Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Gun Helena Svendsen

Rapportdato: 2020-02-16

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 141 219 og med ett samlet driftsresultat på 44 262. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 10 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 11 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 33.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Trondheim Zonta Kontakt­person 2019 - Aktiv 0 0
- Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 0
Byggteknikk Regnskap AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Eierseksjonssameiet Porthuset Styre­medlem 2017 - Aktiv 5 523 197
Trekanttomten Nedre Elvehavn AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 16 579 10 167
Skansen AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 464 187
- Kontakt­person 2009 - Aktiv 464 187

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Pharmainfo AS Vara­medlem 2016 - 2019
Pharmainfo AS Styre­medlem 2011 - 2016
Byggteknikk Drift AS Nestleder styre 2000** - 2004
Byggteknikk Drift AS Adm. direktør 2000** - 2004
Byggteknikk Prosjekt AS Styre­medlem 2000** - 2004
Brugata Eiendom AS Styre­medlem 2000** - 2004
Dyrborg Panorama AS Styrets leder 2015 - 2018

Trondheim Zonta

Foretaksinfo
(Aktiv) Trondheim Zonta - 990465703
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Eva Ohm Frode Rinnans veg 96, 7050 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,6 år

Byggteknikk Regnskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byggteknikk Regnskap AS - 922210918
Regnskap og bokføring
Leirfossvegen 27b, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1 år

Eierseksjonssameiet Porthuset

Foretaksinfo
(Aktiv) Eierseksjonssameiet Porthuset - 986189165
Ikke tilgjengelig
Trenerys gate 7, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 523 000
Personalkostnader
57 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 692 000
Gjeld
78 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 2 2
Totalt 50 2 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 523 3 550 3 984
Driftsresultat 197 0 0
Resultat før skatt 213 0 0
Ordinært resultat 213 0 0
Årsresultat 213 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 770 9 344
Sum eiendeler 1 770 9 344
Sum egenkapital 1 692 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 78 9 344

Trekanttomten Nedre Elvehavn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trekanttomten Nedre Elvehavn AS - 980897001
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 579 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
200 885 000
Egenkapital
963 000
Gjeld
220 606 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 7 20
Rentedekningsgrad 6 2 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 66 49 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 16 579 16 133 18 077
Driftsresultat 10 167 9 448 9 018
Resultat før skatt 3 848 -4 378 546
Ordinært resultat 3 848 -4 378 546
Årsresultat 3 848 -4 378 546
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 200 885 206 494 211 488
Sum omløpsmidler 20 683 15 700 17 939
Sum eiendeler 221 568 222 193 229 428
Sum egenkapital 963 -2 885 -3 828
Sum langsiktig gjeld 219 514 223 847 230 355
Sum kortsiktig gjeld 1 092 1 232 2 900

Skansen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skansen AS - 982159768
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skansen Kafe, Kai 25 Skansen, 7012 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,3 år
Kontakt­person 2009 Aktiv 11 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
464 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 848 000
Egenkapital
109 000
Gjeld
1 884 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 72 69 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 464 413 375
Driftsresultat 187 159 114
Resultat før skatt 79 64 27
Ordinært resultat 79 64 27
Årsresultat 79 64 27
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 848 1 639 1 804
Sum omløpsmidler 145 149 116
Sum eiendeler 1 993 1 788 1 920
Sum egenkapital 109 30 -34
Sum langsiktig gjeld 1 795 1 665 1 823
Sum kortsiktig gjeld 89 93 130

Byggteknikk Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byggteknikk Drift AS - 977051320
Eiendomsforvaltning
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,4 år
Nestleder styre 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
50 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
45 591 000
Egenkapital
24 884 000
Gjeld
42 831 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 6 57 61
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 50 1 895 4 606
Driftsresultat -66 1 771 1 778
Resultat før skatt -3 802 1 403 1 535
Ordinært resultat -3 802 1 403 1 535
Årsresultat -3 802 1 403 1 535
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 45 591 45 930 34 066
Sum omløpsmidler 22 124 15 482 22 371
Sum eiendeler 67 715 61 412 56 437
Sum egenkapital 24 884 28 687 27 352
Sum langsiktig gjeld 1 231 1 608 2 096
Sum kortsiktig gjeld 41 600 31 117 26 989

