Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ingvild Huseby

Rapportdato: 2020-08-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 092 192 og med ett samlet driftsresultat på -155. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Northscaler Management AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Northscaler Capital AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Vince AS Styrets leder 2020 - Aktiv 31 508 2 873
Digital Etikett AS Styrets leder 2019 - Aktiv 37 198 1 338
Opengarden Ingvild Huseby Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Opengarden AS Styrets leder 2018 - Aktiv 0 -7
- Kontakt­person 2018 - Aktiv 0 -7
Berggård Amundsen & Co AS Styre­medlem 2003 - Aktiv 2 023 486 -4 359

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Vince AS Styre­medlem 2019 - 2020
Opengarden Ingvild Huseby Styrets leder 2003 - 2019
Hear IT AS Styrets leder 2017 - 2018
Inapril AS Styre­medlem 2017 - 2017
Inapril AS Styrets leder 2015 - 2017
Renonorden ASA Styre­medlem 2016 - 2017
Connect Østlandet Styrets leder 2016 - 2017
Connect Østlandet Styrets leder 2016 - 2017
Komplett AS Styre­medlem 2006 - 2014

Northscaler Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Northscaler Management AS - 925122270
Fondsforvaltningsvirksomhet
Kristinelundveien 6, 0268 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år

Northscaler Capital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Northscaler Capital AS - 925122351
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Kristinelundveien 6, 0268 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år

Vince AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vince AS - 896890042
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Inkognitogata 34, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2019 2020 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
31 508 000
Personalkostnader
14 673 000
Lederlønn
890 000
Anleggsmidler
415 000
Egenkapital
6 620 000
Gjeld
8 076 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 15 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 14 16 12
Kontantstrøm fra drift 14 18 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 78 89 70
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 31 508 28 001 26 796
Driftsresultat 2 873 3 333 2 059
Resultat før skatt 2 784 3 273 2 041
Ordinært resultat 2 784 3 273 2 041
Årsresultat 2 784 3 273 2 041
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 415 604 486
Sum omløpsmidler 14 281 11 823 10 481
Sum eiendeler 14 696 12 427 10 967
Sum egenkapital 6 620 6 836 3 495
Sum langsiktig gjeld 0 14 0
Sum kortsiktig gjeld 8 076 5 577 7 472

Digital Etikett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Digital Etikett AS - 991455663
Trykking ellers
Gaupnegrandane 44, 6868 Gaupne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
37 198 000
Personalkostnader
9 572 000
Lederlønn
776 000
Anleggsmidler
4 159 000
Egenkapital
8 252 000
Gjeld
7 101 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 13 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 8 14 14
Kontantstrøm fra drift 10 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 64 84 88
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 37 198 34 827 32 348
Driftsresultat 1 338 3 279 2 948
Resultat før skatt 1 002 2 424 2 072
Ordinært resultat 1 002 2 424 2 072
Årsresultat 1 002 2 424 2 072
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 159 5 089 5 928
Sum omløpsmidler 11 195 11 424 8 123
Sum eiendeler 15 353 16 513 14 052
Sum egenkapital 8 252 7 732 6 411
Sum langsiktig gjeld 1 327 2 104 3 461
Sum kortsiktig gjeld 5 774 6 677 4 179

Opengarden Ingvild Huseby

Foretaksinfo
(Aktiv) Opengarden Ingvild Huseby - 985891850
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Melkeveien 49a, 0779 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,3 år
Styrets leder 2003 2019 15,7 år

Opengarden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Opengarden AS - 921072376
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Melkeveien 49a, 0779 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,1 år
Kontakt­person 2018 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
112 000
Egenkapital
16 000
Gjeld
117 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 0
Totalt 10 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -7 -1
Resultat før skatt -7 -1
Ordinært resultat -7 -1
Årsresultat -7 -1
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 112 112
Sum omløpsmidler 21 23
Sum eiendeler 133 135
Sum egenkapital 16 23
Sum langsiktig gjeld 112 112
Sum kortsiktig gjeld 5 0

