Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Geir Nordahl-Pedersen

Rapportdato: 2022-12-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 294 og med ett samlet driftsresultat på -2 942. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 9 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 69.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Møterommet AS Styrets leder 2020 - Aktiv 336 -603
Øygarden Seafood AS Styrets leder 2018 - Aktiv 850 111
Np Property AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -1
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 0 -1
Eat Seafood AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -1
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 0 -1
Losna Seafood AS Styrets leder 2016 - Aktiv 125 -1 348
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 125 -1 348

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Møterommet AS Adm. direktør 2020 - 2021
Trollhaugmyra 16 Tomt AS Styrets leder 2020 - 2020
Trollhaugmyra 16 Tomt AS Adm. direktør 2020 - 2020
Trollhaugmyra 16 Seksjon 3 AS Styrets leder 2020 - 2021
Trollhaugmyra 16 Seksjon 3 AS Adm. direktør 2020 - 2021
Straume Teknologisenter AS Styrets leder 2019 - 2019
Straume Teknologisenter AS Adm. direktør 2007 - 2019
Straume Teknologisenter AS Styre­medlem 2006 - 2019
Np Invest II AS Styrets leder 2008 - 2019

Møterommet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Møterommet AS - 925087807
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Trollhaugmyra 16, 5353 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,5 år
Adm. direktør 2020 2021 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
336 000
Personalkostnader
320 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 573 000
Egenkapital
-674 000
Gjeld
11 546 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 0
Totalt 9 0
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 336 0
Driftsresultat -603 -103
Resultat før skatt -603 -83
Ordinært resultat -603 -83
Årsresultat -603 -83
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 10 573 4 115
Sum omløpsmidler 299 0
Sum eiendeler 10 872 4 115
Sum egenkapital -674 -71
Sum langsiktig gjeld 11 190 4 148
Sum kortsiktig gjeld 356 37

Øygarden Seafood AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øygarden Seafood AS - 920664245
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Valaberget 32, 5355 Knarrevik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
850 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 056 000
Egenkapital
-1 454 000
Gjeld
5 282 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 62 2 2
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 850 550 1 180
Driftsresultat 111 -353 -838
Resultat før skatt 111 -353 -837
Ordinært resultat 111 -353 -837
Årsresultat 111 -353 -837
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 056 3 056 3 056
Sum omløpsmidler 771 303 1 331
Sum eiendeler 3 828 3 360 4 387
Sum egenkapital -1 454 -1 565 -1 213
Sum langsiktig gjeld 5 225 4 925 5 600
Sum kortsiktig gjeld 57 0 0

Np Property AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Np Property AS - 917640718
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Brattholmen 112, 5350 Brattholmen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 6,3 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-66 000
Gjeld
131 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 6
Totalt 0 2 6
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 -88 -31
Resultat før skatt -1 -88 -31
Ordinært resultat -1 -88 -31
Årsresultat -1 -88 -31
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 65 66 67
Sum eiendeler 65 66 67
Sum egenkapital -66 -65 22
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 131 131 45

Eat Seafood AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eat Seafood AS - 917640726
Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
Brattholmen 112, 5350 Brattholmen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 6,3 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
381 000
Gjeld
102 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 -21 -31
Resultat før skatt -1 -21 -31
Ordinært resultat -1 -21 -31
Årsresultat -1 -21 -31
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 483 484 485
Sum eiendeler 483 484 485
Sum egenkapital 381 382 404
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 102 102 82

Losna Seafood AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Losna Seafood AS - 917447675
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Brattholmen 112, 5350 Brattholmen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 6,4 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
125 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-9 753 000
Gjeld
10 926 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 0
Totalt 10 8 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 125 0 0
Driftsresultat -1 348 -2 414 -1 903
Resultat før skatt -1 348 -2 414 -1 903
Ordinært resultat -1 348 -2 414 -1 903
Årsresultat -1 348 -2 414 -1 903
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 172 999 1
Sum eiendeler 1 172 999 1
Sum egenkapital -9 753 -8 406 -5 992
Sum langsiktig gjeld 10 286 8 772 5 519
Sum kortsiktig gjeld 640 633 473

