Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Leif Rune Rinnan

Rapportdato: 2019-06-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 326 019 og med ett samlet driftsresultat på -77 600. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 24 av virksomhetene driftsunderskudd, og 8 av virksomhetene driftsoverskudd. 29 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 15 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 113.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Televenture Investor Vi AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Televenture Management Xiv AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Nicarnica Aviation AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 -3 818
Nicarnica AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 -413
Condalign AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 133 -5 754

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nicarnica Aviation AS Styrets leder 2015 - 2018
Nicarnica AS Styrets leder 2015 - 2018
Condalign AS Styrets leder 2012 - 2017
Documaster AS Vara­medlem 2016 - 2017
Cloudberry Mobile AS Styre­medlem 2015 - 2018

Televenture Investor Vi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Televenture Investor Vi AS - 922531277
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
C/o Televenture Capital AS Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år

Televenture Management Xiv AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Televenture Management Xiv AS - 922531315
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C/o Televenture Capital AS Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år

Nicarnica Aviation AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nicarnica Aviation AS - 996037525
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Vollsveien 9, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2015 2018 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 491 000
Lederlønn
1 448 000
Anleggsmidler
26 932 000
Egenkapital
1 444 000
Gjeld
27 587 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 2
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 305 1 001
Driftsresultat -3 818 -4 664 -1 778
Resultat før skatt -5 214 -5 473 -2 027
Ordinært resultat -5 214 -5 473 -2 027
Årsresultat -5 214 -5 473 -2 027
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 26 932 23 297 19 210
Sum omløpsmidler 2 099 3 052 2 788
Sum eiendeler 29 031 26 349 21 997
Sum egenkapital 1 444 6 658 12 131
Sum langsiktig gjeld 3 389 3 389 3 514
Sum kortsiktig gjeld 24 198 16 301 6 352

Nicarnica AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nicarnica AS - 994186817
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Vollsveien 9, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,4 år
Styrets leder 2015 2018 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
47 097 000
Egenkapital
39 029 000
Gjeld
9 540 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 2 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 8 6 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -413 -211 -2 240
Resultat før skatt 64 -208 -2 201
Ordinært resultat 64 -208 -2 201
Årsresultat 64 -208 -2 201
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 47 097 26 631 26 631
Sum omløpsmidler 1 472 13 067 24
Sum eiendeler 48 569 39 699 26 655
Sum egenkapital 39 029 26 384 26 592
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 540 13 314 62

Condalign AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Condalign AS - 996081001
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Sinsenveien 53d, 0585 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 1,6 år
Styrets leder 2012 2017 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
133 000
Personalkostnader
1 583 000
Lederlønn
960 000
Anleggsmidler
11 648 000
Egenkapital
4 722 000
Gjeld
8 570 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 6 10
Totalt 2 8 12
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 133 627 1 027
Driftsresultat -5 754 -3 640 -2 715
Resultat før skatt -6 888 -4 215 -3 394
Ordinært resultat -6 888 -4 215 -3 394
Årsresultat -6 888 -4 215 -3 394
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 11 648 10 371 8 561
Sum omløpsmidler 1 643 1 672 2 491
Sum eiendeler 13 292 12 044 11 052
Sum egenkapital 4 722 123 3 336
Sum langsiktig gjeld 5 214 10 529 6 990
Sum kortsiktig gjeld 3 356 1 391 726

Crayonano AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Crayonano AS - 998682525
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 141 000
Personalkostnader
3 929 000
Lederlønn
2 000
Anleggsmidler
49 902 000
Egenkapital
72 971 000
Gjeld
2 887 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 40 10 42
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 141 3 627 1 768
Driftsresultat -1 757 -7 089 -901
Resultat før skatt -1 751 -4 795 -64
Ordinært resultat -1 751 -4 795 -64
Årsresultat -1 751 -4 795 -64
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 49 902 42 199 15 481
Sum omløpsmidler 25 956 38 183 11 205
Sum eiendeler 75 858 80 382 26 686
Sum egenkapital 72 971 74 667 24 862
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 887 5 715 1 824

Pre Diagnostics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pre Diagnostics AS - 912672492
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Skogfaret 25b, 0382 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 442 000
Personalkostnader
3 621 000
Lederlønn
1 611 000
Anleggsmidler
967 000
Egenkapital
1 702 000
Gjeld
2 264 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 8 10
Totalt 10 11 17
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 3 442 1 963 1 316
Driftsresultat -2 510 -4 131 -3 573
Resultat før skatt -2 508 -4 128 -3 571
Ordinært resultat -2 508 -4 128 -3 571
Årsresultat -2 508 -4 128 -3 571
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 967 1 087 0
Sum omløpsmidler 3 000 4 426 3 967
Sum eiendeler 3 966 5 513 3 967
Sum egenkapital 1 702 3 609 3 030
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 264 1 905 937

Ralop AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ralop AS - 915423191
Uoppgitt
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,5 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 898 000
Egenkapital
-89 000
Gjeld
1 996 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 14 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -152 -4
Resultat før skatt 29 -144 -4
Ordinært resultat 29 -144 -4
Årsresultat 29 -144 -4
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 898 1 858 1 849
Sum omløpsmidler 9 10 157
Sum eiendeler 1 907 1 868 2 007
Sum egenkapital -89 -118 26
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 996 1 986 1 981

Televenture Management Xii AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Televenture Management Xii AS - 915350860
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,1 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 000 000
Personalkostnader
972 000
Lederlønn
199 000
Anleggsmidler
48 000
Egenkapital
3 966 000
Gjeld
1 026 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 91 91 92
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 000 7 949 5 000
Driftsresultat 3 216 6 329 3 909
Resultat før skatt 2 407 4 741 2 923
Ordinært resultat 2 407 4 741 2 923
Årsresultat 2 407 4 741 2 923
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 48 561 0
Sum omløpsmidler 4 944 2 875 4 150
Sum eiendeler 4 992 3 436 4 150
Sum egenkapital 3 966 1 559 2 318
Sum langsiktig gjeld 1 2 0
Sum kortsiktig gjeld 1 025 1 875 1 831

