Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ulla Rimmer Stiles

Rapportdato: 2020-01-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 33 923 og med ett samlet driftsresultat på 5 020. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Reisevaksiner Trondheim AS Vara­medlem 2017 - Aktiv 6 009 200
Coperio Holding AS Vara­medlem 2010 - Aktiv 759 297
Coperiosenteret AS Vara­medlem 2003 - Aktiv 26 378 4 383
Tellus Eiendom AS Vara­medlem 2000** - Aktiv 777 169
Estonia Investment AS Vara­medlem 2000** - Aktiv 0 -29

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Charlottenlund Sportsklubb Fotball Nestleder styre 2006 - 2009
Lade Fysioterapi Ulla R Stiles Styrets leder 2000** - 2018
Arma Agora AS Vara­medlem 2000** - 2004
Arma Agora AS Vara­medlem 2000** - 2004

Reisevaksiner Trondheim AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Reisevaksiner Trondheim AS - 982539668
Andre helsetjenester
Olav Tryggvasons gate 2b, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 009 000
Personalkostnader
1 743 000
Lederlønn
619 000
Anleggsmidler
226 000
Egenkapital
-224 000
Gjeld
1 282 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 52 15 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 009 4 359 4 428
Driftsresultat 200 -205 -107
Resultat før skatt 104 -178 -88
Ordinært resultat 104 -178 -88
Årsresultat 104 -178 -88
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 226 304 188
Sum omløpsmidler 832 456 365
Sum eiendeler 1 058 759 553
Sum egenkapital -224 -459 -281
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 282 1 219 834

Coperio Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Coperio Holding AS - 888827412
Andre helsetjenester
Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 9,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
759 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
59 024 000
Egenkapital
38 662 000
Gjeld
45 453 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 12 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 2
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 8
Likviditetsgrad II 6 2 0
Totalt 64 74 57
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 759 1 129 1 053
Driftsresultat 297 646 195
Resultat før skatt 3 038 11 833 1 879
Ordinært resultat 3 038 11 833 1 879
Årsresultat 3 038 11 833 1 879
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 59 024 59 473 58 310
Sum omløpsmidler 25 090 20 577 10 489
Sum eiendeler 84 115 80 049 68 799
Sum egenkapital 38 662 35 624 24 206
Sum langsiktig gjeld 28 659 7 929 8 629
Sum kortsiktig gjeld 16 794 36 497 35 964

Coperiosenteret AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Coperiosenteret AS - 985311013
Andre helsetjenester
Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 Aktiv 17 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
36
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 378 000
Personalkostnader
13 922 000
Lederlønn
794 000
Anleggsmidler
683 000
Egenkapital
11 995 000
Gjeld
10 400 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 12 15
Kapitalomsetningshastighet 4 2 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 84 81 88
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 26 378 26 452 36 073
Driftsresultat 4 383 3 672 6 284
Resultat før skatt 3 799 3 134 5 027
Ordinært resultat 3 799 3 134 5 027
Årsresultat 3 799 3 134 5 027
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 683 221 177
Sum omløpsmidler 21 712 26 278 26 114
Sum eiendeler 22 395 26 499 26 291
Sum egenkapital 11 995 11 506 9 893
Sum langsiktig gjeld 2 492 5 892 5 340
Sum kortsiktig gjeld 7 908 9 101 11 059

Tellus Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tellus Eiendom AS - 979345704
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 19,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
777 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 543 000
Egenkapital
1 260 000
Gjeld
7 117 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 1 20 20
Rentedekningsgrad 2 6 6
Likviditetsgrad II 10 6 10
Totalt 39 62 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 777 812 1 046
Driftsresultat 169 377 452
Resultat før skatt 2 301 347
Ordinært resultat 2 301 347
Årsresultat 2 301 347
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 543 5 543 5 553
Sum omløpsmidler 2 834 15 387 16 478
Sum eiendeler 8 376 20 930 22 031
Sum egenkapital 1 260 1 258 11 957
Sum langsiktig gjeld 6 917 8 289 9 654
Sum kortsiktig gjeld 200 11 383 420

Estonia Investment AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Estonia Investment AS - 981083903
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 19,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
486 000
Egenkapital
-1 078 000
Gjeld
1 564 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -29 -28 -149
Resultat før skatt -29 -28 -149
Ordinært resultat -29 -28 -149
Årsresultat -29 -28 -149
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 486 438 402
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 486 438 402
Sum egenkapital -1 078 -1 048 -1 020
Sum langsiktig gjeld 1 559 1 470 1 405
Sum kortsiktig gjeld 5 16 17

Charlottenlund Sportsklubb Fotball

Foretaksinfo
(Inaktiv) Charlottenlund Sportsklubb Fotball - 984440510
Idrettslag og -klubber
Tunvegen 17 B, 7058 Jakobsli
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 2009 3,3 år

Lade Fysioterapi Ulla R Stiles

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lade Fysioterapi Ulla R Stiles - 976874757
Fysioterapitjeneste
Harald Hårfagres gate 2, 7041 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2018 17,9 år

Arma Agora AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arma Agora AS - 980983900
Engroshandel med sportsutstyr
Hasselbakkvegen 1b, 7053 Ranheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2004 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
231 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
200 000
Egenkapital
508 000
Gjeld
705 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 4
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 2
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 79 2 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 231 69 50
Driftsresultat 102 -24 1
Resultat før skatt 615 -24 -4
Ordinært resultat 615 -24 -4
Årsresultat 615 -24 -4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 200 136 136
Sum omløpsmidler 1 013 110 72
Sum eiendeler 1 213 246 208
Sum egenkapital 508 -106 -82
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 705 352 290

Stiles Management AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stiles Management AS - 981314018
Ikke tilgjengelig
Nordliveien 1 B, 7053 Ranheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 6 år