Averøy Seafood AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Averøy Seafood AS - 917310572
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Valaberget 32, 5355 Knarrevik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
90 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-47 000
Gjeld
2 700 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 2 66 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 90 52 0
Driftsresultat -2 16 -65
Resultat før skatt -2 16 -86
Ordinært resultat -2 16 -86
Årsresultat -2 16 -86
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 653 2 669 2 540
Sum eiendeler 2 653 2 669 2 540
Sum egenkapital -47 -44 -60
Sum langsiktig gjeld 2 700 2 700 2 600
Sum kortsiktig gjeld 0 13 0

Straume Investor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Straume Investor AS - 997404572
Uoppgitt
Langavegen, 5343 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 11,2 år
Adm. direktør 2011 Aktiv 11,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
5 279 000
Gjeld
4 702 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 14
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -42 -214 -61
Resultat før skatt -3 938 -1 166 -22
Ordinært resultat -3 938 -1 166 -22
Årsresultat -3 938 -1 166 -22
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 9 500
Sum omløpsmidler 9 981 14 012 5 676
Sum eiendeler 9 981 14 012 15 176
Sum egenkapital 5 279 9 217 10 383
Sum langsiktig gjeld 4 253 4 253 4 253
Sum kortsiktig gjeld 449 543 541

Solkroken Austrheim AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solkroken Austrheim AS - 989840231
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Brakahaugen 18, 5355 Knarrevik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 16,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
893 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
295 000
Egenkapital
-34 000
Gjeld
4 001 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 12 12
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 893 1 303 523
Driftsresultat -498 -351 -65
Resultat før skatt -388 -273 -50
Ordinært resultat -388 -273 -50
Årsresultat -388 -273 -50
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 295 185 108
Sum omløpsmidler 3 672 4 171 4 522
Sum eiendeler 3 967 4 356 4 630
Sum egenkapital -34 354 627
Sum langsiktig gjeld 4 000 4 000 4 000
Sum kortsiktig gjeld 1 2 3

Ability Invest Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ability Invest Holding AS - 989076728
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Breidablikk, 5350 Brattholmen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 17 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
453 000
Egenkapital
927 000
Gjeld
45 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 22 10 37
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 -24 -44
Resultat før skatt 2 -20 85
Ordinært resultat 2 -20 85
Årsresultat 2 -20 85
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 453 449 446
Sum omløpsmidler 519 544 544
Sum eiendeler 972 993 990
Sum egenkapital 927 925 945
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 45 69 45

Ability Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ability Holding AS - 987927178
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Breidablikk, 5350 Brattholmen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 17,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 691 000
Egenkapital
26 702 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 6 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 18 45
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -557 -1 707 -220
Resultat før skatt -11 262 -2 381 27 377
Ordinært resultat -11 262 -2 381 27 377
Årsresultat -11 262 -2 381 27 377
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 18 691 21 466 19 041
Sum omløpsmidler 8 014 19 958 31 339
Sum eiendeler 26 705 41 423 50 380
Sum egenkapital 26 702 37 964 50 345
Sum langsiktig gjeld 0 3 279 0
Sum kortsiktig gjeld 2 180 35

Trollhaugmyra 16 Tomt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trollhaugmyra 16 Tomt AS - 925087815
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Leirvikflaten 23, 5179 Godvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 2020 < 1 år
Adm. direktør 2020 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 493 000
Egenkapital
101 000
Gjeld
17 392 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -41 0
Resultat før skatt -61 0
Ordinært resultat -61 0
Årsresultat -61 0
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 17 493 1 761
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 17 493 1 761
Sum egenkapital 101 161
Sum langsiktig gjeld 2 392 1 600
Sum kortsiktig gjeld 15 000 0

Trollhaugmyra 16 Seksjon 3 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Trollhaugmyra 16 Seksjon 3 AS - 925087831
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Trollhaugmyra 16, 5353 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 2021 1,4 år
Adm. direktør 2020 2021 1,4 år

Straume Teknologisenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Straume Teknologisenter AS - 989235893
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Trollhaugmyra 15, 5353 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2019 < 1 år
Adm. direktør 2007 2019 12,8 år
Styre­medlem 2006 2019 13,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 534 000
Personalkostnader
148 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
75 988 000
Egenkapital
9 000
Gjeld
85 322 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 4
Resultatgrad 14 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 2 0 4
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 55 17 68
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 14 534 13 450 13 635
Driftsresultat 1 353 -9 251 3 872
Resultat før skatt -339 -8 987 5 257
Ordinært resultat -339 -8 987 5 257
Årsresultat -339 -8 987 5 257
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 75 988 75 214 87 856
Sum omløpsmidler 9 344 13 292 34 506
Sum eiendeler 85 332 88 506 122 361
Sum egenkapital 9 84 29 966
Sum langsiktig gjeld 80 886 85 309 91 183
Sum kortsiktig gjeld 4 436 3 113 1 212

