Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jens Baumann Melberg

Rapportdato: 2021-05-11

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 7 251 og med ett samlet driftsresultat på 266. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Foundry Digital Nor AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
Sameiet Botaniker Resvolls gate Vann og Avløpsnett Kontakt­person 2021 - Aktiv 0 0
Innovation Dock AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 7 251 266
Melberg Investering AS Styrets leder 2014 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2014 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Andrevind AS Styrets leder 2018 - 2019
Laughing Llama AS Styre­medlem 2016 - 2017
Siriskjær Næring AS Styre­medlem 2016 - 2017
Temporarius AS Vara­medlem 2009 - 2010
Stavanger Miljøtaxi AS Vara­medlem 2008 - 2008
Ocean Services AS Vara­medlem 2007 - 2008
Ocean Services AS Vara­medlem 2007 - 2008

Foundry Digital Nor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Foundry Digital Nor AS - 922773866
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
30 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Ordinært resultat 0 0
Årsresultat 0 0
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 30 30
Sum eiendeler 30 30
Sum egenkapital 30 30
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Sameiet Botaniker Resvolls gate Vann og Avløpsnett

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Botaniker Resvolls gate Vann og Avløpsnett - 925008354
Lønnet arbeid i private husholdninger
C/o Jens Baumann Melberg Botaniker Resvolls gate 11, 4022 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år

Innovation Dock AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Innovation Dock AS - 915168078
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bryggerikaien 24, 4014 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 251 000
Personalkostnader
1 072 000
Lederlønn
511 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
109 000
Gjeld
2 584 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 12 7
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 5 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 44 54 46
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 251 5 832 2 901
Driftsresultat 266 254 131
Resultat før skatt 194 196 99
Ordinært resultat 194 196 99
Årsresultat 194 196 99
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 693 1 676 1 275
Sum eiendeler 2 693 1 676 1 275
Sum egenkapital 109 31 24
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 584 1 645 1 251

Melberg Investering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Melberg Investering AS - 914073650
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Jens Baumann Melberg Vestbøtunet 26, 4022 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,7 år
Kontakt­person 2014 Aktiv 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
200 000
Egenkapital
0
Gjeld
217 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 200 217 217
Sum omløpsmidler 17 17 17
Sum eiendeler 217 234 234
Sum egenkapital 0 16 14
Sum langsiktig gjeld 217 220 220
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Andrevind AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andrevind AS - 920874967
Uoppgitt
C/o Advokatfirmaet Selmer AS Løkkeveien 107, 4007 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 217 000
Egenkapital
5 848 000
Gjeld
4 269 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 2 0
Totalt 37 33
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -108 -142
Resultat før skatt 3 261 2 556
Ordinært resultat 3 261 2 556
Årsresultat 3 261 2 556
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 7 217 6 763
Sum omløpsmidler 2 900 2 715
Sum eiendeler 10 117 9 478
Sum egenkapital 5 848 2 587
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 269 6 891

Laughing Llama AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Laughing Llama AS - 814041212
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bryggerikaien 24, 4014 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
55 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 485 000
Egenkapital
1 328 000
Gjeld
1 966 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 14
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 36 0 23
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 55 0 271
Driftsresultat -368 -355 24
Resultat før skatt 77 -55 -36
Ordinært resultat 77 -55 -36
Årsresultat 77 -55 -36
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 485 2 485 2 485
Sum omløpsmidler 809 221 215
Sum eiendeler 3 294 2 706 2 700
Sum egenkapital 1 328 1 251 1 306
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 966 1 455 1 395

Siriskjær Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siriskjær Næring AS - 911556065
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bryggerikaien 24, 4014 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 907 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 250 000
Egenkapital
1 167 000
Gjeld
18 861 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 2
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 65 53 54
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 907 2 202 1 961
Driftsresultat 1 692 892 645
Resultat før skatt 791 208 -65
Ordinært resultat 791 208 -65
Årsresultat 791 208 -65
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 18 250 19 098 19 880
Sum omløpsmidler 1 779 826 886
Sum eiendeler 20 029 19 924 20 766
Sum egenkapital 1 167 723 515
Sum langsiktig gjeld 17 583 18 341 19 119
Sum kortsiktig gjeld 1 278 860 1 132

Temporarius AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Temporarius AS - 994550179
Porteføljeinvesteringsselskaper
Laberget 24, Hinna Park, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2010 < 1 år

Stavanger Miljøtaxi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stavanger Miljøtaxi AS - 992405287
Drift av taxisentraler og annen formidling av persontransport
Geitastova 14, 4031 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 000
Egenkapital
131 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -8 -8
Resultat før skatt -5 -8 -6
Ordinært resultat -5 -8 -6
Årsresultat -5 -8 -6
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 0 0
Sum omløpsmidler 127 135 155
Sum eiendeler 131 135 155
Sum egenkapital 131 135 143
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 11

Ocean Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ocean Services AS - 992028629
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Gauselstubben 3, 4032 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 700 000
Personalkostnader
1 815 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 002 000
Egenkapital
16 352 000
Gjeld
18 302 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 90 90 84
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 17 700 17 700 16 200
Driftsresultat 10 968 10 938 9 897
Resultat før skatt 8 815 8 869 7 863
Ordinært resultat 8 815 8 869 7 863
Årsresultat 8 815 8 869 7 863
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 002 1 251 38
Sum omløpsmidler 33 653 37 574 49 944
Sum eiendeler 34 654 38 825 49 982
Sum egenkapital 16 352 17 511 18 680
Sum langsiktig gjeld 27 40 1
Sum kortsiktig gjeld 18 275 21 275 31 300

Scandia Ink AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Scandia Ink AS - 990336342
Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
, 4066 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 3,3 år