Norsk Innovasjonskapital Iv AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Innovasjonskapital Iv AS - 915350879
Aktive eierfond
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2015 2016 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 995 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
7 949 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
66 714 000
Gjeld
2 201 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 10 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 17 995 0 0
Driftsresultat 5 706 -11 982 -5
Resultat før skatt 6 302 -11 814 -143
Ordinært resultat 6 302 -11 814 -143
Årsresultat 6 302 -11 814 -143
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 68 915 75 294 44 984
Sum eiendeler 68 915 75 294 44 984
Sum egenkapital 66 714 71 617 30 521
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 201 3 678 14 463

Stingray Marine Solutions AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stingray Marine Solutions AS - 999059198
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Stålfjæra 5, 0975 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2015 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
45
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 602 000
Personalkostnader
15 183 000
Lederlønn
960 000
Anleggsmidler
44 942 000
Egenkapital
59 184 000
Gjeld
22 321 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 14 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 8 2
Totalt 26 11 37
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 38 602 32 655 27 544
Driftsresultat -3 417 -8 213 -423
Resultat før skatt -3 497 -9 068 -449
Ordinært resultat -3 497 -9 068 -449
Årsresultat -3 497 -9 068 -449
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 44 942 33 002 33 630
Sum omløpsmidler 36 564 50 089 4 391
Sum eiendeler 81 505 83 091 38 021
Sum egenkapital 59 184 62 681 29 549
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22 321 20 411 8 471

Hybrid Energy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hybrid Energy AS - 986959718
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Vollsveien 9, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 466 000
Personalkostnader
3 393 000
Lederlønn
1 244 000
Anleggsmidler
9 473 000
Egenkapital
-3 151 000
Gjeld
15 671 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 7 25 8
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 6 466 21 857 15 453
Driftsresultat -3 406 513 -1 197
Resultat før skatt -3 990 -1 100 -2 966
Ordinært resultat -3 990 -1 100 -2 966
Årsresultat -3 990 -1 100 -2 966
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 9 473 9 531 9 818
Sum omløpsmidler 3 047 3 057 3 033
Sum eiendeler 12 520 12 588 12 851
Sum egenkapital -3 151 -11 450 -22 039
Sum langsiktig gjeld 4 231 16 327 4 500
Sum kortsiktig gjeld 11 440 7 711 30 390

Franatech AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Franatech AS - 993498890
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
C/o Televenture Management Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,4 år
Styrets leder 2011 2015 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 236 000
Personalkostnader
1 136 000
Lederlønn
997 000
Anleggsmidler
34 745 000
Egenkapital
30 944 000
Gjeld
5 316 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 3 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 4
Resultatgrad 4 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 6 2 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 50 29 60
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 9 236 3 248 3 667
Driftsresultat 272 785 1 020
Resultat før skatt 1 259 -464 871
Ordinært resultat 1 259 -464 871
Årsresultat 1 259 -464 871
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 34 745 25 818 19 284
Sum omløpsmidler 1 515 1 889 2 587
Sum eiendeler 36 260 27 706 21 870
Sum egenkapital 30 944 6 218 6 682
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 316 21 488 15 189

Seacalx AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seacalx AS - 998710227
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Sandviksbodene 68, 5035 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
7 298 000
Lederlønn
1 793 000
Anleggsmidler
24 944 000
Egenkapital
12 972 000
Gjeld
17 383 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 6 8
Totalt 0 6 8
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 438 -4 104 -4 356
Resultat før skatt -5 733 -4 217 -4 309
Ordinært resultat -5 733 -4 217 -4 309
Årsresultat -5 733 -4 217 -4 309
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 24 944 16 708 12 903
Sum omløpsmidler 5 411 10 762 4 702
Sum eiendeler 30 355 27 470 17 606
Sum egenkapital 12 972 18 705 15 422
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17 383 8 766 2 184

Icefresh AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Icefresh AS - 989677977
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Greenhouse Edvard Griegs vei 3a, 5059 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 141 000
Personalkostnader
5 812 000
Lederlønn
776 000
Anleggsmidler
1 699 000
Egenkapital
8 925 000
Gjeld
9 074 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 6 8
Totalt 12 8 8
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 17 141 5 452 3 786
Driftsresultat -28 334 -8 590 -11 070
Resultat før skatt -31 803 -20 707 -15 729
Ordinært resultat -31 803 -20 707 -15 729
Årsresultat -31 803 -20 707 -15 729
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 699 1 993 10 114
Sum omløpsmidler 16 300 10 710 13 985
Sum eiendeler 17 999 12 703 24 098
Sum egenkapital 8 925 3 408 14 592
Sum langsiktig gjeld 5 784 2 000 2 000
Sum kortsiktig gjeld 3 290 7 296 7 507

Idea Foundation

Foretaksinfo
(Aktiv) Idea Foundation - 897228602
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Karoline Kristiansens vei 1 H, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
175 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
54 000
Gjeld
32 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 4 4
Totalt 10 6 6
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 175 572 385
Driftsresultat -14 -7 -57
Resultat før skatt -14 -6 -57
Ordinært resultat -14 -6 -57
Årsresultat -14 -6 -57
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 87 799 673
Sum eiendeler 87 799 673
Sum egenkapital 54 69 74
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32 731 599

Applied Petroleum Technology AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Applied Petroleum Technology AS - 999195393
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Sven Oftedals vei 6, 0950 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
53 273 000
Personalkostnader
29 964 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
66 475 000
Egenkapital
58 106 000
Gjeld
32 135 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 0 12 12
Kontantstrøm fra drift 14 18 14
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 8
Totalt 32 62 56
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 53 273 51 940 62 423
Driftsresultat -187 3 260 4 356
Resultat før skatt -814 1 815 2 456
Ordinært resultat -814 1 815 2 456
Årsresultat -814 1 815 2 456
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 66 475 55 828 40 301
Sum omløpsmidler 23 767 26 691 52 274
Sum eiendeler 90 242 82 518 92 575
Sum egenkapital 58 106 57 069 58 558
Sum langsiktig gjeld 8 450 10 400 13 515
Sum kortsiktig gjeld 23 685 15 050 20 501