Np Invest II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Np Invest II AS - 992912464
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Breidablikk, 5350 Brattholmen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2019 10,5 år

Business Region Bergen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Business Region Bergen AS - 992159790
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Strandgaten 6, 5013 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2013 5 år

Mojo Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mojo Eiendom AS - 992015004
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/ Mongstad Administrasjon Storemyra 162, 5954 Mongstad
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2009 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 153 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
72 096 000
Egenkapital
94 114 000
Gjeld
11 897 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 81 78 81
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 15 153 15 045 14 803
Driftsresultat 7 630 7 555 7 592
Resultat før skatt 5 956 5 943 6 028
Ordinært resultat 5 956 5 943 6 028
Årsresultat 5 956 5 943 6 028
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 72 096 78 314 84 659
Sum omløpsmidler 33 916 22 403 18 306
Sum eiendeler 106 012 100 717 102 965
Sum egenkapital 94 114 96 621 90 678
Sum langsiktig gjeld 349 1 056 1 715
Sum kortsiktig gjeld 11 548 3 040 10 572

Boat Drill AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Boat Drill AS - 991987649
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Breidablikk, 5350 Brattholmen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 1,5 år

Grotnes Steel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grotnes Steel AS - 937585543
Bearbeiding av metaller
Terminalveien, 8626 Mo i Rana
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 172 000
Personalkostnader
7 372 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 761 000
Egenkapital
21 771 000
Gjeld
10 408 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 6 13
Kapitalomsetningshastighet 2 4 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 0 8 16
Kontantstrøm fra drift 0 5 14
Rentedekningsgrad 2 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 18 50 77
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 32 172 38 364 51 890
Driftsresultat -57 1 645 6 080
Resultat før skatt -316 911 4 251
Ordinært resultat -316 911 4 251
Årsresultat -316 911 4 251
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 761 2 903 3 385
Sum omløpsmidler 30 417 27 550 27 189
Sum eiendeler 32 178 30 454 30 573
Sum egenkapital 21 771 19 708 18 796
Sum langsiktig gjeld 7 191 7 191 7 191
Sum kortsiktig gjeld 3 217 3 555 4 586

Klubbavikjo Eigedom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Klubbavikjo Eigedom AS - 987542640
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Helland C/o Husnes Eigedomsselskap AS, 5460 Husnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2010 2,5 år

Miras Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Miras Holding AS - 991036350
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Svenskeveien 20 Mo Industripark, 8626 Mo i Rana
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2010 2,5 år

Klubbavikjo Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Klubbavikjo Eiendom AS - 987510544
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Handelandsvegen 75, 5451 Valen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2018 10,8 år

Smart Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Smart Group AS - 988935131
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Gamle Ålgårdsveien 170, 4325 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2007 < 1 år

Straume Messesenter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Straume Messesenter AS - 990630909
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Breidablikk, 5350 Brattholmen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2019 12,1 år
Adm. direktør 2006 2019 12,1 år

Drilling Supply AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Drilling Supply AS - 889980192
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Mongstad Sør, 5954 Mongstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 2,6 år
Styrets leder 2006 2006 < 1 år
Adm. direktør 2006 2006 < 1 år

Apc AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Apc AS - 990630933
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Eiksstubben 5, 1359 Eiksmarka
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2020 13,8 år
Adm. direktør 2006 2008 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 161 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 12 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 0 -91
Resultat før skatt -13 17 -304
Ordinært resultat -13 17 -304
Årsresultat -13 17 -304
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 161 3 174 3 157
Sum eiendeler 3 161 3 174 3 157
Sum egenkapital 3 161 3 174 3 157
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Nomaco Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nomaco Holding AS - 971220104
Overflatebehandling av metaller
Brakahaugen 18, 5355 Knarrevik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 2,9 år

Lonavegen Partners AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lonavegen Partners AS - 989761757
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Trollhaugmyra 15 Straume Teknologisenter, 5353 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2010 3,7 år
Adm. direktør 2006 2010 3,7 år

