Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Evy Paulsen Flusund

Rapportdato: 2023-04-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 50 864 og med ett samlet driftsresultat på 7 232. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Norrønabygget AS Vara­medlem 2015 - Aktiv 1 743 879
Studio Eigedom AS Vara­medlem 2011 - Aktiv 660 461
Aft Eiendom AS Vara­medlem 2009 - Aktiv 192 99
Aktiv Trening AS Vara­medlem 2007 - Aktiv 46 132 6 701
Aktivsenteret Varleite AS Vara­medlem 2007 - Aktiv 639 325
Styrke Holding AS Vara­medlem 2002 - Aktiv 0 -144
Aktiv Fitness AS Vara­medlem 2002 - Aktiv 1 498 -1 089

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Stoksund Grendalag Styre­medlem 2009 - 2023

Norrønabygget AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norrønabygget AS - 916228694
Treningssentre
Varleitevegen 9, 6065 Ulsteinvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2015 Aktiv 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 743 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 008 000
Egenkapital
7 622 000
Gjeld
15 590 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 6
Likviditetsgrad II 2 6 8
Totalt 63 70 71
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 743 2 096 2 158
Driftsresultat 879 1 292 1 436
Resultat før skatt 431 685 661
Ordinært resultat 431 685 661
Årsresultat 431 685 661
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 22 008 21 671 21 291
Sum omløpsmidler 1 204 2 023 2 365
Sum eiendeler 23 212 23 694 23 655
Sum egenkapital 7 622 7 424 7 189
Sum langsiktig gjeld 14 042 14 890 15 050
Sum kortsiktig gjeld 1 548 1 379 1 417

Studio Eigedom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Studio Eigedom AS - 983527787
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Varleitevegen 9, 6065 Ulsteinvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 Aktiv 11,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
660 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 194 000
Egenkapital
1 224 000
Gjeld
3 815 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 71 72 71
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 660 651 642
Driftsresultat 461 437 445
Resultat før skatt 311 288 246
Ordinært resultat 311 288 246
Årsresultat 311 288 246
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 194 3 320 3 381
Sum omløpsmidler 1 845 1 461 1 111
Sum eiendeler 5 039 4 782 4 493
Sum egenkapital 1 224 1 246 1 265
Sum langsiktig gjeld 2 129 2 305 2 396
Sum kortsiktig gjeld 1 686 1 230 832

Aft Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aft Eiendom AS - 987332409
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Varleitevegen 9, 6065 Ulsteinvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 Aktiv 13,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
192 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 085 000
Egenkapital
1 793 000
Gjeld
1 318 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 6 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 65 62 63
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 192 192 192
Driftsresultat 99 95 103
Resultat før skatt 49 38 32
Ordinært resultat 49 38 32
Årsresultat 49 38 32
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 085 2 138 2 191
Sum omløpsmidler 1 027 1 066 1 038
Sum eiendeler 3 112 3 204 3 229
Sum egenkapital 1 793 1 779 1 763
Sum langsiktig gjeld 1 313 1 393 1 430
Sum kortsiktig gjeld 5 32 35

Aktiv Trening AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aktiv Trening AS - 987397519
Treningssentre
Bondestokksund 11, 6070 Tjørvåg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 Aktiv 15,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
204
Styremedlemmer
0
Omsetning
46 132 000
Personalkostnader
13 743 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 335 000
Egenkapital
338 000
Gjeld
17 906 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 6 15
Kapitalomsetningshastighet 8 6 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 18 4 12
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 86 59 82
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 46 132 36 321 34 615
Driftsresultat 6 701 1 029 2 650
Resultat før skatt 4 407 703 2 798
Ordinært resultat 4 407 703 2 798
Årsresultat 4 407 703 2 798
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 7 335 9 008 8 002
Sum omløpsmidler 10 909 11 398 4 351
Sum eiendeler 18 244 20 407 12 353
Sum egenkapital 338 684 136
Sum langsiktig gjeld 2 626 4 440 3 466
Sum kortsiktig gjeld 15 280 15 283 8 751

Aktivsenteret Varleite AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aktivsenteret Varleite AS - 966508582
Treningssentre
Varleitevegen 9, 6065 Ulsteinvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 Aktiv 16 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
639 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 494 000
Egenkapital
1 827 000
Gjeld
2 382 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 66 64 62
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 639 630 621
Driftsresultat 325 302 298
Resultat før skatt 226 193 169
Ordinært resultat 226 193 169
Årsresultat 226 193 169
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 494 3 762 3 996
Sum omløpsmidler 715 521 319
Sum eiendeler 4 209 4 283 4 315
Sum egenkapital 1 827 1 903 1 970
Sum langsiktig gjeld 1 208 1 605 1 812
Sum kortsiktig gjeld 1 174 775 533

Styrke Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Styrke Holding AS - 976545699
Treningssentre
Bondestokksund 11, 6070 Tjørvåg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 Aktiv 20,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 552 000
Egenkapital
15 589 000
Gjeld
17 304 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 27 27 30
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -144 -117 -611
Resultat før skatt 1 855 2 218 826
Ordinært resultat 1 855 2 218 826
Årsresultat 1 855 2 218 826
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 21 552 19 646 9 999
Sum omløpsmidler 11 341 12 348 5 839
Sum eiendeler 32 893 31 994 15 838
Sum egenkapital 15 589 13 733 11 515
Sum langsiktig gjeld 5 660 5 966 1 874
Sum kortsiktig gjeld 11 644 12 295 2 450

Aktiv Fitness AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aktiv Fitness AS - 884133602
Engroshandel med sportsutstyr
Varleitevegen 9, 6065 Ulsteinvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 Aktiv 21,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 498 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 000
Egenkapital
2 398 000
Gjeld
2 826 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 79 15
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 498 966 1 193
Driftsresultat -1 089 420 -171
Resultat før skatt -858 420 -171
Ordinært resultat -858 420 -171
Årsresultat -858 420 -171
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 17 0 0
Sum omløpsmidler 5 206 5 320 4 180
Sum eiendeler 5 223 5 320 4 180
Sum egenkapital 2 398 2 436 2 016
Sum langsiktig gjeld 2 534 2 533 2 133
Sum kortsiktig gjeld 292 351 30

Stoksund Grendalag

Foretaksinfo
(Aktiv) Stoksund Grendalag - 994305956
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Kåre Jensholm, 6070 Tjørvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2023 13,6 år