Byggteknikk Prosjekt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byggteknikk Prosjekt AS - 910934449
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,4 år
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
31 110 000
Personalkostnader
5 810 000
Lederlønn
1 260 000
Anleggsmidler
246 485 000
Egenkapital
43 153 000
Gjeld
266 538 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 0 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 73 51 50
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 31 110 12 985 13 417
Driftsresultat 15 764 -1 559 2 324
Resultat før skatt 13 999 10 817 1 272
Ordinært resultat 13 999 10 817 1 272
Årsresultat 13 999 10 817 1 272
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 246 485 220 165 217 500
Sum omløpsmidler 63 206 49 854 13 990
Sum eiendeler 309 691 270 020 231 490
Sum egenkapital 43 153 29 153 18 337
Sum langsiktig gjeld 257 568 235 942 193 400
Sum kortsiktig gjeld 8 970 4 924 19 754

Brugata Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brugata Eiendom AS - 957286038
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Byggteknikk Prosjekt AS Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,5 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,1 år
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 019 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 987 000
Egenkapital
3 286 000
Gjeld
9 654 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 63 63 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 019 2 057 2 117
Driftsresultat 1 164 1 073 934
Resultat før skatt 717 686 518
Ordinært resultat 717 686 518
Årsresultat 717 686 518
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 987 14 407 14 827
Sum omløpsmidler -1 046 -2 277 427
Sum eiendeler 12 941 12 130 15 254
Sum egenkapital 3 286 2 669 4 984
Sum langsiktig gjeld 9 433 9 286 10 286
Sum kortsiktig gjeld 221 174 -16

Byggteknikk Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byggteknikk Invest AS - 990023565
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,5 år
Vara­medlem 2006 2013 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 619 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 628 000
Egenkapital
148 837 000
Gjeld
24 414 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 15 12
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 83 65 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 619 59 41 505
Driftsresultat 8 348 -307 23 462
Resultat før skatt 9 993 137 351 19 401
Ordinært resultat 9 993 137 351 19 401
Årsresultat 9 993 137 351 19 401
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 17 628 24 283 42 288
Sum omløpsmidler 155 623 146 328 100 509
Sum eiendeler 173 251 170 611 142 796
Sum egenkapital 148 837 138 843 20 313
Sum langsiktig gjeld 4 910 9 946 90 582
Sum kortsiktig gjeld 19 504 21 822 31 901

Thsin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Thsin AS - 989231847
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 430 000
Egenkapital
32 325 000
Gjeld
211 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 42 42 28
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -12 -12
Resultat før skatt 5 714 6 790 451
Ordinært resultat 5 714 6 790 451
Årsresultat 5 714 6 790 451
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 430 4 457 4 607
Sum omløpsmidler 23 106 32 451 27 520
Sum eiendeler 32 537 36 907 32 126
Sum egenkapital 32 325 36 611 29 821
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 211 296 2 306

Porthuset AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Porthuset AS - 994244655
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 678 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
158 828 000
Egenkapital
159 686 000
Gjeld
149 919 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 72 64 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 16 678 14 601 13 130
Driftsresultat 9 546 7 103 6 831
Resultat før skatt 8 284 4 992 5 602
Ordinært resultat 8 284 4 992 5 602
Årsresultat 8 284 4 992 5 602
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 158 828 157 965 163 023
Sum omløpsmidler 150 776 160 707 166 489
Sum eiendeler 309 604 318 672 329 512
Sum egenkapital 159 686 160 402 169 587
Sum langsiktig gjeld 137 741 142 158 146 626
Sum kortsiktig gjeld 12 178 16 112 13 299

Megleronline Eiendomsmegling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Megleronline Eiendomsmegling AS - 990687420
Eiendomsmegling
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 2015 4,4 år
Styre­medlem 2008 Aktiv 11,3 år
Styrets leder 2007 2008 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
6 764 000
Gjeld
-900 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 2 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 1 000
Driftsresultat 0 -9 983
Resultat før skatt 0 -8 747
Ordinært resultat 0 -8 747
Årsresultat 0 -8 747
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 864 5 864 6 358
Sum eiendeler 5 864 5 864 6 358
Sum egenkapital 6 764 6 764 6 772
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -900 -900 -414

Tema Tur AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tema Tur AS - 991906819
Reisearrangørvirksomhet
C/o Byggteknikk Drift AS Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 Aktiv 10,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 110 000
Personalkostnader
5 706 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
165 000
Egenkapital
533 000
Gjeld
5 777 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 1 1 0
Rentedekningsgrad 4 6 0
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 25 25 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 19 110 24 272 13 963
Driftsresultat -130 26 -1 095
Resultat før skatt 35 11 -630
Ordinært resultat 35 11 -630
Årsresultat 35 11 -630
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 165 185 216
Sum omløpsmidler 6 145 10 054 10 754
Sum eiendeler 6 310 10 239 10 971
Sum egenkapital 533 499 488
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 777 9 741 10 483

