Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Trygve Kongsnes

Rapportdato: 2019-05-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 503 957 og med ett samlet driftsresultat på 100 026. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 10 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 67.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Jørnlia Utbygging AS Styrets leder 2016 - Aktiv 137 -10
Systeminvest AS Styrets leder 2016 - Aktiv 900 3
Kvaløyveien 332 AS Styrets leder 2016 - Aktiv 1 440 744
Domkirken Sokn Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 0
Byggesystemer Norge AS Styrets leder 2016 - Aktiv 257 368 48 119

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Karosseritomta AS Styrets leder 2017 - 2018
Osanpollen AS Styrets leder 2017 - 2018
Ofoten Eiendom AS Styrets leder 2017 - 2018
Trollfjord AS Styrets leder 2017 - 2018
Sørsia Eiendom AS Styrets leder 2017 - 2018

Karosseritomta AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Karosseritomta AS - 988689513
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Stormyrveien 45, 8008 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år

Osanpollen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Osanpollen AS - 990056153
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Måseveien 4, 8300 Svolvær
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 973 000
Personalkostnader
68 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 048 000
Egenkapital
2 841 000
Gjeld
8 149 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 76 73 74
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 973 1 912 1 869
Driftsresultat 1 378 1 287 1 372
Resultat før skatt 912 817 848
Ordinært resultat 912 817 848
Årsresultat 912 817 848
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 9 048 9 429 9 810
Sum omløpsmidler 1 942 1 508 1 217
Sum eiendeler 10 990 10 937 11 027
Sum egenkapital 2 841 2 230 1 912
Sum langsiktig gjeld 7 463 7 854 8 240
Sum kortsiktig gjeld 686 853 874

Ofoten Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ofoten Eiendom AS - 999075363
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Klubbholmen 7, 9409 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
534 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 323 000
Egenkapital
-275 000
Gjeld
9 130 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 2
Resultatgrad 0 20 18
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 6 4
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 12 69 60
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 534 1 134 1 232
Driftsresultat -159 543 239
Resultat før skatt -339 196 3
Ordinært resultat -339 196 3
Årsresultat -339 196 3
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 8 323 8 497 5 371
Sum omløpsmidler 531 748 438
Sum eiendeler 8 854 9 245 5 809
Sum egenkapital -275 63 -132
Sum langsiktig gjeld 9 043 9 134 5 775
Sum kortsiktig gjeld 87 48 166

Trollfjord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trollfjord AS - 999161634
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Klubbholmen 7, 9409 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
100 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
103 000
Gjeld
21 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 85 10 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 100 0 0
Driftsresultat 96 -2 -1
Resultat før skatt 74 -1 -1
Ordinært resultat 74 -1 -1
Årsresultat 74 -1 -1
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 2 2
Sum omløpsmidler 124 27 29
Sum eiendeler 124 29 31
Sum egenkapital 103 29 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21 1 1

Sørsia Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sørsia Eiendom AS - 864417302
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Klubbholmen 7, 9409 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
953 000
Personalkostnader
53 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 138 000
Egenkapital
1 529 000
Gjeld
2 100 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 13 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 8
Totalt 78 81 73
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 953 954 919
Driftsresultat 379 456 408
Resultat før skatt 253 800 264
Ordinært resultat 253 800 264
Årsresultat 253 800 264
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 3 138 3 268 3 398
Sum omløpsmidler 490 1 129 702
Sum eiendeler 3 628 4 397 4 100
Sum egenkapital 1 529 1 276 1 276
Sum langsiktig gjeld 1 875 2 120 2 365
Sum kortsiktig gjeld 225 1 002 460

Vinterbro Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vinterbro Eiendom AS - 987326999
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Klubbholmen 7, 9409 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 269 000
Personalkostnader
57 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 959 000
Egenkapital
7 351 000
Gjeld
9 606 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 75 75 73
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 269 2 193 2 144
Driftsresultat 1 534 1 529 1 484
Resultat før skatt 991 950 868
Ordinært resultat 991 950 868
Årsresultat 991 950 868
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 14 959 15 398 15 837
Sum omløpsmidler 1 997 1 496 1 098
Sum eiendeler 16 957 16 894 16 935
Sum egenkapital 7 351 6 360 5 409
Sum langsiktig gjeld 9 107 10 064 11 091
Sum kortsiktig gjeld 499 471 434

