Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jørgen Farstad Haga

Rapportdato: 2020-08-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 61 156 og med ett samlet driftsresultat på 5 206. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aaby Marine Service AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 6 099 386
Scott Winkler - Spirit Of Hockey AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 81 24
Aaby Marine AS Styrets leder 2006 - Aktiv 54 892 4 826
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 54 892 4 826
Cusco AS Styrets leder 2000** - Aktiv 84 -30
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 84 -30

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Aaby Marine AS Vara­medlem 2002 - 2002
Aaby Marine AS Styre­medlem 2000** - 2006
Lms Senterforening Styre­medlem 2004 - 2015

Aaby Marine Service AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aaby Marine Service AS - 817201482
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Leangbukta 34b, 1392 Vettre
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 099 000
Personalkostnader
1 902 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
291 000
Egenkapital
1 168 000
Gjeld
727 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 12 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 12 12 8
Kontantstrøm fra drift 10 10 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 78 73 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 099 5 342 4 684
Driftsresultat 386 276 206
Resultat før skatt 298 203 144
Ordinært resultat 298 203 144
Årsresultat 298 203 144
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 291 455 445
Sum omløpsmidler 1 605 1 306 910
Sum eiendeler 1 896 1 761 1 355
Sum egenkapital 1 168 870 666
Sum langsiktig gjeld 26 179 236
Sum kortsiktig gjeld 701 713 453

Scott Winkler - Spirit Of Hockey AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Scott Winkler - Spirit Of Hockey AS - 914366526
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Bleikerhaugen 19a, 1387 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
81 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
535 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 75 84 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 81 147 100
Driftsresultat 24 97 72
Resultat før skatt 24 98 73
Ordinært resultat 24 98 73
Årsresultat 24 98 73
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 541 517 419
Sum eiendeler 541 517 419
Sum egenkapital 535 511 413
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 6 6

Aaby Marine AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aaby Marine AS - 938471495
Engroshandel med fritidsbåter og utstyr
Leangbukta 34b, 1392 Vettre
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14,5 år
Vara­medlem 2002 2002 < 1 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,6 år
Styre­medlem 2000 2006 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
54 892 000
Personalkostnader
4 031 000
Lederlønn
1 314 000
Anleggsmidler
2 642 000
Egenkapital
4 249 000
Gjeld
16 873 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 14 16
Kontantstrøm fra drift 10 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 72 72 78
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 54 892 37 920 54 992
Driftsresultat 4 826 3 414 5 817
Resultat før skatt 3 609 2 264 4 503
Ordinært resultat 3 609 2 264 4 503
Årsresultat 3 609 2 264 4 503
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 642 2 339 2 439
Sum omløpsmidler 18 481 11 625 14 269
Sum eiendeler 21 123 13 964 16 708
Sum egenkapital 4 249 3 667 3 977
Sum langsiktig gjeld 34 0 12
Sum kortsiktig gjeld 16 839 10 298 12 719

Cusco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cusco AS - 983069770
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Leangbukta 34b, 1392 Vettre
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,6 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
84 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 511 000
Egenkapital
3 313 000
Gjeld
8 327 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 6 6
Totalt 55 59 77
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 84 84 84
Driftsresultat -30 -1 9
Resultat før skatt 2 742 2 400 3 849
Ordinært resultat 2 742 2 400 3 849
Årsresultat 2 742 2 400 3 849
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 511 6 579 6 854
Sum omløpsmidler 2 128 3 685 4 067
Sum eiendeler 11 639 10 264 10 921
Sum egenkapital 3 313 4 591 4 891
Sum langsiktig gjeld 5 206 2 959 3 014
Sum kortsiktig gjeld 3 121 2 714 3 015

Lms Senterforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Lms Senterforening - 986678786
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Leangbukta 30d, 1392 Vettre
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2015 10,1 år