Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jan Rudolf Hansen

Rapportdato: 2023-03-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 453 og med ett samlet driftsresultat på 79. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Arctic & Green AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 453 79

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Kvalsund Kroa Jan Rudolf Hansen Styrets leder 2015 - 2020
Kvalsund Kroa Jan Rudolf Hansen Styrets leder 2015 - 2020
Hopen Kystlag Styre­medlem 2006 - 2014
Hopen Kystlag Adm. direktør 2006 - 2014

Arctic & Green AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic & Green AS - 922533423
Opplevelsesaktiviteter
C/o Jørn Stenersen Ringveien 20, 9620 Kvalsund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
453 000
Personalkostnader
2 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 055 000
Egenkapital
194 000
Gjeld
915 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 18 18 0
Kontantstrøm fra drift 18 18 0
Rentedekningsgrad 6 6 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 61 56 2
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 453 544 480
Driftsresultat 79 83 -31
Resultat før skatt 26 30 -34
Ordinært resultat 26 30 -34
Årsresultat 26 30 -34
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 055 1 087 1 127
Sum omløpsmidler 53 51 49
Sum eiendeler 1 108 1 138 1 176
Sum egenkapital 194 168 138
Sum langsiktig gjeld 841 901 946
Sum kortsiktig gjeld 74 69 92

Kvalsund Kroa Jan Rudolf Hansen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kvalsund Kroa Jan Rudolf Hansen - 915047696
Drift av restauranter og kafeer
Grubeveien 8, 9620 Kvalsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2020 5,7 år
Adm. direktør 2015 2020 5,7 år

Hopen Kystlag

Foretaksinfo
(Aktiv) Hopen Kystlag - 990123756
Detaljhandel utenom utsalgssted ellers
Bergsmyr Terrasse 26, 4900 Tvedestrand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2014 7,8 år
Adm. direktør 2006 2014 7,8 år