Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Eskild Rudolf Larsen

Rapportdato: 2023-03-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 124 939 og med ett samlet driftsresultat på 29 046. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 64.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Christiania Brannteknikk AS Styrets leder 2022 - Aktiv 37 788 5 239
Firesafe Energy AS Styrets leder 2022 - Aktiv 6 586 1 192
Firesafe AS Adm. direktør 2022 - Aktiv 1 063 036 23 910
Colosseum Faust AS Styrets leder 2021 - Aktiv 17 529 -1 295
Erl Invest AS Styrets leder 2012 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2012 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Firesafe Thermax AS Styrets leder 2022 - 2023
C-medical Stavanger AS Styrets leder 2021 - 2023
C-medical AS Styrets leder 2020 - 2023
C-medical AS Adm. direktør 2020 - 2023
C-medical Sarpsborg AS Styrets leder 2020 - 2023
C-medical Sarpsborg AS Adm. direktør 2020 - 2021
C-medical Moelv AS Styrets leder 2020 - 2023
C-medical Moelv AS Adm. direktør 2020 - 2021

Christiania Brannteknikk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Christiania Brannteknikk AS - 991145826
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
37 788 000
Personalkostnader
22 592 000
Lederlønn
1 574 000
Anleggsmidler
17 000
Egenkapital
1 000 000
Gjeld
12 777 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 18 18 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 85 89 84
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 37 788 52 258 44 108
Driftsresultat 5 239 9 610 4 755
Resultat før skatt 4 091 7 512 3 636
Ordinært resultat 4 091 7 512 3 636
Årsresultat 4 091 7 512 3 636
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 17 18 54
Sum omløpsmidler 13 761 16 990 12 740
Sum eiendeler 13 777 17 009 12 795
Sum egenkapital 1 000 2 000 4 680
Sum langsiktig gjeld 0 0 12
Sum kortsiktig gjeld 12 777 15 009 8 102

Firesafe Energy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Firesafe Energy AS - 813302012
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 586 000
Personalkostnader
1 483 000
Lederlønn
1 230 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
997 000
Gjeld
1 983 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 6 8
Fordringsomsetningshastighet 2 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 79 90 86
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 6 586 26 578 25 111
Driftsresultat 1 192 6 873 6 699
Resultat før skatt 929 5 426 5 222
Ordinært resultat 929 5 426 5 222
Årsresultat 929 5 426 5 222
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 980 10 472 16 852
Sum eiendeler 2 980 10 472 16 852
Sum egenkapital 997 1 000 1 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1 474
Sum kortsiktig gjeld 1 983 9 472 14 378

Firesafe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Firesafe AS - 958249799
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
650
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 063 036 000
Personalkostnader
581 860 000
Lederlønn
1 371 000
Anleggsmidler
64 777 000
Egenkapital
64 702 000
Gjeld
266 603 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 7 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 3 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 5 5 3
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 46 48 37
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 063 036 978 642 911 446
Driftsresultat 23 910 28 271 10 280
Resultat før skatt 11 466 10 998 205
Ordinært resultat 11 466 10 998 205
Årsresultat 11 466 7 241 -1 977
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 64 777 51 262 64 836
Sum omløpsmidler 266 528 237 354 246 120
Sum eiendeler 331 305 288 616 310 956
Sum egenkapital 64 702 62 816 52 686
Sum langsiktig gjeld 33 490 34 272 58 658
Sum kortsiktig gjeld 233 113 191 527 199 612

Colosseum Faust AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Colosseum Faust AS - 922950172
Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste
Lilleengveien 8, 1523 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 529 000
Personalkostnader
1 964 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 722 000
Egenkapital
-4 014 000
Gjeld
15 600 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 12 9 3
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 17 529 9 348 564
Driftsresultat -1 295 -4 611 -1 294
Resultat før skatt -1 558 -4 134 -1 030
Ordinært resultat -1 558 -4 134 -1 030
Årsresultat -1 558 -4 134 -1 030
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 8 722 9 304 6 378
Sum omløpsmidler 2 864 1 662 281
Sum eiendeler 11 587 10 966 6 659
Sum egenkapital -4 014 -2 664 1 470
Sum langsiktig gjeld 10 153 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 447 13 630 5 189