One2touch AS

Foretaksinfo
(Aktiv) One2touch AS - 994485776
Programmeringstjenester
C/o Televenture Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
140 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 229 000
Egenkapital
5 652 000
Gjeld
3 415 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 6 0
Totalt 11 8 2
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 140 61 99
Driftsresultat -7 067 -11 607 -15 674
Resultat før skatt -7 204 -11 719 -15 781
Ordinært resultat -7 204 -11 719 -15 781
Årsresultat -7 204 -11 719 -15 781
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 6 229 9 193 12 320
Sum omløpsmidler 2 839 1 714 2 682
Sum eiendeler 9 068 10 906 15 002
Sum egenkapital 5 652 7 791 5 760
Sum langsiktig gjeld 2 000 2 000 2 500
Sum kortsiktig gjeld 1 415 1 115 6 742

Initial Force AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Initial Force AS - 990340048
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Stiklestadveien 1 Lade Teknopark, 7041 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 525 000
Personalkostnader
5 374 000
Lederlønn
763 000
Anleggsmidler
16 789 000
Egenkapital
23 259 000
Gjeld
5 255 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 12 14 12
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 11 525 6 620 6 866
Driftsresultat -4 855 -4 501 -3 238
Resultat før skatt -4 003 -3 672 -2 661
Ordinært resultat -4 003 -3 672 -2 661
Årsresultat -4 003 -3 672 -2 661
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 16 789 16 496 15 878
Sum omløpsmidler 11 725 8 469 5 135
Sum eiendeler 28 514 24 965 21 013
Sum egenkapital 23 259 21 022 15 989
Sum langsiktig gjeld 1 085 1 764 2 481
Sum kortsiktig gjeld 4 170 2 178 2 543

Boostcom Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Boostcom Group AS - 982316448
Programmeringstjenester
Mellomila 88, 7018 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
64 442 000
Personalkostnader
20 901 000
Lederlønn
2 356 000
Anleggsmidler
43 988 000
Egenkapital
25 864 000
Gjeld
41 697 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 7 8 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 64 442 60 746 76 184
Driftsresultat -6 523 -4 955 -8 435
Resultat før skatt -13 413 -8 320 -11 000
Ordinært resultat -13 413 -8 320 -11 000
Årsresultat -13 413 -8 320 -11 108
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 43 988 47 407 41 468
Sum omløpsmidler 23 572 25 228 22 359
Sum eiendeler 67 560 72 635 63 827
Sum egenkapital 25 864 23 813 13 153
Sum langsiktig gjeld 6 101 8 223 21 044
Sum kortsiktig gjeld 35 596 40 599 29 630

In The Cloud AS

Foretaksinfo
(Aktiv) In The Cloud AS - 998080037
Programmeringstjenester
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,3 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 7,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-18 000
Gjeld
18 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -13 -6
Resultat før skatt -7 -13 -6
Ordinært resultat -7 -13 -6
Årsresultat -7 -13 -6
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 2
Sum eiendeler 0 0 2
Sum egenkapital -18 -11 2
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18 11 0

Televenture Management Xi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Televenture Management Xi AS - 997914066
Fondsforvaltningsvirksomhet
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,4 år
Kontakt­person 2012 Aktiv 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 197 000
Personalkostnader
4 649 000
Lederlønn
776 000
Anleggsmidler
1 252 000
Egenkapital
3 598 000
Gjeld
3 601 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 15
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 16 16 18
Kontantstrøm fra drift 14 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 68 76 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 197 7 197 7 197
Driftsresultat 928 800 1 332
Resultat før skatt 657 574 975
Ordinært resultat 657 574 975
Årsresultat 657 574 975
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 252 1 304 0
Sum omløpsmidler 5 947 3 089 3 565
Sum eiendeler 7 199 4 393 3 565
Sum egenkapital 3 598 2 942 2 368
Sum langsiktig gjeld 7 9 0
Sum kortsiktig gjeld 3 594 1 442 1 197

Mosshydro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mosshydro AS - 997881796
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Nedre Storgate 46, 3015 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 882 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 250 000
Egenkapital
-4 018 000
Gjeld
21 747 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 4
Totalt 19 15 11
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 23 882 10 311 4 018
Driftsresultat -2 212 -6 246 -4 389
Resultat før skatt -3 342 -6 961 -5 261
Ordinært resultat -3 342 -6 961 -5 261
Årsresultat -3 342 -6 961 -5 261
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 6 250 7 240 7 835
Sum omløpsmidler 11 479 13 486 6 627
Sum eiendeler 17 729 20 726 14 462
Sum egenkapital -4 018 -676 -3 715
Sum langsiktig gjeld 20 099 13 076 12 875
Sum kortsiktig gjeld 1 648 8 326 5 302

Norsk Innovasjonskapital Iii AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Innovasjonskapital Iii AS - 997067738
Aktive eierfond
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 Aktiv 8 år
Styrets leder 2011 2012 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 040 000
Personalkostnader
272 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
230 834 000
Gjeld
21 823 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 3 040 776 1 152
Driftsresultat -5 858 -11 630 -4 452
Resultat før skatt -3 792 -9 071 -1 236
Ordinært resultat -3 792 -9 071 -1 236
Årsresultat -3 792 -9 071 -1 236
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 252 657 223 241 218 387
Sum eiendeler 252 657 223 241 218 387
Sum egenkapital 230 834 216 928 216 331
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21 823 6 313 2 056

Televenture Management X AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Televenture Management X AS - 997067681
Fondsforvaltningsvirksomhet
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8 år
Adm. direktør 2011 Aktiv 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 236 000
Personalkostnader
2 557 000
Lederlønn
439 000
Anleggsmidler
129 000
Egenkapital
799 000
Gjeld
3 825 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 13 15
Kapitalomsetningshastighet 4 8 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 10
Resultatgrad 12 16 18
Kontantstrøm fra drift 10 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 47 75 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 236 3 236 3 236
Driftsresultat 211 350 579
Resultat før skatt 145 263 435
Ordinært resultat 145 263 435
Årsresultat 145 263 435
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 129 181 96
Sum omløpsmidler 4 495 1 488 1 337
Sum eiendeler 4 624 1 669 1 433
Sum egenkapital 799 654 391
Sum langsiktig gjeld 5 9 7
Sum kortsiktig gjeld 3 820 1 005 1 035

