Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Steinar Wehus

Rapportdato: 2019-11-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 46 932 og med ett samlet driftsresultat på 5 262. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 27.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sameiet Kartheia 3 Styrets leder 2019 - Aktiv 400 160
Jealt Invest AS Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 0
- Styrets leder 2018 - Aktiv 0 0
Regnskaps Companiet AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 22 488 4 287
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 22 488 4 287
Alustrax AS Vara­medlem 2012 - Aktiv 9 433 129
Klinikk Matis AS Vara­medlem 2012 - Aktiv 8 854 834

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Klinikk Matis avd 2 AS Vara­medlem 2013 - 2018
Regnskap & Økonomi AS Styre­medlem 2012 - 2014
Fliskonkurrenten AS Vara­medlem 2012 - 2017
Agder Bilglass AS Vara­medlem 2011 - 2011
Agder Taxi AS Styre­medlem 2010 - 2012

Sameiet Kartheia 3

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Kartheia 3 - 987789395
Ikke tilgjengelig
Tollbodgata 8, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
400 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 607 000
Gjeld
17 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 0 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 79 12 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 400 400 600
Driftsresultat 160 -41 385
Resultat før skatt 165 -36 390
Ordinært resultat 165 -36 390
Årsresultat 165 -36 390
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 624 1 526 1 573
Sum eiendeler 1 624 1 526 1 573
Sum egenkapital 1 607 1 442 1 477
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17 85 95

Jealt Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jealt Invest AS - 918994262
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Kartheia 3, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2018 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 000
Egenkapital
3 944 000
Gjeld
2 000 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 8 2
Totalt 43 4
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 3 206 1
Ordinært resultat 3 206 1
Årsresultat 3 206 1
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 30 31
Sum omløpsmidler 5 914 24
Sum eiendeler 5 944 56
Sum egenkapital 3 944 26
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 000 30

Regnskaps Companiet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Regnskaps Companiet AS - 919932813
Regnskap og bokføring
Kartheia 3, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 488 000
Personalkostnader
13 120 000
Lederlønn
1 028 000
Anleggsmidler
1 878 000
Egenkapital
51 000
Gjeld
8 434 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 0
Fordringsomsetningshastighet 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6
Resultatgrad 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 2 10
Totalt 89 16
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 22 488 0
Driftsresultat 4 287 0
Resultat før skatt 3 231 1
Ordinært resultat 3 231 1
Årsresultat 3 231 1
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 1 878 1
Sum omløpsmidler 6 606 30
Sum eiendeler 8 485 31
Sum egenkapital 51 26
Sum langsiktig gjeld 137 0
Sum kortsiktig gjeld 8 297 6

Alustrax AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alustrax AS - 886908792
Bearbeiding av metaller
Mjåvannsvegen 4, 4628 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 433 000
Personalkostnader
2 776 000
Lederlønn
603 000
Anleggsmidler
2 269 000
Egenkapital
1 106 000
Gjeld
5 139 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 4 12 0
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 59 72 37
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 433 8 356 5 413
Driftsresultat 129 441 -471
Resultat før skatt 70 298 -400
Ordinært resultat 70 298 -400
Årsresultat 70 298 -400
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 269 2 122 3 141
Sum omløpsmidler 3 975 4 002 2 583
Sum eiendeler 6 244 6 124 5 724
Sum egenkapital 1 106 1 036 738
Sum langsiktig gjeld 3 601 3 866 3 981
Sum kortsiktig gjeld 1 538 1 221 1 004

Klinikk Matis AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Klinikk Matis AS - 998044057
Frisering og annen skjønnhetspleie
Øvre Ringvei 54, 4620 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 854 000
Personalkostnader
4 440 000
Lederlønn
789 000
Anleggsmidler
1 860 000
Egenkapital
598 000
Gjeld
4 351 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 10 0
Kapitalomsetningshastighet 6 8 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 14 12 0
Kontantstrøm fra drift 18 14 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 75 67 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 854 9 413 5 193
Driftsresultat 834 691 -483
Resultat før skatt 642 563 -416
Ordinært resultat 642 563 -416
Årsresultat 642 563 -416
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 860 1 755 1 775
Sum omløpsmidler 3 089 3 321 1 585
Sum eiendeler 4 949 5 076 3 360
Sum egenkapital 598 656 514
Sum langsiktig gjeld 1 673 1 615 1 533
Sum kortsiktig gjeld 2 678 2 804 1 313

