Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Halvard Nordang

Rapportdato: 2023-03-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 306 841 og med ett samlet driftsresultat på 29 340. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 25.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Krafttele AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 3 174 1 994
Drag Industrier AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 23 468 523
Solhaugen Prosjekt AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 184 89
Pålsvei 1 Holding AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 1 775 511
Byggmester Fritzøe AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 62 461 2 355

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Pålsvei 1 AS Styre­medlem 2018 - 2018
Byggmester Fritzøe AS Adm. direktør 2013 - 2017
Byggmester Fritzøe AS Styrets leder 2013 - 2017
Areal Byggservice AS Adm. direktør 2012 - 2017
Areal Byggservice AS Styrets leder 2011 - 2017
Blikkproffen AS Styre­medlem 2017 - 2019
Blikkproffen AS Adm. direktør 2013 - 2017
Blikkproffen AS Styrets leder 2013 - 2017
Areal-gruppen AS Styre­medlem 2015 - 2017
Areal-gruppen AS Adm. direktør 2012 - 2017

Krafttele AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Krafttele AS - 979702450
Kabelbasert telekommunikasjon
Haakon Kløkstads vei 10b, 8071 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 174 000
Personalkostnader
66 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 112 000
Gjeld
3 754 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 10 6
Totalt 86 87 83
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 3 174 2 783 2 762
Driftsresultat 1 994 2 081 2 393
Resultat før skatt 1 561 1 638 1 896
Ordinært resultat 1 561 1 638 1 896
Årsresultat 1 561 1 638 1 896
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 865 3 296 3 531
Sum eiendeler 4 865 3 296 3 531
Sum egenkapital 1 112 2 710 1 072
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 754 586 2 459

Drag Industrier AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Drag Industrier AS - 834356252
Bearbeiding av planglass
Terminalveien 12, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 468 000
Personalkostnader
4 402 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
122 000
Egenkapital
2 775 000
Gjeld
5 218 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 6 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 4 8 0
Kontantstrøm fra drift 5 3 0
Rentedekningsgrad 10 6 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 47 39 14
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 23 468 23 682 22 622
Driftsresultat 523 752 -40
Resultat før skatt 632 263 -258
Ordinært resultat 632 263 -258
Årsresultat 632 263 -258
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 122 200 304
Sum omløpsmidler 7 870 9 540 10 133
Sum eiendeler 7 992 9 740 10 437
Sum egenkapital 2 775 2 143 1 880
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 218 7 597 8 558

Solhaugen Prosjekt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solhaugen Prosjekt AS - 921828926
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Linkpro AS Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
184 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 379 000
Egenkapital
1 761 000
Gjeld
10 856 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 16
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 34 10 20
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 184 137 135
Driftsresultat 89 -134 14
Resultat før skatt -214 -486 -334
Ordinært resultat -214 -486 -334
Årsresultat -214 -486 -334
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 11 379 11 379 11 379
Sum omløpsmidler 1 238 684 347
Sum eiendeler 12 616 12 063 11 726
Sum egenkapital 1 761 1 974 2 460
Sum langsiktig gjeld 10 816 10 056 0
Sum kortsiktig gjeld 40 32 9 266

Pålsvei 1 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pålsvei 1 Holding AS - 920126782
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Påls vei 1a, 8008 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 775 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 054 000
Egenkapital
290 000
Gjeld
21 389 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 6 4
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 65 63 58
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 775 2 075 1 882
Driftsresultat 511 999 686
Resultat før skatt 107 380 75
Ordinært resultat 107 380 75
Årsresultat 107 380 75
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 21 054 19 142 19 939
Sum omløpsmidler 625 876 505
Sum eiendeler 21 678 20 017 20 444
Sum egenkapital 290 183 -197
Sum langsiktig gjeld 21 089 19 473 19 950
Sum kortsiktig gjeld 300 360 691