Midt-troms AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Midt-troms AS - 982451965
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Botnhågen Sør, 9300 Finnsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 889 000
Personalkostnader
89 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 356 000
Egenkapital
4 671 000
Gjeld
13 451 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 78 74 76
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 889 2 804 2 978
Driftsresultat 1 850 1 768 2 033
Resultat før skatt 1 093 944 1 066
Ordinært resultat 1 093 944 1 066
Årsresultat 1 093 944 1 066
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 15 356 15 781 16 206
Sum omløpsmidler 2 766 2 938 3 257
Sum eiendeler 18 122 18 719 19 463
Sum egenkapital 4 671 4 578 4 634
Sum langsiktig gjeld 11 925 12 690 13 260
Sum kortsiktig gjeld 1 526 1 450 1 569

AS Multisystemer

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Multisystemer - 928251799
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Alkevegen 2 B, 9015 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 080 000
Personalkostnader
431 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 321 000
Egenkapital
17 764 000
Gjeld
15 461 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 82 81 81
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 7 080 6 511 6 591
Driftsresultat 4 366 4 429 4 625
Resultat før skatt 3 097 3 071 3 103
Ordinært resultat 3 097 3 071 3 103
Årsresultat 3 097 3 071 3 103
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 26 321 24 490 25 468
Sum omløpsmidler 6 904 8 299 7 434
Sum eiendeler 33 225 32 789 32 902
Sum egenkapital 17 764 14 667 13 096
Sum langsiktig gjeld 13 342 15 049 16 730
Sum kortsiktig gjeld 2 119 3 073 3 076

Salten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Salten AS - 999130062
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Klubbholmen 7, 9409 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 038 000
Egenkapital
7 015 000
Gjeld
4 983 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 35 10 33
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -9 -8
Resultat før skatt 1 124 -111 786
Ordinært resultat 1 124 -111 786
Årsresultat 1 124 -111 786
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 10 038 10 073 10 038
Sum omløpsmidler 1 959 528 1 600
Sum eiendeler 11 997 10 600 11 637
Sum egenkapital 7 015 5 891 6 002
Sum langsiktig gjeld 4 957 4 683 5 317
Sum kortsiktig gjeld 26 27 319

Mo i Rana AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mo i Rana AS - 999164153
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Klubbholmen 7, 9409 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 672 000
Egenkapital
2 855 000
Gjeld
11 871 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 10 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 2
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 7
Rentedekningsgrad 0 10 4
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 10 78 45
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 62 303
Driftsresultat -103 30 159
Resultat før skatt -201 786 18
Ordinært resultat -201 786 18
Årsresultat -201 786 18
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 10 672 4 936 6 445
Sum omløpsmidler 4 054 2 554 343
Sum eiendeler 14 726 7 491 6 789
Sum egenkapital 2 855 1 057 271
Sum langsiktig gjeld 10 700 6 397 6 354
Sum kortsiktig gjeld 1 171 37 164

Lofoten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lofoten AS - 988436496
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Klubbholmen 7, 9409 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
217 000
Personalkostnader
53 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 643 000
Egenkapital
2 871 000
Gjeld
2 451 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 74 75 78
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 217 210 205
Driftsresultat 85 129 187
Resultat før skatt 305 523 554
Ordinært resultat 305 523 554
Årsresultat 305 523 554
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 4 643 4 562 4 462
Sum omløpsmidler 679 975 1 097
Sum eiendeler 5 322 5 537 5 559
Sum egenkapital 2 871 2 566 2 043
Sum langsiktig gjeld 2 424 2 963 3 501
Sum kortsiktig gjeld 27 8 15

Vesterålen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vesterålen AS - 990197431
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Klubbholmen 7, 9409 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
849 000
Personalkostnader
26 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 305 000
Egenkapital
2 919 000
Gjeld
4 141 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 77 73 70
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 849 812 794
Driftsresultat 553 568 439
Resultat før skatt 336 337 231
Ordinært resultat 336 337 231
Årsresultat 336 337 231
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 6 305 6 221 5 463
Sum omløpsmidler 754 745 1 346
Sum eiendeler 7 060 6 966 6 809
Sum egenkapital 2 919 2 582 2 245
Sum langsiktig gjeld 3 828 4 037 4 236
Sum kortsiktig gjeld 313 347 328

Hålogaland AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hålogaland AS - 971175222
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Klubbholmen 7, 9409 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 340 000
Personalkostnader
68 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 839 000
Egenkapital
9 743 000
Gjeld
23 088 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 8 2 2
Totalt 75 67 67
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 5 340 3 986 3 791
Driftsresultat 3 678 2 418 2 234
Resultat før skatt 2 334 1 289 1 176
Ordinært resultat 2 334 1 289 1 176
Årsresultat 2 334 1 289 1 176
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 29 839 30 839 31 283
Sum omløpsmidler 2 992 596 414
Sum eiendeler 32 831 31 435 31 697
Sum egenkapital 9 743 7 410 6 120
Sum langsiktig gjeld 21 859 23 409 24 948
Sum kortsiktig gjeld 1 229 616 628

