Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Trond Dørum Lillebakk

Rapportdato: 2020-08-15

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 7 596 og med ett samlet driftsresultat på 3 102. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
ABC Revisjon AS Adm. direktør 2014 - Aktiv 7 596 3 102
- Styre­medlem 2009 - Aktiv 7 596 3 102

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Tallmann DA Styre­medlem 2005 - 2008
Tallmann DA Adm. direktør 2005 - 2008
Holten Revisjon AS Vara­medlem 2002 - 2017

ABC Revisjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) ABC Revisjon AS - 994613413
Revisjon
Øvre Langgate 26, 3110 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 5,8 år
Styre­medlem 2009 Aktiv 10,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 596 000
Personalkostnader
3 253 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
120 000
Gjeld
3 923 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 89 88 87
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 596 7 071 7 022
Driftsresultat 3 102 2 366 2 826
Resultat før skatt 2 401 1 799 2 120
Ordinært resultat 2 401 1 799 2 120
Årsresultat 2 401 1 799 2 120
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 92
Sum omløpsmidler 4 043 3 541 3 647
Sum eiendeler 4 043 3 541 3 738
Sum egenkapital 120 120 120
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 923 3 421 3 618

Tallmann DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Tallmann DA - 988899380
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Vogellund 31, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2008 3 år
Adm. direktør 2005 2008 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 160 000
Personalkostnader
480 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
65 000
Egenkapital
412 000
Gjeld
359 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 8 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 2
Totalt 98 94 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 160 2 128 1 880
Driftsresultat 998 587 285
Resultat før skatt 955 547 240
Ordinært resultat 955 547 240
Årsresultat 955 547 240
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 65 65 65
Sum omløpsmidler 706 526 1 002
Sum eiendeler 771 591 1 067
Sum egenkapital 412 198 50
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 359 393 1 016

Holten Revisjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Holten Revisjon AS - 979405456
Revisjon
Vogellund 31, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2017 15,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 535 000
Personalkostnader
2 649 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 134 000
Egenkapital
1 935 000
Gjeld
1 278 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 8
Totalt 90 85 91
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 535 8 820 8 098
Driftsresultat 2 248 1 554 1 481
Resultat før skatt 1 724 1 146 1 107
Ordinært resultat 1 724 1 146 1 107
Årsresultat 1 724 1 146 1 107
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 134 2 021 155
Sum omløpsmidler 1 079 1 786 2 248
Sum eiendeler 3 213 3 807 2 402
Sum egenkapital 1 935 1 306 1 270
Sum langsiktig gjeld 0 0 29
Sum kortsiktig gjeld 1 278 2 501 1 103