Erl Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Erl Invest AS - 998718902
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Åsveien 24, 1369 Stabekk
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 10,6 år
Kontakt­person 2012 Aktiv 10,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
818 000
Egenkapital
839 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -5 -6
Resultat før skatt 0 -5 -6
Ordinært resultat 0 -5 -6
Årsresultat 0 -5 -6
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 818 2 0
Sum omløpsmidler 21 837 843
Sum eiendeler 839 839 843
Sum egenkapital 839 839 843
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Firesafe Thermax AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Firesafe Thermax AS - 961145813
Annen ferdiggjøring av bygninger
Orstadvegen 128c, 4353 Klepp Stasjon
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 2023 < 1 år

C-medical Stavanger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) C-medical Stavanger AS - 927502453
Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste
Hinnasvingene 55, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 2023 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
57 000
Personalkostnader
145 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
75 000
Egenkapital
232 000
Gjeld
143 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 8
Totalt 10
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 57
Driftsresultat -218
Resultat før skatt -168
Ordinært resultat -168
Årsresultat -168
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 75
Sum omløpsmidler 299
Sum eiendeler 374
Sum egenkapital 232
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 143

C-medical AS

Foretaksinfo
(Aktiv) C-medical AS - 812794922
Somatiske spesialsykehus
Sørkedalsveien 10, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 2023 2,1 år
Adm. direktør 2020 2023 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
44
Styremedlemmer
0
Omsetning
37 765 000
Personalkostnader
7 660 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 610 000
Egenkapital
-21 047 000
Gjeld
91 900 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 8 9 7
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 37 765 35 495 31 228
Driftsresultat -13 487 -18 056 -14 371
Resultat før skatt -13 896 -16 923 -12 686
Ordinært resultat -13 896 -16 923 -12 686
Årsresultat -13 896 -16 923 -12 686
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 50 610 55 691 49 159
Sum omløpsmidler 20 243 14 664 7 754
Sum eiendeler 70 853 70 355 56 913
Sum egenkapital -21 047 -5 453 -3 529
Sum langsiktig gjeld 60 985 57 149 46 678
Sum kortsiktig gjeld 30 915 18 659 13 764

C-medical Sarpsborg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) C-medical Sarpsborg AS - 913767098
Kombinerte kontortjenester
Oscar Pedersens vei 2a, 1706 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 2023 2,1 år
Adm. direktør 2020 2021 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 279 000
Personalkostnader
3 517 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 523 000
Egenkapital
-2 600 000
Gjeld
5 423 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 6 2
Totalt 13 17 17
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 9 279 9 545 10 724
Driftsresultat -781 -793 -1 068
Resultat før skatt -776 -725 -830
Ordinært resultat -776 -725 -830
Årsresultat -776 -725 -830
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 523 591 404
Sum omløpsmidler 1 300 2 183 1 307
Sum eiendeler 2 823 2 774 1 711
Sum egenkapital -2 600 -1 824 -1 098
Sum langsiktig gjeld 3 917 2 921 1 209
Sum kortsiktig gjeld 1 506 1 677 1 601

C-medical Moelv AS

Foretaksinfo
(Aktiv) C-medical Moelv AS - 924827866
Allmenn legetjeneste
Møllergata 18, 2390 Moelv
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 2023 2,1 år
Adm. direktør 2020 2021 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 942 000
Personalkostnader
2 746 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 086 000
Egenkapital
-2 764 000
Gjeld
14 444 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 3
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 8
Totalt 9 19
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 5 942 3 695
Driftsresultat -1 581 -966
Resultat før skatt -1 746 -1 092
Ordinært resultat -1 746 -1 092
Årsresultat -1 746 -1 092
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 10 086 9 871
Sum omløpsmidler 1 595 1 568
Sum eiendeler 11 681 11 439
Sum egenkapital -2 764 -1 018
Sum langsiktig gjeld 12 504 11 736
Sum kortsiktig gjeld 1 940 721

Ski Urologiske Spesialistsenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ski Urologiske Spesialistsenter AS - 920422950
Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste
Jernbaneveien 6a, 1400 Ski
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 2023 2,1 år
Adm. direktør 2020 2023 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 478 000
Personalkostnader
1 109 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
456 000
Egenkapital
196 000
Gjeld
1 686 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 8 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 90 17 12
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 3 478 1 683 15
Driftsresultat 520 -769 -233
Resultat før skatt 388 -838 -228
Ordinært resultat 388 -838 -228
Årsresultat 388 -838 -228
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 456 629 693
Sum omløpsmidler 1 426 1 189 42
Sum eiendeler 1 882 1 817 735
Sum egenkapital 196 -192 646
Sum langsiktig gjeld 1 435 1 707 76
Sum kortsiktig gjeld 251 302 12