Altaelva AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Altaelva AS - 915098193
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Klubbholmen 7, 9409 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 842 000
Egenkapital
3 404 000
Gjeld
13 788 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 0 0
Totalt 6 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -82 -9 0
Resultat før skatt -189 -9 1
Ordinært resultat -189 -9 1
Årsresultat -189 -9 1
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 14 842 2 669 85
Sum omløpsmidler 2 349 90 17
Sum eiendeler 17 191 2 760 102
Sum egenkapital 3 404 93 101
Sum langsiktig gjeld 12 106 103 0
Sum kortsiktig gjeld 1 682 2 564 0

Csam Arcid AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Csam Arcid AS - 981187849
Utgivelse av annen programvare
Håkon Den Gamles gate 5, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2019 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 279 000
Personalkostnader
6 709 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
238 000
Egenkapital
1 240 000
Gjeld
6 350 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 6 12
Kapitalomsetningshastighet 6 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 10
Resultatgrad 16 12 18
Kontantstrøm fra drift 18 7 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 8
Totalt 77 50 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 279 6 985 8 059
Driftsresultat 1 227 371 1 311
Resultat før skatt 1 117 284 990
Ordinært resultat 1 117 284 990
Årsresultat 1 117 284 990
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 238 5 280 5 290
Sum omløpsmidler 7 352 2 076 2 876
Sum eiendeler 7 590 7 356 8 165
Sum egenkapital 1 240 5 197 6 412
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 350 2 160 1 753

Delfelt4 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Delfelt4 AS - 813638932
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Stakkevollveien 49/51, 9010 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 4,2 år

Delfelt3 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Delfelt3 AS - 913638948
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Stakkevollvegen 49 - 51, 9010 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 4,2 år

Skips AS Nordfisk

Foretaksinfo
(Aktiv) Skips AS Nordfisk - 922815305
Transport med taubaner, kabelbaner og skiheiser
Sollivegen 12, 9020 Tromsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2016 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
47
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 134 000
Personalkostnader
13 084 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
64 623 000
Egenkapital
21 390 000
Gjeld
55 275 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 2
Resultatgrad 20 14 12
Kontantstrøm fra drift 20 10 5
Rentedekningsgrad 10 4 4
Likviditetsgrad II 8 0 8
Totalt 83 40 41
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 36 134 23 902 21 687
Driftsresultat 12 356 2 191 1 427
Resultat før skatt 8 355 6 396
Ordinært resultat 8 355 6 396
Årsresultat 8 355 6 396
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 64 623 66 481 57 525
Sum omløpsmidler 12 042 1 819 8 420
Sum eiendeler 76 665 68 300 65 944
Sum egenkapital 21 390 15 035 12 219
Sum langsiktig gjeld 48 715 48 894 50 025
Sum kortsiktig gjeld 6 560 4 371 3 700

Ennte AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ennte AS - 997971671
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Slynga 10, 2005 Rælingen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 760 000
Personalkostnader
12 795 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
502 000
Egenkapital
6 063 000
Gjeld
5 925 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 15 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 12 14 12
Kontantstrøm fra drift 7 10 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 72 81 71
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 39 760 42 812 41 094
Driftsresultat 2 170 3 904 2 229
Resultat før skatt 1 522 3 014 1 688
Ordinært resultat 1 522 3 014 1 688
Årsresultat 1 522 3 014 1 688
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 502 724 1 406
Sum omløpsmidler 11 486 12 430 9 175
Sum eiendeler 11 987 13 154 10 582
Sum egenkapital 6 063 6 041 4 527
Sum langsiktig gjeld 156 258 1 001
Sum kortsiktig gjeld 5 769 6 855 5 054

Vesterålskraft Nett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vesterålskraft Nett AS - 968168134
Distribusjon av elektrisitet
Strandgata 47, 8400 Sortland
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2013 2013 < 1 år
Styre­medlem 2012 2013 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
56
Styremedlemmer
0
Omsetning
110 630 000
Personalkostnader
33 830 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
295 608 000
Egenkapital
105 682 000
Gjeld
217 047 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 12 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 8 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 51 66 26
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 110 630 116 504 99 169
Driftsresultat 7 347 16 876 -6 824
Resultat før skatt 3 086 8 732 -8 140
Ordinært resultat 3 086 8 732 -8 140
Årsresultat 3 086 8 732 -8 140
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 295 608 255 662 240 869
Sum omløpsmidler 27 120 17 677 30 176
Sum eiendeler 322 728 273 339 271 045
Sum egenkapital 105 682 104 596 93 861
Sum langsiktig gjeld 2 141 592 0
Sum kortsiktig gjeld 214 906 168 151 177 184

Vesterålskraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vesterålskraft AS - 995152177
Distribusjon av elektrisitet
Strandgata 47, 8400 Sortland
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2012 2012 < 1 år
Styre­medlem 2012 2012 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
227 750 000
Personalkostnader
47 847 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
464 304 000
Egenkapital
232 637 000
Gjeld
271 800 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 16 18 8
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 64 69 49
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 227 750 217 175 184 923
Driftsresultat 26 209 31 952 7 434
Resultat før skatt 16 856 20 073 2 594
Ordinært resultat 16 856 20 073 2 594
Årsresultat 16 856 20 073 2 594
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 464 304 419 164 397 387
Sum omløpsmidler 40 133 26 311 35 106
Sum eiendeler 504 437 445 475 432 493
Sum egenkapital 232 637 224 280 214 238
Sum langsiktig gjeld 178 074 150 885 153 661
Sum kortsiktig gjeld 93 726 70 310 64 594

Elisabeth Senteret Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elisabeth Senteret Holding AS - 994296841
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Mellomvegen 50, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2018 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 801 000
Personalkostnader
4 323 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
36 546 000
Egenkapital
10 622 000
Gjeld
30 045 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 3 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 8
Resultatgrad 18 16 20
Kontantstrøm fra drift 20 10 20
Rentedekningsgrad 6 2 10
Likviditetsgrad II 4 2 10
Totalt 65 42 87
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 14 801 12 841 20 659
Driftsresultat 2 384 1 306 9 741
Resultat før skatt 1 079 -381 7 888
Ordinært resultat 1 079 -381 7 888
Årsresultat 1 079 -381 7 888
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 36 546 37 720 38 989
Sum omløpsmidler 4 121 2 115 9 937
Sum eiendeler 40 666 39 835 48 926
Sum egenkapital 10 622 9 543 10 292
Sum langsiktig gjeld 26 685 27 845 37 293
Sum kortsiktig gjeld 3 360 2 447 1 341

Elisabeth Senteret Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Elisabeth Senteret Eiendom AS - 980281442
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Mellomvegen 50, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 1,9 år

Alfheim Stadion AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alfheim Stadion AS - 940847184
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sjølundvegen 1, 9016 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
840 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 000
Egenkapital
-112 000
Gjeld
1 041 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 86 75 90
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 840 636 1 311
Driftsresultat 694 289 992
Resultat før skatt 617 162 825
Ordinært resultat 617 162 825
Årsresultat 617 162 825
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 3 5 138
Sum omløpsmidler 926 1 241 1 379
Sum eiendeler 929 1 246 1 516
Sum egenkapital -112 -729 -892
Sum langsiktig gjeld 849 1 608 2 368
Sum kortsiktig gjeld 192 367 41

Ordfører Kolsum og Hustrus Fond

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ordfører Kolsum og Hustrus Fond - 977148014
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
Rådhuset Tromsø Kommune, 9299 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2017 6,5 år

Alfheim Stadion II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alfheim Stadion II AS - 956983231
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sjølundvegen 1, 9016 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2014 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 600 000
Personalkostnader
227 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
58 186 000
Egenkapital
9 495 000
Gjeld
51 608 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 2 8 21
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 600 1 501 2 478
Driftsresultat -412 -759 32
Resultat før skatt -1 859 -2 120 -1 446
Ordinært resultat -1 859 -2 120 -1 446
Årsresultat -1 859 -2 120 -1 446
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 58 186 59 584 60 982
Sum omløpsmidler 2 917 2 425 3 461
Sum eiendeler 61 103 62 009 64 442
Sum egenkapital 9 495 11 353 13 473
Sum langsiktig gjeld 47 628 49 760 49 680
Sum kortsiktig gjeld 3 980 895 1 289

Krabbin AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Krabbin AS - 991845348
Hav- og kystfiske
Halsan 13, 8340 Stamsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,9 år

Fishex AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fishex AS - 989077791
Administrasjon av finansmarkeder
Lufthavnveien 11, 8370 Leknes
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2008 < 1 år
Styrets leder 2007 2009 1,3 år

Bedriftskompetanse Narvik AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bedriftskompetanse Narvik AS - 992732075
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Teknologiveien 10, 8512 Narvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2008 < 1 år

Bedriftskompetanse Stavanger AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bedriftskompetanse Stavanger AS - 992676507
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Fredrik Langes gate 20, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2008 < 1 år

Bedriftskompetanse International AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bedriftskompetanse International AS - 992545933
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Fredrik Langes gate 20, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2008 < 1 år

