Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Thomas Fredrik Olsen

Rapportdato: 2019-11-15

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 452 og med ett samlet driftsresultat på -10 094. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 11 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 11 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Hvitsten Eiendom AS Styrets leder 2014 - Aktiv 0 -591
Alfanor 11049 AS Styre­medlem 2011 - Aktiv 0 -15
Alfanor 7126 AS Styrets leder 2010 - Aktiv 0 -24
AS Lysedahl Invest Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -62
- Styrets leder 2008 - Aktiv 0 -62
Socael AS Styrets leder 2008 - Aktiv 0 -85

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Solør Bioenergi Infrastruktur Holding AS Styre­medlem 2011 - 2013
Solør Bioenergi Infrastruktur AS Styre­medlem 2011 - 2013
AS Lysedahl Invest Styre­medlem 2000** - 2008
AS Lysedahl Invest Adm. direktør 2000** - 2008
Solør Bioenergi Holding AS Styre­medlem 2009 - 2014
Solør Bioenergi Eiendom AS Styre­medlem 2009 - 2013

Hvitsten Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hvitsten Eiendom AS - 914497655
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 903 000
Egenkapital
-3 739 000
Gjeld
57 418 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 8 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 29 24
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 27 100 28 000
Driftsresultat -591 1 078 1 096
Resultat før skatt -2 839 -274 -583
Ordinært resultat -2 839 -274 -583
Årsresultat -2 839 -274 -583
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 44 903 42 625 59 214
Sum omløpsmidler 8 776 34 874 12 796
Sum eiendeler 53 679 77 499 72 010
Sum egenkapital -3 739 -900 -626
Sum langsiktig gjeld 57 170 74 810 70 971
Sum kortsiktig gjeld 248 3 589 1 665

Alfanor 11049 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alfanor 11049 AS - 996980367
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-1 813 000
Gjeld
1 962 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 4 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 63 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 435 0
Driftsresultat -15 150 -418
Resultat før skatt -76 60 -476
Ordinært resultat -76 60 -476
Årsresultat -76 60 -476
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 3 485
Sum omløpsmidler 149 166 79
Sum eiendeler 149 166 3 564
Sum egenkapital -1 813 -1 737 -1 797
Sum langsiktig gjeld 1 962 1 903 5 362
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Alfanor 7126 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alfanor 7126 AS - 992003707
Uoppgitt
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 9,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
10 919 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 16 4 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -24 -40 -34
Resultat før skatt 727 -413 -662
Ordinært resultat 727 -413 -662
Årsresultat 727 -413 -662
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 10 919 10 192 10 605
Sum eiendeler 10 919 10 192 10 605
Sum egenkapital 10 919 10 192 10 605
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

AS Lysedahl Invest

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Lysedahl Invest - 956489741
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,7 år
Styrets leder 2008 Aktiv 11,9 år
Styre­medlem 2000 2008 7 år
Adm. direktør 2000 2008 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
290 282 000
Egenkapital
338 616 000
Gjeld
721 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 32 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -62 -60 -54
Resultat før skatt 22 724 6 445 6 412
Ordinært resultat 22 724 6 445 6 412
Årsresultat 22 724 6 445 6 412
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 290 282 307 922 304 083
Sum omløpsmidler 49 055 8 472 5 883
Sum eiendeler 339 337 316 394 309 966
Sum egenkapital 338 616 315 892 309 446
Sum langsiktig gjeld 139 35 37
Sum kortsiktig gjeld 582 467 482

Socael AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Socael AS - 992003782
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 11,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 745 000
Egenkapital
40 826 000
Gjeld
2 866 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 32 4 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -85 -102 -72
Resultat før skatt 7 425 -33 -1 858
Ordinært resultat 7 425 -33 -1 858
Årsresultat 7 425 -33 -1 858
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 42 745 50 155 64 209
Sum omløpsmidler 947 3 246 9 224
Sum eiendeler 43 692 53 400 73 433
Sum egenkapital 40 826 53 400 73 433
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 866 0 0

AS Thomas Fredrik Olsen

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Thomas Fredrik Olsen - 930350338
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 11,9 år
Styre­medlem 2002 2008 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
315 000
Personalkostnader
607 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 187 000
Egenkapital
74 831 000
Gjeld
20 018 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 2
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 51 21 17
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 315 265 243
Driftsresultat -2 011 -990 -1 135
Resultat før skatt 3 174 -11 962 -3 312
Ordinært resultat 3 174 -11 962 -3 312
Årsresultat 3 174 -11 962 -3 312
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 44 187 37 253 34 554
Sum omløpsmidler 50 662 66 933 68 273
Sum eiendeler 94 849 104 186 102 827
Sum egenkapital 74 831 71 657 83 619
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20 018 32 529 19 208