Ppm Robotics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ppm Robotics AS - 982928885
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 Aktiv 17,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 060 000
Personalkostnader
3 338 000
Lederlønn
901 000
Anleggsmidler
3 917 000
Egenkapital
-1 025 000
Gjeld
11 718 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 5 9 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 060 7 791 12 336
Driftsresultat -1 782 -1 388 588
Resultat før skatt -7 245 -1 883 804
Ordinært resultat -7 245 -1 883 804
Årsresultat -7 245 -1 883 804
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 917 10 035 9 934
Sum omløpsmidler 6 776 5 000 7 011
Sum eiendeler 10 693 15 035 16 946
Sum egenkapital -1 025 6 310 8 194
Sum langsiktig gjeld 1 407 1 800 -9
Sum kortsiktig gjeld 10 311 6 924 8 761

Trondhjems Seilforening Havn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trondhjems Seilforening Havn AS - 981497821
Drift av havne- og kaianlegg
Byggteknikk Drift Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 Aktiv 17,7 år
Styrets leder 2000 2002 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 028 000
Personalkostnader
206 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 617 000
Egenkapital
8 123 000
Gjeld
364 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 8 12 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 65 69 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 028 897 1 018
Driftsresultat 34 47 180
Resultat før skatt 58 68 165
Ordinært resultat 58 68 165
Årsresultat 58 68 165
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 617 4 022 4 426
Sum omløpsmidler 4 870 4 483 3 976
Sum eiendeler 8 487 8 504 8 402
Sum egenkapital 8 123 8 289 8 225
Sum langsiktig gjeld 128 119 104
Sum kortsiktig gjeld 236 97 73

Riis Dør og Vindu AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Riis Dør og Vindu AS - 969047780
Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
Østre Rosten 74, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 979 000
Personalkostnader
4 990 000
Lederlønn
1 065 000
Anleggsmidler
771 000
Egenkapital
3 631 000
Gjeld
4 589 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 4 8 2
Kontantstrøm fra drift 3 5 1
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 6 4 2
Totalt 51 53 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 32 979 30 897 31 941
Driftsresultat 846 978 168
Resultat før skatt 733 874 100
Ordinært resultat 733 874 100
Årsresultat 733 874 100
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 771 809 855
Sum omløpsmidler 7 449 8 490 6 072
Sum eiendeler 8 220 9 298 6 927
Sum egenkapital 3 631 2 898 2 024
Sum langsiktig gjeld 1 000 1 000 1 000
Sum kortsiktig gjeld 3 589 5 400 3 902

Pharmainfo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pharmainfo AS - 990446571
Drift av web-portaler
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2019 2,2 år
Styre­medlem 2011 2016 5,2 år

Dyrborg Panorama AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dyrborg Panorama AS - 990023654
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Vegamot 8a, 7049 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2018 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
836 000
Gjeld
5 489 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 2 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 13 0
Driftsresultat -13 -1 -28
Resultat før skatt -46 -6 -25
Ordinært resultat -46 -6 -25
Årsresultat -46 -6 -25
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 954 959
Sum omløpsmidler 6 325 6 2
Sum eiendeler 6 325 960 960
Sum egenkapital 836 447 452
Sum langsiktig gjeld 5 288 0 0
Sum kortsiktig gjeld 201 513 508

Exaid AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Exaid AS - 992920513
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2019 4,4 år
Vara­medlem 2010 2014 4,5 år

Zonta Område Norge Av Distrikt 13 Av Zonta International

Foretaksinfo
(Aktiv) Zonta Område Norge Av Distrikt 13 Av Zonta International - 987328541
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Elin Hetland Mong Skoglyvegen 12, 4362 Vigrestad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2017 6,4 år

Ilen Menighets Stiftelse

Foretaksinfo
(Aktiv) Ilen Menighets Stiftelse - 971574666
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Aktiva Solsiden AS Innherredsveien 2c, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2017 6,2 år
Vara­medlem 2009 2011 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 010 000
Personalkostnader
68 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
39 625 000
Egenkapital
20 647 000
Gjeld
34 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 4
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 6 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 37 67 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 010 4 586 4 694
Driftsresultat -180 1 166 1 298
Resultat før skatt -830 521 367
Ordinært resultat -830 521 367
Årsresultat -830 521 367
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 39 625 41 694 43 759
Sum omløpsmidler 15 022 14 839 14 074
Sum eiendeler 54 647 56 533 57 833
Sum egenkapital 20 647 21 477 20 956
Sum langsiktig gjeld 32 832 34 487 36 137
Sum kortsiktig gjeld 1 168 569 740

