Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Bjørn Trygve Nordhagen

Rapportdato: 2020-09-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 454 179 og med ett samlet driftsresultat på 162 564. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Glory Days Cycling Dudes Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Agder Energi Nett AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 1 454 179 162 564
Bjørn Nordhagen Innehaver 2016 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen DA Vara­medlem 2005 - 2009
Avfall Sør Holding AS Vara­medlem 2005 - 2008
Avfall Sør Holding AS Vara­medlem 2005 - 2008

Glory Days Cycling Dudes

Foretaksinfo
(Aktiv) Glory Days Cycling Dudes - 924713771
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Danskehaugen 10c, 4708 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Agder Energi Nett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Energi Nett AS - 982974011
Distribusjon av elektrisitet
Stoaveien 14, 4848 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
183
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 454 179 000
Personalkostnader
87 142 000
Lederlønn
2 001 000
Anleggsmidler
5 647 344 000
Egenkapital
977 990 000
Gjeld
5 449 926 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 16 4 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 2 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 53 35 60
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 454 179 1 358 144 1 334 521
Driftsresultat 162 564 16 196 271 449
Resultat før skatt 50 302 -41 480 166 740
Ordinært resultat 50 302 -41 480 166 740
Årsresultat 50 302 -41 480 166 740
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 647 344 5 390 354 5 324 277
Sum omløpsmidler 780 572 977 584 758 290
Sum eiendeler 6 427 916 6 367 938 6 082 567
Sum egenkapital 977 990 908 390 1 002 628
Sum langsiktig gjeld 4 245 639 3 978 744 4 000 309
Sum kortsiktig gjeld 1 204 287 1 480 804 1 079 631

Bjørn Nordhagen

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjørn Nordhagen - 917952329
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Sentrumsvegen 19, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2016 Aktiv 3,9 år

Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen DA - 966509198
Innsamling av ikke-farlig avfall
Vigeveien 52, 4633 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2009 3,6 år

Avfall Sør Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avfall Sør Holding AS - 986296042
Innsamling av ikke-farlig avfall
Vige Havnevei 90, 4633 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2008 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
217 076 000
Personalkostnader
62 885 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
327 614 000
Egenkapital
154 956 000
Gjeld
322 152 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 8 12 12
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 60 71 61
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 217 076 220 105 224 739
Driftsresultat 9 948 13 050 11 265
Resultat før skatt 14 772 24 373 13 687
Ordinært resultat 14 772 24 373 13 687
Årsresultat 14 772 24 373 13 687
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 327 614 275 120 272 838
Sum omløpsmidler 149 493 136 231 123 211
Sum eiendeler 477 107 411 352 396 049
Sum egenkapital 154 956 140 184 115 811
Sum langsiktig gjeld 277 500 227 801 200 805
Sum kortsiktig gjeld 44 652 43 367 79 433

Nordhagen Bjørn T Ingeniør

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordhagen Bjørn T Ingeniør - 969952734
Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
Sentrumsvegen 19, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,6 år