Lamani Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lamani Invest AS - 998044030
Frisering og annen skjønnhetspleie
Øvre Ringvei 54, 4620 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-1 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 460 000
Egenkapital
2 380 000
Gjeld
3 052 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 10 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 4
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 58 36 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter -1 0 532
Driftsresultat -68 -24 162
Resultat før skatt 648 482 115
Ordinært resultat 648 482 115
Årsresultat 648 482 115
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 460 2 417 3 134
Sum omløpsmidler 972 1 069 716
Sum eiendeler 5 432 3 486 3 850
Sum egenkapital 2 380 1 732 1 850
Sum langsiktig gjeld 3 032 1 149 1 706
Sum kortsiktig gjeld 20 605 295

Auragården Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auragården Eiendom AS - 996322912
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Harald Hodnemyr Brandekleiv 4, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 8,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 622 000
Personalkostnader
7 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 776 000
Egenkapital
2 342 000
Gjeld
11 718 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 4
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 70 58 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 622 1 457 1 513
Driftsresultat 873 821 855
Resultat før skatt 456 400 226
Ordinært resultat 456 400 226
Årsresultat 456 400 226
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 776 14 396 13 915
Sum omløpsmidler 1 283 146 36
Sum eiendeler 14 059 14 542 13 951
Sum egenkapital 2 342 1 886 1 486
Sum langsiktig gjeld 11 621 12 153 12 324
Sum kortsiktig gjeld 97 503 141

Bracen Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bracen Invest AS - 994335138
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Krittveien 98, 4656 Hamresanden
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 Aktiv 10,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
141 000
Egenkapital
25 000
Gjeld
700 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 4
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 14 24 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 48
Driftsresultat -20 -26 21
Resultat før skatt 56 5 -86
Ordinært resultat 56 5 -86
Årsresultat 56 5 -86
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 141 59 59
Sum omløpsmidler 583 454 448
Sum eiendeler 724 513 507
Sum egenkapital 25 -32 -37
Sum langsiktig gjeld 669 544 544
Sum kortsiktig gjeld 31 1 0

Kamelon Interiør & Styling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kamelon Interiør & Styling AS - 993106666
Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted
Venneslamoen 2c, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 Aktiv 11,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 689 000
Personalkostnader
829 000
Lederlønn
464 000
Anleggsmidler
150 000
Egenkapital
896 000
Gjeld
764 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 6
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 4
Resultatgrad 0 8 4
Kontantstrøm fra drift 0 5 3
Rentedekningsgrad 0 10 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 15 51 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 689 3 964 4 102
Driftsresultat -73 173 98
Resultat før skatt -82 103 52
Ordinært resultat -82 103 52
Årsresultat -82 103 52
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 150 134 20
Sum omløpsmidler 1 511 1 854 1 862
Sum eiendeler 1 660 1 988 1 882
Sum egenkapital 896 979 875
Sum langsiktig gjeld 292 353 248
Sum kortsiktig gjeld 472 657 759

Gb Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gb Eiendom AS - 993072567
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Vigeland Brugs veg 1, 4708 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 Aktiv 11,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
447 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 677 000
Egenkapital
1 926 000
Gjeld
10 262 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 12 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 2
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 10 0 2
Totalt 10 68 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 447 2 941 693
Driftsresultat -860 2 572 439
Resultat før skatt -798 1 789 165
Ordinært resultat -798 1 789 165
Årsresultat -798 1 789 165
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 11 677 13 001 9 528
Sum omløpsmidler 511 112 69
Sum eiendeler 12 188 13 113 9 597
Sum egenkapital 1 926 2 724 934
Sum langsiktig gjeld 10 226 9 826 8 592
Sum kortsiktig gjeld 36 563 71

Klinikk Matis avd 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Klinikk Matis avd 2 AS - 911955989
Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære
Øvre Ringvei 54, 4620 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2018 4,7 år

Regnskap & Økonomi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Regnskap & Økonomi AS - 945906677
Regnskap og bokføring
Kartheia 3, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 1,4 år

Fliskonkurrenten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fliskonkurrenten AS - 986596615
Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Haakon Viis gate 19, 7041 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2017 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 117 000
Personalkostnader
2 693 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
484 000
Egenkapital
484 000
Gjeld
5 328 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 10
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 0 1 3
Rentedekningsgrad 2 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 19 39 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 14 117 18 735 24 560
Driftsresultat -297 494 730
Resultat før skatt -82 211 371
Ordinært resultat -82 211 371
Årsresultat -82 211 371
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 484 338 345
Sum omløpsmidler 5 329 5 731 5 681
Sum eiendeler 5 813 6 069 6 027
Sum egenkapital 484 566 355
Sum langsiktig gjeld 2 125 1 613 2 053
Sum kortsiktig gjeld 3 203 3 890 3 619