Energibygget AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Energibygget AS - 991767827
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2017 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 412 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
175 754 000
Egenkapital
17 902 000
Gjeld
157 857 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 63 63 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 22 412 22 157 21 736
Driftsresultat 15 173 15 113 13 560
Resultat før skatt 9 981 9 586 5 452
Ordinært resultat 9 981 9 586 5 452
Årsresultat 9 981 9 586 5 452
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 175 754 182 386 268 300
Sum omløpsmidler 5 24 115
Sum eiendeler 175 759 182 410 268 416
Sum egenkapital 17 902 19 114 20 059
Sum langsiktig gjeld 1 460 1 909 164 595
Sum kortsiktig gjeld 156 397 161 387 83 763

Norsk Medisinsk Infosenter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Medisinsk Infosenter AS - 993735469
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2019 9,1 år

Blaasmo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Blaasmo AS - 979351453
Eiendomsforvaltning
Industriveien 5, 7072 Heimdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 < 1 år

Boostcom Media AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Boostcom Media AS - 990186243
Pr og kommunikasjonstjenester
Mellomila 88, 7018 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2008 1,4 år

Industriveien 59 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Industriveien 59 AS - 990023697
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Carnegie Business Management AS Fjordalléen 16, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2007 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 959 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
32 666 000
Egenkapital
54 000
Gjeld
37 294 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 68 74 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 959 5 437 5 251
Driftsresultat 5 022 3 984 3 767
Resultat før skatt 3 593 2 633 2 393
Ordinært resultat 3 593 2 633 2 393
Årsresultat 3 593 2 633 2 393
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 32 666 32 019 32 779
Sum omløpsmidler 4 682 6 485 8 143
Sum eiendeler 37 348 38 503 40 922
Sum egenkapital 54 1 533 1 103
Sum langsiktig gjeld 31 381 32 998 36 489
Sum kortsiktig gjeld 5 913 3 973 3 330

Sameiet Sletvold Grendalag

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Sletvold Grendalag - 881013312
Ikke tilgjengelig
Sletvold, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2006 < 1 år

Iwmac Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Iwmac Holding AS - 983190510
Programmeringstjenester
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2010 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
64 161 000
Personalkostnader
37 274 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
40 490 000
Egenkapital
35 210 000
Gjeld
36 567 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 14
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 26
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 64 161
Driftsresultat -3 842
Resultat før skatt -3 062
Ordinært resultat -3 062
Årsresultat -3 062
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 40 490
Sum omløpsmidler 31 287
Sum eiendeler 71 777
Sum egenkapital 35 210
Sum langsiktig gjeld 4 500
Sum kortsiktig gjeld 32 067

Deriga AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Deriga AS - 983427839
Ikke tilgjengelig
Leirfossveien 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2006 1 år
Nestleder styre 2004 2004 < 1 år
Styre­medlem 2002 2005 3,1 år

Telesuite Scandinavia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Telesuite Scandinavia AS - 980366278
Kabelbasert telekommunikasjon
Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2004 < 1 år
Styre­medlem 2000 2013 12,5 år
Adm. direktør 2000 2003 2,3 år

Boostcom Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Boostcom Group AS - 982316448
Programmeringstjenester
Mellomila 88, 7018 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2019 16,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
66 586 000
Personalkostnader
32 311 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
45 632 000
Egenkapital
20 876 000
Gjeld
53 042 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 8 7 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 66 586 64 442 60 746
Driftsresultat -12 128 -6 523 -4 955
Resultat før skatt -14 081 -13 413 -8 320
Ordinært resultat -14 081 -13 413 -8 320
Årsresultat -14 081 -13 413 -8 320
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 45 632 43 988 47 407
Sum omløpsmidler 28 286 23 572 25 228
Sum eiendeler 73 918 67 560 72 635
Sum egenkapital 20 876 25 864 23 813
Sum langsiktig gjeld 16 092 6 101 8 223
Sum kortsiktig gjeld 36 950 35 596 40 599

Reinertsen Anlegg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Reinertsen Anlegg AS - 810243562
Ikke tilgjengelig
Leiv Eiriksson Senter, 7492 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2004 2,1 år
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Svendsen Gun Helena

Foretaksinfo
(Inaktiv) Svendsen Gun Helena - 970087826
Ikke tilgjengelig
Schnitlersv 12, 7020 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år