Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Erik Johannessen

Rapportdato: 2022-08-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 4 977 og med ett samlet driftsresultat på 776. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Alarmco Nord ANS Kontakt­person 2021 - Aktiv 0 0
Sameiet Sentrum Terrasse Vara­medlem 2004 - Aktiv 4 977 776

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Alarmco Nord ANS Styrets leder 2000** - 2021
Alarmco Nord ANS Adm. direktør 2000** - 2021
Sameiet Sentrum Terrasse Styre­medlem 2003 - 2004
Tromsø Gullsmedforretning AS Nestleder styre 2000** - 2004
Tromsø Gullsmedforretning AS Nestleder styre 2000** - 2004

Alarmco Nord ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alarmco Nord ANS - 933192830
Uoppgitt
Håkon Den Gamlesg 3 A, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv 1,5 år
Styrets leder 2000 2021 20,1 år
Adm. direktør 2000 2021 20,1 år

Sameiet Sentrum Terrasse

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Sentrum Terrasse - 985260257
Ikke tilgjengelig
V/ Ørjan Nygård Vestregata 23, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 Aktiv 18,2 år
Styre­medlem 2003 2004 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 977 000
Personalkostnader
218 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 477 000
Gjeld
606 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 94 21 19
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 977 4 154 3 641
Driftsresultat 776 -451 -883
Resultat før skatt 818 -391 -805
Ordinært resultat 818 -391 -805
Årsresultat 818 -391 -805
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 083 2 282 2 432
Sum eiendeler 3 083 2 282 2 432
Sum egenkapital 2 477 1 659 2 050
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 606 623 382

Tromsø Gullsmedforretning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tromsø Gullsmedforretning AS - 960371488
Butikkhandel med gull- og sølvvarer
Storgata 51, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2000 2004 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
813 000
Personalkostnader
15 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 000
Egenkapital
553 000
Gjeld
4 042 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 30 5 6
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 813 1 496 1 259
Driftsresultat 14 -472 -308
Resultat før skatt 11 -484 -316
Ordinært resultat 11 -484 -316
Årsresultat 11 -484 -316
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 20 31 39
Sum omløpsmidler 4 574 2 800 2 580
Sum eiendeler 4 594 2 831 2 619
Sum egenkapital 553 542 1 026
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 042 2 290 1 593

Tromsø Gullsmedforretning ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tromsø Gullsmedforretning ANS - 954236471
Butikkhandel med gull- og sølvvarer
Storgata 84, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2021 20 år