Lonavegen Partners Junior AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lonavegen Partners Junior AS - 989761803
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Breidablikk, 5350 Brattholmen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 3,7 år
Adm. direktør 2006 2009 3,7 år

Ability Senter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ability Senter AS - 989235761
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
C/o Geir Nordahl-pedersen Breidablikk, 5350 Brattholmen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2019 13 år
Adm. direktør 2006 2019 13 år

Nord-peko Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nord-peko Invest AS - 989092391
Skattebetingede investeringsselskaper
Arefjord Co/kjell Nordahl-pedersen, 5342 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2010 4,8 år

Rcc Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rcc Holding AS - 988742937
Ikke tilgjengelig
Luramyrveien 25 B, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2006 1 år
Adm. direktør 2005 2006 1 år

Petroleum Services Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Petroleum Services Group AS - 986922113
Teknisk prøving og analyse
Smålonane 16, 5353 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2006 < 1 år
Adm. direktør 2004 2005 < 1 år

Harstad Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Harstad Eiendomsutvikling AS - 988260371
Ikke tilgjengelig
Storgata 4, 9405 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2008 3,1 år

Solborg Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solborg Eiendom AS - 988083437
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Erik Tønnesen Veverigata 12, 4514 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2016 11,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 888 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 927 000
Egenkapital
7 778 000
Gjeld
12 532 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 2
Resultatgrad 20 0 8
Kontantstrøm fra drift 20 0 5
Rentedekningsgrad 10 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 75 17 25
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 888 2 380 2 100
Driftsresultat 1 726 -1 930 68
Resultat før skatt 1 104 -1 736 -169
Ordinært resultat 1 104 -1 736 -169
Årsresultat 1 104 -1 736 -169
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 15 927 16 262 15 359
Sum omløpsmidler 4 384 4 060 2 244
Sum eiendeler 20 310 20 322 17 603
Sum egenkapital 7 778 6 674 8 410
Sum langsiktig gjeld 12 523 13 614 9 250
Sum kortsiktig gjeld 9 35 -57

Semco Maritime Sandnes AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Semco Maritime Sandnes AS - 966588152
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Luramyrveien 25 B, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2005 < 1 år

Nord-peko Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nord-peko Holding AS - 987927240
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Kjell Nordahl-pedersen Arefjordsdalen 4, 5350 Brattholmen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 055 000
Egenkapital
25 410 000
Gjeld
381 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 6 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 34 42
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -57 -47 -58
Resultat før skatt 1 768 1 170 4 815
Ordinært resultat 1 768 1 170 4 815
Årsresultat 1 768 1 170 4 815
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 055 1 255 3 653
Sum omløpsmidler 24 737 24 888 22 819
Sum eiendeler 25 792 26 143 26 472
Sum egenkapital 25 410 24 643 24 972
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 381 1 500 1 500

Cleanup AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Cleanup AS - 979499574
Ikke tilgjengelig
O J Brochsgate 12, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2006 1,6 år

Petrocon Systems AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Petrocon Systems AS - 966402504
Ikke tilgjengelig
Lonavegen, 5342 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 2 år
Adm. direktør 2004 2006 2 år
Styre­medlem 2000 2002 1,5 år

Production Pipeline Technics AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Production Pipeline Technics AS - 980166775
Ikke tilgjengelig
Lonavegen, 5342 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 2 år

Agr Services AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agr Services AS - 986581707
Ikke tilgjengelig
Lonavegen, 5353 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 2,6 år

Oceaneering Pipetech AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Oceaneering Pipetech AS - 986571116
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Smålonane 12-14, 5353 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2005 1,7 år

Agr Dpal AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agr Dpal AS - 986197699
Produksjon av andre rør og rørdeler av stål
Smålonane 12-14, 5353 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2005 2 år
Adm. direktør 2003 2006 2,8 år

Pipetech Innovation AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pipetech Innovation AS - 986108912
Annen teknisk konsulentvirksomhet
C/o Prototech AS Fantoftvegen 38, 5072 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2008 5,2 år

Agr Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agr Group AS - 942317263
Ikke tilgjengelig
Lonavegen, 5342 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 2006 3,1 år
Styrets leder 2003 2006 3,3 år

