Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Rune Stensland

Rapportdato: 2022-12-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 8 163 og med ett samlet driftsresultat på 1 213. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Nordre Nes Velforening Styre­medlem 2010 - Aktiv 0 0
Anleggsgartnerfirmaet Stensland og Meum AS Styrets leder 2003 - Aktiv 8 163 1 213
- Adm. direktør 2003 - Aktiv 8 163 1 213

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sameiet Nordre Neset Styre­medlem 2018 - 2021
Anleggsgartnerfirmaet Stensland og Meum ANS Styre­medlem 2000** - 2006

Sameiet Nordre Neset

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Nordre Neset - 914240999
Ikke tilgjengelig
C/o Fredrik Aas Nesalleen 33, 3124 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2021 3,1 år

Anleggsgartnerfirmaet Stensland og Meum ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Anleggsgartnerfirmaet Stensland og Meum ANS - 958007930
Beplantning av hager og parkanlegg
Nesalleen 11, 3124 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,8 år

Nordre Nes Velforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordre Nes Velforening - 996322408
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 11,9 år

Anleggsgartnerfirmaet Stensland og Meum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Anleggsgartnerfirmaet Stensland og Meum AS - 986095802
Beplantning av hager og parkanlegg
Nesalleen 39, 3124 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 Aktiv 19,1 år
Adm. direktør 2003 Aktiv 19,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 163 000
Personalkostnader
3 527 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 575 000
Egenkapital
2 086 000
Gjeld
3 517 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 15 12
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 1 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 18 18 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 80 86 74
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 8 163 11 679 12 502
Driftsresultat 1 213 1 869 1 150
Resultat før skatt 933 1 406 820
Ordinært resultat 933 1 406 820
Årsresultat 933 1 406 820
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 575 2 964 3 681
Sum omløpsmidler 4 028 4 465 3 840
Sum eiendeler 5 603 7 430 7 521
Sum egenkapital 2 086 2 353 1 947
Sum langsiktig gjeld 502 1 725 2 248
Sum kortsiktig gjeld 3 015 3 351 3 327