Agder Bilglass AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Bilglass AS - 997002881
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Rigedalen 36, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
64 000
Gjeld
524 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 10 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 6 0
Likviditetsgrad II 10 4 2
Totalt 10 68 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 213 4 637
Driftsresultat -16 87 -643
Resultat før skatt -64 22 -540
Ordinært resultat -64 22 -540
Årsresultat -64 22 -540
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 329
Sum omløpsmidler 588 590 1 452
Sum eiendeler 588 590 1 782
Sum egenkapital 64 128 106
Sum langsiktig gjeld 509 0 373
Sum kortsiktig gjeld 15 462 1 304

Agder Taxi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Taxi AS - 963958099
Drift av taxisentraler og annen formidling av persontransport
Hånesveien 156, 4635 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
77 058 000
Personalkostnader
7 677 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 585 000
Egenkapital
2 575 000
Gjeld
21 030 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 2 4 0
Kontantstrøm fra drift 1 3 1
Rentedekningsgrad 2 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 25 39 20
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 77 058 75 781 133 009
Driftsresultat 33 785 -1 047
Resultat før skatt -205 495 -920
Ordinært resultat -205 495 -920
Årsresultat -205 495 -920
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 585 6 543 3 137
Sum omløpsmidler 16 020 19 188 12 994
Sum eiendeler 23 605 25 731 16 131
Sum egenkapital 2 575 2 780 2 285
Sum langsiktig gjeld 3 803 1 019 0
Sum kortsiktig gjeld 17 227 21 932 13 845

Server24 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Server24 AS - 993329673
Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
Granlivegen 32, 4707 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2011 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 259 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
100 000
Gjeld
1 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 85 86 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 259 1 213 1 108
Driftsresultat 927 969 906
Resultat før skatt 715 738 681
Ordinært resultat 715 738 681
Årsresultat 715 738 681
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 3 4
Sum omløpsmidler 1 100 1 153 1 075
Sum eiendeler 1 100 1 156 1 079
Sum egenkapital 100 100 100
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 000 1 056 979

Agder Maskinsenter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agder Maskinsenter AS - 992691417
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Hægeland, 4720 Hægeland
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2009 1,1 år

Vennesla Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vennesla Eiendom AS - 992603682
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Oskar Seljås Moseidstranda 29, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2009 1,2 år

Danske AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Danske AS - 991814493
Utleie av arbeidskraft
Strandgata 19, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2011 3,2 år

Mito Klær AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mito Klær AS - 991657886
Butikkhandel med klær
Venneslamoen Butikkhuset, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2017 10,2 år

Venneslamoen Bygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Venneslamoen Bygg AS - 990765839
Oppføring av bygninger
Butikkhuset, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 2,2 år

Butikkhusgården Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Butikkhusgården Bygg AS - 990761787
Oppføring av bygninger
Rådhusgata 25, 4614 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-312 000
Gjeld
894 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 8 6 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -14 -15
Resultat før skatt 117 188 237
Ordinært resultat 117 188 237
Årsresultat 117 188 237
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 582 843 1 008
Sum eiendeler 582 843 1 008
Sum egenkapital -312 -877 -1 706
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 894 1 720 2 713

Regnskaps Companiet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Regnskaps Companiet AS - 990729956
Regnskap og bokføring
Kartheia 3, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2018 11,4 år
Adm. direktør 2007 2018 11,4 år

Butikkhuset Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Butikkhuset Eiendom AS - 981649281
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rådhusgata 25, 4614 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2012 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 331 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 395 000
Egenkapital
1 656 000
Gjeld
20 150 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 59 61 61
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 331 2 701 2 584
Driftsresultat 1 104 1 346 1 525
Resultat før skatt 277 364 478
Ordinært resultat 277 364 478
Årsresultat 277 364 478
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 21 395 22 336 23 329
Sum omløpsmidler 411 615 623
Sum eiendeler 21 806 22 951 23 952
Sum egenkapital 1 656 1 826 2 103
Sum langsiktig gjeld 19 318 20 043 20 698
Sum kortsiktig gjeld 832 1 081 1 151

Blink Trafikkskole AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blink Trafikkskole AS - 989608053
Trafikkskoleundervisning
Vigeland Industriområde, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 100 000
Personalkostnader
2 251 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 939 000
Egenkapital
1 540 000
Gjeld
1 338 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 13 13
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 8
Totalt 83 87 88
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 100 5 336 5 557
Driftsresultat 587 633 657
Resultat før skatt 429 429 443
Ordinært resultat 429 429 443
Årsresultat 429 429 443
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 939 1 745 1 618
Sum omløpsmidler 939 989 1 199
Sum eiendeler 2 878 2 734 2 817
Sum egenkapital 1 540 1 211 1 132
Sum langsiktig gjeld 428 907 994
Sum kortsiktig gjeld 910 616 691