Sartor Næringspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sartor Næringspark AS - 981038797
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kokstadflaten 30, 5257 Kokstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2011 7,9 år
Adm. direktør 2000 2004 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 592 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
67 378 000
Egenkapital
61 174 000
Gjeld
7 706 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 61 63 59
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 7 592 7 385 7 860
Driftsresultat 2 664 2 741 3 414
Resultat før skatt 1 935 1 548 1 956
Ordinært resultat 1 935 1 548 1 956
Årsresultat 1 935 1 548 1 956
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 67 378 66 615 69 345
Sum omløpsmidler 1 502 31 283 27 982
Sum eiendeler 68 880 97 898 97 327
Sum egenkapital 61 174 59 239 59 946
Sum langsiktig gjeld 2 920 3 129 3 328
Sum kortsiktig gjeld 4 786 35 531 34 053

Enhanced Drilling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Enhanced Drilling AS - 978712606
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Smålonane 16, 5353 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2005 2,4 år
Adm. direktør 2000 2002 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
80
Styremedlemmer
0
Omsetning
279 352 000
Personalkostnader
100 760 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
354 217 000
Egenkapital
68 930 000
Gjeld
411 516 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 4
Resultatgrad 14 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 14
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 62 37 30
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 279 352 205 206 204 522
Driftsresultat 26 054 -8 827 -26 064
Resultat før skatt 13 168 -26 042 -51 718
Ordinært resultat 13 168 -26 042 -51 718
Årsresultat 13 168 -26 042 -51 718
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 354 217 218 795 262 079
Sum omløpsmidler 126 229 130 356 118 385
Sum eiendeler 480 446 349 151 380 464
Sum egenkapital 68 930 43 735 69 775
Sum langsiktig gjeld 302 609 255 284 270 000
Sum kortsiktig gjeld 108 907 50 133 40 689

Petroleum Services Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Petroleum Services Holding AS - 982254477
Uoppgitt
Karenslyst Allé 4, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2005 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
878 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 024 000
Gjeld
162 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 2
Resultatgrad 16 20 12
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 4 6
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 74 83 51
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 878 697 212
Driftsresultat 95 256 13
Resultat før skatt 98 270 157
Ordinært resultat 98 270 157
Årsresultat 98 270 157
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 186 1 080 9 651
Sum eiendeler 1 186 1 080 9 651
Sum egenkapital 1 024 926 656
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 162 154 8 995

Oceaneering Asset Integrity AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oceaneering Asset Integrity AS - 965591095
Teknisk prøving og analyse
Sandslimarka 61, 5254 Sandsli
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2005 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
239
Styremedlemmer
0
Omsetning
314 380 000
Personalkostnader
205 545 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 051 000
Egenkapital
102 336 000
Gjeld
295 241 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 2
Resultatgrad 16 12 2
Kontantstrøm fra drift 18 7 1
Rentedekningsgrad 10 8 2
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 68 50 22
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 314 380 303 146 388 380
Driftsresultat 40 410 20 022 3 038
Resultat før skatt 36 069 14 569 -560
Ordinært resultat 36 069 14 569 -560
Årsresultat 36 069 14 569 -560
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 051 1 276 5 750
Sum omløpsmidler 396 525 380 886 410 450
Sum eiendeler 397 577 382 162 416 199
Sum egenkapital 102 336 101 547 89 910
Sum langsiktig gjeld 0 34 720 134 720
Sum kortsiktig gjeld 295 241 245 894 191 569

Agr Well Services AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agr Well Services AS - 979535406
Ikke tilgjengelig
Lonavegen, 5353 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 3,3 år

Ability Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ability Group AS - 985653259
Ikke tilgjengelig
, 5342 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2005 1,8 år
Adm. direktør 2003 2005 1,8 år
Styrets leder 2003 2003 < 1 år

Connect Services AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Connect Services AS - 983930654
Ikke tilgjengelig
Breidablikk, 5350 Brattholmen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2001 2006 4,8 år
Adm. direktør 2001 2005 4 år

Connect Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Connect Eiendom AS - 983930670
Ikke tilgjengelig
Breidablikk, 5350 Brattholmen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2001 2006 4,8 år
Adm. direktør 2001 2005 4 år

Connect Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Connect Holding AS - 983930697
Ikke tilgjengelig
Breidablikk, 5350 Brattholmen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2001 2006 4,8 år
Adm. direktør 2001 2005 4 år

Agr Pipetech AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agr Pipetech AS - 978692575
Ikke tilgjengelig
, 5363 Ågotnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år