Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kjell Lende

Rapportdato: 2020-03-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 11 439 og med ett samlet driftsresultat på -128. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 9 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 14 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 15.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Act1 AS Regnskaps­fører 2020 - Aktiv 0 0
Eidevik Holding AS Regnskaps­fører 2018 - Aktiv 0 -3
123rubrikk AS Regnskaps­fører 2018 - Aktiv 50 1
Meierigaten AS Regnskaps­fører 2018 - Aktiv 0 -28
Inmuru AS Regnskaps­fører 2017 - Aktiv 11 -7

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Voice Styrets leder 2007 - 2010
Ipcc AS Styrets leder 2007 - 2011
Ipcc AS Adm. direktør 2007 - 2010
Ipcc AS Vara­medlem 2006 - 2007
Zoèkirka Styrets leder 2006 - 2009
Fiuni AS Styre­medlem 2005 - 2007
Fiuni AS Styrets leder 2004 - 2005
Zg Direct Kjell Lende Styrets leder 2000** - 2004
Zg Direct Kjell Lende Adm. direktør 2000** - 2017

Act1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Act1 AS - 924194782
Programmeringstjenester
Sporafjellvegen 4, 4351 Kleppe
Verv
Fra Til Varighet
Regnskaps­fører 2020 Aktiv < 1 år

Eidevik Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eidevik Holding AS - 919745975
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Ulveveien 15, 4323 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Regnskaps­fører 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 000
Egenkapital
47 000
Gjeld
3 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -3 -6
Resultat før skatt -3 -6
Ordinært resultat -3 -6
Årsresultat -3 -6
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 50 50
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 50 50
Sum egenkapital 47 50
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 0

123rubrikk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 123rubrikk AS - 919902132
Drift av web-portaler
Lundegeilen 16, 4323 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Regnskaps­fører 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
50 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
94 000
Gjeld
4 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0
Resultatgrad 4 0
Kontantstrøm fra drift 3 0
Rentedekningsgrad 2 0
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 31 10
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 50 0
Driftsresultat 1 -7
Resultat før skatt 1 -7
Ordinært resultat 1 -7
Årsresultat 1 -7
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 98 100
Sum eiendeler 98 100
Sum egenkapital 94 93
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 7

Meierigaten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Meierigaten AS - 988556319
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Ole Tjøttas veg 2, 4340 Bryne
Verv
Fra Til Varighet
Regnskaps­fører 2018 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 627 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -28 -47 -70
Resultat før skatt -23 -46 -85
Ordinært resultat -23 -46 -85
Årsresultat -23 -46 -85
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 627 1 650 1 857
Sum eiendeler 1 627 1 650 1 857
Sum egenkapital 1 627 1 650 1 696
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 161

Inmuru AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inmuru AS - 919329815
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Trappestien 30, 4362 Vigrestad
Verv
Fra Til Varighet
Regnskaps­fører 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
123 000
Egenkapital
7 000
Gjeld
117 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 26 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 11 0
Driftsresultat -7 -16
Resultat før skatt -8 -16
Ordinært resultat -8 -16
Årsresultat -8 -16
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 123 137
Sum omløpsmidler 0 1
Sum eiendeler 123 138
Sum egenkapital 7 14
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 117 124

Gtr:digi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gtr:digi AS - 981315618
Programmeringstjenester
Lundegeilen 16, 4323 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Regnskaps­fører 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
286 000
Personalkostnader
89 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
225 000
Gjeld
-48 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 2
Resultatgrad 0 18 12
Kontantstrøm fra drift 0 20 7
Rentedekningsgrad 0 10 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 23 82 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 286 346 466
Driftsresultat -32 58 28
Resultat før skatt -40 46 10
Ordinært resultat -40 46 10
Årsresultat -40 46 10
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 9 18
Sum omløpsmidler 176 42 73
Sum eiendeler 176 51 92
Sum egenkapital 225 -535 -582
Sum langsiktig gjeld 0 0 150
Sum kortsiktig gjeld -48 586 523

Rogaland Sikkerhet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rogaland Sikkerhet AS - 999587658
Elektrisk installasjonsarbeid
Meierigata 17, 4340 Bryne
Verv
Fra Til Varighet
Regnskaps­fører 2016 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 519 000
Personalkostnader
1 968 000
Lederlønn
581 000
Anleggsmidler
116 000
Egenkapital
-719 000
Gjeld
1 923 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 16 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 84 15 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 519 3 115 2 771
Driftsresultat 489 -1 037 -408
Resultat før skatt 451 -1 068 -420
Ordinært resultat 451 -1 068 -420
Årsresultat 451 -1 068 -420
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 116 161 200
Sum omløpsmidler 1 088 328 937
Sum eiendeler 1 203 488 1 137
Sum egenkapital -719 -1 170 -102
Sum langsiktig gjeld 514 541 313
Sum kortsiktig gjeld 1 409 1 117 927

