Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tuva Elisabeth Rosenlund

Rapportdato: 2020-01-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 450 og med ett samlet driftsresultat på -944. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Skolebakken Borettslag Vara­medlem 2019 - Aktiv 2 450 -944
1001 Fortellinger Tuva Rosenlund Innehaver 2007 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Skolebakken Borettslag Styre­medlem 2017 - 2019
Skolebakken Borettslag Styre­medlem 2017 - 2019
Christiesgate Borettslag Vara­medlem 2004 - 2007

Skolebakken Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Skolebakken Borettslag - 948384418
Borettslag
C/o Obos Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2017 2019 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 450 000
Personalkostnader
148 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 729 000
Egenkapital
7 204 000
Gjeld
14 207 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 2
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 18
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 70 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 450 2 453 2 337
Driftsresultat -944 1 281 634
Resultat før skatt -1 248 989 324
Ordinært resultat -1 248 989 324
Årsresultat -1 248 989 324
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 19 729 19 729 19 729
Sum omløpsmidler 1 683 2 398 1 889
Sum eiendeler 21 412 22 126 21 618
Sum egenkapital 7 204 8 452 7 463
Sum langsiktig gjeld 14 069 13 584 14 104
Sum kortsiktig gjeld 138 90 50

1001 Fortellinger Tuva Rosenlund

Foretaksinfo
(Aktiv) 1001 Fortellinger Tuva Rosenlund - 990788782
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Ogmunds vei 21, 0488 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2007 Aktiv 13 år

Goex Express Tuva Elisabeth Rosenlund

Foretaksinfo
(Inaktiv) Goex Express Tuva Elisabeth Rosenlund - 998803446
Flyttetransport
Othilie Tonnings vei 20b, 0486 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2019 6,8 år

Christiesgate Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Christiesgate Borettslag - 948336766
Borettslag
C/o Obos Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2007 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 910 000
Personalkostnader
91 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 586 000
Egenkapital
-7 473 000
Gjeld
11 575 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 72 72 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 910 1 905 1 889
Driftsresultat 626 667 671
Resultat før skatt 391 427 422
Ordinært resultat 391 427 422
Årsresultat 391 427 422
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 586 2 586 2 586
Sum omløpsmidler 1 517 1 420 1 200
Sum eiendeler 4 102 4 006 3 785
Sum egenkapital -7 473 -7 864 -8 291
Sum langsiktig gjeld 11 419 11 700 11 975
Sum kortsiktig gjeld 156 170 101