Mannoch AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mannoch AS - 982788188
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
485 627 000
Egenkapital
487 826 000
Gjeld
49 280 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 31 28 28
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -78 -75 -71
Resultat før skatt 49 255 10 182 10 191
Ordinært resultat 49 255 10 182 10 191
Årsresultat 49 255 10 182 10 191
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 485 627 485 627 485 627
Sum omløpsmidler 51 480 12 464 12 523
Sum eiendeler 537 106 498 091 498 149
Sum egenkapital 487 826 487 851 487 909
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 49 280 10 240 10 240

AS Quatro

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Quatro - 917742049
Regnskap og bokføring
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 137 000
Personalkostnader
1 671 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
659 607 000
Egenkapital
694 409 000
Gjeld
35 509 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 61 59 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 137 3 000 2 600
Driftsresultat -3 716 -4 795 -5 587
Resultat før skatt 39 137 13 793 45 770
Ordinært resultat 39 137 13 793 45 770
Årsresultat 39 137 13 793 45 770
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 659 607 654 572 653 988
Sum omløpsmidler 70 311 46 196 43 153
Sum eiendeler 729 918 700 768 697 142
Sum egenkapital 694 409 690 218 686 665
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35 509 10 550 10 476

AS Figaro

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Figaro - 841712692
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
106 000
Egenkapital
409 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -16 -15
Resultat før skatt -6 -6 -4
Ordinært resultat -6 -6 -4
Årsresultat -6 -6 -4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 106 106 106
Sum omløpsmidler 303 309 314
Sum eiendeler 409 415 420
Sum egenkapital 409 415 420
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Invento AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Invento AS - 980386694
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
879 480 000
Egenkapital
962 674 000
Gjeld
49 314 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 34 34 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -3 418 -2 202 -2 731
Resultat før skatt 54 116 24 537 54 895
Ordinært resultat 54 116 24 537 54 895
Årsresultat 54 116 24 537 54 895
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 879 480 874 543 873 743
Sum omløpsmidler 132 509 93 569 80 072
Sum eiendeler 1 011 988 968 112 953 815
Sum egenkapital 962 674 957 872 943 575
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 49 314 10 240 10 240

Minnoch AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Minnoch AS - 950281138
Regnskap og bokføring
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
475 338 000
Egenkapital
476 937 000
Gjeld
34 880 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 30 26 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -78 -75 -71
Resultat før skatt 34 882 10 177 10 185
Ordinært resultat 34 882 10 177 10 185
Årsresultat 34 882 10 177 10 185
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 475 338 475 338 475 338
Sum omløpsmidler 36 478 11 837 11 899
Sum eiendeler 511 817 487 175 487 238
Sum egenkapital 476 937 476 935 476 998
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34 880 10 240 10 240

Solør Bioenergi Infrastruktur Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Solør Bioenergi Infrastruktur Holding AS - 897426862
Ikke tilgjengelig
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2013 1,7 år

Solør Bioenergi Infrastruktur AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solør Bioenergi Infrastruktur AS - 996746798
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Energivegen 64, 2260 Kirkenær
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2013 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
51 918 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
212 036 000
Egenkapital
86 161 000
Gjeld
443 964 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 2
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 6 2 4
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 69 2 19
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 51 918 0 0
Driftsresultat 42 428 -39 -46
Resultat før skatt 37 105 -34 300 3 770
Ordinært resultat 37 105 -34 300 3 770
Årsresultat 37 105 -34 300 2 346
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 212 036 755 126 766 685
Sum omløpsmidler 318 089 16 672 71 083
Sum eiendeler 530 125 771 798 837 768
Sum egenkapital 86 161 349 591 375 469
Sum langsiktig gjeld 371 128 370 744 450 446
Sum kortsiktig gjeld 72 836 51 464 11 853

Solør Bioenergi Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solør Bioenergi Holding AS - 989244051
Damp- og varmtvannsforsyning
Kirkenær, 2260 Kirkenær
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2014 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 676 000
Personalkostnader
9 188 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
607 584 000
Egenkapital
475 277 000
Gjeld
292 637 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 6 2
Likviditetsgrad II 2 2 8
Totalt 11 37 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 676 19 359 23 568
Driftsresultat -1 983 -2 919 1 222
Resultat før skatt -3 927 7 350 -55 546
Ordinært resultat -3 927 7 350 -55 546
Årsresultat -3 927 7 350 -55 546
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 607 584 421 024 361 421
Sum omløpsmidler 160 330 599 290 267 310
Sum eiendeler 767 913 1 020 314 628 731
Sum egenkapital 475 277 168 172 491 556
Sum langsiktig gjeld 520 1 077 0
Sum kortsiktig gjeld 292 117 851 065 137 175

Solør Bioenergi Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Solør Bioenergi Eiendom AS - 991324186
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Energivegen 64, 2260 Kirkenær
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2013 4,5 år

Fred Olsen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fred Olsen AS - 930361909
Ikke tilgjengelig
Hvitstenv 11, 1545 Hvitsten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

AS Drammens Havnelager

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Drammens Havnelager - 811210692
Ikke tilgjengelig
Hvitstenv 11, 1545 Hvitsten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

AS Skomvær

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Skomvær - 930360015
Ikke tilgjengelig
Hvitstenv 11, 1545 Hvitsten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år