Byggmester Fritzøe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byggmester Fritzøe AS - 984343442
Oppføring av bygninger
Påls vei 1b, 8008 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 5,6 år
Adm. direktør 2013 2017 4,3 år
Styrets leder 2013 2017 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
32
Styremedlemmer
0
Omsetning
62 461 000
Personalkostnader
17 385 000
Lederlønn
400 000
Anleggsmidler
728 000
Egenkapital
665 000
Gjeld
11 547 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 12 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 5 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 58 59 55
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 62 461 50 132 44 340
Driftsresultat 2 355 2 287 2 026
Resultat før skatt 1 827 1 779 1 474
Ordinært resultat 1 827 1 779 1 474
Årsresultat 1 827 1 779 1 474
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 728 808 752
Sum omløpsmidler 11 484 14 681 13 703
Sum eiendeler 12 212 15 489 14 455
Sum egenkapital 665 554 375
Sum langsiktig gjeld 512 1 389 3 769
Sum kortsiktig gjeld 11 035 13 547 10 312

Areal Byggservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Areal Byggservice AS - 996373207
Snekkerarbeid
Påls vei 1b, 8008 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 5,6 år
Adm. direktør 2012 2017 5,8 år
Styrets leder 2011 2017 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
30 136 000
Personalkostnader
14 482 000
Lederlønn
300 000
Anleggsmidler
113 000
Egenkapital
628 000
Gjeld
8 771 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 13 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 8 12
Kontantstrøm fra drift 14 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 79 65 65
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 30 136 29 951 26 487
Driftsresultat 3 523 1 479 1 688
Resultat før skatt 2 755 1 164 1 345
Ordinært resultat 2 755 1 164 1 345
Årsresultat 2 755 1 164 1 345
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 113 232 344
Sum omløpsmidler 9 286 6 617 7 181
Sum eiendeler 9 399 6 850 7 525
Sum egenkapital 628 291 206
Sum langsiktig gjeld 410 319 113
Sum kortsiktig gjeld 8 361 6 239 7 206

Areal-gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Areal-gruppen AS - 997877462
Oppføring av bygninger
Påls vei 1b, 8008 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 5,6 år
Styre­medlem 2015 2017 1,7 år
Adm. direktør 2012 2017 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
171 114 000
Personalkostnader
65 995 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 500 000
Egenkapital
6 087 000
Gjeld
45 578 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 6
Kapitalomsetningshastighet 10
Fordringsomsetningshastighet 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4
Resultatgrad 12
Kontantstrøm fra drift 3
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 4
Totalt 52
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 171 114
Driftsresultat 9 007
Resultat før skatt 2 491
Ordinært resultat 2 491
Årsresultat 2 491
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 4 500
Sum omløpsmidler 47 165
Sum eiendeler 51 665
Sum egenkapital 6 087
Sum langsiktig gjeld 8 331
Sum kortsiktig gjeld 37 247

Kysttele AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kysttele AS - 988238880
Kabelbasert telekommunikasjon
Haakon Kløkstads vei 10b, 8071 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 7,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 570 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
71 995 000
Egenkapital
22 525 000
Gjeld
69 519 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 69 76 79
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 13 570 13 450 13 804
Driftsresultat 11 037 10 129 10 374
Resultat før skatt 7 460 7 161 7 059
Ordinært resultat 7 460 7 161 7 059
Årsresultat 7 460 7 161 7 059
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 71 995 53 848 54 537
Sum omløpsmidler 20 049 22 850 20 174
Sum eiendeler 92 044 76 698 74 711
Sum egenkapital 22 525 28 031 25 602
Sum langsiktig gjeld 43 047 34 641 37 890
Sum kortsiktig gjeld 26 472 14 026 11 219

Affectum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Affectum AS - 987827637
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Hellmyrbruddet 20 C, 8011 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 18,1 år
Adm. direktør 2005 Aktiv 18,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
959 000
Personalkostnader
646 000
Lederlønn
650 000
Anleggsmidler
84 000
Egenkapital
2 920 000
Gjeld
246 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 2
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 88 44 43
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 959 112 250
Driftsresultat 301 -187 -183
Resultat før skatt 450 146 97
Ordinært resultat 450 146 97
Årsresultat 450 146 97
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 84 3 658 3 450
Sum omløpsmidler 3 082 1 930 1 989
Sum eiendeler 3 166 5 587 5 439
Sum egenkapital 2 920 2 470 2 324
Sum langsiktig gjeld 0 2 800 2 800
Sum kortsiktig gjeld 246 317 315