Prehab AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Prehab AS - 916708173
Barneverntjenester
Eskelandsgeilen 7a, 4028 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Regnskaps­fører 2016 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
497 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
145 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 16
Kontantstrøm fra drift 0 20 14
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 8
Totalt 13 99 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 497 553 460
Driftsresultat -28 140 51
Resultat før skatt -28 104 39
Ordinært resultat -28 104 39
Årsresultat -28 104 39
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 145 202 109
Sum eiendeler 145 202 109
Sum egenkapital 145 173 69
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 30 40

Ganddal Tekst og Reklame AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ganddal Tekst og Reklame AS - 975788482
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Lundegeilen 16, 4323 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Regnskaps­fører 2015 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 862 000
Personalkostnader
1 769 000
Lederlønn
664 000
Anleggsmidler
-38 000
Egenkapital
-856 000
Gjeld
1 274 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 10
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 15 15 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 862 4 221 4 200
Driftsresultat -502 -21 282
Resultat før skatt -509 -31 261
Ordinært resultat -509 -31 261
Årsresultat -509 -31 261
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler -38 299 251
Sum omløpsmidler 456 599 557
Sum eiendeler 418 898 808
Sum egenkapital -856 -347 -316
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 274 1 245 1 124

Gulleiv Wee

Foretaksinfo
(Aktiv) Gulleiv Wee - 977161118
Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
Skogsbakken 39, 4319 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Regnskaps­fører 2013 Aktiv 6,4 år

Inge Engelsvold

Foretaksinfo
(Aktiv) Inge Engelsvold - 983578098
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk
Tronesgeilen 24 A, 4317 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Regnskaps­fører 2013 Aktiv 6,4 år

Lensmannstunet Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lensmannstunet Invest AS - 986352139
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Lensmannstunet 19, 4027 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Regnskaps­fører 2013 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 279 000
Egenkapital
4 039 000
Gjeld
5 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 45 45 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -6 -7 -8
Resultat før skatt 1 267 1 337 2 784
Ordinært resultat 1 267 1 337 2 784
Årsresultat 1 267 1 337 2 784
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 279 2 279 2 279
Sum omløpsmidler 1 766 1 800 1 661
Sum eiendeler 4 045 4 079 3 940
Sum egenkapital 4 039 4 072 3 935
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 7 5

Mc Torget Eidevik

Foretaksinfo
(Aktiv) Mc Torget Eidevik - 959708150
Reklamebyråer
Ulveveien 15, 4323 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Regnskaps­fører 2013 Aktiv 6,5 år

Brave Productions DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Brave Productions DA - 988359009
Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
Ulveveien 15, 4323 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Regnskaps­fører 2013 Aktiv 6,5 år

Lervigsveien 25 DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Lervigsveien 25 DA - 987251344
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Lervigsveien 25, 4014 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Regnskaps­fører 2013 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 269 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 058 000
Egenkapital
808 000
Gjeld
2 834 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 14
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 2 55
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 269 1 129 956
Driftsresultat -171 -1 087 85
Resultat før skatt -171 -1 078 87
Ordinært resultat -171 -1 078 87
Årsresultat -171 -1 078 87
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 058 3 134 3 221
Sum omløpsmidler 585 227 1 099
Sum eiendeler 3 643 3 361 4 319
Sum egenkapital 808 979 2 057
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 834 2 382 2 262

St. Svithunsgate 20 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) St. Svithunsgate 20 AS - 991408282
Uoppgitt
Lervigsveien 25, 4014 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Regnskaps­fører 2012 Aktiv 7,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-272 000
Gjeld
311 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -8 -7
Resultat før skatt -8 -8 -7
Ordinært resultat -8 -8 -7
Årsresultat -8 -8 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 39 145 152
Sum eiendeler 39 145 152
Sum egenkapital -272 -265 -257
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 311 409 409

Tubb Myklebust

Foretaksinfo
(Aktiv) Tubb Myklebust - 983627285
Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign
Vesleveien 10, 4322 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Regnskaps­fører 2011 Aktiv 8,4 år

Zoé Kontortjenester AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Zoé Kontortjenester AS - 993446998
Kombinerte kontortjenester
Grønbakken 20, 4344 Bryne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 9,4 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
149 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 000
Egenkapital
623 000
Gjeld
42 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 84 87 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 149 275 165
Driftsresultat 104 237 -353
Resultat før skatt 104 153 -268
Ordinært resultat 104 153 -268
Årsresultat 104 153 -268
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 19 24 114
Sum omløpsmidler 646 569 300
Sum eiendeler 665 592 414
Sum egenkapital 623 519 367
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42 73 48