Norsk Innovasjonskapital II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Innovasjonskapital II AS - 896400312
Aktive eierfond
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 Aktiv 8,4 år
Styrets leder 2011 2013 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 598 000
Personalkostnader
272 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 500 000
Egenkapital
123 829 000
Gjeld
1 492 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 76 10 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 13 598 0 0
Driftsresultat 8 347 -9 226 -9 849
Resultat før skatt 8 598 -8 786 -9 559
Ordinært resultat 8 598 -8 786 -9 559
Årsresultat 8 598 -8 786 -9 559
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 500 2 500 0
Sum omløpsmidler 122 821 99 162 110 310
Sum eiendeler 125 321 101 662 110 310
Sum egenkapital 123 829 97 589 105 376
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 492 4 072 4 934

Wavetrain Systems AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wavetrain Systems AS - 994483404
Programmeringstjenester
Vollsveien 9, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
854 000
Personalkostnader
4 164 000
Lederlønn
1 578 000
Anleggsmidler
36 606 000
Egenkapital
-18 295 000
Gjeld
59 861 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 2 2
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 854 476 0
Driftsresultat -17 236 -19 570 -27 189
Resultat før skatt -24 240 -22 327 -28 385
Ordinært resultat -24 240 -22 327 -28 385
Årsresultat -24 240 -22 327 -28 385
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 36 606 31 429 29 072
Sum omløpsmidler 4 961 5 826 5 301
Sum eiendeler 41 567 37 255 34 372
Sum egenkapital -18 295 -18 844 3 339
Sum langsiktig gjeld 7 800 45 604 6 150
Sum kortsiktig gjeld 52 061 10 494 24 883

Televenture Management Ix AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Televenture Management Ix AS - 996013529
Fondsforvaltningsvirksomhet
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 8,7 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 8,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 353 000
Personalkostnader
4 990 000
Lederlønn
776 000
Anleggsmidler
265 000
Egenkapital
879 000
Gjeld
3 573 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 12 10
Kapitalomsetningshastighet 4 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 6
Resultatgrad 0 16 12
Kontantstrøm fra drift 0 14 7
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 8
Totalt 13 81 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 353 5 681 5 353
Driftsresultat -610 621 349
Resultat før skatt -459 458 262
Ordinært resultat -459 458 262
Årsresultat -459 458 262
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 265 149 0
Sum omløpsmidler 4 188 3 080 2 411
Sum eiendeler 4 452 3 229 2 411
Sum egenkapital 879 1 338 879
Sum langsiktig gjeld 0 5 0
Sum kortsiktig gjeld 3 573 1 886 1 532

Norsk Innovasjonskapital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Innovasjonskapital AS - 995903555
Aktive eierfond
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2010 Aktiv 8,8 år
Styrets leder 2010 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 624 000
Personalkostnader
327 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
133 450 000
Gjeld
41 277 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 40 69
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 624 740 1 022
Driftsresultat -8 591 -1 443 2 163
Resultat før skatt -6 358 718 5 069
Ordinært resultat -6 358 718 5 069
Årsresultat -6 358 718 5 069
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 174 726 155 652 151 678
Sum eiendeler 174 726 155 652 151 678
Sum egenkapital 133 450 139 808 117 723
Sum langsiktig gjeld 5 000 5 000 5 000
Sum kortsiktig gjeld 36 277 10 844 28 955

Rr Capital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rr Capital AS - 981937937
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 9,7 år
Styre­medlem 2007 2009 1,8 år
Adm. direktør 2007 2009 1,9 år
Styrets leder 2000 Aktiv 18,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 868 000
Personalkostnader
12 405 000
Lederlønn
2 115 000
Anleggsmidler
22 308 000
Egenkapital
29 218 000
Gjeld
5 696 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 13 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 90 87 6
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 25 868 22 320 16 700
Driftsresultat 8 959 6 998 -1 366
Resultat før skatt 6 786 5 887 -1 653
Ordinært resultat 6 786 5 887 -1 653
Årsresultat 4 849 4 273 -1 728
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 22 308 23 874 21 600
Sum omløpsmidler 12 606 12 589 14 581
Sum eiendeler 34 914 36 463 36 181
Sum egenkapital 29 218 29 002 23 679
Sum langsiktig gjeld 26 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 670 7 461 12 502

Kimberlitt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kimberlitt AS - 993169668
Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,3 år
Styrets leder 2008 Aktiv 10,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 452 000
Egenkapital
6 588 000
Gjeld
1 929 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 220 -1 265 -915
Resultat før skatt -2 218 -1 817 -1 007
Ordinært resultat -2 218 -1 817 -1 007
Årsresultat -2 218 -1 817 -1 007
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 8 452 9 147 7 870
Sum omløpsmidler 65 331 118
Sum eiendeler 8 517 9 478 7 987
Sum egenkapital 6 588 8 806 -407
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 929 672 8 394

B R Minerals AS

Foretaksinfo
(Aktiv) B R Minerals AS - 992459352
Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted
C/o Televenture Management AS Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,3 år
Styrets leder 2008 Aktiv 11,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 235 000
Egenkapital
2 906 000
Gjeld
328 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 23 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -20 -28
Resultat før skatt -16 161 -28
Ordinært resultat -16 161 -28
Årsresultat -16 161 -28
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 3 235 3 235 1 912
Sum omløpsmidler 0 0 1 142
Sum eiendeler 3 235 3 235 3 054
Sum egenkapital 2 906 2 923 2 762
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 328 312 292

Televenture Capital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Televenture Capital AS - 889988312
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 13 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 656 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 859 000
Egenkapital
15 974 000
Gjeld
2 072 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 2 2
Totalt 83 65 2
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 5 656 1 503 1 640
Driftsresultat 5 021 999 -774
Resultat før skatt 5 073 1 275 -812
Ordinært resultat 5 073 1 275 -812
Årsresultat 5 073 1 275 -812
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 13 859 13 689 14 087
Sum omløpsmidler 4 187 4 368 4 638
Sum eiendeler 18 046 18 057 18 725
Sum egenkapital 15 974 10 900 10 391
Sum langsiktig gjeld 0 3 0
Sum kortsiktig gjeld 2 072 7 154 8 334

