Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Martin Hoft

Rapportdato: 2019-10-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 11 626 og med ett samlet driftsresultat på 3 599. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Skaarbrevik & Isaksen AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 11 617 3 604
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 11 617 3 604
Mh Investments AS Styrets leder 2014 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 0 0
Ragna Hoft Født Engers Legat Styrets leder 2013 - Aktiv 9 -5
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 9 -5

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Skaarbrevik & Isaksen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skaarbrevik & Isaksen AS - 980422917
Revisjon
Olaf Helsets vei 6, 0694 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 1,9 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 617 000
Personalkostnader
6 220 000
Lederlønn
780 000
Anleggsmidler
1 654 000
Egenkapital
557 000
Gjeld
5 832 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 86 88 91
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 617 11 522 11 303
Driftsresultat 3 604 3 705 3 500
Resultat før skatt 2 816 2 855 2 626
Ordinært resultat 2 816 2 855 2 626
Årsresultat 2 816 2 855 2 626
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 654 857 197
Sum omløpsmidler 4 734 5 190 5 568
Sum eiendeler 6 388 6 047 5 765
Sum egenkapital 557 569 565
Sum langsiktig gjeld 919 355 0
Sum kortsiktig gjeld 4 913 5 123 5 200

Mh Investments AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mh Investments AS - 914253322
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Martin Hoft Stallerudveien 91, 0693 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 122 000
Egenkapital
2 452 000
Gjeld
25 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 45 45 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -1 -1
Resultat før skatt 1 333 1 853 251
Ordinært resultat 1 333 1 853 251
Årsresultat 1 333 1 853 251
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 122 1 126 650
Sum omløpsmidler 1 355 1 562 54
Sum eiendeler 2 477 2 688 704
Sum egenkapital 2 452 2 199 452
Sum langsiktig gjeld 9 11 250
Sum kortsiktig gjeld 16 478 2

Ragna Hoft Født Engers Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Ragna Hoft Født Engers Legat - 889012072
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Advokat Blich Nattlandsfjellet 117, 5098 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6,4 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
525 000
Egenkapital
583 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 10 10 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 11 11
Driftsresultat -5 -2 -3
Resultat før skatt -5 -2 -3
Ordinært resultat -5 -2 -3
Årsresultat -5 -2 -3
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 525 561 561
Sum omløpsmidler 63 28 47
Sum eiendeler 588 589 609
Sum egenkapital 583 588 590
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 2 19