Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kristin Sætremyr Fylling

Rapportdato: 2021-08-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 6 537 og med ett samlet driftsresultat på -1 266. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 16.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Mika Holding AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -4
Ålesund Boligutleie AS Styrets leder 2019 - Aktiv 3 378 596
Sætremyr Eiendom AS Styrets leder 2019 - Aktiv 1 715 -1 026
Anette Holding AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -4
Krimyr Holding AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -1
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 -1
Foreningen Haug Boliger Styre­medlem 2018 - Aktiv 1 444 -827

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Mika Holding AS Styre­medlem 2010 - 2019
Mika Holding AS Vara­medlem 2008 - 2010
Ålesund Boligutleie AS Adm. direktør 2006 - 2019
Ålesund Boligutleie AS Styre­medlem 2000** - 2019
Sætremyr Eiendom AS Styre­medlem 2004 - 2019
Anette Holding AS Vara­medlem 2008 - 2019
Krimyr Holding 1 AS Styrets leder 2019 - 2020
Krimyr Holding 1 AS Adm. direktør 2019 - 2020

Mika Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mika Holding AS - 993141690
Uoppgitt
Molovegen 3a, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2 år
Styre­medlem 2010 2019 9 år
Vara­medlem 2008 2010 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
55 000
Gjeld
5 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 0 -1
Resultat før skatt -4 0 -1
Ordinært resultat -4 0 -1
Årsresultat -4 0 -1
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 59 60 60
Sum eiendeler 59 60 60
Sum egenkapital 55 58 59
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 1 1

Ålesund Boligutleie AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ålesund Boligutleie AS - 983471080
Vaktmestertjenester
Molovegen 5, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2 år
Adm. direktør 2006 2019 13,4 år
Styre­medlem 2000 2019 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 378 000
Personalkostnader
970 000
Lederlønn
456 000
Anleggsmidler
4 229 000
Egenkapital
1 308 000
Gjeld
3 231 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 4
Resultatgrad 18 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 6 8
Totalt 73 71 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 378 3 406 3 113
Driftsresultat 596 695 616
Resultat før skatt 399 439 352
Ordinært resultat 399 439 352
Årsresultat 399 439 352
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 229 4 267 4 481
Sum omløpsmidler 311 2 962 3 092
Sum eiendeler 4 539 7 229 7 573
Sum egenkapital 1 308 786 856
Sum langsiktig gjeld 2 539 4 007 5 299
Sum kortsiktig gjeld 692 2 436 1 418

Sætremyr Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sætremyr Eiendom AS - 985827389
Vaktmestertjenester
Molovegen 5, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2 år
Styre­medlem 2004 2019 15 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 715 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
40 724 000
Egenkapital
23 534 000
Gjeld
25 189 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 18 20
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 10 2 2
Totalt 16 33 53
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 715 1 793 2 444
Driftsresultat -1 026 -565 407
Resultat før skatt -1 151 -813 -219
Ordinært resultat -1 151 -813 -219
Årsresultat -1 151 -813 -219
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 40 724 39 375 40 896
Sum omløpsmidler 7 999 1 961 2 145
Sum eiendeler 48 723 41 336 43 042
Sum egenkapital 23 534 5 741 6 555
Sum langsiktig gjeld 24 774 32 298 33 097
Sum kortsiktig gjeld 415 3 297 3 390

Anette Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Anette Holding AS - 893141642
Uoppgitt
Molovegen 5, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2 år
Vara­medlem 2008 2019 10,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
50 000
Gjeld
3 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 0 -1
Resultat før skatt -4 0 -1
Ordinært resultat -4 0 -1
Årsresultat -4 0 -1
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 54 54 55
Sum eiendeler 54 54 55
Sum egenkapital 50 54 55
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 0 0

Krimyr Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Krimyr Holding AS - 922022194
Uoppgitt
Molovegen 5, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2,6 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
37 000
Gjeld
0
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -1
Resultat før skatt -1
Ordinært resultat -1
Årsresultat -1
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 37
Sum eiendeler 37
Sum egenkapital 37
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Foreningen Haug Boliger

Foretaksinfo
(Aktiv) Foreningen Haug Boliger - 971572183
Omsorgsinstitusjoner ellers
Haugvegen 29, 6015 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 444 000
Personalkostnader
482 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 074 000
Egenkapital
4 913 000
Gjeld
2 672 000
Driftscore
2012
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 17
Resultatregnskap
2012
Driftsinntekter 1 444
Driftsresultat -827
Resultat før skatt -823
Ordinært resultat -823
Årsresultat -823
Balanseregnskap
2012
Sum anleggsmidler 5 074
Sum omløpsmidler 2 511
Sum eiendeler 7 585
Sum egenkapital 4 913
Sum langsiktig gjeld 2 576
Sum kortsiktig gjeld 96

Krimyr Holding 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Krimyr Holding 1 AS - 922946027
Uoppgitt
Molovegen 6, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 < 1 år
Adm. direktør 2019 2020 < 1 år

Nye Hotellbygg Ålesund AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nye Hotellbygg Ålesund AS - 918645810
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Stenersgata 2a, 0184 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2020 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 916 000
Personalkostnader
274 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
31 032 000
Egenkapital
24 666 000
Gjeld
16 733 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 83 78 76
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 9 916 7 282 7 038
Driftsresultat 7 305 3 277 3 399
Resultat før skatt 5 254 2 114 2 164
Ordinært resultat 5 254 2 114 2 164
Årsresultat 5 254 2 114 2 164
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 31 032 29 087 30 603
Sum omløpsmidler 10 368 5 644 6 889
Sum eiendeler 41 400 34 731 37 492
Sum egenkapital 24 666 19 412 17 298
Sum langsiktig gjeld 11 081 13 427 15 773
Sum kortsiktig gjeld 5 652 1 892 4 421

Sætremyr Hotellbygg Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sætremyr Hotellbygg Holding AS - 818626452
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Molovegen 6, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 2,3 år

Hotellbygg Ålesund AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hotellbygg Ålesund AS - 890023622
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Molovegen 6, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 3,1 år
Vara­medlem 2009 2014 4,7 år

Moloveien 9 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Moloveien 9 AS - 998854288
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Molovegen 5, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2018 5 år

Sætremyr Prosjekt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sætremyr Prosjekt AS - 996495558
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Molovegen 3a, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2014 2,9 år

Sætremyr Forvaltning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sætremyr Forvaltning AS - 989419374
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Moloveien 3 B, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 3,5 år

Glasshuset Messesenter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Glasshuset Messesenter AS - 969072785
Drift av restauranter og kafeer
Molov 3 B, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2009 8,9 år