Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tage Wold Haug

Rapportdato: 2021-07-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -42. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Avelaan AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -12
- Kontakt­person 2017 - Aktiv 0 -12
Whin AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -10
Twha Invest AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -9
- Kontakt­person 2017 - Aktiv 0 -9
Hmwh Invest AS Vara­medlem 2007 - Aktiv 0 -11

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Avelaan AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avelaan AS - 918836152
Drift av web-portaler
Lilleruts vei 28a, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4,3 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-284 000
Gjeld
1 591 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 28 35 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -33 -76
Resultat før skatt 173 483 -886
Ordinært resultat 173 483 -886
Årsresultat 173 483 -886
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 307 1 122 640
Sum eiendeler 1 307 1 122 640
Sum egenkapital -284 -457 -939
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 591 1 579 1 579

Whin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Whin AS - 918703632
Drift av web-portaler
Lilleruts vei 28a, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 612 000
Egenkapital
-22 000
Gjeld
1 690 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 33 33 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -8 -964
Resultat før skatt 477 475 -993
Ordinært resultat 477 475 -993
Årsresultat 477 475 -993
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 612 1 113 631
Sum omløpsmidler 56 78 85
Sum eiendeler 1 668 1 192 716
Sum egenkapital -22 -498 -974
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 690 1 690 1 690

Twha Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Twha Invest AS - 918633871
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Høvikveien 67, 1356 Bekkestua
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4,4 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
60 000
Egenkapital
-2 000
Gjeld
64 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 13 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 33 29 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -5 -34
Resultat før skatt 20 7 -49
Ordinært resultat 20 7 -49
Årsresultat 20 7 -49
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 60 32 19
Sum omløpsmidler 2 1 2
Sum eiendeler 62 33 21
Sum egenkapital -2 -22 -29
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 64 55 50

Hmwh Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hmwh Invest AS - 990920761
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Lilleruts vei 28a, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 Aktiv 14,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 129 000
Egenkapital
8 033 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 36 37
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -8 -960
Resultat før skatt 501 461 576
Ordinært resultat 501 461 576
Årsresultat 501 461 576
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 5 129 4 451 3 891
Sum omløpsmidler 2 906 3 088 3 198
Sum eiendeler 8 035 7 538 7 089
Sum egenkapital 8 033 7 532 7 071
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 7 18