Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Erik Wollebæk

Rapportdato: 2021-03-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 478 768 og med ett samlet driftsresultat på 4 872. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Stange Asfalt Gudbrandsdalen AS Styrets leder 2019 - Aktiv 30 799 250
AS Maskinservice Adm. direktør 2019 - Aktiv 29 752 2 455
Stange Asfalt Oslo AS Styrets leder 2018 - Aktiv 42 082 -1 756
Stange Asfalt AS Styrets leder 2016 - Aktiv 109 828 4 791
Ertho AS Styrets leder 2016 - Aktiv 3 205 1 081

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Stange Asfalt AS Styrets leder 2007 - 2017
Stange Asfalt AS Styrets leder 2007 - 2017

Stange Asfalt Gudbrandsdalen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stange Asfalt Gudbrandsdalen AS - 922724164
Bygging av veier og motorveier
Uthusvegen 5, 2335 Stange
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
30 799 000
Personalkostnader
4 005 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
338 000
Egenkapital
250 000
Gjeld
2 140 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 7
Kapitalomsetningshastighet 10
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6
Resultatgrad 2
Kontantstrøm fra drift 1
Rentedekningsgrad 8
Likviditetsgrad II 2
Totalt 41
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 30 799
Driftsresultat 250
Resultat før skatt 150
Ordinært resultat 150
Årsresultat 150
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 338
Sum omløpsmidler 2 052
Sum eiendeler 2 390
Sum egenkapital 250
Sum langsiktig gjeld 8
Sum kortsiktig gjeld 2 132

AS Maskinservice

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Maskinservice - 932763664
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Amsrudvegen 50, 2827 Hunndalen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 752 000
Personalkostnader
8 155 000
Lederlønn
303 000
Anleggsmidler
2 498 000
Egenkapital
7 675 000
Gjeld
6 460 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 0 13
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 14 0 16
Kontantstrøm fra drift 18 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 84 19 86
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 29 752 31 485 34 733
Driftsresultat 2 455 -2 970 3 735
Resultat før skatt 1 915 -3 139 4 263
Ordinært resultat 1 915 -3 139 4 263
Årsresultat 1 915 -3 139 4 263
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 498 3 314 4 183
Sum omløpsmidler 11 637 8 143 18 886
Sum eiendeler 14 135 11 458 23 069
Sum egenkapital 7 675 6 921 10 060
Sum langsiktig gjeld 0 0 98
Sum kortsiktig gjeld 6 460 4 537 12 912

Stange Asfalt Oslo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stange Asfalt Oslo AS - 920329349
Bygging av veier og motorveier
Uthusvegen 5, 2335 Stange
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
42 082 000
Personalkostnader
7 069 000
Lederlønn
808 000
Anleggsmidler
580 000
Egenkapital
1 044 000
Gjeld
7 134 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 4 2
Totalt 19 17
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 42 082 45 175
Driftsresultat -1 756 -2 091
Resultat før skatt -1 892 -2 108
Ordinært resultat -1 892 -2 108
Årsresultat -1 892 -2 108
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 580 513
Sum omløpsmidler 7 598 5 869
Sum eiendeler 8 178 6 381
Sum egenkapital 1 044 -1 108
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 134 7 489

Stange Asfalt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stange Asfalt AS - 917922322
Bygging av veier og motorveier
Uthusvegen 5, 2335 Stange
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
40
Styremedlemmer
0
Omsetning
109 828 000
Personalkostnader
19 493 000
Lederlønn
542 000
Anleggsmidler
21 766 000
Egenkapital
8 600 000
Gjeld
29 262 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 2 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 4 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 8
Resultatgrad 8 2 8
Kontantstrøm fra drift 1 1 10
Rentedekningsgrad 4 6 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 39 25 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 109 828 147 121 122 986
Driftsresultat 4 791 1 117 4 911
Resultat før skatt -37 533 7 262
Ordinært resultat -37 533 7 262
Årsresultat -37 533 7 262
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 21 766 23 266 9 851
Sum omløpsmidler 16 095 37 968 25 880
Sum eiendeler 37 862 61 234 35 731
Sum egenkapital 8 600 8 637 9 292
Sum langsiktig gjeld 4 068 2 168 2 918
Sum kortsiktig gjeld 25 194 50 429 23 521

