Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ingvild Huseby

Rapportdato: 2019-11-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 922 849 og med ett samlet driftsresultat på 44 098. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Vince AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 28 001 3 333
Digital Etikett AS Styrets leder 2019 - Aktiv 34 827 3 279
Opengarden Ingvild Huseby Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Opengarden AS Styrets leder 2018 - Aktiv 0 -1
- Kontakt­person 2018 - Aktiv 0 -1
Berggård Amundsen & Co AS Styre­medlem 2003 - Aktiv 1 860 021 37 487

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Opengarden Ingvild Huseby Styrets leder 2003 - 2019
Hear IT AS Styrets leder 2017 - 2018
Inapril AS Styre­medlem 2017 - 2017
Inapril AS Styrets leder 2015 - 2017
Renonorden ASA Styre­medlem 2016 - 2017
Connect Østlandet Styrets leder 2016 - 2017
Connect Østlandet Styrets leder 2016 - 2017
Komplett AS Styre­medlem 2006 - 2014

Vince AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vince AS - 896890042
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Inkognitogata 34, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 001 000
Personalkostnader
15 113 000
Lederlønn
844 000
Anleggsmidler
604 000
Egenkapital
6 836 000
Gjeld
5 591 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 12 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 16 12 8
Kontantstrøm fra drift 18 10 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 89 70 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 28 001 26 796 25 726
Driftsresultat 3 333 2 059 1 001
Resultat før skatt 3 273 2 041 964
Ordinært resultat 3 273 2 041 964
Årsresultat 3 273 2 041 964
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 604 486 182
Sum omløpsmidler 11 823 10 481 8 434
Sum eiendeler 12 427 10 967 8 617
Sum egenkapital 6 836 3 495 3 454
Sum langsiktig gjeld 14 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 577 7 472 5 162

Digital Etikett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Digital Etikett AS - 991455663
Trykking ellers
Gaupnegrandane 44, 6868 Gaupne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 827 000
Personalkostnader
9 093 000
Lederlønn
1 184 000
Anleggsmidler
5 089 000
Egenkapital
7 732 000
Gjeld
8 781 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 13 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 14 14 18
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 2
Totalt 84 88 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 34 827 32 348 31 819
Driftsresultat 3 279 2 948 4 788
Resultat før skatt 2 424 2 072 3 457
Ordinært resultat 2 424 2 072 3 457
Årsresultat 2 424 2 072 3 457
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 089 5 928 8 935
Sum omløpsmidler 11 424 8 123 7 107
Sum eiendeler 16 513 14 052 16 042
Sum egenkapital 7 732 6 411 4 339
Sum langsiktig gjeld 2 104 3 461 4 962
Sum kortsiktig gjeld 6 677 4 179 6 742

Opengarden Ingvild Huseby

Foretaksinfo
(Aktiv) Opengarden Ingvild Huseby - 985891850
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Melkeveien 49a, 0779 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2003 2019 15,7 år

Opengarden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Opengarden AS - 921072376
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Melkeveien 49a, 0779 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,4 år
Kontakt­person 2018 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
112 000
Egenkapital
23 000
Gjeld
112 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -1
Resultat før skatt -1
Ordinært resultat -1
Årsresultat -1
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 112
Sum omløpsmidler 23
Sum eiendeler 135
Sum egenkapital 23
Sum langsiktig gjeld 112
Sum kortsiktig gjeld 0

Berggård Amundsen & Co AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Berggård Amundsen & Co AS - 843495672
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Håndverksveien 25, 1405 Langhus
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 Aktiv 16,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
229
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 860 021 000
Personalkostnader
170 820 000
Lederlønn
2 082 000
Anleggsmidler
22 456 000
Egenkapital
253 864 000
Gjeld
270 695 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 3 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 48 50 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 860 021 1 717 409 1 562 830
Driftsresultat 37 487 49 174 44 139
Resultat før skatt 32 699 40 081 36 355
Ordinært resultat 32 699 40 081 36 355
Årsresultat 32 699 40 081 36 355
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 22 456 24 722 26 873
Sum omløpsmidler 502 103 482 543 401 466
Sum eiendeler 524 559 507 265 428 339
Sum egenkapital 253 864 235 241 210 870
Sum langsiktig gjeld 12 409 4 534 7 820
Sum kortsiktig gjeld 258 286 267 490 209 649

Hear IT AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hear IT AS - 915596894
Andre helsetjenester
Sognsveien 75f, 0855 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
159 000
Personalkostnader
516 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 716 000
Egenkapital
10 035 000
Gjeld
3 612 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 12 12 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 159 10 137
Driftsresultat -4 484 -2 782 -372
Resultat før skatt -4 601 -2 785 -372
Ordinært resultat -4 601 -2 785 -372
Årsresultat -4 601 -2 785 -372
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 716 6 280 698
Sum omløpsmidler 3 931 1 104 1 670
Sum eiendeler 13 647 7 383 2 369
Sum egenkapital 10 035 7 195 1 166
Sum langsiktig gjeld 2 500 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 112 189 1 203

Inapril AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inapril AS - 911997355
Programmeringstjenester
Tærudgata 1, 2004 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2017 < 1 år
Styrets leder 2015 2017 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 675 000
Personalkostnader
8 412 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 858 000
Egenkapital
26 368 000
Gjeld
32 024 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 8
Totalt 14 11
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 2 675 1 560
Driftsresultat -10 277 -31 471
Resultat før skatt -10 873 -31 439
Ordinært resultat -10 873 -31 439
Årsresultat -10 873 -31 439
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 37 858 30 164
Sum omløpsmidler 20 535 16 807
Sum eiendeler 58 392 46 971
Sum egenkapital 26 368 36 931
Sum langsiktig gjeld 26 346 2 800
Sum kortsiktig gjeld 5 678 7 241

Renonorden ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Renonorden ASA - 996755215
Uoppgitt
Lindebergveien 3, 2016 Frogner
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år

Connect Østlandet

Foretaksinfo
(Inaktiv) Connect Østlandet - 985268215
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Sentralen Socentral Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 1,1 år
Styre­medlem 2015 2016 < 1 år

Komplett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Komplett AS - 980213250
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Østre Kullerød 4, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2014 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 556 882 000
Personalkostnader
526 542 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
922 952 000
Egenkapital
897 209 000
Gjeld
1 809 306 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 10 2
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 2
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 7 1
Rentedekningsgrad 0 8 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 15 46 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 556 882 8 484 414 7 757 741
Driftsresultat -304 030 -10 986 113 190
Resultat før skatt -256 699 282 672 34 762
Ordinært resultat -256 699 282 672 34 762
Årsresultat -254 347 284 236 34 059
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 922 952 1 780 843 1 414 151
Sum omløpsmidler 1 783 564 2 089 298 1 990 233
Sum eiendeler 2 706 516 3 870 141 3 404 384
Sum egenkapital 897 209 1 344 347 1 165 092
Sum langsiktig gjeld 52 378 470 866 441 874
Sum kortsiktig gjeld 1 756 928 2 054 929 1 797 418