Undervisningskompaniet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Undervisningskompaniet AS - 988113344
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Rigedalen 36, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 2,6 år

Prikken Reklame AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Prikken Reklame AS - 990050643
Reklamebyråer
Venneslavegen 267, 4708 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2017 11,4 år

Regnskaps Companiet V/steinar Wehus

Foretaksinfo
(Inaktiv) Regnskaps Companiet V/steinar Wehus - 989112449
Ikke tilgjengelig
Kartheia 5, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2008 2,5 år

Stasjonstunet Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Stasjonstunet Borettslag - 988406708
Borettslag
Songdalsvegen 106, 4645 Nodeland
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 356 000
Personalkostnader
57 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 933 000
Egenkapital
7 895 000
Gjeld
38 052 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 10 18 18
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 48 56 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 356 1 391 1 304
Driftsresultat 525 602 549
Resultat før skatt 106 185 133
Ordinært resultat 106 185 133
Årsresultat 106 185 133
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 44 933 44 933 44 933
Sum omløpsmidler 1 013 991 956
Sum eiendeler 45 946 45 924 45 889
Sum egenkapital 7 895 7 789 7 604
Sum langsiktig gjeld 37 957 37 957 38 007
Sum kortsiktig gjeld 95 179 278

Songdalen Bygg & Farge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Songdalen Bygg & Farge AS - 944342931
Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
Songdalsvegen 211, 4645 Nodeland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 1,4 år

Tomteprosjektering Sør AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tomteprosjektering Sør AS - 939683755
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Songdalsvegen 211, 4645 Nodeland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 1,4 år

Songdalen Håndverkspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Songdalen Håndverkspark AS - 958862709
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Hortemo, 4645 Nodeland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
187 000
Personalkostnader
349 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 381 000
Egenkapital
3 176 000
Gjeld
643 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 1 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 10 11 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 187 293 656
Driftsresultat -477 -812 -488
Resultat før skatt -476 -1 361 3 385
Ordinært resultat -476 -1 361 3 385
Årsresultat -476 -1 361 3 385
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 381 1 749 2 350
Sum omløpsmidler 1 439 2 756 4 162
Sum eiendeler 3 819 4 505 6 512
Sum egenkapital 3 176 3 692 5 053
Sum langsiktig gjeld -38 139 12
Sum kortsiktig gjeld 681 674 1 447

Blink Hus Songdalen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blink Hus Songdalen AS - 927695456
Oppføring av bygninger
Songdalsvegen 211, 4645 Nodeland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 422 000
Personalkostnader
132 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 000
Egenkapital
2 685 000
Gjeld
178 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 16 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 2
Totalt 88 21 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 422 5 539 5 787
Driftsresultat 537 -235 -399
Resultat før skatt 513 -468 -349
Ordinært resultat 513 -468 -349
Årsresultat 513 -468 -349
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 8 249
Sum omløpsmidler 2 861 1 274 2 682
Sum eiendeler 2 863 1 282 2 931
Sum egenkapital 2 685 702 1 171
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 178 580 1 760

Ta Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ta Eiendomsutvikling AS - 982851327
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Songdalsvegen 211, 4645 Nodeland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 1,8 år
Adm. direktør 2004 2006 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
56 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-169 000
Gjeld
3 992 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 54 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 56 0 0
Driftsresultat 24 -31 0
Resultat før skatt 24 -31 0
Ordinært resultat 24 -31 0
Årsresultat 24 -31 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 823 3 703 3 486
Sum eiendeler 3 823 3 703 3 486
Sum egenkapital -169 -193 -162
Sum langsiktig gjeld 3 896 3 896 3 647
Sum kortsiktig gjeld 96 0 0

Snømyra Barnehage Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Snømyra Barnehage Sa - 863748062
Barnehager
Snømyr 16a, 4708 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
42
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 161 000
Personalkostnader
14 866 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 178 000
Egenkapital
9 505 000
Gjeld
6 778 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 8
Resultatgrad 0 12 8
Kontantstrøm fra drift 1 18 14
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 18 69 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 161 18 270 16 534
Driftsresultat -480 1 118 582
Resultat før skatt -499 1 096 566
Ordinært resultat -499 1 096 566
Årsresultat -499 1 096 566
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 178 8 181 8 393
Sum omløpsmidler 7 105 7 732 6 230
Sum eiendeler 16 283 15 914 14 624
Sum egenkapital 9 505 10 002 8 910
Sum langsiktig gjeld 2 831 3 076 3 362
Sum kortsiktig gjeld 3 947 2 835 2 352