Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Hilde Bekkevard

Rapportdato: 2023-01-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 541 724 og med ett samlet driftsresultat på -3 913. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Nxtenergy AS Styrets leder 2019 - Aktiv 3 645 -408
Kragerø Kraft AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Røyken Kraft AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Follo Energi AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Askøy Energi AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 2

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fredrikstad Fjernvarme AS Styre­medlem 2017 - 2019
Ttif Fotball Junior Styre­medlem 2016 - 2018
The Norwegian Smartgrid Centre Styre­medlem 2014 - 2016

Nxtenergy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nxtenergy AS - 922090009
Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk
Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 645 000
Personalkostnader
82 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 201 000
Egenkapital
4 420 000
Gjeld
6 148 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 0 20 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 14
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 0
Totalt 37 66 52
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 3 645 1 343 730
Driftsresultat -408 278 68
Resultat før skatt -531 281 68
Ordinært resultat -531 281 68
Årsresultat -531 281 68
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 6 201 4 067 1 909
Sum omløpsmidler 4 366 6 795 477
Sum eiendeler 10 567 10 862 2 386
Sum egenkapital 4 420 4 951 2 168
Sum langsiktig gjeld 3 000 0 338
Sum kortsiktig gjeld 3 148 5 911 -120

Kragerø Kraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kragerø Kraft AS - 820958772
Distribusjon av elektrisitet
Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
30 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 30 30 30
Sum eiendeler 30 30 30
Sum egenkapital 30 30 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Røyken Kraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Røyken Kraft AS - 920958796
Handel med elektrisitet
Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
30 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 30 30 30
Sum eiendeler 30 30 30
Sum egenkapital 30 30 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Follo Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Follo Energi AS - 919995726
Handel med elektrisitet
Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
31 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 31 31 31
Sum eiendeler 31 31 31
Sum egenkapital 31 31 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Askøy Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Askøy Energi AS - 919991941
Handel med elektrisitet
Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
30 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 2 -2 -1
Resultat før skatt 1 -1 0
Ordinært resultat 1 -1 0
Årsresultat 1 -1 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 30 28 30
Sum eiendeler 30 28 30
Sum egenkapital 30 28 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Smart Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Smart Energi AS - 995287889
Handel med elektrisitet
Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
538 079 000
Personalkostnader
14 225 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 213 000
Egenkapital
14 277 000
Gjeld
165 565 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 15 13
Kapitalomsetningshastighet 10 6 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 8
Resultatgrad 0 18 8
Kontantstrøm fra drift 0 18 7
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 19 86 67
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 538 079 130 827 317 975
Driftsresultat -2 755 17 615 15 716
Resultat før skatt -2 101 13 762 11 748
Ordinært resultat -2 101 13 762 11 748
Årsresultat -2 101 13 762 11 748
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 213 2 237 2 841
Sum omløpsmidler 177 629 59 006 68 335
Sum eiendeler 179 842 61 244 71 176
Sum egenkapital 14 277 16 378 16 574
Sum langsiktig gjeld 149 162 2 132
Sum kortsiktig gjeld 165 416 44 704 52 470

Fredrikstad Energi Marked AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fredrikstad Energi Marked AS - 917781826
Handel med elektrisitet
Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 343 000
Egenkapital
42 526 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 0 37 37
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -29 -46 -16
Resultat før skatt -144 13 567 10 633
Ordinært resultat -144 13 567 10 633
Årsresultat -144 13 567 10 633
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 42 343 42 303 40 225
Sum omløpsmidler 182 17 898 14 245
Sum eiendeler 42 526 60 201 54 470
Sum egenkapital 42 526 30 760 29 454
Sum langsiktig gjeld 0 10 010 10 013
Sum kortsiktig gjeld 0 19 431 15 003

Østfold Follo Nyskapingsfond AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Østfold Follo Nyskapingsfond AS - 917156921
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Rosenvinges vei 8, 1523 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
57 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 089 000
Egenkapital
17 192 000
Gjeld
108 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -723 -740 -828
Resultat før skatt -720 -695 -791
Ordinært resultat -720 -695 -791
Årsresultat -720 -695 -791
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 16 089 14 808 14 358
Sum omløpsmidler 1 211 3 172 4 357
Sum eiendeler 17 300 17 980 18 715
Sum egenkapital 17 192 17 912 18 607
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 108 68 108

Fredrikstad Fjernvarme AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fredrikstad Fjernvarme AS - 981666577
Damp- og varmtvannsforsyning
Øraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
90 821 000
Personalkostnader
4 804 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
241 699 000
Egenkapital
114 013 000
Gjeld
174 318 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 0 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 4
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 10 20
Rentedekningsgrad 10 0 6
Likviditetsgrad II 8 0 2
Totalt 81 16 62
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 90 821 35 565 59 774
Driftsresultat 44 915 -4 157 15 428
Resultat før skatt 31 332 -7 588 6 971
Ordinært resultat 31 332 -7 588 6 971
Årsresultat 31 332 -7 588 6 971
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 241 699 248 468 253 527
Sum omløpsmidler 46 631 9 669 22 192
Sum eiendeler 288 330 258 137 275 719
Sum egenkapital 114 013 82 682 90 269
Sum langsiktig gjeld 151 162 148 957 150 642
Sum kortsiktig gjeld 23 156 26 499 34 807

Ttif Fotball Junior

Foretaksinfo
(Aktiv) Ttif Fotball Junior - 971247177
Idrettslag og -klubber
Stadionveien 10, 1791 Tistedal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 2,4 år

The Norwegian Smartgrid Centre

Foretaksinfo
(Aktiv) The Norwegian Smartgrid Centre - 913463900
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Sem Sælands vei 11, 7034 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 2,2 år