Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anette Vrålstad Storvik

Rapportdato: 2021-12-03

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er -451 og med ett samlet driftsresultat på -782. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aml Holding AS Adm. direktør 2021 - Aktiv 85 22
- Vara­medlem 2010 - Aktiv 85 22
Rosenvinge AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 175 91
Tua Bona Advokat AS Vara­medlem 2017 - Aktiv -756 -586
- Kontakt­person 2017 - Aktiv -756 -586
Arnulf Øverlands Galleri AS Kontakt­person 2014 - Aktiv 0 -70
Tahiti-brygga AS Vara­medlem 2011 - Aktiv 24 -214
Barcarole AS Vara­medlem 2008 - Aktiv 0 -12
Ducit AS Vara­medlem 2000** - Aktiv 21 -13

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Rosenvinge AS Vara­medlem 2015 - 2019
Tua Bona Advokat AS Styre­medlem 2017 - 2017
Vårsøg Resort AS Styre­medlem 2017 - 2018
Vårsøg Resort AS Styre­medlem 2017 - 2018
Arnulf Øverlands Galleri AS Styre­medlem 2011 - 2020
Boligsameiet Olabakken 2-8 Styre­medlem 2014 - 2014
Boligsameiet Olabakken 2-8 Vara­medlem 2010 - 2014
Kjøpmannstunet AS Vara­medlem 2011 - 2020

Aml Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aml Holding AS - 980822699
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Storvik Ytre Bremnesveien 53, 7270 Dyrvik
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2021 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2010 Aktiv 11,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
85 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 884 000
Egenkapital
7 899 000
Gjeld
3 704 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 2
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 6
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 62 70 38
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 85 81 76
Driftsresultat 22 42 -66
Resultat før skatt 187 530 101
Ordinært resultat 187 530 101
Årsresultat 187 530 101
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 884 4 884 3 159
Sum omløpsmidler 6 719 6 619 8 718
Sum eiendeler 11 603 11 503 11 877
Sum egenkapital 7 899 7 712 8 582
Sum langsiktig gjeld 3 442 1 478 100
Sum kortsiktig gjeld 262 2 313 3 196

Rosenvinge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rosenvinge AS - 980311813
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Storvik Ytre Bremnesveien 53, 7270 Dyrvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,2 år
Vara­medlem 2015 2019 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
175 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 800 000
Egenkapital
5 969 000
Gjeld
4 472 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 2 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 8 4 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 66 18 73
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 175 0 2 906
Driftsresultat 91 -41 1 524
Resultat før skatt 288 4 345
Ordinært resultat 288 4 345
Årsresultat 288 4 345
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 5 800 5 800 5 800
Sum omløpsmidler 4 641 4 283 5 560
Sum eiendeler 10 441 10 083 11 360
Sum egenkapital 5 969 5 681 5 677
Sum langsiktig gjeld 4 381 3 593 4 672
Sum kortsiktig gjeld 91 809 1 012

Tua Bona Advokat AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tua Bona Advokat AS - 919294612
Juridisk tjenesteyting
C/o Storvik Ytre Bremnesveien 53, 7270 Dyrvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 4,1 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,4 år
Styre­medlem 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
-756 000
Personalkostnader
-1 033 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
150 000
Gjeld
757 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 13 15
Kapitalomsetningshastighet 0 2 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 44 79 85
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter -756 1 196 2 519
Driftsresultat -586 545 618
Resultat før skatt -468 424 476
Ordinært resultat -468 424 476
Årsresultat -468 424 476
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 77
Sum omløpsmidler 907 2 490 2 216
Sum eiendeler 907 2 490 2 293
Sum egenkapital 150 618 594
Sum langsiktig gjeld 0 10 15
Sum kortsiktig gjeld 757 1 861 1 684

Arnulf Øverlands Galleri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arnulf Øverlands Galleri AS - 991052909
Butikkhandel ikke nevnt annet sted
Fiskergata 6, 6507 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2014 Aktiv 7,2 år
Styre­medlem 2011 2020 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 330 000
Egenkapital
-9 267 000
Gjeld
11 036 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 2
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 192
Driftsresultat -70 -88 -346
Resultat før skatt -47 -85 -343
Ordinært resultat -47 -85 -343
Årsresultat -47 -85 -343
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 330 1 430 1 430
Sum omløpsmidler 439 438 476
Sum eiendeler 1 770 1 868 1 907
Sum egenkapital -9 267 -9 220 -9 135
Sum langsiktig gjeld 10 279 0 0
Sum kortsiktig gjeld 757 11 088 11 041

