Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Rolf Olav Hjelle

Rapportdato: 2021-08-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
3dw Holding AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 0 0
Hjelle Investment AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 0 0
3d Welding AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Rolf Olav Hjelle Styrets leder 2015 - 2020
Rolf Olav Hjelle Styrets leder 2015 - 2020

3dw Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3dw Holding AS - 925065560
Uoppgitt
Torvmyrane 21, 6160 Hovdebygda
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,2 år
Adm. direktør 2020 Aktiv 1,2 år

Hjelle Investment AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hjelle Investment AS - 925034436
Uoppgitt
Mostuna 49, 6154 Ørsta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,2 år
Adm. direktør 2020 Aktiv 1,2 år

3d Welding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3d Welding AS - 922038988
Produksjon av metallkonstruksjoner og deler
Torvmyrane 21, 6160 Hovdebygda
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2,6 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-4 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 2
Totalt 0 2
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat 0 -30
Resultat før skatt -2 -32
Ordinært resultat -2 -32
Årsresultat -2 -32
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 2 8
Sum eiendeler 2 8
Sum egenkapital -4 -2
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 10

Rolf Olav Hjelle

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rolf Olav Hjelle - 915537855
Bearbeiding av metaller
Mostuna 49, 6154 Ørsta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2020 5 år
Adm. direktør 2015 2020 5 år