Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Gun Helena Svendsen

Rapportdato: 2019-07-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 117 725 og med ett samlet driftsresultat på 17 276. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 11 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 33.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Byggteknikk Regnskap AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Eierseksjonssameiet Porthuset Styre­medlem 2017 - Aktiv 3 550 0
Trondheim Zonta Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 0
Trekanttomten Nedre Elvehavn AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 16 133 9 448
Skansen AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 413 159
- Kontakt­person 2009 - Aktiv 413 159

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Pharmainfo AS Vara­medlem 2016 - 2019
Pharmainfo AS Styre­medlem 2011 - 2016
Byggteknikk Drift AS Nestleder styre 2000** - 2004
Byggteknikk Drift AS Adm. direktør 2000** - 2004
Byggteknikk Prosjekt AS Styre­medlem 2000** - 2004
Brugata Eiendom AS Styre­medlem 2000** - 2004
Dyrborg Panorama AS Styrets leder 2015 - 2018

Byggteknikk Regnskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byggteknikk Regnskap AS - 922210918
Regnskap og bokføring
Leirfossvegen 27b, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Eierseksjonssameiet Porthuset

Foretaksinfo
(Aktiv) Eierseksjonssameiet Porthuset - 986189165
Ikke tilgjengelig
Trenerys gate 7, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 550 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
9 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 2 2 2
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 3 550 3 984 3 678
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 9 344 27
Sum eiendeler 9 344 27
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 344 27

Trondheim Zonta

Foretaksinfo
(Aktiv) Trondheim Zonta - 990465703
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Ruth Hørgård Fagerhaug Verftsgata 3, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,1 år

Trekanttomten Nedre Elvehavn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trekanttomten Nedre Elvehavn AS - 980897001
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 133 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
206 494 000
Egenkapital
-2 885 000
Gjeld
225 079 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 7 20 20
Rentedekningsgrad 2 4 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 49 64 27
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 16 133 18 077 9 458
Driftsresultat 9 448 9 018 -15 402
Resultat før skatt -4 378 546 -9 611
Ordinært resultat -4 378 546 -9 611
Årsresultat -4 378 546 -9 611
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 206 494 211 488 217 827
Sum omløpsmidler 15 700 17 939 2 828
Sum eiendeler 222 193 229 428 220 655
Sum egenkapital -2 885 -3 828 -15 014
Sum langsiktig gjeld 223 847 230 355 185 250
Sum kortsiktig gjeld 1 232 2 900 50 419

Skansen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skansen AS - 982159768
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skansen Kafe, Kai 25 Skansen, 7012 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 3,7 år
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
413 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 639 000
Egenkapital
30 000
Gjeld
1 758 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 4
Likviditetsgrad II 8 2 10
Totalt 69 60 69
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 413 375 320
Driftsresultat 159 114 97
Resultat før skatt 64 27 12
Ordinært resultat 64 27 12
Årsresultat 64 27 12
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 639 1 804 1 483
Sum omløpsmidler 149 116 209
Sum eiendeler 1 788 1 920 1 692
Sum egenkapital 30 -34 -61
Sum langsiktig gjeld 1 665 1 823 1 685
Sum kortsiktig gjeld 93 130 68

Byggteknikk Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byggteknikk Drift AS - 977051320
Eiendomsforvaltning
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,8 år
Nestleder styre 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 895 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
45 930 000
Egenkapital
28 687 000
Gjeld
32 725 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 3 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 4
Totalt 57 61 85
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 895 4 606 16 264
Driftsresultat 1 771 1 778 13 913
Resultat før skatt 1 403 1 535 10 276
Ordinært resultat 1 403 1 535 10 276
Årsresultat 1 403 1 535 10 276
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 45 930 34 066 30 359
Sum omløpsmidler 15 482 22 371 22 174
Sum eiendeler 61 412 56 437 52 533
Sum egenkapital 28 687 27 352 28 764
Sum langsiktig gjeld 1 608 2 096 2 729
Sum kortsiktig gjeld 31 117 26 989 21 040

Byggteknikk Prosjekt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byggteknikk Prosjekt AS - 910934449
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,8 år
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 985 000
Personalkostnader
5 571 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
220 165 000
Egenkapital
29 153 000
Gjeld
240 866 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 4 8
Likviditetsgrad II 10 2 2
Totalt 51 50 62
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 12 985 13 417 27 389
Driftsresultat -1 559 2 324 14 688
Resultat før skatt 10 817 1 272 7 800
Ordinært resultat 10 817 1 272 7 800
Årsresultat 10 817 1 272 7 800
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 220 165 217 500 214 898
Sum omløpsmidler 49 854 13 990 20 771
Sum eiendeler 270 020 231 490 235 669
Sum egenkapital 29 153 18 337 17 065
Sum langsiktig gjeld 235 942 193 400 196 215
Sum kortsiktig gjeld 4 924 19 754 22 390