Bedriftskompetanse AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bedriftskompetanse AS - 940846390
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Fredrik Langes gate 20, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2010 2,5 år
Styre­medlem 2000 2012 11,4 år
Adm. direktør 2000 2002 2 år

Bedriftskompetanse Trondheim AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bedriftskompetanse Trondheim AS - 979148100
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Fredrik Langes gate 20, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2008 < 1 år
Styrets leder 2006 2008 2,2 år
Styre­medlem 2000 2006 5,7 år

Bedriftskompetanse AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bedriftskompetanse AS - 958779194
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Strandtorget 3, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2008 < 1 år
Styre­medlem 2003 2012 9 år
Styrets leder 2000 2003 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 960 000
Personalkostnader
16 664 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
808 000
Egenkapital
4 341 000
Gjeld
5 771 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 20 19 55
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 27 960 26 066 24 913
Driftsresultat -704 -1 188 760
Resultat før skatt -550 -906 572
Ordinært resultat -550 -906 572
Årsresultat -550 -906 572
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 808 533 311
Sum omløpsmidler 9 304 11 682 10 297
Sum eiendeler 10 112 12 214 10 609
Sum egenkapital 4 341 4 891 5 797
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 771 7 323 4 811

Bedriftskompetanse Hammerfest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bedriftskompetanse Hammerfest AS - 937052111
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Sjøgata 6, 9600 Hammerfest
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2008 < 1 år
Styre­medlem 2000 2008 7,3 år

Bedriftskompetanse Bergen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bedriftskompetanse Bergen AS - 974381532
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Sandviksboder 1 A, 5035 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2008 < 1 år
Adm. direktør 2008 2008 < 1 år
Styre­medlem 2000 2008 7,3 år

Bedriftskompetanse Oslo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bedriftskompetanse Oslo AS - 979391137
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Bygdøy Allè 19, 0262 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2008 < 1 år
Adm. direktør 2008 2008 < 1 år
Styre­medlem 2000 2008 7,3 år

Finnsnes Betong AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Finnsnes Betong AS - 983136850
Ikke tilgjengelig
Andslimoen, 9325 Bardufoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 1 år

Skattøra Næringseiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skattøra Næringseiendom AS - 982569850
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Skattørvegen 62, 9018 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2007 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 500 000
Egenkapital
-2 027 000
Gjeld
7 054 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -31 -35 -29
Resultat før skatt -93 -98 -84
Ordinært resultat -93 -98 -84
Årsresultat -93 -98 -84
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 500 2 500 2 500
Sum omløpsmidler 2 527 2 516 2 546
Sum eiendeler 5 027 5 016 5 046
Sum egenkapital -2 027 -1 935 -1 837
Sum langsiktig gjeld 6 752 6 753 6 773
Sum kortsiktig gjeld 302 198 109

Borgersen & Partners AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borgersen & Partners AS - 986840710
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Akersgata 45, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2011 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 510 000
Personalkostnader
12 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
48 000
Egenkapital
2 015 000
Gjeld
636 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 4 4 0
Kontantstrøm fra drift 3 1 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 37 35 17
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 510 2 159 3 403
Driftsresultat 59 25 -23
Resultat før skatt 50 31 -6
Ordinært resultat 50 31 -6
Årsresultat 50 31 -6
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 48 55 66
Sum omløpsmidler 2 603 2 691 2 513
Sum eiendeler 2 651 2 746 2 579
Sum egenkapital 2 015 2 127 2 096
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 636 619 483

Bedriftskompetanse Bodø AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bedriftskompetanse Bodø AS - 956661811
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Sjøgata 15/17, 8001 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2008 4,9 år
Vara­medlem 2000 2003 2,9 år

Lerøy Aurora AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lerøy Aurora AS - 985940460
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
C/o Kystens Hus Stortorget 1, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2005 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
445
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 422 796 000
Personalkostnader
222 019 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
997 093 000
Egenkapital
902 385 000
Gjeld
1 895 464 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 84 86 79
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 422 796 1 784 359 1 367 333
Driftsresultat 998 856 705 874 439 010
Resultat før skatt 756 448 527 018 324 384
Ordinært resultat 756 448 527 018 324 384
Årsresultat 756 448 527 018 324 384
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 997 093 889 102 828 500
Sum omløpsmidler 1 800 756 1 496 471 1 121 861
Sum eiendeler 2 797 849 2 385 573 1 950 361
Sum egenkapital 902 385 936 524 838 389
Sum langsiktig gjeld 671 970 657 129 622 243
Sum kortsiktig gjeld 1 223 494 791 920 489 729