Berggård Amundsen & Co AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Berggård Amundsen & Co AS - 843495672
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Håndverksveien 25, 1405 Langhus
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 Aktiv 17 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
230
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 023 486 000
Personalkostnader
181 873 000
Lederlønn
2 060 000
Anleggsmidler
42 711 000
Egenkapital
257 623 000
Gjeld
352 490 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 7 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 6
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 1 3 5
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 25 48 50
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 023 486 1 860 021 1 717 409
Driftsresultat -4 359 37 487 49 174
Resultat før skatt 4 319 32 699 40 081
Ordinært resultat 4 319 32 699 40 081
Årsresultat 4 319 32 699 40 081
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 42 711 22 456 24 722
Sum omløpsmidler 567 402 502 103 482 543
Sum eiendeler 610 113 524 559 507 265
Sum egenkapital 257 623 253 864 235 241
Sum langsiktig gjeld 23 220 12 409 4 534
Sum kortsiktig gjeld 329 270 258 286 267 490

Hear IT AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hear IT AS - 915596894
Andre helsetjenester
Sognsveien 75f, 0855 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
159 000
Personalkostnader
516 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 716 000
Egenkapital
10 035 000
Gjeld
3 612 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 12 12 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 159 10 137
Driftsresultat -4 484 -2 782 -372
Resultat før skatt -4 601 -2 785 -372
Ordinært resultat -4 601 -2 785 -372
Årsresultat -4 601 -2 785 -372
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 716 6 280 698
Sum omløpsmidler 3 931 1 104 1 670
Sum eiendeler 13 647 7 383 2 369
Sum egenkapital 10 035 7 195 1 166
Sum langsiktig gjeld 2 500 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 112 189 1 203

Inapril AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inapril AS - 911997355
Programmeringstjenester
Tærudgata 1, 2004 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2017 < 1 år
Styrets leder 2015 2017 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 559 000
Personalkostnader
11 467 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 045 000
Egenkapital
46 914 000
Gjeld
32 401 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 14 14 11
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 559 2 675 1 560
Driftsresultat -13 204 -10 277 -31 471
Resultat før skatt -14 454 -10 873 -31 439
Ordinært resultat -14 454 -10 873 -31 439
Årsresultat -14 454 -10 873 -31 439
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 50 045 37 858 30 164
Sum omløpsmidler 29 270 20 535 16 807
Sum eiendeler 79 315 58 392 46 971
Sum egenkapital 46 914 26 368 36 931
Sum langsiktig gjeld 27 101 26 346 2 800
Sum kortsiktig gjeld 5 300 5 678 7 241

Renonorden ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Renonorden ASA - 996755215
Uoppgitt
Lindebergveien 3, 2016 Frogner
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år

Connect Østlandet

Foretaksinfo
(Inaktiv) Connect Østlandet - 985268215
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Sentralen Socentral Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 1,1 år
Styre­medlem 2015 2016 < 1 år

Komplett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Komplett AS - 980213250
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Østre Kullerød 4, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2014 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 543 363 000
Personalkostnader
422 457 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
960 014 000
Egenkapital
687 713 000
Gjeld
1 934 955 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 6
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 0 7
Rentedekningsgrad 6 0 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 32 15 46
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 543 363 8 556 882 8 484 414
Driftsresultat 48 238 -304 030 -10 986
Resultat før skatt 27 664 -256 699 282 672
Ordinært resultat 27 664 -256 699 282 672
Årsresultat 32 475 -254 347 284 236
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 960 014 922 952 1 780 843
Sum omløpsmidler 1 662 654 1 783 564 2 089 298
Sum eiendeler 2 622 668 2 706 516 3 870 141
Sum egenkapital 687 713 897 209 1 344 347
Sum langsiktig gjeld 267 814 52 378 470 866
Sum kortsiktig gjeld 1 667 141 1 756 928 2 054 929