Artesia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Artesia AS - 880407112
Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære
Majorstuveien 36, 0367 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 2023 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
86
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 787 000
Personalkostnader
9 932 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 947 000
Egenkapital
-1 831 000
Gjeld
16 214 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 9 9 29
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 20 787 19 481 23 624
Driftsresultat -5 064 -2 751 167
Resultat før skatt -5 206 -3 096 306
Ordinært resultat -5 206 -3 096 306
Årsresultat -5 206 -3 096 306
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 11 947 12 678 13 962
Sum omløpsmidler 2 436 2 914 2 363
Sum eiendeler 14 383 15 591 16 325
Sum egenkapital -1 831 2 375 5 471
Sum langsiktig gjeld 4 646 5 960 3 628
Sum kortsiktig gjeld 11 568 7 256 7 225

Oslo Ortopedsenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslo Ortopedsenter AS - 999609708
Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste
Sørkedalsveien 10d, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 2023 2,1 år
Adm. direktør 2020 2023 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 355 000
Personalkostnader
540 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
962 000
Egenkapital
1 960 000
Gjeld
60 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 2 0
Kapitalomsetningshastighet 6 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 0
Resultatgrad 20 2 0
Kontantstrøm fra drift 20 1 0
Rentedekningsgrad 10 6 0
Likviditetsgrad II 10 2 2
Totalt 96 30 17
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 5 355 10 007 11 459
Driftsresultat 1 524 5 -1 151
Resultat før skatt 1 267 2 -905
Ordinært resultat 1 267 2 -905
Årsresultat 1 267 2 -905
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 962 1 457 1 647
Sum omløpsmidler 1 058 2 084 1 496
Sum eiendeler 2 020 3 541 3 142
Sum egenkapital 1 960 693 690
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60 2 848 2 452

C-medical Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) C-medical Group AS - 918928324
Somatiske spesialsykehus
Ruseløkkveien 34, 0251 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 2022 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
293 617 000
Personalkostnader
102 389 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
304 704 000
Egenkapital
117 578 000
Gjeld
269 408 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 8
Totalt 23 8 15
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 293 617 205 209 108 725
Driftsresultat -23 728 -32 675 -21 718
Resultat før skatt -27 139 -40 946 -21 863
Ordinært resultat -27 139 -40 946 -21 863
Årsresultat -26 448 -39 292 -21 451
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 304 704 364 625 170 279
Sum omløpsmidler 82 281 82 118 59 398
Sum eiendeler 386 985 446 743 229 678
Sum egenkapital 117 578 132 088 104 607
Sum langsiktig gjeld 187 974 210 759 91 937
Sum kortsiktig gjeld 81 434 103 896 33 134

Avonova Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avonova Group AS - 996488853
Annen forebyggende helsetjeneste
Sognsveien 75c, 0855 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 1,1 år
Adm. direktør 2016 2020 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
585 144 000
Egenkapital
366 850 000
Gjeld
331 690 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 6 8 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 11 44 7
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 42 575 36 971
Driftsresultat -3 812 -7 750 -3 846
Resultat før skatt 10 780 13 154 -7 801
Ordinært resultat 10 780 13 154 -7 801
Årsresultat 10 780 13 154 -7 801
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 585 144 546 529 578 751
Sum omløpsmidler 113 396 138 473 48 181
Sum eiendeler 698 540 685 002 626 932
Sum egenkapital 366 850 356 132 342 977
Sum langsiktig gjeld 78 598 114 648 92 009
Sum kortsiktig gjeld 253 092 214 222 191 945

Vestoppland Bedriftshelsetjeneste Sa

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vestoppland Bedriftshelsetjeneste Sa - 971482648
Annen forebyggende helsetjeneste
Storgata 37, 2870 Dokka
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 1,8 år

Molde Bedriftshelsetjeneste Sa

Foretaksinfo
(Inaktiv) Molde Bedriftshelsetjeneste Sa - 971514515
Annen forebyggende helsetjeneste
Verfts Gata 10, 6416 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 1,7 år

Nimi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nimi AS - 999238351
Alminnelige somatiske sykehus
Sognsveien 75d, 0855 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år

