Management-CV

Stephanie E Achen

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Rapportdato: 2018-03-23

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 71 438 000 og med ett samlet driftsresultat på 3 815 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
St Paul Skole Styremedlem 2008 - Aktiv 71 438 000 3 815 000

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

St Paul Skole

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
971561688
Firmanavn
St Paul Skole
Bransje
Ordinær grunnskoleundervisning
Besøksadresse
Christies gate 16, 5015 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
137
Styremedlemmer
0
Omsetning
71 438 000
Personalkostnader
51 654 000
Lederlønn
814 000
Anleggsmidler
58 167 000
Egenkapital
12 301 000
Gjeld
70 133 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2008 Aktiv 9 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 12 12 8
Kontantstrøm fra drift 7 7 7
Rentedekningsgrad 6 6 8
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 47 47 43
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 71 438 000 66 265 000 57 683 000
Driftsresultat 3 815 000 3 344 000 2 334 000
Resultat før skatt 2 394 000 1 768 000 1 966 000
Ordinært resultat 2 394 000 1 768 000 1 966 000
Årsresultat 2 394 000 1 768 000 1 966 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 58 167 000 59 349 000 59 937 000
Sum omløpsmidler 24 267 000 19 638 000 17 860 000
Sum eiendeler 82 434 000 78 986 000 77 797 000
Sum egenkapital 12 301 000 9 907 000 8 139 000
Sum langsiktig gjeld 59 318 000 60 000 000 60 000 000
Sum kortsiktig gjeld 10 815 000 9 079 000 9 658 000