KS AS Leiranger

Foretaksinfo
(Inaktiv) KS AS Leiranger - 841834682
Ikke tilgjengelig
Stakkevollv 65, 9285 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Saga Hotell AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Saga Hotell AS - 910722921
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Richard Withs Plass 2, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
51
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 271 000
Personalkostnader
13 121 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
67 860 000
Egenkapital
19 269 000
Gjeld
60 548 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 18 16 16
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 8 6 4
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 71 65 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 32 271 31 986 28 919
Driftsresultat 4 687 3 758 3 325
Resultat før skatt 2 298 1 745 682
Ordinært resultat 2 298 1 745 682
Årsresultat 2 298 1 745 682
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 67 860 70 677 72 426
Sum omløpsmidler 11 958 9 382 8 841
Sum eiendeler 79 817 80 058 81 267
Sum egenkapital 19 269 16 972 15 227
Sum langsiktig gjeld 56 070 59 426 62 546
Sum kortsiktig gjeld 4 478 3 660 3 494

Inventos AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inventos AS - 979541791
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Sjølundvegen 7, 9016 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
-8 000
Egenkapital
-18 000
Gjeld
10 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 13 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 15 13 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 -2 0
Resultat før skatt -4 -2 0
Ordinært resultat -4 -2 0
Årsresultat -4 -2 0
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler -8 -8 -6
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler -8 -8 -6
Sum egenkapital -18 -14 -12
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 6 6

Data Consult Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Data Consult Eiendom AS - 974540762
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sjølundv 7, 9016 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2007 6,9 år

Th Benjaminsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Th Benjaminsen AS - 957857159
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
, 8493 Risøyhamn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
28
Styremedlemmer
0
Omsetning
31 958 000
Personalkostnader
6 947 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 690 000
Egenkapital
17 355 000
Gjeld
6 153 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 13 7 6
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 8 12 8
Kontantstrøm fra drift 20 10 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 80 68 60
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 31 958 29 320 26 943
Driftsresultat 1 364 1 571 955
Resultat før skatt 4 695 1 119 640
Ordinært resultat 4 695 1 119 640
Årsresultat 4 695 1 119 640
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 8 690 8 932 8 265
Sum omløpsmidler 14 819 9 010 7 871
Sum eiendeler 23 508 17 942 16 136
Sum egenkapital 17 355 12 811 11 891
Sum langsiktig gjeld 2 669 2 944 2 435
Sum kortsiktig gjeld 3 484 2 188 1 809

Bedriftskompetanse AS Lillehammer

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bedriftskompetanse AS Lillehammer - 956537762
Ikke tilgjengelig
Fåbergg 116, 2603 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Terna AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Terna AS - 947706454
Uoppgitt
Sjølundvegen 7, 9016 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 000
Egenkapital
-500 000
Gjeld
504 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 -40 -8
Resultat før skatt -5 -40 -8
Ordinært resultat -5 -40 -8
Årsresultat -5 -40 -8
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 4 4 4
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 4 4 4
Sum egenkapital -500 -495 -455
Sum langsiktig gjeld 485 485 444
Sum kortsiktig gjeld 19 14 15

Fagernes Ledelse og Rådgivning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fagernes Ledelse og Rådgivning AS - 976921585
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Brattegjerde 27, 6887 Lærdal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2009 8,7 år

Sjølundveien 7 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sjølundveien 7 AS - 974472600
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Strandtorget 1, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,1 år

Jørnlia Utbygging AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jørnlia Utbygging AS - 918179801
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Andslimoen, 9325 Bardufoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
137 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
7 345 000
Gjeld
40 034 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10
Resultatgrad 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 20
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 2 62
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 137 376
Driftsresultat -10 145
Resultat før skatt -238 109
Ordinært resultat -238 109
Årsresultat -238 109
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 0 6 236
Sum omløpsmidler 47 379 1 159
Sum eiendeler 47 379 7 395
Sum egenkapital 7 345 7 345
Sum langsiktig gjeld 10 117 0
Sum kortsiktig gjeld 29 917 50

Systeminvest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Systeminvest AS - 935562023
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Klubbholmen 7, 9409 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
900 000
Personalkostnader
697 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 031 000
Egenkapital
30 444 000
Gjeld
404 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 56 36 36
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 900 0 0
Driftsresultat 3 -224 -78
Resultat før skatt 608 2 261 1 802
Ordinært resultat 608 2 261 1 802
Årsresultat 608 2 261 1 802
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 29 031 25 434 25 191
Sum omløpsmidler 1 817 4 570 2 487
Sum eiendeler 30 848 30 004 27 678
Sum egenkapital 30 444 29 835 27 574
Sum langsiktig gjeld 3 11 11
Sum kortsiktig gjeld 401 158 92

