Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tonje Røvik

Rapportdato: 2019-11-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Gjeitnesvågen Velforening Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 0
Romsdal Randoneklubb Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Bdo AS Vara­medlem 2017 - 2017
Mårskrenten Borettslag Vara­medlem 2011 - 2012

Gjeitnesvågen Velforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Gjeitnesvågen Velforening - 998527945
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Joakim Kårvåg Geitneshøgda 12, 6456 Skåla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,6 år

Romsdal Randoneklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Romsdal Randoneklubb - 915102115
Idrettslag og -klubber
C/o Ola Herje Hovdenak Sørnesjevegen 34, 6456 Skåla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,8 år

Bdo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bdo AS - 993606650
Revisjon
Munkedamsveien 45 A, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1572
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 874 095 000
Personalkostnader
1 224 432 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
186 251 000
Egenkapital
182 135 000
Gjeld
415 654 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 14 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 83 85 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 874 095 1 749 643 1 592 356
Driftsresultat 181 837 205 717 202 272
Resultat før skatt 179 304 204 558 200 086
Ordinært resultat 179 304 204 558 200 086
Årsresultat 179 304 204 558 200 086
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 186 251 169 157 121 272
Sum omløpsmidler 411 537 403 027 395 774
Sum eiendeler 597 788 572 184 517 046
Sum egenkapital 182 135 207 902 215 493
Sum langsiktig gjeld 18 464 20 645 29 162
Sum kortsiktig gjeld 397 190 343 638 272 392

Mårskrenten Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Mårskrenten Borettslag - 942818033
Borettslag
Strandgata 5, 6415 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2012 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 407 000
Personalkostnader
169 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
57 796 000
Egenkapital
25 783 000
Gjeld
33 337 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 8 0 20
Kontantstrøm fra drift 3 0 20
Rentedekningsgrad 6 0 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 29 10 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 407 7 026 7 136
Driftsresultat 269 -127 1 490
Resultat før skatt 151 -290 1 289
Ordinært resultat 151 -290 1 289
Årsresultat 151 -290 1 289
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 57 796 57 934 58 151
Sum omløpsmidler 1 324 2 661 4 431
Sum eiendeler 59 121 60 595 62 582
Sum egenkapital 25 783 25 632 25 922
Sum langsiktig gjeld 32 708 34 468 36 285
Sum kortsiktig gjeld 629 495 376