Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anne Hilde Bøhn

Rapportdato: 2020-04-03

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
2. Ålsund St.georgsgilde Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 0
Møre og Romsdal Husflidslag Kontakt­person 2016 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Møre og Romsdal Husflidslag Styrets leder 2015 - 2018
Studieforbundet Kultur og Tradisjon - Møre og Romsdal Styre­medlem 2015 - 2018
Husfliden Ålesund AS Vara­medlem 2010 - 2014
Maritimt Forum Nordvest Vara­medlem 2009 - 2010

2. Ålsund St.georgsgilde

Foretaksinfo
(Aktiv) 2. Ålsund St.georgsgilde - 920152201
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Inger Anne Fladmark Storhauggata 3, 6005 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,3 år

Møre og Romsdal Husflidslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Møre og Romsdal Husflidslag - 985093865
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2016 Aktiv 4 år
Styrets leder 2015 2018 2,8 år

Studieforbundet Kultur og Tradisjon - Møre og Romsdal

Foretaksinfo
(Aktiv) Studieforbundet Kultur og Tradisjon - Møre og Romsdal - 989367722
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Asbjørn Hjertvik Hjertvikvegen 271, 6480 Aukra
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 2,8 år

Husfliden Ålesund AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Husfliden Ålesund AS - 812859412
Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer
Parkgata 1, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2014 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 571 000
Personalkostnader
4 198 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 725 000
Egenkapital
9 246 000
Gjeld
4 361 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 5 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 26 28 7
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 10 571 10 375 9 833
Driftsresultat 84 -30 -562
Resultat før skatt 144 331 -345
Ordinært resultat 144 331 -345
Årsresultat 144 331 -345
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 725 8 139 7 011
Sum omløpsmidler 5 881 4 983 5 154
Sum eiendeler 13 607 13 122 12 165
Sum egenkapital 9 246 9 102 8 801
Sum langsiktig gjeld 2 151 1 314 1 239
Sum kortsiktig gjeld 2 210 2 706 2 124

Maritimt Forum Nordvest

Foretaksinfo
(Aktiv) Maritimt Forum Nordvest - 879546222
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 455 000
Personalkostnader
1 129 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
137 000
Egenkapital
835 000
Gjeld
213 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 10
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 15 15 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 455 1 275 1 276
Driftsresultat -70 -162 90
Resultat før skatt -66 -158 94
Ordinært resultat -66 -158 94
Årsresultat -66 -158 94
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 137 112 112
Sum omløpsmidler 912 1 017 1 140
Sum eiendeler 1 048 1 129 1 251
Sum egenkapital 835 901 1 059
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 213 228 192