Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Knut Asbjørn Pedersen

Rapportdato: 2019-11-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 091 000 og med ett samlet driftsresultat på 575 000. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
El & IT Klubben Akershus Energi Styrets leder 2018 - Aktiv 0 0
Akershus Energi AS Vara­medlem 2005 - Aktiv 1 091 000 575 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Skien Kraftproduksjon AS Styre­medlem 2014 - 2016
Halden Kraftproduksjon AS Styre­medlem 2014 - 2016
Glomma Kraftproduksjon AS Styre­medlem 2014 - 2016
Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS Styre­medlem 2014 - 2016
Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS Styre­medlem 2014 - 2016
Akershus Energi AS Styre­medlem 2008 - 2018
Akershus Energi Vannkraft AS Styre­medlem 2008 - 2016
Akershus Energi Vannkraft AS Vara­medlem 2005 - 2008

El & IT Klubben Akershus Energi

Foretaksinfo
(Aktiv) El & IT Klubben Akershus Energi - 921846150
Arbeidstakerorganisasjoner
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv < 1 år

Akershus Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi AS - 976542606
Handel med elektrisitet
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2018 10,2 år
Vara­medlem 2005 Aktiv 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 091 000 000
Personalkostnader
79 000 000
Lederlønn
2 108 000
Anleggsmidler
5 344 000 000
Egenkapital
2 449 000 000
Gjeld
3 594 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 6
Totalt 69 74 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 091 000 831 000 718 000
Driftsresultat 575 000 398 000 260 000
Resultat før skatt 199 000 109 000 84 000
Ordinært resultat 199 000 109 000 84 000
Årsresultat 199 000 105 000 84 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 344 000 5 223 000 4 895 000
Sum omløpsmidler 699 000 737 000 565 000
Sum eiendeler 6 043 000 5 960 000 5 460 000
Sum egenkapital 2 449 000 2 540 000 2 320 000
Sum langsiktig gjeld 2 825 000 2 966 000 2 711 000
Sum kortsiktig gjeld 769 000 454 000 429 000

Skien Kraftproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skien Kraftproduksjon AS - 985316406
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
89 760 000
Personalkostnader
3 772 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
503 816 000
Egenkapital
399 826 000
Gjeld
181 093 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 4
Totalt 76 72 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 89 760 63 675 50 839
Driftsresultat 57 056 28 369 18 756
Resultat før skatt 23 760 11 536 6 014
Ordinært resultat 23 760 11 536 6 014
Årsresultat 23 760 11 536 6 014
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 503 816 499 702 501 671
Sum omløpsmidler 77 103 38 541 82 050
Sum eiendeler 580 919 538 243 583 721
Sum egenkapital 399 826 406 955 400 295
Sum langsiktig gjeld 113 576 110 859 105 104
Sum kortsiktig gjeld 67 517 20 429 78 322

Halden Kraftproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Halden Kraftproduksjon AS - 887287562
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 931 000
Personalkostnader
5 642 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
134 680 000
Egenkapital
124 767 000
Gjeld
24 038 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 76 70 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 32 931 27 330 19 978
Driftsresultat 14 445 9 069 -2 298
Resultat før skatt 7 548 4 480 -711
Ordinært resultat 7 548 4 480 -711
Årsresultat 7 548 4 480 -711
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 134 680 133 317 137 459
Sum omløpsmidler 14 125 5 993 8 749
Sum eiendeler 148 805 139 310 146 208
Sum egenkapital 124 767 123 511 120 733
Sum langsiktig gjeld 8 175 8 221 8 855
Sum kortsiktig gjeld 15 863 7 578 16 620

Glomma Kraftproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Glomma Kraftproduksjon AS - 987287608
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
367 338 000
Personalkostnader
11 028 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 716 111 000
Egenkapital
1 135 581 000
Gjeld
760 986 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 77 65 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 367 338 278 740 222 812
Driftsresultat 270 681 180 633 124 888
Resultat før skatt 113 823 74 854 47 522
Ordinært resultat 113 823 74 854 47 522
Årsresultat 113 823 74 854 47 522
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 716 111 1 725 545 1 751 686
Sum omløpsmidler 180 456 74 739 28 128
Sum eiendeler 1 896 567 1 800 284 1 779 814
Sum egenkapital 1 135 581 1 167 375 1 177 999
Sum langsiktig gjeld 461 330 444 420 432 044
Sum kortsiktig gjeld 299 656 188 489 169 771

Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS - 987287640
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
144 963 000
Personalkostnader
1 199 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
320 424 000
Egenkapital
101 659 000
Gjeld
280 435 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 77 74 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 144 963 95 172 84 814
Driftsresultat 111 963 64 704 32 233
Resultat før skatt 45 273 26 216 11 978
Ordinært resultat 45 273 26 216 11 978
Årsresultat 45 273 26 216 11 978
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 320 424 319 596 323 693
Sum omløpsmidler 61 671 19 670 18 399
Sum eiendeler 382 095 339 266 342 092
Sum egenkapital 101 659 86 730 95 522
Sum langsiktig gjeld 212 045 176 705 177 950
Sum kortsiktig gjeld 68 390 75 831 68 620

Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS - 987287527
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
338 527 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 179 388 000
Egenkapital
568 308 000
Gjeld
749 984 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 71 68 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 338 527 226 824 200 467
Driftsresultat 267 302 158 913 114 537
Resultat før skatt 110 548 64 267 42 714
Ordinært resultat 110 548 64 267 42 714
Årsresultat 110 548 64 267 42 714
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 179 388 1 155 876 1 165 231
Sum omløpsmidler 138 904 61 231 66 805
Sum eiendeler 1 318 292 1 217 107 1 232 036
Sum egenkapital 568 308 625 973 645 172
Sum langsiktig gjeld 415 056 406 942 402 101
Sum kortsiktig gjeld 334 928 184 192 184 763

Akershus Energi Vannkraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi Vannkraft AS - 976542622
Handel med elektrisitet
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2016 8 år
Vara­medlem 2005 2008 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
907 490 000
Personalkostnader
11 220 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 317 187 000
Egenkapital
1 909 399 000
Gjeld
927 088 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 54 56 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 907 490 675 128 597 267
Driftsresultat -145 313 -52 780 -22 109
Resultat før skatt 237 892 171 079 232 237
Ordinært resultat 237 892 171 079 232 237
Årsresultat 237 892 171 079 232 237
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 317 187 2 207 232 2 221 931
Sum omløpsmidler 519 300 337 918 425 086
Sum eiendeler 2 836 487 2 545 150 2 647 017
Sum egenkapital 1 909 399 2 132 645 2 039 654
Sum langsiktig gjeld 10 627 28 481 40 691
Sum kortsiktig gjeld 916 461 384 024 566 672