Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Yann Aker

Rapportdato: 2022-07-05

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 11 240 og med ett samlet driftsresultat på 529. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Fotograf Yann Aker Innehaver 2004 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0
Brunst AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 11 128 946
Hakketi AS Styrets leder 2000** - Aktiv 112 -417
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 112 -417

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sameiet Østerdalsgaten 1 Styre­medlem 2016 - 2022
Fotograf Yann Aker Styrets leder 2000** - 2004
Fotograf Yann Aker Styrets leder 2000** - 2004

Sameiet Østerdalsgaten 1

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Østerdalsgaten 1 - 971434694
Lønnet arbeid i private husholdninger
C/o Progressum Oslo AS Schweigaards gate 10, 0185 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2022 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 141 000
Personalkostnader
342 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
555 000
Egenkapital
1 142 000
Gjeld
692 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 6
Fordringsomsetningshastighet 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 3
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 0
Totalt 17 19
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 2 141 2 474
Driftsresultat -326 -77
Resultat før skatt -344 -113
Ordinært resultat -344 -113
Årsresultat -344 -113
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 555 714
Sum omløpsmidler 1 278 903
Sum eiendeler 1 834 1 617
Sum egenkapital 1 142 1 486
Sum langsiktig gjeld 555 714
Sum kortsiktig gjeld 137 -583

Akers Ark AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akers Ark AS - 980126730
Ikke tilgjengelig
Pilestredet 69, 0350 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Fotograf Yann Aker

Foretaksinfo
(Aktiv) Fotograf Yann Aker - 936616194
Fotografvirksomhet
Westye Egebergs gate 1a, 0177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 18,4 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 21,5 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år

Brunst AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brunst AS - 980304566
Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Holtervegen 221a, 2034 Holter
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 21,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 128 000
Personalkostnader
1 774 000
Lederlønn
466 000
Anleggsmidler
930 000
Egenkapital
4 606 000
Gjeld
2 350 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 14 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 8
Totalt 65 13 19
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 11 128 10 928 10 952
Driftsresultat 946 -1 053 -141
Resultat før skatt 729 -817 -106
Ordinært resultat 729 -817 -106
Årsresultat 729 -817 -106
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 930 359 215
Sum omløpsmidler 6 027 5 751 5 723
Sum eiendeler 6 956 6 109 5 938
Sum egenkapital 4 606 3 877 4 694
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 350 2 232 1 244

Hakketi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hakketi AS - 941773044
Fotografvirksomhet
Westye Egebergs gate 1a, 0177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 21,5 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 21,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
112 000
Personalkostnader
328 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 968 000
Egenkapital
-557 000
Gjeld
2 606 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 5 4 63
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 112 241 349
Driftsresultat -417 -43 179
Resultat før skatt -417 -76 131
Ordinært resultat -417 -76 131
Årsresultat -417 -76 131
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 968 2 014 2 050
Sum omløpsmidler 81 108 195
Sum eiendeler 2 049 2 122 2 245
Sum egenkapital -557 -140 -64
Sum langsiktig gjeld 0 594 649
Sum kortsiktig gjeld 2 606 1 668 1 659