Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Magne Bergersen

Rapportdato: 2019-11-23

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
3hus Magne Bergersen Innehaver 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
3hus Magne Bergersen Styrets leder 2004 - 2019
Peab AS Vara­medlem 2011 - 2012
Norsk Akita Klubb Styre­medlem 2006 - 2009

3hus Magne Bergersen

Foretaksinfo
(Aktiv) 3hus Magne Bergersen - 987361107
Arkitekttjenester vedrørende byggverk
Gamle Algarheimsveg 113, 2052 Jessheim
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2004 2019 14,6 år

Peab AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Peab AS - 990040729
Oppføring av bygninger
Strandveien 17, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2012 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
286
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 347 605 000
Personalkostnader
253 073 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
521 643 000
Egenkapital
557 767 000
Gjeld
766 244 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 2
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 5 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 39 31 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 347 605 1 325 185 1 192 998
Driftsresultat -35 643 -26 797 -25 236
Resultat før skatt 67 094 36 261 15 008
Ordinært resultat 67 094 36 261 15 008
Årsresultat 67 094 36 261 15 008
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 521 643 553 322 970 087
Sum omløpsmidler 802 369 776 590 719 852
Sum eiendeler 1 324 011 1 329 912 1 689 939
Sum egenkapital 557 767 546 236 932 683
Sum langsiktig gjeld 209 882 169 177 166 771
Sum kortsiktig gjeld 556 362 614 500 590 485

Norsk Akita Klubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Akita Klubb - 983139035
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Hadelandsveien 1571, 1488 Hakadal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 3,4 år