Brugata Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brugata Eiendom AS - 957286038
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Byggteknikk Prosjekt AS Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,9 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,6 år
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 019 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 987 000
Egenkapital
3 286 000
Gjeld
9 654 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 63 63 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 019 2 057 2 117
Driftsresultat 1 164 1 073 934
Resultat før skatt 717 686 518
Ordinært resultat 717 686 518
Årsresultat 717 686 518
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 987 14 407 14 827
Sum omløpsmidler -1 046 -2 277 427
Sum eiendeler 12 941 12 130 15 254
Sum egenkapital 3 286 2 669 4 984
Sum langsiktig gjeld 9 433 9 286 10 286
Sum kortsiktig gjeld 221 174 -16

Ranheimsfjæra AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ranheimsfjæra AS - 990023565
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,9 år
Vara­medlem 2006 2013 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
59 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 283 000
Egenkapital
138 843 000
Gjeld
31 768 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 12 15
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 65 85 79
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 59 41 505 28 442
Driftsresultat -307 23 462 26 733
Resultat før skatt 137 351 19 401 18 738
Ordinært resultat 137 351 19 401 18 738
Årsresultat 137 351 19 401 18 738
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 24 283 42 288 33 444
Sum omløpsmidler 146 328 100 509 22 585
Sum eiendeler 170 611 142 796 56 029
Sum egenkapital 138 843 20 313 11 412
Sum langsiktig gjeld 9 946 90 582 14 657
Sum kortsiktig gjeld 21 822 31 901 29 961

Thsin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Thsin AS - 989231847
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 457 000
Egenkapital
36 611 000
Gjeld
296 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 42 28 45
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -12 -11
Resultat før skatt 6 790 451 8 067
Ordinært resultat 6 790 451 8 067
Årsresultat 6 790 451 8 067
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 4 457 4 607 4 607
Sum omløpsmidler 32 451 27 520 27 102
Sum eiendeler 36 907 32 126 31 709
Sum egenkapital 36 611 29 821 29 370
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 296 2 306 2 339

Porthuset AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Porthuset AS - 994244655
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 601 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
157 965 000
Egenkapital
160 402 000
Gjeld
158 270 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 64 66 73
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 14 601 13 130 13 866
Driftsresultat 7 103 6 831 7 115
Resultat før skatt 4 992 5 602 5 840
Ordinært resultat 4 992 5 602 5 840
Årsresultat 4 992 5 602 5 840
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 157 965 163 023 167 738
Sum omløpsmidler 160 707 166 489 20 437
Sum eiendeler 318 672 329 512 188 174
Sum egenkapital 160 402 169 587 175 048
Sum langsiktig gjeld 142 158 146 626 8 021
Sum kortsiktig gjeld 16 112 13 299 5 105

Megleronline Eiendomsmegling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Megleronline Eiendomsmegling AS - 990687420
Eiendomsmegling
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2015 4,4 år
Styre­medlem 2008 Aktiv 10,8 år
Styrets leder 2007 2008 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
6 764 000
Gjeld
-900 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 12 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 64 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 1 000 0
Driftsresultat -9 983 -9
Resultat før skatt -8 747 -8
Ordinært resultat -8 747 -8
Årsresultat -8 747 -8
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 864 6 358 6 025
Sum eiendeler 5 864 6 358 6 025
Sum egenkapital 6 764 6 772 6 025
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -900 -414 0

Tema Tur AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tema Tur AS - 991906819
Reisearrangørvirksomhet
C/o Byggteknikk Drift AS Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 Aktiv 10,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 272 000
Personalkostnader
7 055 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
185 000
Egenkapital
499 000
Gjeld
9 741 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 0 6
Kapitalomsetningshastighet 8 4 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 4
Resultatgrad 2 0 4
Kontantstrøm fra drift 1 0 5
Rentedekningsgrad 6 0 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 25 8 39
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 24 272 13 963 13 518
Driftsresultat 26 -1 095 302
Resultat før skatt 11 -630 365
Ordinært resultat 11 -630 365
Årsresultat 11 -630 365
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 185 216 34
Sum omløpsmidler 10 054 10 754 8 789
Sum eiendeler 10 239 10 971 8 823
Sum egenkapital 499 488 1 118
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 741 10 483 7 705