R Capital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) R Capital AS - 975965856
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-8 146 000
Gjeld
8 696 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -18 -11
Resultat før skatt -11 -21 -16
Ordinært resultat -11 -21 -16
Årsresultat -11 -21 -16
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 550 0 0
Sum eiendeler 550 0 0
Sum egenkapital -8 146 -8 685 -8 664
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 696 8 686 8 664

Documaster AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Documaster AS - 995475383
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Karenslyst Allé 9a, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 549 000
Personalkostnader
8 194 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 746 000
Egenkapital
71 897 000
Gjeld
14 638 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 4
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 14 12 33
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 8 549 3 725 2 198
Driftsresultat -12 314 -3 131 137
Resultat før skatt -13 120 -3 307 1
Ordinært resultat -13 120 -3 307 1
Årsresultat -13 120 -3 307 1
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 42 746 34 815 11 338
Sum omløpsmidler 43 788 6 234 4 130
Sum eiendeler 86 534 41 049 15 468
Sum egenkapital 71 897 31 244 8 255
Sum langsiktig gjeld 7 606 6 478 5 114
Sum kortsiktig gjeld 7 032 3 327 2 098

Cloudberry Mobile AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cloudberry Mobile AS - 998341663
Trådløs telekommunikasjon
Karl Johans gate 25, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
524 000
Personalkostnader
908 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 045 000
Egenkapital
10 115 000
Gjeld
1 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 15 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 524 907 424
Driftsresultat -819 -2 983 -2 758
Resultat før skatt -658 -2 991 -2 774
Ordinært resultat -658 -2 991 -2 774
Årsresultat -658 -2 991 -2 774
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 045 235 1 825
Sum omløpsmidler 70 1 794 2 680
Sum eiendeler 10 115 2 029 4 505
Sum egenkapital 10 115 1 752 3 938
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 278 567

Metafil AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Metafil AS - 991983503
Produksjon av komponenter til hydraulisk og pneumatisk utstyr
Torgeir Vraas Plass 4, 3044 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2013 1,6 år

Helix Technologies AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Helix Technologies AS - 991594221
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Gravdalsveien 262, 5165 Laksevåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2017 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 045 000
Egenkapital
1 189 000
Gjeld
865 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -134 -318 -533
Resultat før skatt -204 -359 -580
Ordinært resultat -204 -359 -580
Årsresultat -204 -359 -580
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 045 2 098 2 276
Sum omløpsmidler 9 0 5
Sum eiendeler 2 054 2 098 2 281
Sum egenkapital 1 189 1 393 1 752
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 865 705 530

Akershus Teknologifond AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Teknologifond AS - 993297836
Handel med elektrisitet
Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 2012 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
166 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
57 403 000
Egenkapital
73 725 000
Gjeld
7 537 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 408
Driftsresultat -2 748 -2 547 -1 646
Resultat før skatt -6 262 -3 408 -3 320
Ordinært resultat -6 262 -3 408 -3 320
Årsresultat -6 262 -3 408 -3 320
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 57 403 58 806 52 315
Sum omløpsmidler 23 859 28 323 37 803
Sum eiendeler 81 262 87 129 90 118
Sum egenkapital 73 725 79 987 83 395
Sum langsiktig gjeld 0 6 939 6 718
Sum kortsiktig gjeld 7 537 203 5

Televenture Management Viii AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Televenture Management Viii AS - 993312886
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2016 7 år
Adm. direktør 2009 2016 7 år

Otrum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Otrum AS - 837088852
Utgivelse av annen programvare
Trelastgata 3, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2011 1,5 år
Styre­medlem 2009 2009 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
28
Styremedlemmer
0
Omsetning
54 395 000
Personalkostnader
13 534 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
33 397 000
Egenkapital
7 036 000
Gjeld
45 527 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 10
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 10
Totalt 63 7 45
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 54 395 61 738 61 797
Driftsresultat 1 847 -10 745 -22 461
Resultat før skatt 10 160 -9 273 79 228
Ordinært resultat 10 160 -9 273 79 228
Årsresultat 10 160 -9 273 79 228
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 33 397 21 159 29 175
Sum omløpsmidler 19 166 27 009 124 238
Sum eiendeler 52 563 48 168 153 413
Sum egenkapital 7 036 -3 241 127 144
Sum langsiktig gjeld 26 265 0 3 173
Sum kortsiktig gjeld 19 262 51 409 23 096

Oter Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Oter Invest AS - 993377953
Programmeringstjenester
Nedre Vollgate 4, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2011 1,8 år

T-rank AS

Foretaksinfo
(Aktiv) T-rank AS - 990092397
Utgivelse av annen programvare
Haakon Viis gate 9, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2010 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 869 000
Personalkostnader
2 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 000
Egenkapital
81 000
Gjeld
2 213 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 4
Totalt 89 84 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 869 5 057 3 722
Driftsresultat 2 569 1 787 1 550
Resultat før skatt 2 516 1 778 1 556
Ordinært resultat 2 516 1 778 1 556
Årsresultat 2 516 1 778 1 556
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 45 0
Sum omløpsmidler 2 286 3 051 2 525
Sum eiendeler 2 294 3 096 2 525
Sum egenkapital 81 35 377
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 213 3 061 2 148

Gintel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gintel AS - 983953271
Utgivelse av annen programvare
Otto Nielsens veg 12, 7052 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2011 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
49 432 000
Personalkostnader
32 750 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 187 000
Egenkapital
32 251 000
Gjeld
13 596 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 12 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 6
Totalt 81 83 86
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 49 432 41 780 39 647
Driftsresultat 8 060 5 533 9 667
Resultat før skatt 6 399 5 530 10 218
Ordinært resultat 6 399 5 530 10 218
Årsresultat 6 399 5 530 10 218
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 8 187 8 326 13 005
Sum omløpsmidler 37 661 23 981 21 093
Sum eiendeler 45 847 32 307 34 098
Sum egenkapital 32 251 24 902 19 372
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 596 7 405 14 726

