Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Alf-Gaute Salte

Rapportdato: 2020-07-14

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 5 841 og med ett samlet driftsresultat på 63. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Akt Eiendom AS Styrets leder 2018 - Aktiv 330 228
- Kontakt­person 2018 - Aktiv 330 228
Ag Salte Holding AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -2
- Styrets leder 2006 - Aktiv 0 -2
Hå Elektro AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 5 511 -163

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Akt Eiendom AS Styre­medlem 2003 - 2018
Bryne Friidrettsklubb Styre­medlem 2006 - 2015

Akt Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akt Eiendom AS - 985748063
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bjorhaugslettå 28, 4365 Nærbø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2 år
Kontakt­person 2018 Aktiv 2 år
Styre­medlem 2003 2018 15 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
330 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 039 000
Egenkapital
1 069 000
Gjeld
787 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 80 78 77
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 330 330 330
Driftsresultat 228 203 219
Resultat før skatt 158 136 142
Ordinært resultat 158 136 142
Årsresultat 158 136 142
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 039 1 110 1 183
Sum omløpsmidler 817 677 701
Sum eiendeler 1 856 1 787 1 884
Sum egenkapital 1 069 988 852
Sum langsiktig gjeld 643 732 825
Sum kortsiktig gjeld 144 66 207

Ag Salte Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ag Salte Holding AS - 989254626
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skjærpebakken 1, 4365 Nærbø
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,4 år
Styrets leder 2006 Aktiv 14,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 874 000
Egenkapital
985 000
Gjeld
1 281 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 21 10 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 -12 -7
Resultat før skatt 45 -43 243
Ordinært resultat 45 -43 243
Årsresultat 45 -43 243
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 874 1 874 493
Sum omløpsmidler 391 417 519
Sum eiendeler 2 265 2 291 1 012
Sum egenkapital 985 939 1 010
Sum langsiktig gjeld 1 277 1 348 2
Sum kortsiktig gjeld 4 4 1

Hå Elektro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hå Elektro AS - 978711820
Elektrisk installasjonsarbeid
Bjorhaugslettå 28, 4365 Nærbø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 511 000
Personalkostnader
3 351 000
Lederlønn
641 000
Anleggsmidler
10 000
Egenkapital
37 000
Gjeld
1 488 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 7
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 15 15 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 511 6 118 7 160
Driftsresultat -163 -46 489
Resultat før skatt -169 -52 377
Ordinært resultat -169 -52 377
Årsresultat -169 -52 377
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 10 10 10
Sum omløpsmidler 1 515 1 584 2 159
Sum eiendeler 1 525 1 594 2 169
Sum egenkapital 37 206 258
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 488 1 388 1 911

Bryne Friidrettsklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Bryne Friidrettsklubb - 987251441
Idrettslag og -klubber
C/o Rune Log Morenefaret 46, 4340 Bryne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2015 8,7 år