Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kristin Hagland

Rapportdato: 2019-11-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 887 362 og med ett samlet driftsresultat på 139 798. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Ernst & Young AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 2 887 362 139 805
Ad Extremum AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -7
- Styrets leder 2008 - Aktiv 0 -7

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Ernst & Young AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ernst & Young AS - 976389387
Revisjon
Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1854
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 887 362 000
Personalkostnader
1 340 172 000
Lederlønn
8 420 000
Anleggsmidler
82 460 000
Egenkapital
162 371 000
Gjeld
1 099 530 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 10 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 7 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 55 55 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 887 362 2 968 089 2 724 385
Driftsresultat 139 805 147 444 100 127
Resultat før skatt 106 880 108 661 68 975
Ordinært resultat 106 880 108 661 68 975
Årsresultat 106 880 108 661 68 975
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 82 460 93 187 86 138
Sum omløpsmidler 1 179 441 1 183 729 1 047 749
Sum eiendeler 1 261 901 1 276 916 1 133 887
Sum egenkapital 162 371 164 469 124 784
Sum langsiktig gjeld 108 000 84 500 91 500
Sum kortsiktig gjeld 991 530 1 027 947 917 603

Ad Extremum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ad Extremum AS - 992275863
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Nordterrassen 19, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,7 år
Styrets leder 2008 Aktiv 11,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
634 000
Egenkapital
117 000
Gjeld
1 231 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 37 35 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -7 -3
Resultat før skatt 1 229 773 1 015
Ordinært resultat 1 229 773 1 015
Årsresultat 1 229 773 1 015
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 634 634 634
Sum omløpsmidler 714 253 498
Sum eiendeler 1 348 887 1 132
Sum egenkapital 117 110 110
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 231 777 1 022