Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jan Helge Flaatten

Rapportdato: 2023-09-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 12.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
ANS Hønefoss Kondomeri Styrets leder 2000** - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Stiftelsen Nordberg Menighets Eiendommer Styre­medlem 2019 - 2022
Ringbillett AS Adm. direktør 2007 - 2008
Baskerudveien Vel Adm. direktør 2006 - 2018
Stiftelsen Hønefosshumorens Venner Styre­medlem 2006 - 2010
Stiftelsen Hønefosshumorens Venner Adm. direktør 2006 - 2010
Made In Hønefoss AS Styre­medlem 2005 - 2009
Made In Hønefoss AS Adm. direktør 2005 - 2009

Stiftelsen Nordberg Menighets Eiendommer

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Nordberg Menighets Eiendommer - 976068408
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Nordberg Menighet Kringsjågrenda 1, 0861 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2022 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 357 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 317 000
Egenkapital
3 537 000
Gjeld
3 199 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 3 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 40 73 75
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 1 357 1 159 1 321
Driftsresultat 211 555 692
Resultat før skatt -69 393 532
Ordinært resultat -69 393 532
Årsresultat -69 393 532
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 5 317 5 367 5 447
Sum omløpsmidler 1 419 1 194 779
Sum eiendeler 6 737 6 560 6 225
Sum egenkapital 3 537 3 607 3 214
Sum langsiktig gjeld 3 000 2 875 2 968
Sum kortsiktig gjeld 199 79 44

Ringbillett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ringbillett AS - 990951942
Drift av web-portaler
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 2008 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 016 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
769 000
Egenkapital
818 000
Gjeld
603 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 10 0 12
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 10
Resultatgrad 14 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 5 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 75 14 80
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 2 016 1 308 1 113
Driftsresultat 177 -267 300
Resultat før skatt 136 -260 251
Ordinært resultat 136 -260 251
Årsresultat 136 -260 251
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 769 727 1 035
Sum omløpsmidler 652 1 343 830
Sum eiendeler 1 421 2 070 1 864
Sum egenkapital 818 683 943
Sum langsiktig gjeld 0 0 6
Sum kortsiktig gjeld 603 1 387 916

Baskerudveien Vel

Foretaksinfo
(Aktiv) Baskerudveien Vel - 977562449
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Siw Anita Tuntland Baskerudveien 7, 3531 Krokkleiva
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2018 11,9 år

Stiftelsen Hønefosshumorens Venner

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stiftelsen Hønefosshumorens Venner - 981367219
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Strandgaten 1, 3513 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 3,7 år
Adm. direktør 2006 2010 3,7 år

Made In Hønefoss AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Made In Hønefoss AS - 988792446
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Mølleparken 2, 0459 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2009 4,1 år
Adm. direktør 2005 2009 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 513 000
Personalkostnader
584 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
406 000
Egenkapital
307 000
Gjeld
1 149 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 15 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 0
Resultatgrad 4 16 0
Kontantstrøm fra drift 7 20 0
Rentedekningsgrad 8 10 0
Likviditetsgrad II 8 6 2
Totalt 54 90 13
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 5 513 4 620 3 278
Driftsresultat 95 524 -835
Resultat før skatt 69 487 -862
Ordinært resultat 69 487 -862
Årsresultat 69 487 -862
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 406 593 760
Sum omløpsmidler 1 050 1 385 440
Sum eiendeler 1 455 1 978 1 200
Sum egenkapital 307 270 -217
Sum langsiktig gjeld 518 702 858
Sum kortsiktig gjeld 631 1 006 558

To Be Announced Arrangementer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) To Be Announced Arrangementer AS - 983826318
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst
Strandgata 1, 3513 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2001 2013 11,6 år
Adm. direktør 2001 2008 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 632 000
Personalkostnader
1 957 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 203 000
Egenkapital
2 200 000
Gjeld
1 240 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 2 7
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 6
Resultatgrad 0 2 12
Kontantstrøm fra drift 0 1 10
Rentedekningsgrad 0 6 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 16 32 64
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 10 632 14 428 10 433
Driftsresultat -1 014 49 651
Resultat før skatt -1 145 18 533
Ordinært resultat -1 145 18 533
Årsresultat -1 145 18 533
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 1 203 2 766 2 849
Sum omløpsmidler 2 237 2 225 3 645
Sum eiendeler 3 440 4 991 6 494
Sum egenkapital 2 200 2 569 2 551
Sum langsiktig gjeld 250 750 2 000
Sum kortsiktig gjeld 990 1 672 1 943

Jan Helge Flaatten

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jan Helge Flaatten - 880810022
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Maridalsveien 318 B, 0881 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2010 9,3 år

Europrop i ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Europrop i ANS - 948055791
Ikke tilgjengelig
Strømsveien 223, 0668 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år

Høvik Stål AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Høvik Stål AS - 963982577
Ikke tilgjengelig
Søndre Torv 3, 3510 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2002 1,1 år

ANS Hønefoss Kondomeri

Foretaksinfo
(Aktiv) ANS Hønefoss Kondomeri - 958912951
Ikke tilgjengelig
Storengveien 45, 1368 Stabekk
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 22,8 år