Pålsvei 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pålsvei 1 AS - 919423455
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Påls vei 1a, 8008 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2018 < 1 år

Blikkproffen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Blikkproffen AS - 989489208
Blikkenslagerarbeid på tak
Påls vei 1, 8008 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,8 år
Adm. direktør 2013 2017 4,2 år
Styrets leder 2013 2017 4 år

Kjerringøy Havn Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Kjerringøy Havn Borettslag - 989438484
Borettslag
Torvgata 2, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 421 000
Personalkostnader
68 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
46 757 000
Egenkapital
-95 000
Gjeld
47 707 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 3 18 7
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 41 56 45
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 421 1 501 1 475
Driftsresultat 492 763 764
Resultat før skatt 29 191 75
Ordinært resultat 29 191 75
Årsresultat 29 191 75
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 46 757 46 761 46 717
Sum omløpsmidler 855 838 672
Sum eiendeler 47 612 47 599 47 389
Sum egenkapital -95 -125 -316
Sum langsiktig gjeld 47 548 47 548 47 548
Sum kortsiktig gjeld 159 176 157

Gode Tall AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gode Tall AS - 998735033
Regnskap og bokføring
Sjøgata 40/42, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 < 1 år

Glassmontasje AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Glassmontasje AS - 947776258
Glassarbeid
Påls vei 2, 8008 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 2013 1,4 år
Styrets leder 2012 2013 1,1 år

Polar Holding Bodø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polar Holding Bodø AS - 989254707
Turbiltransport
Tjeldmyrveien 13, 8250 Rognan
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
780 000
Personalkostnader
607 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 132 000
Egenkapital
7 270 000
Gjeld
832 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 0
Resultatgrad 18 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 4 10 10
Totalt 84 69 18
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 780 240 0
Driftsresultat 137 40 -34
Resultat før skatt 2 477 31 -137
Ordinært resultat 2 477 31 -137
Årsresultat 2 477 31 -137
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 7 132 705 705
Sum omløpsmidler 971 1 329 1 340
Sum eiendeler 8 102 2 034 2 045
Sum egenkapital 7 270 1 901 1 901
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 832 133 144

Siffo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siffo AS - 982743893
Regnskap og bokføring
6. Etasje Sjøgata 15, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 176 000
Personalkostnader
12 499 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 366 000
Egenkapital
3 710 000
Gjeld
5 720 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 7 12
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 4
Resultatgrad 12 12 14
Kontantstrøm fra drift 10 10 3
Rentedekningsgrad 6 10 4
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 66 64 54
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 18 176 17 563 16 156
Driftsresultat 926 1 035 1 581
Resultat før skatt 724 697 -4
Ordinært resultat 724 697 -4
Årsresultat 724 697 -4
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 366 2 568 2 996
Sum omløpsmidler 8 064 6 899 5 725
Sum eiendeler 9 430 9 467 8 721
Sum egenkapital 3 710 3 487 2 790
Sum langsiktig gjeld 1 375 1 750 2 031
Sum kortsiktig gjeld 4 345 4 230 3 900

Norwegian Open Peering Association

Foretaksinfo
(Aktiv) Norwegian Open Peering Association - 983800262
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Fanavegen 13, 5221 Nesttun
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 2,9 år

Tilde Software AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tilde Software AS - 989937898
Utgivelse av annen programvare
Torvgata 2, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 2,7 år

Sandåker Nicolaisen Aqua AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sandåker Nicolaisen Aqua AS - 986394028
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
, 8100 Misvær
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2006 < 1 år

Sandåker Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sandåker Eiendom AS - 945076712
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 1, 0155 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2006 < 1 år

Arctic Bootcamp AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Arctic Bootcamp AS - 985549648
Opplevelsesaktiviteter
, 8100 Misvær
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2006 < 1 år

Catch Communication AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Catch Communication AS - 975992926
Ikke tilgjengelig
Torvgata 2, 8037 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 1,4 år

Nikita Frisør Midt Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nikita Frisør Midt Norge AS - 958730853
Ikke tilgjengelig
Gammelv 2, 8020 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Halvard Andreassen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Halvard Andreassen - 980515249
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
Storgata 72, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2017 16,4 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år