Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Torhild Ellen Hunsbedt

Rapportdato: 2019-12-09

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 13 924 og med ett samlet driftsresultat på 2 470. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Knaben Utleie AS Styrets leder 2007 - Aktiv 417 -192
Anton I. Hunsbedt AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 13 507 2 662

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Knaben Utleie AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Knaben Utleie AS - 991375198
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gunsteinsli, 4473 Kvinlog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 12,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
417 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 144 000
Egenkapital
564 000
Gjeld
2 626 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 8 20
Kontantstrøm fra drift 0 3 18
Rentedekningsgrad 0 2 6
Likviditetsgrad II 0 8 2
Totalt 7 32 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 417 678 981
Driftsresultat -192 23 286
Resultat før skatt -208 -24 86
Ordinært resultat -208 -24 86
Årsresultat -208 -24 86
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 144 3 178 3 212
Sum omløpsmidler 46 54 54
Sum eiendeler 3 190 3 232 3 266
Sum egenkapital 564 772 796
Sum langsiktig gjeld 2 166 2 427 2 381
Sum kortsiktig gjeld 460 34 90

Anton I. Hunsbedt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Anton I. Hunsbedt AS - 989459392
Grunnarbeid
Gunsteinsli, 4473 Kvinlog
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 507 000
Personalkostnader
2 424 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 671 000
Egenkapital
7 278 000
Gjeld
6 981 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 6 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 8
Resultatgrad 18 12 18
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 84 65 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 507 10 919 12 655
Driftsresultat 2 662 639 1 945
Resultat før skatt 1 996 434 1 441
Ordinært resultat 1 996 434 1 441
Årsresultat 1 996 434 1 441
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 671 5 889 4 371
Sum omløpsmidler 7 588 6 986 9 314
Sum eiendeler 14 259 12 875 13 685
Sum egenkapital 7 278 6 682 6 374
Sum langsiktig gjeld 4 135 3 712 3 936
Sum kortsiktig gjeld 2 846 2 482 3 375