Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Eivind Hermann

Rapportdato: 2021-06-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 814 og med ett samlet driftsresultat på -100. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
51 Invest ANS Nestleder styre 2015 - Aktiv 113 -36
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 113 -36
Red View AS Styrets leder 2014 - Aktiv 701 -64
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 701 -64

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sameiet Ovenbakken 2 - 8 Styre­medlem 2016 - 2018
Sameiet Ovenbakken 2 - 8 Styre­medlem 2016 - 2018

Sameiet Ovenbakken 2 - 8

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Ovenbakken 2 - 8 - 990303460
Lønnet arbeid i private husholdninger
Kinoveien 3 A, 1337 Sandvika
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 816 000
Personalkostnader
214 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
332 000
Egenkapital
783 000
Gjeld
2 234 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 6
Resultatgrad 0 16 8
Kontantstrøm fra drift 0 20 7
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 10 73 42
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 816 1 541 1 398
Driftsresultat -661 167 48
Resultat før skatt -658 175 58
Ordinært resultat -658 175 58
Årsresultat -658 175 58
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 332 453 575
Sum omløpsmidler 2 685 1 255 1 145
Sum eiendeler 3 017 1 709 1 721
Sum egenkapital 783 1 440 1 265
Sum langsiktig gjeld 1 479 0 0
Sum kortsiktig gjeld 755 269 455

Eivind Hermann

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eivind Hermann - 989398695
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
Ovenbakken 8, 1361 Østerås
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2015 9,2 år

51 Invest ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) 51 Invest ANS - 915434800
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
Ovenbakken 8, 1361 Østerås
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2015 Aktiv 6,1 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
113 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
104 000
Egenkapital
164 000
Gjeld
38 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 3 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 16 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 45 74 92
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 113 60 56
Driftsresultat -36 7 53
Resultat før skatt -36 7 40
Ordinært resultat -36 7 40
Årsresultat -36 7 40
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 104 154 30
Sum omløpsmidler 98 57 60
Sum eiendeler 202 210 90
Sum egenkapital 164 200 77
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38 11 13

Red View AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Red View AS - 913450868
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
Ovenbakken 8, 1361 Østerås
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 7,2 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
701 000
Personalkostnader
633 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
62 000
Egenkapital
272 000
Gjeld
94 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 10 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 14 20
Kontantstrøm fra drift 0 10 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 19 73 96
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 701 822 889
Driftsresultat -64 74 275
Resultat før skatt -63 58 209
Ordinært resultat -63 58 209
Årsresultat -63 58 209
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 62 67 73
Sum omløpsmidler 304 518 523
Sum eiendeler 366 585 595
Sum egenkapital 272 486 428
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 94 99 167