Kvaløyveien 332 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvaløyveien 332 AS - 917567573
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kvaløyvegen 332, 9016 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 440 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 622 000
Egenkapital
12 710 000
Gjeld
328 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 81 73
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 1 440 1 200
Driftsresultat 744 602
Resultat før skatt 568 457
Ordinært resultat 568 457
Årsresultat 568 457
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 10 622 11 215
Sum omløpsmidler 2 416 1 500
Sum eiendeler 13 038 12 715
Sum egenkapital 12 710 12 141
Sum langsiktig gjeld 61 92
Sum kortsiktig gjeld 267 482

Domkirken Sokn

Foretaksinfo
(Aktiv) Domkirken Sokn - 977001080
Religiøse organisasjoner
Sjøgata 2, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3 år

Byggesystemer Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byggesystemer Norge AS - 961830850
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Klubbholmen 7, 9409 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
257 368 000
Personalkostnader
74 584 000
Lederlønn
550 000
Anleggsmidler
127 636 000
Egenkapital
111 504 000
Gjeld
134 736 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 87 91 93
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 257 368 256 414 219 734
Driftsresultat 48 119 47 755 45 919
Resultat før skatt 37 956 37 707 35 049
Ordinært resultat 37 956 37 707 35 049
Årsresultat 27 932 27 762 24 808
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 127 636 48 049 43 219
Sum omløpsmidler 118 602 120 960 107 538
Sum eiendeler 246 239 169 008 150 757
Sum egenkapital 111 504 90 077 86 899
Sum langsiktig gjeld 64 088 8 164 8 768
Sum kortsiktig gjeld 70 648 70 768 55 089

Curatio AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Curatio AS - 916100140
Uoppgitt
C/o Norcap Management AS Etasje 3 Grønnegata 114, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,6 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
6 616 000
Gjeld
7 495 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 0
Totalt 43 43 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 -6
Resultat før skatt 7 163 4 964 -10
Ordinært resultat 7 163 4 964 -10
Årsresultat 7 163 4 964 -10
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 4 000
Sum omløpsmidler 14 111 11 554 90
Sum eiendeler 14 111 11 554 4 090
Sum egenkapital 6 616 6 604 4 090
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 495 4 950 0

AS Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik - 913274199
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Stakkevollvegen 65, 9010 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 364 000
Personalkostnader
1 953 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
111 000
Egenkapital
47 981 000
Gjeld
1 660 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 7 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 6
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 18
Rentedekningsgrad 10 2 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 69 44 68
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 364 4 775 4 729
Driftsresultat -1 475 1 771 1 151
Resultat før skatt 29 408 -5 540 124
Ordinært resultat 29 408 -5 540 124
Årsresultat 29 408 -5 540 124
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 111 16 026 23 051
Sum omløpsmidler 49 531 6 281 6 298
Sum eiendeler 49 642 22 307 29 350
Sum egenkapital 47 981 18 551 24 092
Sum langsiktig gjeld 1 071 2 500 3 929
Sum kortsiktig gjeld 589 1 255 1 329

Sameiet Petersborggaten 36

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Petersborggaten 36 - 983141366
Ikke tilgjengelig
Petersborggaten 36, 9009 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 5,7 år
Styre­medlem 2010 2013 3,3 år

Jessheim Vest Bolig og Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jessheim Vest Bolig og Næring AS - 980725375
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Stakkevollsveien 49/51, 9010 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
46 094 000
Personalkostnader
45 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
9 309 000
Gjeld
32 025 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 2 4
Totalt 92 2 6
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 46 094 0 849
Driftsresultat 33 561 -10 150 -5 540
Resultat før skatt 25 571 -7 751 -4 026
Ordinært resultat 25 571 -7 751 -4 026
Årsresultat 25 571 -7 751 -4 026
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 5 183 2 887
Sum omløpsmidler 41 334 16 594 21 958
Sum eiendeler 41 334 21 776 24 845
Sum egenkapital 9 309 -16 262 -8 511
Sum langsiktig gjeld 23 037 21 270 16 270
Sum kortsiktig gjeld 8 988 16 768 17 086

Tromsø Provincialloge

Foretaksinfo
(Aktiv) Tromsø Provincialloge - 978716350
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Sparre Schneiders veg 6, 9011 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 6,8 år

