Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jørgen Farstad Haga

Rapportdato: 2019-11-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 43 427 og med ett samlet driftsresultat på 3 713. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aaby Marine Service AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 5 342 276
Scott Winkler - Spirit Of Hockey AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 81 24
Aaby Marine AS Styrets leder 2006 - Aktiv 37 920 3 414
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 37 920 3 414
Cusco AS Styrets leder 2000** - Aktiv 84 -1
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 84 -1

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Aaby Marine AS Vara­medlem 2002 - 2002
Aaby Marine AS Styre­medlem 2000** - 2006
Lms Senterforening Styre­medlem 2004 - 2015

Aaby Marine Service AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aaby Marine Service AS - 817201482
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Leangbukta 34b, 1392 Vettre
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 342 000
Personalkostnader
1 582 000
Lederlønn
369 000
Anleggsmidler
455 000
Egenkapital
870 000
Gjeld
892 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 2
Kapitalomsetningshastighet 10 6 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 2
Resultatgrad 12 8 4
Kontantstrøm fra drift 10 7 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 4
Totalt 73 64 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 342 4 684 1 604
Driftsresultat 276 206 30
Resultat før skatt 203 144 23
Ordinært resultat 203 144 23
Årsresultat 203 144 23
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 455 445 96
Sum omløpsmidler 1 306 910 3 369
Sum eiendeler 1 761 1 355 3 465
Sum egenkapital 870 666 523
Sum langsiktig gjeld 179 236 6
Sum kortsiktig gjeld 713 453 2 936

Scott Winkler - Spirit Of Hockey AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Scott Winkler - Spirit Of Hockey AS - 914366526
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Bleikerhaugen 19a, 1387 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
81 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
535 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 75 84 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 81 147 100
Driftsresultat 24 97 72
Resultat før skatt 24 98 73
Ordinært resultat 24 98 73
Årsresultat 24 98 73
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 541 517 419
Sum eiendeler 541 517 419
Sum egenkapital 535 511 413
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 6 6

Aaby Marine AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aaby Marine AS - 938471495
Engroshandel med fritidsbåter og utstyr
Leangbukta 34 B, 1392 Vettre
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,8 år
Vara­medlem 2002 2002 < 1 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,9 år
Styre­medlem 2000 2006 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
37 920 000
Personalkostnader
2 529 000
Lederlønn
868 000
Anleggsmidler
2 339 000
Egenkapital
3 667 000
Gjeld
10 298 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 14 16 12
Kontantstrøm fra drift 10 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 72 78 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 37 920 54 992 49 070
Driftsresultat 3 414 5 817 3 581
Resultat før skatt 2 264 4 503 2 467
Ordinært resultat 2 264 4 503 2 467
Årsresultat 2 264 4 503 2 467
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 339 2 439 2 604
Sum omløpsmidler 11 625 14 269 19 203
Sum eiendeler 13 964 16 708 21 806
Sum egenkapital 3 667 3 977 3 501
Sum langsiktig gjeld 0 12 26
Sum kortsiktig gjeld 10 298 12 719 18 280

Cusco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cusco AS - 983069770
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Leangbukta 34 B, 1392 Vettre
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,9 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
84 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 579 000
Egenkapital
4 591 000
Gjeld
5 673 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 16 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 0
Totalt 59 77 80
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 84 84 84
Driftsresultat -1 9 21
Resultat før skatt 2 400 3 849 2 193
Ordinært resultat 2 400 3 849 2 193
Årsresultat 2 400 3 849 2 193
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 579 6 854 6 579
Sum omløpsmidler 3 685 4 067 250
Sum eiendeler 10 264 10 921 6 829
Sum egenkapital 4 591 4 891 4 042
Sum langsiktig gjeld 2 959 3 014 874
Sum kortsiktig gjeld 2 714 3 015 1 913

Lms Senterforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Lms Senterforening - 986678786
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Leangbukta 30d, 1392 Vettre
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2015 10,1 år