
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 8
Resultatgrad 2 12 14
Kontantstrøm fra drift 0 7 14
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 28 67 77
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 4 032 4 245 3 970
Driftsresultat 3 216 343
Resultat før skatt 1 220 338
Ordinært resultat 1 220 338
Årsresultat 1 220 338
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 322 1 351 1 441
Sum eiendeler 1 322 1 351 1 441
Sum egenkapital 557 555 335
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 766 796 1 106

Estatia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Estatia AS - 977537460
Reklamebyråer
Statsminister Michelsens veg 38, 5230 Paradis
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2003 1,4 år
Adm. direktør 2000 2003 2,5 år

Mti Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mti Holding AS - 944723854
Forvaltning og drift av it-systemer
Litlås Industriområde, 5954 Mongstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,8 år

Wergeland Base AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wergeland Base AS - 981912047
Drift av havne- og kaianlegg
C/o Wergeland Holding AS Sløvågen 128, 5960 Dalsøyra
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,3 år
Adm. direktør 2000 2002 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
70 045 000
Personalkostnader
12 537 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 679 000
Egenkapital
27 549 000
Gjeld
26 852 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 10 12
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 1 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 16 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 86 78 82
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 70 045 43 268 45 942
Driftsresultat 13 693 5 550 7 944
Resultat før skatt 11 716 4 243 5 913
Ordinært resultat 11 716 4 243 5 913
Årsresultat 7 716 4 243 5 913
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 679 14 850 21 118
Sum omløpsmidler 44 722 25 059 25 180
Sum eiendeler 54 401 39 909 46 298
Sum egenkapital 27 549 19 834 15 591
Sum langsiktig gjeld 0 0 10 075
Sum kortsiktig gjeld 26 852 20 075 20 632

Mti IT Service AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mti IT Service AS - 982730147
Forvaltning og drift av it-systemer
Møllendalsbakken 2a, 5009 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,2 år

Os Byggmarked AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Os Byggmarked AS - 976588266
Ikke tilgjengelig
Gudridflaten 3, 5200 Os
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,2 år

C Sundtsgt 33 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) C Sundtsgt 33 AS - 976856090
Ikke tilgjengelig
C Sundtsg 10, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Autvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Autvikling AS - 880866702
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Hannesvegen 2, 5936 Manger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 19 år
Adm. direktør 2000 2019 19 år

Travel-norway Com AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Travel-norway Com AS - 967494836
Ikke tilgjengelig
Helleveien 227, 5039 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,1 år
Adm. direktør 2000 2002 1,1 år

Fonnestunet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fonnestunet AS - 981912039
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bøtjørnvegen 16, 5937 Bøvågen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,4 år
Adm. direktør 2000 2003 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
264 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 832 000
Egenkapital
-702 000
Gjeld
2 567 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 6 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 54 64
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 264 283 506
Driftsresultat -72 130 240
Resultat før skatt -128 71 198
Ordinært resultat -128 71 198
Årsresultat -128 71 198
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 832 1 845 1 859
Sum omløpsmidler 32 130 1 411
Sum eiendeler 1 864 1 975 3 270
Sum egenkapital -702 -574 -645
Sum langsiktig gjeld 1 195 1 320 1 443
Sum kortsiktig gjeld 1 372 1 229 2 472

Abex Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Abex Eiendom AS - 981632761
Ikke tilgjengelig
Gamlehaugveien 20, 5231 Paradis
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,9 år
Adm. direktør 2000 2004 3,8 år