Sameiet Ilsetra Leiligheter

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Ilsetra Leiligheter - 986795839
Ikke tilgjengelig
C/o Langseth & Ramstad Eiendomsforv Ryensvingen 3, 0680 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2021 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 586 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
754 000
Gjeld
454 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 0 12
Kapitalomsetningshastighet 10 8 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 8 0 16
Kontantstrøm fra drift 7 0 18
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 65 18 85
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 586 3 597 2 798
Driftsresultat 211 -815 317
Resultat før skatt 211 -797 335
Ordinært resultat 211 -797 335
Årsresultat 211 -797 335
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 208 785 1 814
Sum eiendeler 1 208 785 1 814
Sum egenkapital 754 543 1 340
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 454 242 474

Hjelp24 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hjelp24 AS - 990009058
Fritidsetablissement
Sinsenveien 53a, 0585 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2019 2,7 år
Styrets leder 2016 2019 2,7 år

Nimi Ringerike AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nimi Ringerike AS - 815778782
Andre helsetjenester
Kapteinveien 9, 3512 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2018 1,9 år

Family Sports Club Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Family Sports Club Holding AS - 895969052
Treningssentre
Litleåsvegen 47, 5132 Nyborg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2018 2,3 år
Adm. direktør 2014 2017 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 407 000
Personalkostnader
6 940 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
95 518 000
Egenkapital
41 079 000
Gjeld
56 648 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 16 18 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 25 28 5
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 22 407 27 925 21 391
Driftsresultat 2 511 4 884 -13 063
Resultat før skatt -29 907 -37 832 -14 869
Ordinært resultat -29 907 -37 832 -14 869
Årsresultat -29 907 -37 832 -14 869
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 95 518 96 664 115 947
Sum omløpsmidler 2 209 2 130 3 032
Sum eiendeler 97 727 98 794 118 979
Sum egenkapital 41 079 20 986 8 818
Sum langsiktig gjeld 22 030 44 372 77 002
Sum kortsiktig gjeld 34 618 33 436 33 158

Stamina Respons AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stamina Respons AS - 999238475
Annen forebyggende helsetjeneste
Sinsenveien 53a, 0585 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 1,8 år
Adm. direktør 2016 2017 1,8 år

Avonova Helse AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avonova Helse AS - 884039312
Annen forebyggende helsetjeneste
Sognsveien 75c, 0855 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2020 4,5 år
Adm. direktør 2015 2020 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
661
Styremedlemmer
0
Omsetning
606 901 000
Personalkostnader
393 611 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 795 000
Egenkapital
44 581 000
Gjeld
219 696 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 10 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 8 12 0
Kontantstrøm fra drift 7 10 1
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 2 4
Totalt 55 62 17
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 606 901 513 191 559 598
Driftsresultat 26 097 30 884 -11 696
Resultat før skatt 19 842 23 467 -10 435
Ordinært resultat 19 842 23 467 -10 435
Årsresultat 19 842 23 467 -10 435
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 37 795 48 758 48 313
Sum omløpsmidler 226 480 179 191 224 349
Sum eiendeler 264 275 227 949 272 662
Sum egenkapital 44 581 40 781 48 609
Sum langsiktig gjeld 0 0 35 183
Sum kortsiktig gjeld 219 696 187 168 188 871

Medipluss AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Medipluss AS - 892598592
Allmenn legetjeneste
Nydalsveien 33, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2016 < 1 år

Family Sports Club AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Family Sports Club AS - 946921815
Treningssentre
Litleåsvegen 47, 5132 Nyborg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 3,6 år
Adm. direktør 2014 2017 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
763
Styremedlemmer
0
Omsetning
152 796 000
Personalkostnader
52 022 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
108 703 000
Egenkapital
14 318 000
Gjeld
120 944 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 9 7 9
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 152 796 163 739 213 864
Driftsresultat -32 941 -40 390 -50 245
Resultat før skatt -34 833 -42 079 -47 138
Ordinært resultat -34 833 -42 079 -47 138
Årsresultat -34 833 -42 079 -47 138
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 108 703 129 156 158 195
Sum omløpsmidler 26 558 18 259 19 000
Sum eiendeler 135 261 147 415 177 195
Sum egenkapital 14 318 31 150 39 526
Sum langsiktig gjeld 31 151 42 736 84 554
Sum kortsiktig gjeld 89 793 73 530 53 115

Friskhuset Trening AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Friskhuset Trening AS - 996011534
Treningssentre
Plassmyra City Nord Inngang C, 8013 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2015 < 1 år
Adm. direktør 2014 2015 < 1 år

