Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anne-G Fredvig-Erichsen

Rapportdato: 2020-07-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 205 594 og med ett samlet driftsresultat på 12 771. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Fafe Lbt AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 14 892 5 175
Fafe Trans AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 54 511 487
Hauer Rauma AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 72 960 1 642
Hauer AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 47 751 1 752
17. Mai Komiteen Kontakt­person 2017 - Aktiv 0 0
Vågsetra Skolekorps Styre­medlem 2009 - Aktiv 0 0
Fafe AS Vara­medlem 2005 - Aktiv 15 480 3 715

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fafe Lbt AS Vara­medlem 2007 - 2019
Fafe Trans AS Vara­medlem 2004 - 2019
17. Mai Komiteen Styre­medlem 2017 - 2019
T. Malo Transport AS Styre­medlem 2016 - 2019
Malo Transport AS Vara­medlem 2016 - 2016
Malo Transport AS Styre­medlem 2016 - 2018

Fafe Lbt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fafe Lbt AS - 991071024
Godstransport på vei
Notvollvegen 1, 6456 Skåla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2007 2019 12,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 892 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 207 000
Egenkapital
3 941 000
Gjeld
12 549 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 3
Kapitalomsetningshastighet 6 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 2
Resultatgrad 20 0 8
Kontantstrøm fra drift 20 0 3
Rentedekningsgrad 10 0 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 89 10 36
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 14 892 0 1 410
Driftsresultat 5 175 -45 65
Resultat før skatt 3 821 -37 31
Ordinært resultat 3 821 -37 31
Årsresultat 3 821 -37 31
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 13 207 22 12
Sum omløpsmidler 3 282 797 1 705
Sum eiendeler 16 489 819 1 717
Sum egenkapital 3 941 795 831
Sum langsiktig gjeld 11 585 0 840
Sum kortsiktig gjeld 964 24 45

Fafe Trans AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fafe Trans AS - 984661460
Godstransport på vei
Notvollvegen 1, 6456 Skåla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2004 2019 15,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
54
Styremedlemmer
0
Omsetning
54 511 000
Personalkostnader
22 430 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
358 000
Egenkapital
2 268 000
Gjeld
6 285 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 2 4 4
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 44 48 50
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 54 511 52 679 48 689
Driftsresultat 487 736 890
Resultat før skatt 345 526 674
Ordinært resultat 345 526 674
Årsresultat 345 526 674
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 358 408 507
Sum omløpsmidler 8 196 10 836 9 771
Sum eiendeler 8 554 11 244 10 278
Sum egenkapital 2 268 4 923 4 397
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 285 6 321 5 881

Hauer Rauma AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hauer Rauma AS - 970980873
Godstransport på vei
Alvikvegen 201b, 6019 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
69
Styremedlemmer
0
Omsetning
72 960 000
Personalkostnader
27 153 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
944 000
Egenkapital
2 489 000
Gjeld
12 281 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 12 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 4
Resultatgrad 4 8 0
Kontantstrøm fra drift 5 7 1
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 8 6
Totalt 54 68 26
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 72 960 51 059 36 105
Driftsresultat 1 642 2 072 -1 499
Resultat før skatt 1 358 1 599 -1 276
Ordinært resultat 1 358 1 599 -1 276
Årsresultat 1 358 1 599 -1 276
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 944 858 1 885
Sum omløpsmidler 13 826 10 753 6 343
Sum eiendeler 14 770 11 611 8 228
Sum egenkapital 2 489 4 911 3 313
Sum langsiktig gjeld 293 265 341
Sum kortsiktig gjeld 11 988 6 435 4 574

Hauer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hauer AS - 992316802
Godstransport på vei
Alvikvegen 201b, 6019 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
60
Styremedlemmer
0
Omsetning
47 751 000
Personalkostnader
25 678 000
Lederlønn
928 000
Anleggsmidler
2 280 000
Egenkapital
5 322 000
Gjeld
12 165 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 12 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 8 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 18 18
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 62 81 81
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 47 751 40 409 41 321
Driftsresultat 1 752 2 661 3 140
Resultat før skatt 981 2 024 2 690
Ordinært resultat 981 2 024 2 690
Årsresultat 981 2 024 2 690
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 280 4 364 6 140
Sum omløpsmidler 15 207 11 950 11 294
Sum eiendeler 17 487 16 314 17 434
Sum egenkapital 5 322 5 137 5 616
Sum langsiktig gjeld 2 440 3 458 4 455
Sum kortsiktig gjeld 9 725 7 719 7 363