Ppm Robotics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ppm Robotics AS - 982928885
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 Aktiv 16,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 791 000
Personalkostnader
2 760 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 035 000
Egenkapital
6 310 000
Gjeld
8 724 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 3 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 0 8 20
Kontantstrøm fra drift 0 18 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 9 54 73
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 7 791 12 336 6 683
Driftsresultat -1 388 588 1 454
Resultat før skatt -1 883 804 1 081
Ordinært resultat -1 883 804 1 081
Årsresultat -1 883 804 1 081
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 10 035 9 934 8 490
Sum omløpsmidler 5 000 7 011 5 280
Sum eiendeler 15 035 16 946 13 770
Sum egenkapital 6 310 8 194 7 300
Sum langsiktig gjeld 1 800 -9 0
Sum kortsiktig gjeld 6 924 8 761 6 470

Trondhjems Seilforening Havn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trondhjems Seilforening Havn AS - 981497821
Drift av havne- og kaianlegg
Byggteknikk Drift Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 Aktiv 17,1 år
Styrets leder 2000 2002 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 028 000
Personalkostnader
206 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 617 000
Egenkapital
8 123 000
Gjeld
364 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 8 12 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 65 69 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 028 897 1 018
Driftsresultat 34 47 180
Resultat før skatt 58 68 165
Ordinært resultat 58 68 165
Årsresultat 58 68 165
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 617 4 022 4 426
Sum omløpsmidler 4 870 4 483 3 976
Sum eiendeler 8 487 8 504 8 402
Sum egenkapital 8 123 8 289 8 225
Sum langsiktig gjeld 128 119 104
Sum kortsiktig gjeld 236 97 73

Riis Dør og Vindu AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Riis Dør og Vindu AS - 969047780
Bearbeiding av planglass
Østre Rosten 74, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 979 000
Personalkostnader
4 990 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
771 000
Egenkapital
3 631 000
Gjeld
4 589 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 4 8 2
Kontantstrøm fra drift 3 5 1
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 6 4 2
Totalt 51 53 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 32 979 30 897 31 941
Driftsresultat 846 978 168
Resultat før skatt 733 874 100
Ordinært resultat 733 874 100
Årsresultat 733 874 100
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 771 809 855
Sum omløpsmidler 7 449 8 490 6 072
Sum eiendeler 8 220 9 298 6 927
Sum egenkapital 3 631 2 898 2 024
Sum langsiktig gjeld 1 000 1 000 1 000
Sum kortsiktig gjeld 3 589 5 400 3 902

Pharmainfo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pharmainfo AS - 990446571
Drift av web-portaler
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2019 2,2 år
Styre­medlem 2011 2016 5,2 år

Dyrborg Panorama AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dyrborg Panorama AS - 990023654
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Prinsens gate 32, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2018 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
836 000
Gjeld
5 489 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 2 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 13 0
Driftsresultat -13 -1 -28
Resultat før skatt -46 -6 -25
Ordinært resultat -46 -6 -25
Årsresultat -46 -6 -25
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 954 959
Sum omløpsmidler 6 325 6 2
Sum eiendeler 6 325 960 960
Sum egenkapital 836 447 452
Sum langsiktig gjeld 5 288 0 0
Sum kortsiktig gjeld 201 513 508

Exaid AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Exaid AS - 992920513
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2019 4,4 år
Vara­medlem 2010 2014 4,5 år

Zonta Område Norge Av Distrikt 13 Av Zonta International

Foretaksinfo
(Aktiv) Zonta Område Norge Av Distrikt 13 Av Zonta International - 987328541
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Elin Hetland Mong Skoglyvegen 12, 4362 Vigrestad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2017 6,4 år

Ilen Menighets Stiftelse

Foretaksinfo
(Aktiv) Ilen Menighets Stiftelse - 971574666
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Aktiva Solsiden AS Innherredsveien 2c, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2017 6,2 år
Vara­medlem 2009 2011 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 010 000
Personalkostnader
68 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
39 625 000
Egenkapital
20 647 000
Gjeld
34 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 4
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 6 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 37 67 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 010 4 586 4 694
Driftsresultat -180 1 166 1 298
Resultat før skatt -830 521 367
Ordinært resultat -830 521 367
Årsresultat -830 521 367
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 39 625 41 694 43 759
Sum omløpsmidler 15 022 14 839 14 074
Sum eiendeler 54 647 56 533 57 833
Sum egenkapital 20 647 21 477 20 956
Sum langsiktig gjeld 32 832 34 487 36 137
Sum kortsiktig gjeld 1 168 569 740