Zg Direct Kjell Lende

Foretaksinfo
(Aktiv) Zg Direct Kjell Lende - 971153318
Regnskap og bokføring
Grønbakken 20, 4344 Bryne
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 16,2 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2017 16,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
300 000
Personalkostnader
2 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 000
Egenkapital
294 000
Gjeld
164 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 14 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 77 83 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 300 465 449
Driftsresultat 29 85 237
Resultat før skatt 94 149 292
Ordinært resultat 94 149 292
Årsresultat 94 149 292
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 2 2
Sum omløpsmidler 455 361 519
Sum eiendeler 458 363 521
Sum egenkapital 294 110 249
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 164 254 272

Zoe Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Zoe Norge AS - 981875214
Regnskap og bokføring
Grønbakken 20, 4344 Bryne
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 Aktiv 17,1 år
Styrets leder 2002 Aktiv 17,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
496 000
Personalkostnader
365 000
Lederlønn
313 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
150 000
Gjeld
248 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 2
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 5 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 10
Totalt 72 25 31
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 496 529 573
Driftsresultat 34 -5 -22
Resultat før skatt 50 14 7
Ordinært resultat 50 14 7
Årsresultat 50 14 7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 489 550
Sum omløpsmidler 398 1 241 1 086
Sum eiendeler 398 1 730 1 636
Sum egenkapital 150 290 1 377
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 248 1 440 259

Trykkeriet Lende & Åkerlund ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trykkeriet Lende & Åkerlund ANS - 952667238
Trykking ellers
Vestringen 10, 4365 Nærbø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,2 år
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år

Voice

Foretaksinfo
(Inaktiv) Voice - 991340432
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted
Grønbakken 20, 4340 Bryne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2010 2,8 år

Ipcc AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ipcc AS - 990034338
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Grønbakken 20, 4340 Bryne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2011 3,9 år
Adm. direktør 2007 2010 3,5 år
Vara­medlem 2006 2007 < 1 år

Zoèkirka

Foretaksinfo
(Inaktiv) Zoèkirka - 984529848
Ikke tilgjengelig
Hanaveien 17, 4327 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 2,6 år

Fiuni AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fiuni AS - 986336931
Andre tjenester tilknyttet undervisning
Sverre Farstadsvei 8 A, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 2,4 år
Styrets leder 2004 2005 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
210 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
38 000
Egenkapital
24 000
Gjeld
243 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 6 8
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 4
Resultatgrad 14 18 0
Kontantstrøm fra drift 7 7 5
Rentedekningsgrad 10 6 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 47 63 24
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 210 375 330
Driftsresultat 17 52 -42
Resultat før skatt 9 18 10
Ordinært resultat 9 18 10
Årsresultat 9 18 10
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 38 44 52
Sum omløpsmidler 229 164 120
Sum eiendeler 267 207 173
Sum egenkapital 24 15 -3
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 243 192 176

Kreativt Fakultet Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kreativt Fakultet Eiendom AS - 985817359
Uoppgitt
Sverre Farstadsvei 8, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2010 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 093 000
Egenkapital
823 000
Gjeld
269 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -18 -60
Resultat før skatt 5 -11 -42
Ordinært resultat 5 -11 -42
Årsresultat 5 -11 -42
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 093 1 093 1 095
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 1 093 1 093 1 095
Sum egenkapital 823 818 830
Sum langsiktig gjeld 66 76 85
Sum kortsiktig gjeld 203 199 181

Jæren Læringssenter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jæren Læringssenter AS - 979685122
Ikke tilgjengelig
Ålgårdsveien 16, 4325 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2003 1,1 år

Øko-rent Bernhard Bruvik

Foretaksinfo
(Inaktiv) Øko-rent Bernhard Bruvik - 976009479
Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk
Skulegata 7, 4340 Bryne
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2003 2,3 år

Jæren Renhold & Vaktmestertjeneste Kjell Lende

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jæren Renhold & Vaktmestertjeneste Kjell Lende - 876040662
Rengjøring av bygninger
Reevegen 36, 4340 Bryne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2013 13 år

Itp AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Itp AS - 983038727
Uspesifisert engroshandel
Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2004 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
210 824 000
Personalkostnader
2 402 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
71 000
Egenkapital
3 000 000
Gjeld
46 157 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 12 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 3 3 3
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 48 47 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 210 824 157 785 174 720
Driftsresultat 5 246 3 127 3 500
Resultat før skatt 4 171 2 333 2 575
Ordinært resultat 4 171 2 333 2 575
Årsresultat 4 171 2 333 2 575
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 71 115 89
Sum omløpsmidler 49 086 31 624 39 949
Sum eiendeler 49 157 31 739 40 038
Sum egenkapital 3 000 3 000 3 000
Sum langsiktig gjeld 18 28 36
Sum kortsiktig gjeld 46 139 28 711 37 002