17. Mai Komiteen

Foretaksinfo
(Aktiv) 17. Mai Komiteen - 814440222
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Astrid K. O. Vågseter Vågsetra Skole Isdamvegen, 6456 Skåla
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2017 Aktiv 3,1 år
Styre­medlem 2017 2019 1,9 år

Vågsetra Skolekorps

Foretaksinfo
(Aktiv) Vågsetra Skolekorps - 992886935
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 11,4 år

Fafe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fafe AS - 988223344
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Notvollvegen 1, 6456 Skåla
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 Aktiv 15,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 480 000
Personalkostnader
1 617 000
Lederlønn
584 000
Anleggsmidler
16 568 000
Egenkapital
15 895 000
Gjeld
8 627 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 13 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 87 88 88
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 15 480 14 440 13 741
Driftsresultat 3 715 5 011 5 363
Resultat før skatt 2 653 2 682 3 878
Ordinært resultat 2 653 2 682 3 878
Årsresultat 2 653 2 682 3 878
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 16 568 16 289 16 945
Sum omløpsmidler 7 954 8 192 5 048
Sum eiendeler 24 522 24 481 21 992
Sum egenkapital 15 895 13 704 11 022
Sum langsiktig gjeld 4 967 6 946 8 028
Sum kortsiktig gjeld 3 660 3 831 2 943

T. Malo Transport AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) T. Malo Transport AS - 917544220
Godstransport på vei
Notvollvegen 1, 6456 Skåla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 2,4 år

Malo Transport AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Malo Transport AS - 917039852
Eiendomsforvaltning
Omagata 115, 6517 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2016 < 1 år
Styre­medlem 2016 2018 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 832 000
Personalkostnader
4 232 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 481 000
Egenkapital
-745 000
Gjeld
14 583 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 8
Likviditetsgrad II 0 2 10
Totalt 9 7 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 14 832 1 824 1 300
Driftsresultat -1 629 -226 268
Resultat før skatt -1 665 -1 553 125
Ordinært resultat -1 665 -1 553 125
Årsresultat -1 665 -1 553 125
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 481 12 427 20 045
Sum omløpsmidler 1 358 931 825
Sum eiendeler 13 839 13 358 20 870
Sum egenkapital -745 564 2 118
Sum langsiktig gjeld 11 509 11 651 18 590
Sum kortsiktig gjeld 3 074 1 142 162

Gjeitneset Naustlag Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Gjeitneset Naustlag Sa - 913205057
Eiendomsforvaltning
Notvollvegen 1, 6456 Skåla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 2,3 år

Gjeitnesvågen Velforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Gjeitnesvågen Velforening - 998527945
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Joakim Kårvåg Geitneshøgda 12, 6456 Skåla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 1,9 år

Soundbase AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Soundbase AS - 996257134
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
Fannestrandvegen 10, 6415 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
273 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
89 000
Egenkapital
52 000
Gjeld
123 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 0 0
Totalt 94 85 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 273 112 46
Driftsresultat 61 52 30
Resultat før skatt 43 40 29
Ordinært resultat 43 40 29
Årsresultat 43 40 29
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 89 118 42
Sum omløpsmidler 86 -54 3
Sum eiendeler 175 64 45
Sum egenkapital 52 9 -31
Sum langsiktig gjeld 56 0 3
Sum kortsiktig gjeld 67 55 73

Fafe Frakt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fafe Frakt AS - 943224196
Godstransport på vei
Notvollvegen 1, 6456 Skåla
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2014 6 år

Molde Frakt Fredvig-erichsen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Molde Frakt Fredvig-erichsen - 984276907
Godstransport på vei
Refsnesvegen 3, 6456 Skåla
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2014 12,5 år
Adm. direktør 2002 2014 12,5 år

Skålahallen Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Skålahallen Sa - 967373729
Drift av idrettsanlegg
Vågsetra, 6456 Skåla
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 912 000
Personalkostnader
702 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 431 000
Egenkapital
1 409 000
Gjeld
1 303 000
Driftscore
2015 2014 2013
Totalrentabilitet 12 6 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 20 14 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 83 67 80
Resultatregnskap
2015 2014 2013
Driftsinntekter 1 912 1 910 1 817
Driftsresultat 415 185 365
Resultat før skatt 383 143 321
Ordinært resultat 383 143 321
Årsresultat 383 143 321
Balanseregnskap
2015 2014 2013
Sum anleggsmidler 1 431 1 543 1 662
Sum omløpsmidler 1 281 991 1 118
Sum eiendeler 2 712 2 534 2 780
Sum egenkapital 1 409 1 026 882
Sum langsiktig gjeld 1 072 1 266 1 460
Sum kortsiktig gjeld 231 243 438