Stamina Trening Larvik AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stamina Trening Larvik AS - 885083692
Treningssentre
Stavernsveien 2, 3264 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2015 < 1 år
Adm. direktør 2014 2015 < 1 år

Friskhuset Akfi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Friskhuset Akfi AS - 890962262
Dagsentra/aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede
Strandveien 68, 9300 Finnsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2015 < 1 år

Stamina Trening Arena AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stamina Trening Arena AS - 994197355
Treningssentre
Stavernsveien 2, 3264 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2015 < 1 år
Adm. direktør 2014 2015 < 1 år

Mestergruppen Byggevare AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mestergruppen Byggevare AS - 997166221
Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
790
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 050 037 000
Personalkostnader
320 023 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 218 325 000
Egenkapital
489 938 000
Gjeld
2 884 817 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 12 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 70 64 65
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 10 050 037 8 553 464 7 803 762
Driftsresultat 715 992 502 737 423 276
Resultat før skatt 577 054 390 751 311 054
Ordinært resultat 577 054 390 751 311 054
Årsresultat 577 054 390 751 311 054
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 218 325 654 054 405 109
Sum omløpsmidler 2 156 431 2 219 965 1 716 266
Sum eiendeler 3 374 756 2 874 018 2 121 375
Sum egenkapital 489 938 371 413 313 446
Sum langsiktig gjeld 6 187 7 982 2 152
Sum kortsiktig gjeld 2 878 630 2 494 624 1 805 778

Mestergruppen Bolig AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mestergruppen Bolig AS - 980281353
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 1,1 år
Styre­medlem 2013 2013 < 1 år
Adm. direktør 2013 2014 1,4 år

Mestergruppen Byggevare Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mestergruppen Byggevare Holding AS - 980281434
Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 1,1 år

Mestergruppen Tomteutvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mestergruppen Tomteutvikling AS - 988631442
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 1,1 år
Adm. direktør 2012 2014 1,7 år
Styre­medlem 2012 2013 < 1 år

Mg Hylleselskap 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mg Hylleselskap 1 AS - 938244294
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Terminalveien 10, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2013 < 1 år
Adm. direktør 2013 2013 < 1 år

Mestergruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mestergruppen AS - 928050475
Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 2014 < 1 år
Styre­medlem 2011 2012 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
118
Styremedlemmer
0
Omsetning
77 463 000
Personalkostnader
141 925 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 319 162 000
Egenkapital
487 406 000
Gjeld
4 073 513 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 53 50 50
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 77 463 57 420 50 353
Driftsresultat -213 529 -165 096 -117 326
Resultat før skatt 423 374 248 546 229 531
Ordinært resultat 423 374 248 546 229 531
Årsresultat 423 374 248 546 229 531
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 319 162 2 006 870 1 759 725
Sum omløpsmidler 1 241 757 535 481 452 052
Sum eiendeler 4 560 918 2 542 351 2 211 778
Sum egenkapital 487 406 750 419 730 657
Sum langsiktig gjeld 2 276 991 100 000 530 278
Sum kortsiktig gjeld 1 796 522 1 691 932 950 843

Mestergruppen Arkitekter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mestergruppen Arkitekter AS - 960577493
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Sandhorngata 43, 8008 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
84
Styremedlemmer
0
Omsetning
78 914 000
Personalkostnader
59 767 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 286 000
Egenkapital
4 491 000
Gjeld
16 741 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 6 8
Totalt 18 19 21
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 78 914 53 489 47 526
Driftsresultat -4 251 -2 004 -3 364
Resultat før skatt -3 310 -1 554 -2 572
Ordinært resultat -3 310 -1 554 -2 572
Årsresultat -3 310 -1 554 -2 572
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 286 2 492 1 148
Sum omløpsmidler 17 946 16 860 14 491
Sum eiendeler 21 232 19 352 15 638
Sum egenkapital 4 491 5 591 5 878
Sum langsiktig gjeld 9 259 149
Sum kortsiktig gjeld 16 732 13 503 9 612

Madla Byutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Madla Byutvikling AS - 992010339
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Øgreid AS Løkkeveien 59, 4008 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
684 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-62 686 000
Gjeld
181 145 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 24 29 3
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 684 275 393
Driftsresultat 188 91 -260
Resultat før skatt -3 545 -3 939 -5 413
Ordinært resultat -3 545 -3 939 -5 413
Årsresultat -3 545 -3 939 -5 413
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 118 459 97 850 97 906
Sum eiendeler 118 459 97 850 97 906
Sum egenkapital -62 686 -59 141 -55 203
Sum langsiktig gjeld 64 062 60 652 57 467
Sum kortsiktig gjeld 117 083 96 339 95 641

