Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Susann Hansen

Rapportdato: 2022-08-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 270 og med ett samlet driftsresultat på 533. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Anders Smådal AS Vara­medlem 2000** - Aktiv 3 270 533

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Susann Hansen Beauty Salong Styrets leder 2004 - 2007
Susann Hansen Beauty Salong Styrets leder 2004 - 2007

Susann Hansen Beauty Salong

Foretaksinfo
(Inaktiv) Susann Hansen Beauty Salong - 887173842
Ikke tilgjengelig
Karoline Kristiansens vei 2, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2007 2,3 år
Adm. direktør 2004 2007 2,3 år

Anders Smådal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Anders Smådal AS - 951227161
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Furuåsen 13, 1914 Ytre Enebakk
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 21,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 270 000
Personalkostnader
1 579 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
112 000
Egenkapital
22 000
Gjeld
474 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 79 2 4
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 3 270 2 226 2 802
Driftsresultat 533 -71 -159
Resultat før skatt 533 -74 -162
Ordinært resultat 533 -74 -162
Årsresultat 533 -74 -162
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 112 58 21
Sum omløpsmidler 384 4 664 3 691
Sum eiendeler 496 4 722 3 713
Sum egenkapital 22 -510 -437
Sum langsiktig gjeld 0 33 0
Sum kortsiktig gjeld 474 5 200 4 150