Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Frank-Ivar Olsen

Rapportdato: 2020-08-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 044 272 og med ett samlet driftsresultat på -303. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Økernbråten Borettslag A/l Styre­medlem 2017 - Aktiv 20 169 4 470
Berggård Amundsen & Co AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 2 023 486 -4 359
Økernbråten Garasjeforetak Sa Styre­medlem 2003 - Aktiv 617 -414

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Økernbråten Borettslag A/l Vara­medlem 2014 - 2017
Berggård Amundsen & Co AS Vara­medlem 2010 - 2014
Økernbråten Garasjeforetak Sa Styrets leder 2013 - 2019

Økernbråten Borettslag A/l

Foretaksinfo
(Aktiv) Økernbråten Borettslag A/l - 948056852
Borettslag
C/o Brækhus Eiendom AS Roald Amundsens gate 6, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Vara­medlem 2014 2017 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 169 000
Personalkostnader
502 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
56 599 000
Egenkapital
2 252 000
Gjeld
66 585 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 2
Resultatgrad 20 0 2
Kontantstrøm fra drift 20 0 3
Rentedekningsgrad 8 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 70 12 23
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 20 169 19 338 19 516
Driftsresultat 4 470 -11 623 18
Resultat før skatt 3 148 -12 706 -956
Ordinært resultat 3 148 -12 706 -956
Årsresultat 3 148 -12 706 -956
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 56 599 57 931 59 178
Sum omløpsmidler 12 237 10 978 9 487
Sum eiendeler 68 836 68 909 68 665
Sum egenkapital 2 252 -896 11 811
Sum langsiktig gjeld 64 197 66 385 54 504
Sum kortsiktig gjeld 2 388 3 420 2 351

Berggård Amundsen & Co AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Berggård Amundsen & Co AS - 843495672
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Håndverksveien 25, 1405 Langhus
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,1 år
Vara­medlem 2010 2014 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
230
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 023 486 000
Personalkostnader
181 873 000
Lederlønn
2 060 000
Anleggsmidler
42 711 000
Egenkapital
257 623 000
Gjeld
352 490 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 7 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 6
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 1 3 5
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 25 48 50
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 023 486 1 860 021 1 717 409
Driftsresultat -4 359 37 487 49 174
Resultat før skatt 4 319 32 699 40 081
Ordinært resultat 4 319 32 699 40 081
Årsresultat 4 319 32 699 40 081
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 42 711 22 456 24 722
Sum omløpsmidler 567 402 502 103 482 543
Sum eiendeler 610 113 524 559 507 265
Sum egenkapital 257 623 253 864 235 241
Sum langsiktig gjeld 23 220 12 409 4 534
Sum kortsiktig gjeld 329 270 258 286 267 490

Økernbråten Garasjeforetak Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Økernbråten Garasjeforetak Sa - 956321336
Drift av parkeringsplasser og parkeringshus
C/o Brækhus Eiendom AS Roald Amundsens gate 6, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2019 6 år
Styre­medlem 2003 Aktiv 16,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
617 000
Personalkostnader
80 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
174 000
Egenkapital
128 000
Gjeld
109 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 1
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 6 12 31
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 617 553 503
Driftsresultat -414 -11 8
Resultat før skatt -406 -11 1
Ordinært resultat -406 -11 1
Årsresultat -406 -11 1
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 174 174 147
Sum omløpsmidler 63 499 577
Sum eiendeler 237 673 724
Sum egenkapital 128 543 554
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 109 129 170