Tastarustå Byutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tastarustå Byutvikling AS - 989291629
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Øgreid AS Løkkeveien 59, 4008 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
808 000
Egenkapital
1 206 000
Gjeld
550 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 6
Totalt 8 59 62
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 360 484
Driftsresultat -81 204 258
Resultat før skatt -79 168 223
Ordinært resultat -79 168 223
Årsresultat -79 168 223
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 808 873 1 727
Sum omløpsmidler 948 4 117 11 188
Sum eiendeler 1 756 4 990 12 915
Sum egenkapital 1 206 1 284 4 117
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 550 3 706 8 798

Pti Byutvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pti Byutvikling AS - 994176404
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Stasjonsvegen 1, 4352 Kleppe
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 1,5 år

Klepp Prosjektering AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Klepp Prosjektering AS - 967386510
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Orstadvegen 112, 4353 Klepp Stasjon
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 1,6 år

Stjernehytten AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stjernehytten AS - 865499302
Oppføring av bygninger
Svanholmen 19, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2013 < 1 år

Sirdalshytta AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sirdalshytta AS - 966857595
Oppføring av bygninger
Fintland, 4440 Tonstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2013 < 1 år

Fjord og Fjellhytter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjord og Fjellhytter AS - 897465302
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Partner Tre AS Stasjonsvegen 1, 4350 Kleppe
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 326 000
Egenkapital
4 079 000
Gjeld
15 728 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 2 2 6
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 24 312 1 700
Driftsresultat -3 131 -3 629 -3 144
Resultat før skatt -2 685 -3 294 -201
Ordinært resultat -2 685 -3 294 -201
Årsresultat -2 685 -3 294 -201
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 326 3 738 3 527
Sum omløpsmidler 16 480 14 827 24 989
Sum eiendeler 19 806 18 566 28 516
Sum egenkapital 4 079 6 764 8 319
Sum langsiktig gjeld 3 399 3 798 4 198
Sum kortsiktig gjeld 12 329 8 004 16 000

Mestergruppen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mestergruppen Eiendom AS - 974451204
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Mestergruppen AS Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 400 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
141 412 000
Egenkapital
192 881 000
Gjeld
84 725 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 2
Resultatgrad 2 20 16
Kontantstrøm fra drift 0 20 1
Rentedekningsgrad 2 10 6
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 19 68 34
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 6 400 11 300 24 562
Driftsresultat 3 2 533 2 543
Resultat før skatt -7 274 5 389 277
Ordinært resultat -7 274 5 389 277
Årsresultat -7 274 5 389 277
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 141 412 166 599 143 973
Sum omløpsmidler 136 195 76 482 46 293
Sum eiendeler 277 607 243 081 190 266
Sum egenkapital 192 881 200 155 130 130
Sum langsiktig gjeld 73 078 28 256 38 175
Sum kortsiktig gjeld 11 647 14 670 21 960

Partner Tre Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Partner Tre Invest AS - 990732175
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Stasjonsvegen 1, 4350 Kleppe
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 1,8 år

Brav Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brav Norway AS - 920404499
Produksjon av sportsartikler
Snøkrystallen 11, 1470 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2011 < 1 år
Styre­medlem 2008 2012 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
228
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 221 472 000
Personalkostnader
216 875 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
546 488 000
Egenkapital
541 279 000
Gjeld
995 703 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 2
Resultatgrad 14 2 4
Kontantstrøm fra drift 18 5 5
Rentedekningsgrad 10 2 2
Likviditetsgrad II 4 6 2
Totalt 64 24 21
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 221 472 1 117 143 1 178 932
Driftsresultat 111 219 9 952 23 732
Resultat før skatt 85 493 -25 638 -4 639
Ordinært resultat 85 493 -25 638 -4 639
Årsresultat 85 493 -25 638 -4 639
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 546 488 514 576 563 689
Sum omløpsmidler 990 492 884 916 922 999
Sum eiendeler 1 536 980 1 399 492 1 486 688
Sum egenkapital 541 279 480 440 436 516
Sum langsiktig gjeld 495 331 501 235 552 107
Sum kortsiktig gjeld 500 372 417 816 498 065

Sameiet Lilleborg A3

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Lilleborg A3 - 988065250
Ikke tilgjengelig
V/obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 752 000
Personalkostnader
57 000