Telenor Next Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Telenor Next Holding AS - 992892099
Trådløs telekommunikasjon
Snarøyveien 30, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2011 2,5 år

Metallica Mining AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Metallica Mining AS - 992808330
Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted
C/o Sissener AS Haakon Viis gate 1, 4. Etg., 0122 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1,2 år

Melo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Melo AS - 991594116
Engroshandel med klær
Gulleråsveien 27 C/o Lise-lotte Stavegren, 0779 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2010 2,4 år

Carrot Communications ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Carrot Communications ASA - 981135245
Ikke tilgjengelig
Grensen 5-7, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2007 < 1 år

Opplysningen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Opplysningen AS - 988770086
Telefonvakttjenester
Gjerdrums vei 10 A, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2010 3,1 år
Styrets leder 2005 2007 1,7 år

Carrot Communications AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Carrot Communications AS - 990937079
Kabelbasert telekommunikasjon
Gjerdrums vei 10 A, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2007 < 1 år

Voice Roaming Technology AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Voice Roaming Technology AS - 990442673
Annen teknisk konsulentvirksomhet
C/o Birdstep Technology ASA Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 < 1 år
Styrets leder 2006 2007 < 1 år

Mobyson Technology AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mobyson Technology AS - 990442614
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Nydalsveien 38, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2008 1,3 år

Televenture Management Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Televenture Management Invest AS - 990170681
Ikke tilgjengelig
Tollbugaten 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 < 1 år

Mobyson Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mobyson Holding AS - 990223793
Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
Hoffsveien 1 A C/o Haslestad Regnskap AS, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 < 1 år

Tpe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tpe AS - 989628402
Uoppgitt
Sandstuveien 70, 0680 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 3,2 år
Styrets leder 2006 2006 < 1 år
Adm. direktør 2006 2009 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
112 862 000
Personalkostnader
31 880 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
38 678 000
Egenkapital
10 677 000
Gjeld
79 063 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 6 10 8
Fordringsomsetningshastighet 1 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 9 19 16
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 112 862 150 121 107 127
Driftsresultat -3 617 -156 -170
Resultat før skatt -4 892 -3 773 -2 819
Ordinært resultat -4 892 -3 773 -2 819
Årsresultat -4 672 -3 773 -2 819
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 38 678 11 593 11 524
Sum omløpsmidler 51 062 41 267 35 489
Sum eiendeler 89 740 52 860 47 013
Sum egenkapital 10 677 -14 617 -10 650
Sum langsiktig gjeld 23 585 22 730 20 959
Sum kortsiktig gjeld 55 478 44 747 36 704

R-partners AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) R-partners AS - 989988506
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2007 1,2 år

Ncap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ncap AS - 987363436
Ikke tilgjengelig
Tollbugaten 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år
Adm. direktør 2006 2007 < 1 år

T Venture AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) T Venture AS - 879900352
Ikke tilgjengelig
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år
Adm. direktør 2003 2007 3,9 år

Diabase AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Diabase AS - 989698176
Spesielle holdingselskaper
C/o Datum AS Munkedamsveien 45f, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 2,7 år
Styrets leder 2006 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 641 000
Egenkapital
-1 944 000
Gjeld
3 598 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 33 0 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 1 278 -247 -598
Resultat før skatt 1 426 -191 -1 043
Ordinært resultat 1 426 -191 -1 043
Årsresultat 1 426 -191 -1 043
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 641 0 0
Sum omløpsmidler 12 21 30
Sum eiendeler 1 653 21 30
Sum egenkapital -1 944 -3 371 -3 180
Sum langsiktig gjeld 3 429 3 392 3 207
Sum kortsiktig gjeld 169 0 3

Televenture Management v AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Televenture Management v AS - 889747412
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2011 4,7 år
Adm. direktør 2006 2009 3,4 år

R-partners AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) R-partners AS - 953237512
Ikke tilgjengelig
Tollbugaten 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 1,7 år
Vara­medlem 2004 2006 2,2 år
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år

Pock Mobile AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pock Mobile AS - 980824268
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Tollbugaten 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2011 5 år
Styrets leder 2000 2006 5 år
Adm. direktør 2000 2006 5,7 år

Teknologi Mmc AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Teknologi Mmc AS - 966891572
Utgivelse av annen programvare
Klingenberggaten 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2006 < 1 år
Styre­medlem 2003 2005 2,2 år

Mandela Big Five AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mandela Big Five AS - 987085908
Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted
C/o Televenture Capital AS Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2017 12,2 år
Styre­medlem 2005 2005 < 1 år

Mobile Cti AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mobile Cti AS - 974448688
Ikke tilgjengelig
Essendrops gate 9 4 Etg, 0368 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2006 < 1 år

Digitania AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Digitania AS - 988449032
Ikke tilgjengelig
Tollbugata 24 C/o Telenor Venture Iv AS, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2008 2,5 år

Televenture Management Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Televenture Management Holding AS - 988299774
Ikke tilgjengelig
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2007 1,6 år
Adm. direktør 2005 2007 1,6 år

Onelouder AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Onelouder AS - 983268005
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
Pontoppidansgate 7, 0462 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 632 000
Personalkostnader
2 138 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
192 000
Egenkapital
998 000
Gjeld
2 802 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 0
Fordringsomsetningshastighet 4 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 2 2 0
Kontantstrøm fra drift 1 1 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 0 0
Totalt 37 25 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 10 632 5 662 0
Driftsresultat 16 14 -68
Resultat før skatt 7 8 -56
Ordinært resultat 7 8 -56
Årsresultat 7 8 -56
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 192 186 208
Sum omløpsmidler 3 608 717 704
Sum eiendeler 3 800 903 911
Sum egenkapital 998 975 911
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 802 -72 0

Opplysningen Digitale Medier AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Opplysningen Digitale Medier AS - 988132365
Telefonvakttjenester
Gjerdrums vei 10 A, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2006 < 1 år

Payex Retail AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Payex Retail AS - 967057983
Utgivelse av annen programvare
Wergelandsveien 1, 0167 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 2,7 år
Styrets leder 2002 2007 4,2 år

