Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Bjørn Trygve Nordhagen

Rapportdato: 2019-11-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 358 144 og med ett samlet driftsresultat på 16 196. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Agder Energi Nett AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 1 358 144 16 196
Bjørn Nordhagen Innehaver 2016 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen DA Vara­medlem 2005 - 2009
Avfall Sør Holding AS Vara­medlem 2005 - 2008
Avfall Sør Holding AS Vara­medlem 2005 - 2008

Agder Energi Nett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Energi Nett AS - 982974011
Distribusjon av elektrisitet
Stoaveien 14, 4848 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
171
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 358 144 000
Personalkostnader
124 027 000
Lederlønn
1 939 000
Anleggsmidler
5 390 354 000
Egenkapital
908 390 000
Gjeld
5 459 548 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 6
Resultatgrad 4 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 35 60 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 358 144 1 334 521 1 424 354
Driftsresultat 16 196 271 449 416 827
Resultat før skatt -41 480 166 740 277 700
Ordinært resultat -41 480 166 740 277 700
Årsresultat -41 480 166 740 277 700
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 390 354 5 324 277 4 787 780
Sum omløpsmidler 977 584 758 290 444 717
Sum eiendeler 6 367 938 6 082 567 5 232 497
Sum egenkapital 908 390 1 002 628 824 056
Sum langsiktig gjeld 3 978 744 4 000 309 3 055 612
Sum kortsiktig gjeld 1 480 804 1 079 631 1 352 829

Bjørn Nordhagen

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjørn Nordhagen - 917952329
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Sentrumsvegen 19, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2016 Aktiv 3 år

Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen DA - 966509198
Innsamling av ikke-farlig avfall
Vigeveien 52, 4633 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2009 3,6 år

Avfall Sør Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avfall Sør Holding AS - 986296042
Innsamling av ikke-farlig avfall
Vige Havnevei 90, 4633 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2008 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
220 105 000
Personalkostnader
58 625 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
275 120 000
Egenkapital
140 184 000
Gjeld
271 168 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 8
Resultatgrad 12 12 16
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 71 61 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 220 105 224 739 230 214
Driftsresultat 13 050 11 265 27 757
Resultat før skatt 24 373 13 687 32 811
Ordinært resultat 24 373 13 687 32 811
Årsresultat 24 373 13 687 32 811
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 275 120 272 838 214 470
Sum omløpsmidler 136 231 123 211 92 828
Sum eiendeler 411 352 396 049 307 297
Sum egenkapital 140 184 115 811 132 146
Sum langsiktig gjeld 227 801 200 805 137 917
Sum kortsiktig gjeld 43 367 79 433 37 236

Nordhagen Bjørn T Ingeniør

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordhagen Bjørn T Ingeniør - 969952734
Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
Sentrumsvegen 19, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,6 år