Workinn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Workinn AS - 966432578
Grunnarbeid
Kvaløyvegen 332, 9016 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 6,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
25
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 842 000
Personalkostnader
12 918 000
Lederlønn
417 000
Anleggsmidler
14 601 000
Egenkapital
42 093 000
Gjeld
8 979 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 1 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 78 85 89
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 38 842 65 951 67 167
Driftsresultat 5 202 10 866 21 495
Resultat før skatt 3 997 8 244 15 947
Ordinært resultat 3 997 8 244 15 947
Årsresultat 3 997 8 244 15 947
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 14 601 19 683 28 395
Sum omløpsmidler 36 472 34 245 39 878
Sum eiendeler 51 073 53 927 68 273
Sum egenkapital 42 093 38 596 42 542
Sum langsiktig gjeld 1 503 1 907 2 217
Sum kortsiktig gjeld 7 476 13 425 23 514

Helse Investering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Helse Investering AS - 994240544
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Mellomvegen 50, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 506 000
Egenkapital
887 000
Gjeld
7 684 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 8 10 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -33 -34 -45
Resultat før skatt -33 -34 -44
Ordinært resultat -33 -34 -44
Årsresultat -33 -34 -44
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 8 506 8 506 8 506
Sum omløpsmidler 65 79 102
Sum eiendeler 8 571 8 585 8 608
Sum egenkapital 887 920 953
Sum langsiktig gjeld 7 648 7 648 7 648
Sum kortsiktig gjeld 36 17 7

Norcap Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norcap Management AS - 997627253
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Grønnegata 114, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 7,5 år
Adm. direktør 2011 Aktiv 7,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 558 000
Personalkostnader
1 170 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 000
Egenkapital
272 000
Gjeld
1 716 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 8 4 4
Kontantstrøm fra drift 5 1 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 37 26 28
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 558 3 463 2 845
Driftsresultat 90 58 55
Resultat før skatt 68 42 48
Ordinært resultat 68 42 48
Årsresultat 68 42 48
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 20 20 20
Sum omløpsmidler 1 968 2 588 2 100
Sum eiendeler 1 988 2 608 2 120
Sum egenkapital 272 204 162
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 716 2 403 1 958

Domkirkens Menighetspleie

Foretaksinfo
(Aktiv) Domkirkens Menighetspleie - 971401982
Andre sosialtjenester uten botilbud
Sjøgata 2, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 Aktiv 8,4 år

Pekog Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pekog Invest AS - 989070371
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Norcap Management AS 3. Etasje Grønnegata 114, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 13,4 år
Adm. direktør 2005 Aktiv 13,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
435 000
Personalkostnader
14 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 457 000
Egenkapital
6 893 000
Gjeld
387 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 8
Resultatgrad 20 16 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 80 31 75
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 435 331 409
Driftsresultat 120 37 167
Resultat før skatt 835 -819 191
Ordinært resultat 835 -819 191
Årsresultat 835 -819 191
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 457 2 602 3 189
Sum omløpsmidler 4 823 4 030 4 809
Sum eiendeler 7 279 6 632 7 998
Sum egenkapital 6 893 6 357 7 377
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 387 274 621

Storegga Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storegga Entreprenør AS - 934922301
Oppføring av bygninger
Andslimoen, 9325 Bardufoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
41
Styremedlemmer
0
Omsetning
111 508 000
Personalkostnader
19 880 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 165 000
Egenkapital
35 497 000
Gjeld
20 725 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 7 13
Kapitalomsetningshastighet 6 4 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 12 14 16
Kontantstrøm fra drift 10 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 67 63 80
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 111 508 95 499 119 449
Driftsresultat 7 872 8 285 13 619
Resultat før skatt 6 123 6 447 10 056
Ordinært resultat 6 123 6 447 10 056
Årsresultat 6 123 6 447 10 056
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 9 165 8 861 16 159
Sum omløpsmidler 47 057 72 500 44 604
Sum eiendeler 56 222 81 361 60 764
Sum egenkapital 35 497 29 612 30 400
Sum langsiktig gjeld 1 055 1 268 1 819
Sum kortsiktig gjeld 19 670 50 482 28 544

Storegga Betong AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storegga Betong AS - 976118472
Produksjon av ferdigblandet betong
Storegga 1, 9325 Bardufoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
42 311 000
Personalkostnader
6 777 000
Lederlønn
1 066 000
Anleggsmidler
19 631 000
Egenkapital
27 860 000
Gjeld
6 492 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 87 92 96
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 42 311 65 158 65 904
Driftsresultat 5 833 16 825 17 274
Resultat før skatt 4 489 12 678 12 603
Ordinært resultat 4 489 12 678 12 603
Årsresultat 4 489 12 678 12 603
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 19 631 22 603 14 807
Sum omløpsmidler 14 721 16 076 19 413
Sum eiendeler 34 352 38 679 34 220
Sum egenkapital 27 860 27 371 21 693
Sum langsiktig gjeld 0 1 670 2 034
Sum kortsiktig gjeld 6 492 9 639 10 493