Opplysningen 1881 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Opplysningen 1881 AS - 982441366
Telefonvakttjenester
Gjerdrums vei 10 A, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2006 1,1 år

Nett.2.3 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nett.2.3 AS - 982201241
Ikke tilgjengelig
Brynsveien 12, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 1,2 år

Telenor Mobile Media AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Telenor Mobile Media AS - 979504837
Utgivelse av annen programvare
Snarøyveien 30, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2011 6,4 år

Mobile Media North America AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mobile Media North America AS - 982195225
Ikke tilgjengelig
Munkedamsveien 45, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2005 < 1 år

Telenor Venture Vi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Telenor Venture Vi AS - 986789340
Trådløs telekommunikasjon
Snarøyveien 30, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2011 6,8 år

Hands Services AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hands Services AS - 981661567
Forvaltning og drift av it-systemer
Nærumveien 24, 1580 Rygge
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 1,8 år

Securinet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Securinet AS - 979899408
Tjenester tilknyttet vakttjenester
Østensjøveien 18, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2004 < 1 år

Nagravision AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nagravision AS - 963580207
Produksjon av kretskort
Storgata 33 B, 0184 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2008 4,2 år
Styrets leder 2000 2003 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
109
Styremedlemmer
0
Omsetning
671 677 000
Personalkostnader
202 972 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
100 933 000
Egenkapital
227 070 000
Gjeld
130 091 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 91 91 88
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 671 677 891 094 803 177
Driftsresultat 169 261 332 308 291 159
Resultat før skatt 134 998 240 241 226 177
Ordinært resultat 134 998 240 241 226 177
Årsresultat 134 998 240 241 226 177
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 100 933 63 928 77 325
Sum omløpsmidler 256 228 340 388 340 026
Sum eiendeler 357 161 404 316 417 351
Sum egenkapital 227 070 184 615 131 303
Sum langsiktig gjeld 9 766 -885 -858
Sum kortsiktig gjeld 120 325 220 586 286 906

Telenostra AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Telenostra AS - 976685407
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Smedsvingen 4 Oppgang B, 1395 Hvalstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2005 1,9 år

Cee TV AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Cee TV AS - 970998098
Ikke tilgjengelig
Bertrand Narvesens vei 2, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2004 1 år
Styre­medlem 2000 2003 2,5 år

Locus Holding ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Locus Holding ASA - 985209863
Ikke tilgjengelig
Leif Weldingsvei 20, 3208 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 3 år

Tc Connect AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tc Connect AS - 981568389
Trådløs telekommunikasjon
Sandstuveien 70, 0680 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2009 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
28
Styremedlemmer
0
Omsetning
117 950 000
Personalkostnader
30 084 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 686 000
Egenkapital
14 601 000
Gjeld
39 328 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 6 6
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 1 3 3
Rentedekningsgrad 2 6 4
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 19 36 29
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 117 950 131 577 87 368
Driftsresultat -446 2 361 1 046
Resultat før skatt -693 1 125 436
Ordinært resultat -693 1 125 436
Årsresultat -693 1 125 436
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 21 686 19 244 17 878
Sum omløpsmidler 32 243 35 976 29 737
Sum eiendeler 53 929 55 219 47 615
Sum egenkapital 14 601 18 132 17 007
Sum langsiktig gjeld -14 748 104 176
Sum kortsiktig gjeld 54 076 36 984 30 431

Locus Solutions AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Locus Solutions AS - 935166438
Programmeringstjenester
Leif Weldings vei 20, 3208 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2004 1,8 år
Styre­medlem 2000 2002 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
51
Styremedlemmer
0
Omsetning
90 611 000
Personalkostnader
39 575 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
88 701 000
Egenkapital
16 813 000
Gjeld
125 562 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 6 2
Likviditetsgrad II 0 10 6
Totalt 69 48 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 90 611 5 039 4 680
Driftsresultat 17 618 -516 -2 663
Resultat før skatt 14 141 1 512 -341
Ordinært resultat 14 141 1 512 -341
Årsresultat 14 141 1 512 -341
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 88 701 94 077 90 723
Sum omløpsmidler 53 674 1 384 6 453
Sum eiendeler 142 375 95 461 97 176
Sum egenkapital 16 813 41 821 40 309
Sum langsiktig gjeld 1 835 53 213 51 965
Sum kortsiktig gjeld 123 727 427 4 903

Bergen Dialog AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bergen Dialog AS - 984652003
Ikke tilgjengelig
Sagvågsbrekko 2, 5410 Sagvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2005 2,4 år

Data Respons ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Data Respons ASA - 971125756
Programmeringstjenester
Sandviksveien 26, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2003 < 1 år
Styrets leder 2000 2002 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 241 798 000
Personalkostnader
447 455 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
749 651 000
Egenkapital
346 616 000
Gjeld
791 949 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 8
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 7 7 7
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 6
Totalt 44 54 59
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 241 798 1 039 630 963 611
Driftsresultat 90 121 68 438 54 731
Resultat før skatt 45 627 53 009 46 489
Ordinært resultat 45 627 53 009 46 489
Årsresultat 40 389 53 009 42 560
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 749 651 447 338 209 044
Sum omløpsmidler 388 914 338 745 305 007
Sum eiendeler 1 138 565 786 083 514 051
Sum egenkapital 346 616 282 789 305 857
Sum langsiktig gjeld 387 486 207 405 6 508
Sum kortsiktig gjeld 404 463 295 889 201 686

Tidsskriftet Politihunden AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tidsskriftet Politihunden AS - 961300177
Ikke tilgjengelig
Gladengv 1, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2006 3,5 år

Ungdomsmedia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ungdomsmedia AS - 976868854
Ikke tilgjengelig
Gladengv 1, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2006 3,5 år

Back Office Grong AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Back Office Grong AS - 984545746
Ikke tilgjengelig
Gladengveien 1, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2006 3,5 år

Tjenestehundens Hverdag AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tjenestehundens Hverdag AS - 966531622
Ikke tilgjengelig
Gladengv 1, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2006 3,5 år

Televenture Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Televenture Invest AS - 979300360
Ikke tilgjengelig
Tollbugaten 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2006 4,1 år
Styrets leder 2000 2006 5,7 år

