Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Didrik Johannes Vigsnæs

Rapportdato: 2019-08-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 5 438 008 og med ett samlet driftsresultat på 239 307. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 11 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Vicama Capital AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -326
Sameiet Svartskardvegen 288 Vara­medlem 2018 - Aktiv 0 0
Fornebu Arena AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 27 677 28 836
Dine In AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 52 775 3 354
Euforum AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 61 437 -21 696

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Oseberget Eiendom AS Vara­medlem 2010 - 2012
Telenor Mobile Media AS Styre­medlem 2011 - 2013
Balder Promotion AS Styre­medlem 2009 - 2009
Balder Promotion AS Adm. direktør 2000** - 2009
Intermercial AS Styrets leder 2007 - 2015
Intermercial AS Styre­medlem 2000** - 2007
Kontorfellesskapet Skøyen DA Styrets leder 2007 - 2013

Vicama Capital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vicama Capital AS - 921159951
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tjuvholmen Allé 3, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-296 000
Gjeld
309 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -326
Resultat før skatt -326
Ordinært resultat -326
Årsresultat -326
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 13
Sum eiendeler 13
Sum egenkapital -296
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 309

Sameiet Svartskardvegen 288

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Svartskardvegen 288 - 921541953
Ikke tilgjengelig
C/o Carl-henrik Gullaksen Nilsemarka 3a, 1390 Vollen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv < 1 år

Fornebu Arena AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fornebu Arena AS - 986136444
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Widerøeveien 1, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 677 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
188 256 000
Egenkapital
55 983 000
Gjeld
177 269 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 2
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 8 0 4
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 81 15 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 27 677 26 204 26 826
Driftsresultat 28 836 -2 874 12 665
Resultat før skatt 18 096 -13 838 1 450
Ordinært resultat 18 096 -13 838 1 450
Årsresultat 18 096 -13 838 1 450
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 188 256 195 384 199 951
Sum omløpsmidler 44 996 46 679 51 585
Sum eiendeler 233 252 242 063 251 536
Sum egenkapital 55 983 37 887 51 725
Sum langsiktig gjeld 170 588 176 988 183 388
Sum kortsiktig gjeld 6 681 27 188 16 423

Dine In AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dine In AS - 974367289
Cateringvirksomhet
Widerøeveien 1, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
53
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 775 000
Personalkostnader
20 922 000
Lederlønn
848 000
Anleggsmidler
923 000
Egenkapital
7 800 000
Gjeld
7 603 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 6
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 6
Resultatgrad 12 0 4
Kontantstrøm fra drift 14 0 7
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 4 4
Totalt 82 15 50
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 52 775 44 781 41 836
Driftsresultat 3 354 -1 546 710
Resultat før skatt 3 954 -898 1 395
Ordinært resultat 3 954 -898 1 395
Årsresultat 3 954 -898 1 395
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 923 1 158 1 148
Sum omløpsmidler 14 479 27 387 16 931
Sum eiendeler 15 402 28 545 18 080
Sum egenkapital 7 800 3 846 4 744
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 603 24 699 13 335

Euforum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Euforum AS - 994586688
Impresariovirksomhet
Widerøeveien 1, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
61 437 000
Personalkostnader
12 051 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 356 000
Egenkapital
-38 171 000
Gjeld
54 679 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 7 7 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 61 437 59 579 60 305
Driftsresultat -21 696 -16 302 -8 361
Resultat før skatt -22 207 -17 274 -9 232
Ordinært resultat -22 207 -17 274 -9 232
Årsresultat -22 207 -17 274 -9 232
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 356 2 201 1 767
Sum omløpsmidler 15 152 60 098 47 807
Sum eiendeler 16 508 62 299 49 574
Sum egenkapital -38 171 -15 964 1 310
Sum langsiktig gjeld 108 162 0
Sum kortsiktig gjeld 54 571 78 101 48 264

Fornebu Eiendom Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fornebu Eiendom Holding AS - 989987895
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Widerøeveien 1, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 173 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
254 305 000
Egenkapital
25 594 000
Gjeld
230 027 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 31 28 31
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 12 173 12 113 11 685
Driftsresultat 3 831 4 694 5 209
Resultat før skatt -4 959 -4 959 -4 727
Ordinært resultat -4 959 -4 959 -4 727
Årsresultat -4 959 -4 959 -4 727
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 254 305 257 142 257 306
Sum omløpsmidler 1 316 4 042 1 836
Sum eiendeler 255 621 261 184 259 142
Sum egenkapital 25 594 28 160 33 119
Sum langsiktig gjeld 170 000 181 000 192 316
Sum kortsiktig gjeld 60 027 52 024 33 707

