Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Frank-Ivar Olsen

Rapportdato: 2019-11-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 879 912 og med ett samlet driftsresultat på 25 853. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Økernbråten Borettslag A/l Styre­medlem 2017 - Aktiv 19 338 -11 623
Berggård Amundsen & Co AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 1 860 021 37 487
Økernbråten Garasjeforetak Sa Styre­medlem 2003 - Aktiv 553 -11

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Økernbråten Borettslag A/l Vara­medlem 2014 - 2017
Berggård Amundsen & Co AS Vara­medlem 2010 - 2014
Økernbråten Garasjeforetak Sa Styrets leder 2013 - 2019

Økernbråten Borettslag A/l

Foretaksinfo
(Aktiv) Økernbråten Borettslag A/l - 948056852
Borettslag
C/o Brækhus Eiendom AS Roald Amundsens gate 6, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,4 år
Vara­medlem 2014 2017 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 338 000
Personalkostnader
456 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
57 931 000
Egenkapital
-896 000
Gjeld
69 805 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 2 12
Kontantstrøm fra drift 0 3 10
Rentedekningsgrad 0 2 4
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 12 23 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 19 338 19 516 18 363
Driftsresultat -11 623 18 1 046
Resultat før skatt -12 706 -956 3
Ordinært resultat -12 706 -956 3
Årsresultat -12 706 -956 3
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 57 931 59 178 60 484
Sum omløpsmidler 10 978 9 487 4 803
Sum eiendeler 68 909 68 665 65 287
Sum egenkapital -896 11 811 12 766
Sum langsiktig gjeld 66 385 54 504 50 458
Sum kortsiktig gjeld 3 420 2 351 2 063

Berggård Amundsen & Co AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Berggård Amundsen & Co AS - 843495672
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Håndverksveien 25, 1405 Langhus
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,3 år
Vara­medlem 2010 2014 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
229
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 860 021 000
Personalkostnader
170 820 000
Lederlønn
2 082 000
Anleggsmidler
22 456 000
Egenkapital
253 864 000
Gjeld
270 695 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 3 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 48 50 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 860 021 1 717 409 1 562 830
Driftsresultat 37 487 49 174 44 139
Resultat før skatt 32 699 40 081 36 355
Ordinært resultat 32 699 40 081 36 355
Årsresultat 32 699 40 081 36 355
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 22 456 24 722 26 873
Sum omløpsmidler 502 103 482 543 401 466
Sum eiendeler 524 559 507 265 428 339
Sum egenkapital 253 864 235 241 210 870
Sum langsiktig gjeld 12 409 4 534 7 820
Sum kortsiktig gjeld 258 286 267 490 209 649

Økernbråten Garasjeforetak Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Økernbråten Garasjeforetak Sa - 956321336
Drift av parkeringsplasser og parkeringshus
C/o Brækhus Eiendom Roald Amundsens gate 6, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2019 6 år
Styre­medlem 2003 Aktiv 16,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
553 000
Personalkostnader
75 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
174 000
Egenkapital
543 000
Gjeld
129 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 6
Resultatgrad 0 4 16
Kontantstrøm fra drift 0 1 10
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 31 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 553 503 497
Driftsresultat -11 8 51
Resultat før skatt -11 1 31
Ordinært resultat -11 1 31
Årsresultat -11 1 31
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 174 147 147
Sum omløpsmidler 499 577 592
Sum eiendeler 673 724 739
Sum egenkapital 543 554 553
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 129 170 186