Energibygget AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Energibygget AS - 991767827
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2017 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 412 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
175 754 000
Egenkapital
17 902 000
Gjeld
157 857 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 63 63 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 22 412 22 157 21 736
Driftsresultat 15 173 15 113 13 560
Resultat før skatt 9 981 9 586 5 452
Ordinært resultat 9 981 9 586 5 452
Årsresultat 9 981 9 586 5 452
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 175 754 182 386 268 300
Sum omløpsmidler 5 24 115
Sum eiendeler 175 759 182 410 268 416
Sum egenkapital 17 902 19 114 20 059
Sum langsiktig gjeld 1 460 1 909 164 595
Sum kortsiktig gjeld 156 397 161 387 83 763

Norsk Medisinsk Infosenter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Medisinsk Infosenter AS - 993735469
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2019 9,1 år

Blaasmo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Blaasmo AS - 979351453
Eiendomsforvaltning
Industriveien 5, 7072 Heimdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 < 1 år

Boostcom Media AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Boostcom Media AS - 990186243
Pr og kommunikasjonstjenester
Mellomila 88, 7018 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2008 1,4 år

Industriveien 59 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Industriveien 59 AS - 990023697
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Carnegie Business Management AS Fjordalléen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2007 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 437 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
32 019 000
Egenkapital
1 533 000
Gjeld
36 971 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 74 71 71
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 5 437 5 251 4 855
Driftsresultat 3 984 3 767 3 136
Resultat før skatt 2 633 2 393 1 667
Ordinært resultat 2 633 2 393 1 667
Årsresultat 2 633 2 393 1 667
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 32 019 32 779 33 540
Sum omløpsmidler 6 485 8 143 8 031
Sum eiendeler 38 503 40 922 41 570
Sum egenkapital 1 533 1 103 624
Sum langsiktig gjeld 32 998 36 489 39 152
Sum kortsiktig gjeld 3 973 3 330 1 794

Sameiet Sletvold Grendalag

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Sletvold Grendalag - 881013312
Ikke tilgjengelig
Sletvold, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2006 < 1 år

Iwmac Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Iwmac Holding AS - 983190510
Programmeringstjenester
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2010 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
64 161 000
Personalkostnader
37 274 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
40 490 000
Egenkapital
35 210 000
Gjeld
36 567 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 14
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 26
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 64 161
Driftsresultat -3 842
Resultat før skatt -3 062
Ordinært resultat -3 062
Årsresultat -3 062
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 40 490
Sum omløpsmidler 31 287
Sum eiendeler 71 777
Sum egenkapital 35 210
Sum langsiktig gjeld 4 500
Sum kortsiktig gjeld 32 067

Deriga AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Deriga AS - 983427839
Ikke tilgjengelig
Leirfossveien 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2006 1 år
Nestleder styre 2004 2004 < 1 år
Styre­medlem 2002 2005 3,1 år

Telesuite Scandinavia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Telesuite Scandinavia AS - 980366278
Kabelbasert telekommunikasjon
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2004 < 1 år
Styre­medlem 2000 2013 12,5 år
Adm. direktør 2000 2003 2,3 år

Boostcom Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Boostcom Group AS - 982316448
Programmeringstjenester
Mellomila 88, 7018 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2019 16,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
66 586 000
Personalkostnader
32 311 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
45 632 000
Egenkapital
20 876 000
Gjeld
53 042 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 8 7 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 66 586 64 442 60 746
Driftsresultat -12 128 -6 523 -4 955
Resultat før skatt -14 081 -13 413 -8 320
Ordinært resultat -14 081 -13 413 -8 320
Årsresultat -14 081 -13 413 -8 320
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 45 632 43 988 47 407
Sum omløpsmidler 28 286 23 572 25 228
Sum eiendeler 73 918 67 560 72 635
Sum egenkapital 20 876 25 864 23 813
Sum langsiktig gjeld 16 092 6 101 8 223
Sum kortsiktig gjeld 36 950 35 596 40 599

Reinertsen Anlegg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Reinertsen Anlegg AS - 810243562
Ikke tilgjengelig
Leiv Eiriksson Senter, 7492 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2004 2,1 år
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Svendsen Gun Helena

Foretaksinfo
(Inaktiv) Svendsen Gun Helena - 970087826
Ikke tilgjengelig
Schnitlersv 12, 7020 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år