Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Alexander Viken

Rapportdato: 2021-07-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 22 384 og med ett samlet driftsresultat på 1 262. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Cypherpunx AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
Mega Therion AS Styrets leder 2019 - Aktiv 3 091 136
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 3 091 136
Stiftelsen Nyskolen i Oslo Styre­medlem 2018 - Aktiv 19 293 1 126
Backbone Software DA Adm. direktør 2003 - Aktiv 0 0
8th Day Productions ANS Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Mega Therion Labs AS Styrets leder 2017 - 2021
Mega Therion Labs AS Adm. direktør 2017 - 2018
Agile Mobility Alexander Viken Styrets leder 2012 - 2018
Lifestages AS Styre­medlem 2012 - 2012
Development By Alexander Viken Styrets leder 2007 - 2007
Backbone Software Ltd Adm. direktør 2005 - 2006
Coda Information Design A. Jensen Styrets leder 2000** - 2006
Coda Information Design A. Jensen Styrets leder 2000** - 2006

Cypherpunx AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cypherpunx AS - 926473166
Uoppgitt
C/o Alexander Viken St. Halvards gate 20a, 0192 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år

Mega Therion AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mega Therion AS - 823869142
Programmeringstjenester
C/o Alexander Viken St. Halvards gate 20a, 0192 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,7 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 091 000
Personalkostnader
1 845 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 000
Egenkapital
129 000
Gjeld
467 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 13
Kapitalomsetningshastighet 10
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8
Resultatgrad 8
Kontantstrøm fra drift 7
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 6
Totalt 67
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 3 091
Driftsresultat 136
Resultat før skatt 134
Ordinært resultat 134
Årsresultat 134
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 20
Sum omløpsmidler 576
Sum eiendeler 596
Sum egenkapital 129
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 467

Stiftelsen Nyskolen i Oslo

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Nyskolen i Oslo - 884715342
Ordinær grunnskoleundervisning
Østerdalsgata 7, 0658 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
52
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 293 000
Personalkostnader
14 068 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 000
Egenkapital
7 256 000
Gjeld
2 997 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 6 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 12 4 18
Kontantstrøm fra drift 10 5 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 70 56 94
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 19 293 18 636 19 771
Driftsresultat 1 126 534 2 641
Resultat før skatt 1 144 566 2 656
Ordinært resultat 1 144 566 2 656
Årsresultat 1 144 566 2 656
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 14 41 148
Sum omløpsmidler 10 238 8 618 7 989
Sum eiendeler 10 253 8 659 8 137
Sum egenkapital 7 256 6 112 5 546
Sum langsiktig gjeld 390 367 352
Sum kortsiktig gjeld 2 607 2 180 2 239

Backbone Software DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Backbone Software DA - 885973612
Utgivelse av annen programvare
Waldemar Thranesgate 75, 0175 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 Aktiv 17,9 år

8th Day Productions ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) 8th Day Productions ANS - 979148011
Drift av web-portaler
Bygning P1 Trondheimsveien 2, 0560 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,6 år

Mega Therion Labs AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mega Therion Labs AS - 914286174
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C/o Mesh Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2021 4 år
Adm. direktør 2017 2018 1,1 år

Agile Mobility Alexander Viken

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agile Mobility Alexander Viken - 998828295
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Motzfeldts gate 8, 0187 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2018 5,7 år

Lifestages AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lifestages AS - 997720350
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Beddingen 24, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2012 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-259 000
Gjeld
275 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 -5 -7
Resultat før skatt -32 -5 -7
Ordinært resultat -32 -5 -7
Årsresultat -32 -5 -7
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 27 27
Sum omløpsmidler 16 21 25
Sum eiendeler 16 48 52
Sum egenkapital -259 -227 -223
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 275 275 275

Development By Alexander Viken

Foretaksinfo
(Inaktiv) Development By Alexander Viken - 991289143
Ikke tilgjengelig
Konows gate 22 g C/o Alexander Viken, 0196 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2007 < 1 år

Backbone Software Ltd

Foretaksinfo
(Inaktiv) Backbone Software Ltd - 988357553
Utgivelse av annen programvare
Niels Juels gate 1 B, 0272 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2006 < 1 år

Coda Information Design A. Jensen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Coda Information Design A. Jensen - 976685598
Ikke tilgjengelig
Ullevålsalleen 8, 0852 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Backbone Software Alexander Jensen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Backbone Software Alexander Jensen - 983267807
Ikke tilgjengelig
Wilses gate 8 A C/o Alexander Jensen, 0178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år