Incom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Incom AS - 942527292
Ikke tilgjengelig
Balder Allê 3 C/o Jensen Scandinavia, 2050 Jessheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2003 < 1 år

Jensen Scandinavia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jensen Scandinavia AS - 951877980
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2004 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
67 375 000
Personalkostnader
4 116 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
547 000
Egenkapital
5 142 000
Gjeld
36 787 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 16 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 65 8 11
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 67 375 33 640 36 717
Driftsresultat 7 056 -1 306 -2 212
Resultat før skatt 4 449 -1 353 -1 759
Ordinært resultat 4 449 -1 353 -1 759
Årsresultat 4 449 -1 353 -1 759
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 547 833 1 049
Sum omløpsmidler 41 382 27 864 24 083
Sum eiendeler 41 929 28 697 25 132
Sum egenkapital 5 142 4 906 4 075
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36 787 23 791 21 057

Nordisk Språkteknologi Speech Development AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordisk Språkteknologi Speech Development AS - 983368115
Ikke tilgjengelig
Tvildesveien 17, 5700 Voss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2006 4,2 år

Nordisk Språkteknologi Speech Solutions AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordisk Språkteknologi Speech Solutions AS - 983368123
Ikke tilgjengelig
Tvildesvei 17, 5700 Voss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2006 4,2 år

Techno Venture AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Techno Venture AS - 979359209
Produksjon av elektroniske komponenter
C/o Conax AS Storgata 33b, 0184 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 000
Egenkapital
695 000
Gjeld
0
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -30 -30 -15
Resultat før skatt -28 -28 -8
Ordinært resultat -28 -28 -8
Årsresultat -28 -28 -8
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 6 6 6
Sum omløpsmidler 689 717 745
Sum eiendeler 695 723 751
Sum egenkapital 695 723 751
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Voss International Language Technology AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Voss International Language Technology AS - 980870685
Ikke tilgjengelig
Tvildesvei 17, 5700 Voss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Off Piste AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Off Piste AS - 976291387
Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Risveien 7d, 0374 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2013 13 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
34
Styremedlemmer
0
Omsetning
132 945 000
Personalkostnader
20 853 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 005 000
Egenkapital
9 707 000
Gjeld
26 314 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 12 14 12
Kontantstrøm fra drift 10 10 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 76 80 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 132 945 134 223 98 963
Driftsresultat 10 023 11 293 7 337
Resultat før skatt 7 584 8 556 5 131
Ordinært resultat 7 584 8 556 5 131
Årsresultat 7 584 8 556 5 131
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 005 1 069 647
Sum omløpsmidler 35 016 26 279 30 724
Sum eiendeler 36 020 27 347 31 371
Sum egenkapital 9 707 6 739 6 283
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26 314 20 609 25 088

Gresvig Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gresvig Holding AS - 865561202
Utenriks sjøfart med passasjerer
Bryggegata 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 019 908 000
Egenkapital
1 906 574 000
Gjeld
273 514 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 4 6 6
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -75 -552 -961
Resultat før skatt -2 629 -6 786 -10 389
Ordinært resultat -2 629 -6 786 -10 389
Årsresultat -2 629 -6 786 -10 389
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 019 908 1 810 793 1 823 816
Sum omløpsmidler 160 180 61 612 858 608
Sum eiendeler 2 180 088 1 872 404 2 682 424
Sum egenkapital 1 906 574 1 768 298 1 804 678
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 273 514 104 106 877 746

Elektrogrossisten Caretaker AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elektrogrossisten Caretaker AS - 965390049
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Bygdøy Allé 21, 0262 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-20 239 000
Gjeld
20 246 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 2
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 69 27
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 2 0
Driftsresultat -34 1 222 197
Resultat før skatt -98 1 222 197
Ordinært resultat -98 1 222 197
Årsresultat -98 1 222 197
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 6 6 6
Sum eiendeler 6 6 6
Sum egenkapital -20 239 -20 141 -21 363
Sum langsiktig gjeld 20 148 20 148 18 924
Sum kortsiktig gjeld 98 0 2 446

Mode Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mode Norge AS - 979308949
Ikke tilgjengelig
Tollbugaten 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Nordisk Språkteknologi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordisk Språkteknologi AS - 980870715
Ikke tilgjengelig
Tvildesvei 17, 5700 Voss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Poly Venture AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Poly Venture AS - 979308973
Ikke tilgjengelig
Keysersg 13, 0130 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

New Class Sweden AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) New Class Sweden AS - 979893639
Ikke tilgjengelig
Karenslyst Alle 8 A, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Mode Nordic AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mode Nordic AS - 979285507
Ikke tilgjengelig
Tollbugaten 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Incatel AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Incatel AS - 968324292
Ikke tilgjengelig
Gullhaug Torg 4 A, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,5 år

Televenture Capital AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Televenture Capital AS - 980404153
Ikke tilgjengelig
Tollbugaten 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2007 7 år
Adm. direktør 2000 2007 7 år

Polydisplay AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polydisplay AS - 960102215
Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
N. Gokstad vei 13- 15, 3228 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 599 000
Egenkapital
10 650 000
Gjeld
10 952 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 4 4
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -112 56 62
Resultat før skatt -361 -179 -183
Ordinært resultat -361 -179 -183
Årsresultat -361 -179 -183
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 21 599 21 599 21 600
Sum omløpsmidler 3 0 0
Sum eiendeler 21 603 21 600 21 600
Sum egenkapital 10 650 11 012 11 191
Sum langsiktig gjeld 0 2 763 2 559
Sum kortsiktig gjeld 10 952 7 825 7 850

Mobiledisplay AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mobiledisplay AS - 968041541
Ikke tilgjengelig
Nedre Gokstadv 15, 3201 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Sivar AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sivar AS - 980404188
Porteføljeinvesteringsselskaper
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2009 8,9 år
Adm. direktør 2000 2008 7,7 år

Ons Finans AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ons Finans AS - 982376084
Butikkhandel med sportsutstyr
Bryggegata 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2007 6,1 år

Televenture Management Iv AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Televenture Management Iv AS - 980825035
Porteføljeinvesteringsselskaper
Tollbugaten 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år