Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Knut Asbjørn Pedersen

Rapportdato: 2020-08-08

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 112 000 og med ett samlet driftsresultat på 573 000. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
El & IT Klubben Akershus Energi Styrets leder 2018 - Aktiv 0 0
Akershus Energi AS Vara­medlem 2005 - Aktiv 1 112 000 573 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Halden Kraftproduksjon AS Styre­medlem 2014 - 2016
Skien Kraftproduksjon AS Styre­medlem 2014 - 2016
Glomma Kraftproduksjon AS Styre­medlem 2014 - 2016
Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS Styre­medlem 2014 - 2016
Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS Styre­medlem 2014 - 2016
Akershus Energi AS Styre­medlem 2008 - 2018
Akershus Energi Vannkraft AS Styre­medlem 2008 - 2016
Akershus Energi Vannkraft AS Vara­medlem 2005 - 2008

El & IT Klubben Akershus Energi

Foretaksinfo
(Aktiv) El & IT Klubben Akershus Energi - 921846150
Arbeidstakerorganisasjoner
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,7 år

Akershus Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi AS - 976542606
Handel med elektrisitet
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2018 10,2 år
Vara­medlem 2005 Aktiv 14,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
34
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 112 000 000
Personalkostnader
95 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 457 000 000
Egenkapital
2 632 000 000
Gjeld
3 528 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 8
Totalt 72 69 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 112 000 1 091 000 831 000
Driftsresultat 573 000 575 000 398 000
Resultat før skatt 200 000 199 000 109 000
Ordinært resultat 200 000 199 000 109 000
Årsresultat 200 000 199 000 105 000
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 457 000 5 344 000 5 223 000
Sum omløpsmidler 703 000 699 000 737 000
Sum eiendeler 6 160 000 6 043 000 5 960 000
Sum egenkapital 2 632 000 2 449 000 2 540 000
Sum langsiktig gjeld 2 941 000 2 825 000 2 966 000
Sum kortsiktig gjeld 587 000 769 000 454 000

Halden Kraftproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Halden Kraftproduksjon AS - 887287562
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 787 000
Personalkostnader
3 945 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
145 992 000
Egenkapital
135 296 000
Gjeld
23 512 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 81 76 70
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 40 787 32 931 27 330
Driftsresultat 22 296 14 445 9 069
Resultat før skatt 11 211 7 548 4 480
Ordinært resultat 11 211 7 548 4 480
Årsresultat 11 514 7 548 4 480
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 145 992 134 680 133 317
Sum omløpsmidler 12 816 14 125 5 993
Sum eiendeler 158 808 148 805 139 310
Sum egenkapital 135 296 124 767 123 511
Sum langsiktig gjeld 11 289 8 175 8 221
Sum kortsiktig gjeld 12 223 15 863 7 578

Skien Kraftproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skien Kraftproduksjon AS - 985316406
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
88 091 000
Personalkostnader
2 641 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
560 495 000
Egenkapital
402 838 000
Gjeld
177 608 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 4 8
Totalt 72 76 72
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 88 091 89 760 63 675
Driftsresultat 53 614 57 056 28 369
Resultat før skatt 29 287 23 760 11 536
Ordinært resultat 29 287 23 760 11 536
Årsresultat 29 468 23 760 11 536
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 560 495 503 816 499 702
Sum omløpsmidler 19 950 77 103 38 541
Sum eiendeler 580 446 580 919 538 243
Sum egenkapital 402 838 399 826 406 955
Sum langsiktig gjeld 119 838 113 576 110 859
Sum kortsiktig gjeld 57 770 67 517 20 429

Glomma Kraftproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Glomma Kraftproduksjon AS - 987287608
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
390 110 000
Personalkostnader
13 147 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 686 243 000
Egenkapital
1 088 841 000
Gjeld
814 382 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 10 7
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 77 77 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 390 110 367 338 278 740
Driftsresultat 287 524 270 681 180 633
Resultat før skatt 176 420 113 823 74 854
Ordinært resultat 176 420 113 823 74 854
Årsresultat 177 480 113 823 74 854
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 686 243 1 716 111 1 725 545
Sum omløpsmidler 216 981 180 456 74 739
Sum eiendeler 1 903 224 1 896 567 1 800 284
Sum egenkapital 1 088 841 1 135 581 1 167 375
Sum langsiktig gjeld 463 618 461 330 444 420
Sum kortsiktig gjeld 350 764 299 656 188 489

Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS - 987287640
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
115 788 000
Personalkostnader
1 366 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
325 223 000
Egenkapital
108 133 000
Gjeld
298 467 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 15 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 2 0
Totalt 77 77 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 115 788 144 963 95 172
Driftsresultat 84 467 111 963 64 704
Resultat før skatt 34 784 45 273 26 216
Ordinært resultat 34 784 45 273 26 216
Årsresultat 6 474 45 273 26 216
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 325 223 320 424 319 596
Sum omløpsmidler 81 377 61 671 19 670
Sum eiendeler 406 601 382 095 339 266
Sum egenkapital 108 133 101 659 86 730
Sum langsiktig gjeld 244 154 212 045 176 705
Sum kortsiktig gjeld 54 313 68 390 75 831

Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS - 987287527
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
291 304 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 246 578 000
Egenkapital
525 734 000
Gjeld
779 206 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 13 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 70 71 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 291 304 338 527 226 824
Driftsresultat 214 299 267 302 158 913
Resultat før skatt 126 612 110 548 64 267
Ordinært resultat 126 612 110 548 64 267
Årsresultat 121 077 110 548 64 267
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 246 578 1 179 388 1 155 876
Sum omløpsmidler 58 362 138 904 61 231
Sum eiendeler 1 304 940 1 318 292 1 217 107
Sum egenkapital 525 734 568 308 625 973
Sum langsiktig gjeld 421 481 415 056 406 942
Sum kortsiktig gjeld 357 725 334 928 184 192

Akershus Energi Vannkraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi Vannkraft AS - 976542622
Handel med elektrisitet
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2016 8 år
Vara­medlem 2005 2008 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
931 922 000
Personalkostnader
11 688 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 185 652 000
Egenkapital
2 299 884 000
Gjeld
364 404 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 63 54 56
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 931 922 907 490 675 128
Driftsresultat -59 232 -145 313 -52 780
Resultat før skatt 301 141 237 892 171 079
Ordinært resultat 301 141 237 892 171 079
Årsresultat 467 846 237 892 171 079
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 185 652 2 317 187 2 207 232
Sum omløpsmidler 478 637 519 300 337 918
Sum eiendeler 2 664 289 2 836 487 2 545 150
Sum egenkapital 2 299 884 1 909 399 2 132 645
Sum langsiktig gjeld 7 822 10 627 28 481
Sum kortsiktig gjeld 356 582 916 461 384 024