Zone Security AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Zone Security AS - 913936744
Private vakttjenester
Widerøeveien 1, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
157
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 736 000
Personalkostnader
29 814 000
Lederlønn
925 000
Anleggsmidler
1 299 000
Egenkapital
12 000
Gjeld
6 852 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 4
Fordringsomsetningshastighet 4 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 16 12 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 33 736 21 854 19 098
Driftsresultat -7 195 -4 297 -1 452
Resultat før skatt -7 284 -4 344 -1 470
Ordinært resultat -7 284 -4 344 -1 470
Årsresultat -7 284 -4 344 -1 470
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 299 2 320 1 076
Sum omløpsmidler 5 565 6 221 2 517
Sum eiendeler 6 864 8 541 3 593
Sum egenkapital 12 -9 443 -5 099
Sum langsiktig gjeld 0 3 427 2 795
Sum kortsiktig gjeld 6 852 14 557 5 898

Sameiedrift Widerøeveien Nr 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiedrift Widerøeveien Nr 1 AS - 992962550
Eiendomsforvaltning
Widerøeveien 1, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 342 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
125 000
Gjeld
2 292 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 0
Resultatgrad 4 12 0
Kontantstrøm fra drift 1 7 0
Rentedekningsgrad 4 10 0
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 23 59 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 342 8 171 7 211
Driftsresultat 106 435 -83
Resultat før skatt 25 328 -64
Ordinært resultat 25 328 -64
Årsresultat 25 328 -64
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 19
Sum omløpsmidler 2 418 1 646 1 042
Sum eiendeler 2 418 1 646 1 061
Sum egenkapital 125 125 64
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 292 1 520 997

Revet Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Revet Holding AS - 919076038
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Bergene Holm AS Gamle Ravei 321, 3270 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 708 000
Egenkapital
12 950 000
Gjeld
6 004 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 0
Likviditetsgrad II 0 6
Totalt 4 6
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -36 -83
Resultat før skatt -290 -129
Ordinært resultat -290 -129
Årsresultat -290 -129
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 18 708 20 698
Sum omløpsmidler 246 2 030
Sum eiendeler 18 954 22 728
Sum egenkapital 12 950 13 240
Sum langsiktig gjeld 6 004 7 900
Sum kortsiktig gjeld 0 1 588

Arendals Fossekompani ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Arendals Fossekompani ASA - 910261525
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Bøylefossveien 45, 4820 Froland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
32
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 905 525 000
Personalkostnader
1 435 076 000
Lederlønn
3 918 000
Anleggsmidler
2 168 643 000
Egenkapital
3 171 663 000
Gjeld
2 720 118 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 1 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 10 18
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 56 48 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 905 525 4 426 873 6 523 081
Driftsresultat 261 408 265 022 475 847
Resultat før skatt 140 735 98 523 475 649
Ordinært resultat 140 735 98 523 475 649
Årsresultat 112 413 2 407 209 475 649
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 168 643 2 259 648 2 855 716
Sum omløpsmidler 3 723 138 6 279 160 4 917 899
Sum eiendeler 5 891 781 8 538 808 7 773 615
Sum egenkapital 3 171 663 4 385 873 3 180 624
Sum langsiktig gjeld 978 915 2 284 680 2 306 949
Sum kortsiktig gjeld 1 741 203 1 868 254 2 286 042

Euforum Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Euforum Holding AS - 989094556
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Widerøeveien 1, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
150 706 000
Personalkostnader
69 875 000
Lederlønn
1 509 000
Anleggsmidler
426 412 000
Egenkapital
-53 142 000
Gjeld
514 473 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 8 8 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 150 706 130 818 117 984
Driftsresultat -12 185 -4 506 3 434
Resultat før skatt -34 219 -31 418 -20 720
Ordinært resultat -34 219 -31 418 -20 720
Årsresultat -32 763 -30 549 -20 426
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 426 412 440 481 445 687
Sum omløpsmidler 34 920 37 074 33 257
Sum eiendeler 461 331 477 555 478 944
Sum egenkapital -53 142 -18 922 12 496
Sum langsiktig gjeld 466 073 438 380 421 927
Sum kortsiktig gjeld 48 400 58 097 44 522

Oseberget Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oseberget Eiendom AS - 914778816
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bergene Holm As, Gamle Ravei 321, 3270 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,2 år
Vara­medlem 2010 2012 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
914 000
Personalkostnader
74 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 810 000
Egenkapital
2 457 000
Gjeld
3 440 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 20 4 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 6 2 0
Likviditetsgrad II 0 10 2
Totalt 57 21 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 914 624 371
Driftsresultat 567 12 -543
Resultat før skatt 209 -118 -427
Ordinært resultat 209 -118 -427
Årsresultat 209 -118 -427
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 810 5 710 2 787
Sum omløpsmidler 87 2 233 464
Sum eiendeler 5 897 7 943 3 250
Sum egenkapital 2 457 2 248 1 947
Sum langsiktig gjeld 3 200 5 200 750
Sum kortsiktig gjeld 240 495 553

Dima AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dima AS - 981907337
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Slemdalsveien 70b, 0370 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,5 år
Styrets leder 2000 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
151 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 565 000
Egenkapital
428 000
Gjeld
2 803 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 13 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 2 4
Likviditetsgrad II 10 6 4
Totalt 26 21 25
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -227 -294 42
Resultat før skatt 116 -441 208
Ordinært resultat 116 -441 208
Årsresultat 116 -441 208
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 565 515 1 500
Sum omløpsmidler 666 1 569 4 113
Sum eiendeler 3 231 2 084 5 613
Sum egenkapital 428 312 1 053
Sum langsiktig gjeld 2 707 484 861
Sum kortsiktig gjeld 96 1 288 3 699