Ertho AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ertho AS - 917215871
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Uthusvegen 5, 2335 Stange
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 205 000
Personalkostnader
809 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 414 000
Egenkapital
658 000
Gjeld
4 812 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 76 75 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 205 1 264 94
Driftsresultat 1 081 499 -4
Resultat før skatt 724 352 -3
Ordinært resultat 724 352 -3
Årsresultat 724 352 -3
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 414 1 915 0
Sum omløpsmidler 1 057 830 130
Sum eiendeler 5 470 2 745 130
Sum egenkapital 658 434 83
Sum langsiktig gjeld 3 351 1 557 0
Sum kortsiktig gjeld 1 461 754 47

Stange Pukk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stange Pukk AS - 816961602
Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet
Uthusvegen 5, 2335 Stange
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,9 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 147 000
Personalkostnader
5 397 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 989 000
Egenkapital
1 045 000
Gjeld
12 397 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 15 10 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 28 147 16 654 14 400
Driftsresultat -3 198 -3 729 -751
Resultat før skatt -3 334 -3 811 -775
Ordinært resultat -3 334 -3 811 -775
Årsresultat -3 334 -3 811 -775
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 989 3 459 1 294
Sum omløpsmidler 8 453 6 410 6 280
Sum eiendeler 13 442 9 868 7 575
Sum egenkapital 1 045 -1 253 -443
Sum langsiktig gjeld 654 0 2 500
Sum kortsiktig gjeld 11 743 11 122 5 517

Sch Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sch Holding AS - 916584407
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Uthusvegen 5, 2335 Stange
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5,1 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
185 267 000
Personalkostnader
37 575 000
Lederlønn
890 000
Anleggsmidler
18 570 000
Egenkapital
4 299 000
Gjeld
35 916 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 6
Resultatgrad 4 0 4
Kontantstrøm fra drift 1 0 7
Rentedekningsgrad 6 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 39 15 53
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 185 267 201 398 136 508
Driftsresultat 3 804 -4 342 3 976
Resultat før skatt 153 -4 430 4 192
Ordinært resultat 153 -4 430 4 192
Årsresultat 146 -4 524 2 334
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 18 570 20 808 15 297
Sum omløpsmidler 21 645 48 529 30 443
Sum eiendeler 40 215 69 337 45 740
Sum egenkapital 4 299 5 048 10 337
Sum langsiktig gjeld 5 912 3 583 4 690
Sum kortsiktig gjeld 30 004 60 706 30 713

Asfaltfabrikken AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asfaltfabrikken AS - 995750589
Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted
Amsrudvegen 61, 2827 Hunndalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
49 688 000
Personalkostnader
4 599 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 515 000
Egenkapital
2 622 000
Gjeld
12 084 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 6 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 2 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 8
Resultatgrad 0 4 12
Kontantstrøm fra drift 0 5 10
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 14 42 71
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 49 688 64 675 57 183
Driftsresultat -2 555 1 605 4 190
Resultat før skatt -2 121 1 053 3 077
Ordinært resultat -2 121 1 053 3 077
Årsresultat -2 121 1 053 3 077
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 515 2 584 3 116
Sum omløpsmidler 12 191 27 647 14 495
Sum eiendeler 14 706 30 231 17 612
Sum egenkapital 2 622 4 743 3 690
Sum langsiktig gjeld 750 1 559 2 206
Sum kortsiktig gjeld 11 334 23 929 11 716

Hedemarken Hage & Asfaltservice ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hedemarken Hage & Asfaltservice ANS - 982043239
Grunnarbeid
Svea, 2335 Stange
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,2 år

Stange Asfalt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stange Asfalt AS - 991977481
Bygging av veier og motorveier
Uthusvegen 5, 2335 Stange
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2017 9,1 år
Adm. direktør 2007 2017 9,1 år