Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Bernt Olaf Myrvold

Rapportdato: 2020-02-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 8 417 657 og med ett samlet driftsresultat på 1 116 516. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Fellesrådet Borregaard AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Borregaard ASA Vara­medlem 2016 - Aktiv 4 785 000 576 000
Borregaard AS Vara­medlem 2016 - Aktiv 3 632 657 540 516

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Østfold Orienteringskrets Styre­medlem 2014 - 2018
Myrvold Reportasje Styrets leder 2008 - 2019
Norges Orienteringsforbund Styre­medlem 2006 - 2012
Pi-tech Bernt O Myrvold Styrets leder 2000** - 2019
Pi-tech Bernt O Myrvold Styrets leder 2000** - 2019

Fellesrådet Borregaard AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fellesrådet Borregaard AS - 996351475
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Borregaard ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaard ASA - 998753562
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 785 000 000
Personalkostnader
978 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 053 000 000
Egenkapital
3 321 000 000
Gjeld
2 630 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 66 72 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 785 000 4 618 000 4 492 000
Driftsresultat 576 000 736 000 756 000
Resultat før skatt 425 000 558 000 553 000
Ordinært resultat 425 000 558 000 553 000
Årsresultat 476 000 566 000 555 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 053 000 3 448 000 2 832 000
Sum omløpsmidler 1 898 000 1 885 000 1 839 000
Sum eiendeler 5 951 000 5 333 000 4 671 000
Sum egenkapital 3 321 000 2 996 000 2 713 000
Sum langsiktig gjeld 1 386 000 1 020 000 824 000
Sum kortsiktig gjeld 1 244 000 1 317 000 1 134 000

Borregaard AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borregaard AS - 895623032
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
Hjalmar Wessels vei 6, 1721 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
826
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 632 657 000
Personalkostnader
689 384 000
Lederlønn
3 239 000
Anleggsmidler
3 880 006 000
Egenkapital
1 975 329 000
Gjeld
3 285 331 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 73 73 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 632 657 3 494 357 3 354 595
Driftsresultat 540 516 576 236 565 750
Resultat før skatt 468 869 509 385 512 248
Ordinært resultat 468 869 509 385 512 248
Årsresultat 468 869 509 385 512 248
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 880 006 3 561 611 3 333 200
Sum omløpsmidler 1 380 654 1 356 707 1 303 053
Sum eiendeler 5 260 660 4 918 318 4 636 253
Sum egenkapital 1 975 329 1 835 638 1 624 179
Sum langsiktig gjeld 2 012 374 1 460 422 1 469 657
Sum kortsiktig gjeld 1 272 957 1 622 258 1 542 417

Østfold Orienteringskrets

Foretaksinfo
(Aktiv) Østfold Orienteringskrets - 914229820
Idrettslag og -klubber
C/o Chatrine Amundsen Ødegårdveien 135, 1708 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2018 3,4 år

Myrvold Reportasje

Foretaksinfo
(Inaktiv) Myrvold Reportasje - 993197939
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur
Per Gyntveien 34, 1709 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2019 10,4 år

Norges Orienteringsforbund

Foretaksinfo
(Aktiv) Norges Orienteringsforbund - 971011491
Idrettslag og -klubber
Sognsveien 75 L, 0840 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2012 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
28
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 464 000
Personalkostnader
7 973 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 772 000
Gjeld
7 427 000
Driftscore
2013 2012 2011
Totalrentabilitet 7 0 3
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 4
Resultatgrad 8 0 4
Kontantstrøm fra drift 7 0 3
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 53 15 39
Resultatregnskap
2013 2012 2011
Driftsinntekter 24 464 25 501 23 621
Driftsresultat 802 -968 385
Resultat før skatt 997 -818 505
Ordinært resultat 997 -818 505
Årsresultat 997 -818 505
Balanseregnskap
2013 2012 2011
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 12 199 11 053 11 059
Sum eiendeler 12 199 11 053 11 059
Sum egenkapital 4 772 3 775 4 593
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 427 7 278 6 466

Pi-tech Bernt O Myrvold

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pi-tech Bernt O Myrvold - 952972979
Engroshandel med kjemiske produkter
, 3002 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,6 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år