Tahiti-brygga AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tahiti-brygga AS - 986931945
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fiskergata 4, 6507 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 Aktiv 10,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 484 000
Egenkapital
-4 898 000
Gjeld
11 387 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 10 0
Rentedekningsgrad 0 4 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 3 46 5
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 24 459 102
Driftsresultat -214 269 -131
Resultat før skatt -225 36 -685
Ordinært resultat -225 36 -685
Årsresultat -225 36 -685
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 6 484 6 599 6 522
Sum omløpsmidler 5 29 19
Sum eiendeler 6 489 6 627 6 541
Sum egenkapital -4 898 -4 673 -4 709
Sum langsiktig gjeld 9 924 2 738 3 079
Sum kortsiktig gjeld 1 463 8 563 8 171

Barcarole AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Barcarole AS - 989574035
Butikkhandel ikke nevnt annet sted
C/o Storvik Ytre Bremnesveien 53, 7270 Dyrvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 Aktiv 13,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 000
Egenkapital
694 000
Gjeld
102 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 28 28 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -10 -44
Resultat før skatt 15 16 -18
Ordinært resultat 15 16 -18
Årsresultat 15 16 -18
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 14 14 14
Sum omløpsmidler 782 752 759
Sum eiendeler 795 765 772
Sum egenkapital 694 678 662
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 102 87 110

Ducit AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ducit AS - 951302120
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Ytre Bremnesveien 53, 7270 Dyrvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 20,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 000
Egenkapital
1 541 000
Gjeld
1 190 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 4
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 44 46 48
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 21 194 303
Driftsresultat -13 -12 2
Resultat før skatt 37 50 57
Ordinært resultat 37 50 57
Årsresultat 37 50 57
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 12 379 390
Sum omløpsmidler 2 718 2 329 2 169
Sum eiendeler 2 731 2 708 2 559
Sum egenkapital 1 541 1 504 1 453
Sum langsiktig gjeld 0 0 2
Sum kortsiktig gjeld 1 190 1 204 1 104

Vårsøg Resort AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vårsøg Resort AS - 915342280
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Svartvassvegen 1, 6650 Surnadal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
31
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 732 000
Personalkostnader
4 187 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
504 000
Egenkapital
-11 942 000
Gjeld
15 385 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 13 17 16
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 10 732 19 004 22 114
Driftsresultat -2 941 -1 496 -415
Resultat før skatt -2 943 -1 677 -583
Ordinært resultat -2 943 -1 677 -583
Årsresultat -2 943 -1 677 -583
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 504 597 282
Sum omløpsmidler 2 938 4 501 6 044
Sum eiendeler 3 442 5 098 6 326
Sum egenkapital -11 942 -8 999 -5 822
Sum langsiktig gjeld 6 467 6 840 5 141
Sum kortsiktig gjeld 8 918 7 257 7 007

Visit Surnadal AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Visit Surnadal AS - 990156824
Reklamebyråer
Surnadal Hotell, 6650 Surnadal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2018 1,4 år

Boligsameiet Olabakken 2-8

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligsameiet Olabakken 2-8 - 989136666
Ikke tilgjengelig
C/o Sebra Forvaltning AS Gladengveien 1, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2014 < 1 år
Vara­medlem 2010 2014 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
647 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
246 000
Gjeld
170 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 3 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 10
Resultatgrad 0 8 18
Kontantstrøm fra drift 0 7 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 8 46 80
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 647 646 644
Driftsresultat -462 28 128
Resultat før skatt -449 31 130
Ordinært resultat -449 31 130
Årsresultat -449 31 130
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 416 834 807
Sum eiendeler 416 834 807
Sum egenkapital 246 695 665
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 170 139 142

Kjøpmannstunet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kjøpmannstunet AS - 895262552
Uoppgitt
C/o Storvik Ytre Bremnesveien 53, 7270 Dyrvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2020 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 114 000
Gjeld
2 495 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 6 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 21 21 19
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -12 -30
Resultat før skatt 67 67 34
Ordinært resultat 67 67 34
Årsresultat 67 67 34
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 608 4 432 5 125
Sum eiendeler 4 608 4 432 5 125
Sum egenkapital 2 114 2 047 1 980
Sum langsiktig gjeld 2 479 1 243 1 586
Sum kortsiktig gjeld 16 1 142 1 559