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fondsfinans Kapitalforvaltning AS - 981635647
Fondsforvaltningsvirksomhet
Haakon Viis gate 2, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 018 000
Personalkostnader
20 522 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 200 000
Egenkapital
32 037 000
Gjeld
15 079 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 4
Resultatgrad 2 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 5
Rentedekningsgrad 2 10 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 18 61 27
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 34 018 28 409 17 867
Driftsresultat 137 715 -2 455
Resultat før skatt -2 065 4 330 599
Ordinært resultat -2 065 4 330 599
Årsresultat -2 065 4 330 599
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 200 2 400 1 731
Sum omløpsmidler 44 916 43 157 38 749
Sum eiendeler 47 116 45 557 40 480
Sum egenkapital 32 037 34 102 29 772
Sum langsiktig gjeld 458 546 425
Sum kortsiktig gjeld 14 621 10 909 10 283

Skogan Gård AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skogan Gård AS - 976584090
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Månesigden 2, 1337 Sandvika
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
80 682 000
Egenkapital
35 151 000
Gjeld
53 654 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 4 2
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 12 9 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -85 -104 -112
Resultat før skatt -108 58 -2 098
Ordinært resultat -108 58 -2 098
Årsresultat -108 58 -2 098
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 80 682 80 682 100 741
Sum omløpsmidler 8 124 6 846 7 756
Sum eiendeler 88 805 87 527 108 497
Sum egenkapital 35 151 35 259 35 201
Sum langsiktig gjeld 53 654 52 268 73 293
Sum kortsiktig gjeld 0 0 3

Vicama AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vicama AS - 931048198
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Månesigden 2, 1337 Sandvika
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
150 705 000
Personalkostnader
71 947 000
Lederlønn
1 518 000
Anleggsmidler
1 257 883 000
Egenkapital
972 058 000
Gjeld
896 775 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 15 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 10 6
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 22 63 44
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 150 705 130 818 117 983
Driftsresultat -17 182 -8 728 -759
Resultat før skatt -30 064 670 799 41 756
Ordinært resultat -30 064 670 799 41 756
Årsresultat -38 263 620 815 30 664
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 257 883 1 585 648 1 350 021
Sum omløpsmidler 610 949 501 462 233 772
Sum eiendeler 1 868 832 2 087 110 1 583 793
Sum egenkapital 972 058 1 134 058 650 153
Sum langsiktig gjeld 341 758 359 790 489 049
Sum kortsiktig gjeld 555 017 593 262 444 591

Telenor Mobile Media AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Telenor Mobile Media AS - 979504837
Utgivelse av annen programvare
Snarøyveien 30, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2013 1,9 år

Balder Promotion AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Balder Promotion AS - 971079630
Reklamebyråer
Månesigden 2, 1337 Sandvika
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2009 < 1 år
Adm. direktør 2000 2009 8,5 år

Intermercial AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Intermercial AS - 970897666
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Hoffsveien 1a, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2015 8 år
Styre­medlem 2000 2007 6 år

Kontorfellesskapet Skøyen DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kontorfellesskapet Skøyen DA - 982591147
Eiendomsforvaltning
Hoffsveien 1 C, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2013 6,7 år

Sirius Privat AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sirius Privat AS - 986015760
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis gate 1, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 2,5 år

Sirius Skogan AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sirius Skogan AS - 986016066
Porteføljeinvesteringsselskaper
Månesigden 2, 1337 Sandvika
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2010 6,3 år

Sirius Trosser AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sirius Trosser AS - 986015833
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis gate 1, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 3 år

Axess Sykehus og Spesialistklinikk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Axess Sykehus og Spesialistklinikk AS - 936547737
Ikke tilgjengelig
Hj Brantingsv 8, 0581 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,2 år

Reiten & Co Direkte Investering II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Reiten & Co Direkte Investering II AS - 982325897
Ikke tilgjengelig
Håkon Viis gate 1, 0117 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,7 år

Horse Show AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Horse Show AS - 965294287
Andre sportsaktiviteter
Vækerøveien 207 Røa Senter, 0751 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2013 12,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 907 000
Personalkostnader
719 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
188 000
Egenkapital
503 000
Gjeld
706 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 6
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 6
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 1 0 5
Rentedekningsgrad 2 0 10
Likviditetsgrad II 6 10 8
Totalt 32 25 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 907 8 094 8 258
Driftsresultat -22 -447 137
Resultat før skatt -19 -427 124
Ordinært resultat -19 -427 124
Årsresultat -19 -427 124
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 188 294 399
Sum omløpsmidler 1 021 755 1 860
Sum eiendeler 1 209 1 049 2 260
Sum egenkapital 503 522 949
Sum langsiktig gjeld 0 300 300
Sum kortsiktig gjeld 706 227 1 011